Üstadımız ramazan ayında her gün kur’andan bir cüz okurdu üstadımız ramazan ayının son on günü, kendisi yatmaz, bizi de yatırmazdı. Geceyi ihya ederdik. Rivayetlerde ramazan ayının son on günü bilhassa tek gecelerde kadir gecesinin aranması tavsiye edildiğini söylüyordu. Zaten Üstadımız sair zamanda her gaece saat 02.00 civarında teheccüt namazını kılar. Sonra evradlarını (hizbul hakaik-i Nuriyeden) okurdu. Sabah namazına bir saat kala namaza kadar dua ederdi. Bu dua esnasında peygamberimiz (sas) den başlayıp selef-i salihinden ta günümüze kadar gelen büyük zatlar ve nur talebelerine dua eder ve okuduklarını onlara bağışlardı. 4-5 metre uzunluğunda şecere vardı ki, bu şecerede peygamberimizden(sas) bu güne ali beyt’den zatlar yer alıyordu. Bu zatların tek tek isimlerini zikrederek bağışta bulunuyordu. Üstadımız isimle dua etmeye ehemmiyet veriyordu. Ve bunu tavsiye ediyordu. Bu dua vaktinde kimseyi odasına kabul etmezdi. Ramazan gecelerinde de bilhassa son on gün yine geceyi böyle ihya ederdi. Sabah namazını imsaktan biraz sonra kılardık. Namazdan hemen sonra yatmamıza müsaade ederdi. Geceyi ihya edince sabah namazından sonra kerahet vakti çıkmadan yatmaya izin veriyordu.

Ramazan ayında teravih namazını, Tahir ağabey kıldırırdı. Üstadımız gündüz de ya nurları okuyarak veya tashih için gelen kitapları tashih ederek veya gelen ziyaretçileri kabul ederek geçirirdi.