+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Sungur Abi'den Bediüzzaman'ın Altın İkliminden

 1. #1
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart Sungur Abi'den Bediüzzaman'ın Altın İkliminden

  MUSTAFA SUNGUR AĞABEYLE RÖPORTAJ

  BED?ÜZZAMAN’IN ALTIN ?KL?M?NDEN


  Uzun zamand?r arzu ettiğimiz bir röportaj imkân?n? 17 Aral?k günü Rabbim nasip eyledi. O’na binler hamd ü senalar olsun. Üstad Bediüzzaman’?n yak?n talebelerinden Mustafa Sungur ağabey ricam?z? geri çevirmediler. Kendilerine çok müteşekkiriz. Bu vesile ile Üstad Bediüzzaman’?n bilemediğimiz baz? yönlerine ?ş?k tuttular. Röportaj? konuşma üslubundan yaz? üslubuna geçirmeye gayret ettik. Kusurlar?m?z?n aff?n? diler, bu röportaj?n gerçekleşmesinde emekleri geçenlere teşekkürü bir borç biliriz. Sayg?lar?mla. Salih Okur


  -Üstad?n devrinin büyükleri ile münasebeti pek bilinmiyor. Mesela Süleyman Efendi, Mahmud Sami Efendi, Mehmed Zahid Kodku ile alakal? hat?ralar lütfeder mi siniz?


  - Devrin büyükleriyle hemen hepsiyle görüşmüş gibi. Üstad buyuruyor zaten; “Şarkta ?mam-? Rabbani ayar?nda 4 zat geldi geçti.” Herhalde ?mam Küfrevi hz.leri, şeyh S?bgatullah Arvasi hazretleri, şeyh Abdurrahman-? Tagi hz.leri gibi. “?mam Rabbani ayar?nda 4 zat” demiş burada.


  —Süleyman Efendi vefat ettiğinde, Üstad rahats?zlanm?ş.


  —Evet. Üstad rahats?z oldu. Ayn? son nefesinde vefat ederken ki hali gibi bir hal oldu. 3 gün Üstad böyle s?k?nt? çekti. Sonra s?hhat, afiyet bulur gibi oldu. O zaman Rüştü Efendi var. Süleyman Rüştü var ya, Ispartal?. O gelmişti ?stanbul’dan. Üstad “ne var ne yok Rüştü kardeşim ?stanbul’da” dedi. O da “Üstad?m, Süleyman Efendi vefat etti” dedi. Üstad “şeyh Süleyman m?, şeyh Süleyman m?? deyince, “ evet üstad?m” dedi. Üstad?m?z; “Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. O çok mübarek bir zatt?, çok mübarek bir zatt?” dedi. Aynen böyle dedi. Sonra kendi kendine “Kendisinden sonra bir halef b?rakt? m??” diye düşündü. Az sonra “Herhalde b?rakmayacak” dedi. Onun talebeleri, şakirtleri ayn? usulü devam ettiriyorlar. Yar?m as?r olduğu halde devam etmiş.


  -Sami efendinin ziyareti olmuş herhalde?


  -Sami efendinin ziyareti 1952’de olmuş. ?stanbul’dayken otele gelmiş.


  -Musa efendi getirmiş zannedersem.


  -Hangi Musa?


  -Topbaş..


  -Öyle mi?


  - Musa efendi hat?ralar?nda anlat?yordu.


  -Mehmed Zahid Efendiyle de görüşmüşler ..


  -Olabilir. O zaman çok zatlar gelmişler.


  -Bir de ?stanbul ulemas?n?n sahip ç?kmas? var. 42 veya 43 de. Fetva emini Ali R?za efendinin.


  -Ali R?za efendi 52 de geldiler.


  -Siz Necip Faz?l’?n ziyaretini hat?rl?yor musunuz?


  —Hat?rl?yorum. O zaman ben Ankara’dayd?m. Ziyaretini biliyorum. Ben gelmedim, hizmetteydim Allah kabul etsin, gelemedim.


  -Mehmed Akif’le ne gibi bir münasebeti var acaba?


  - Üstad?m?z derdi ki “Mehmed Akif o zaman ne söylesem kabul ediyordu” Hatta ?zmirli ?smail Hakk? var. O, Üstad?n yazd?ğ? ?şarat-ül ?’caz için “anlaş?lm?yor” tenkidinde bulunmuş da, Akif de demiş ki: “onu anlasa kendine alim desin” Yani “Bediüzzaman’?n ilmi o kadar yüksektir, onun eserini anlayabilse kendine alim desin buyurmuş”. Üstad’dan nakil...


  -Elmal?l? Hamdi Yaz?r’la alakal? bir şey buyurdu mu Üstad?m?z?


  -Onun tefsirini takdir ederdi.


  -Ama Ahmet Hamdi Akseki’yi sorarsan, üstad?m?z ona 2 tak?m külliyat gönderdi. 1950’nin başlar?nda. Bu fakirle gönderdi. Birini Ahmet Hamdi Akseki’nin şahs?na, bir tak?m da müşavere kuruluna. Onu gittim, takdim ettim ben. Hatta kütüphaneye beraber koyduk Ahmet Hamdi Akseki hazretleriyle. Aksekili dedi ki: “Ben daha Abdülmecid gibi âlim görmedim.” O zaman Abdülmecid- üstad?m?z?n biraderi- Ürgüp müftüsüydü. Takdir etmiş demek ki. “Art?k Abdülmecid böyle olursa, üstad?n ilmi ölçüye, mikyasa gelmez. Onun ilmi vehbidir” demişti. Bir de Ankara’da da 25 sene Milli Müdafaa Müftülüğünde de bulunan, Osman Nuri efendinin mektubu var. Osman Nuri efendinin gelen çok ziyaretçisi vard?. Biz 50’de onunla görüştük. Mesela o zamanki askeri Yarg?tay başkan? onun müridiydi. Böyle en yüksek makamda olanlara çekinmeden söylerdi Osman Nuri efendi; “Bu asr?n şeyh-i ekber Muhyiddin Arabisi, şah-? Nakşibendi-i kudsisi ve Sultan Abdülkadirisi Bediüzzamand?r” derdi. ?şte bu Osman Nuri, büyük bir alim, hem de tarikat şeyhi. Nakşi şeyhlerinden bir zat. Bu bir misal.


  Bütün Osmanl?da yaşam?ş olan zatlar, mütefekkirler, edipler üstad? takdirle yad edmişler. Yani kemalat?n bütün safhalar?nda, enva?nda üstad en ileri mertebededir. Mazinin bütün güzelliklerini, mazide olan evliya ve asfiyalar?n, ediplerin ve muhakkiklerin umum şeylerini kendinde toplam?ş. Bir cemaat manas?ndayd? kendisi. Hizmeti de gösteriyor bunu. Risale-i nur bugün bütün yeryüzünde ehli hak ve hakikat?n mergupu olmuş. Onlar böyle takdirle yad ediyor. Demek hiçbir meşrebi, kimseyi incitmemiş. Kuran’daki böyle câmiyet-i mana var ya, Üstad ona tam bir müfessir olmuş, Nur külliyat? buna bir delildir.


  -Üstad?n Eski Said döneminde öyle bir hitabeti var ki, taburlar? durduran, Ayasofya’da, Şam’da Emeviye camiinde konuşan, etkili bir hatip. Ama daha sonra 1929’da ziyaretine ilk gelen Hulusi abi diyor ki “ben onun konuşmas?n?, şivesini anlayamad?m.” bu nas?l oluyor?


  -Öyle... Vazifedar olduğu için demek ona ihsan ediliyor o zaman. Öyle olabilir. O Risale-i Nur’la neşriyata başlay?nca; Risale-i nur telifi, Risale-i nur neşri, Risale-i nur’un okunmas?, yaz?lmas? mühim. Belki o konuşmas? al?n?yor Cenab-? Hakk?n ihsan? lütfuyla...


  -Üstad latife yapar m?yd??


  -Evet yapard?. Ama hikmetli latifelerdi hep.


  -Ceylan abiyle latifeleşirmiş herhalde daha çok, böyle hat?rlad?ğ?n?z var m??


  -“Kürdoğlu” derdi ona, Zübeyr abiye “zübab” derdi. Bana “sofi feylesof” derdi. Bayram’a “Kore kahraman?” derdi.


  “Bir de sizin Samsun hapsinde ?brahim Hakk? hazretlerinin Marifetnamesini okumayla ilgili bir hat?ran?z var.


  -Marifetnamede riyazet bahislerini okuyup riyazet yapmaya başlay?p, Üstada söylemişsiniz herhalde “hizmet etmek için riyazet laz?m” diye. -“Risale-i nur’un hakaikine aşina olmak için riyazet etmek gerekir değil mi?” üstad?m dedim. Üstad da aynen böyle; “ kardaş?m! Talebe-i ulumun uykusu da ibadettir. Nur talebeleri ise talebe-i ulumun yüksek k?sm?ndad?rlar” demişti.


  -Son olarak bir şey sormak istiyorum. Gümüşhanevi hazretlerinin tertip ettiği Mecmuat’ul Ahzab adl? evrad kitab?n? 15 günde bir tekrar edermiş deniyor.


  -Onu da Eski Said döneminde Erek dağ?nda yapm?ş. Bizim zaman?m?zda yapmazd?. Arada bir bakard?.


  -Sungur ağabey Allah raz? olsun, sizi yorduk. Çok teşekkür ederiz...


  Not: Sungur ağabey, Muğlal? Ali R?za Efendinin 1952'de ziyaretinden bahsetmişti. Ancak Sad?k Albayrak'?n Son Devrin ?slam Akademisi adl? eserinde Ali R?za Efendinin 1943'de vefat ettiğini gördük. Muhterem Sungur ağabeye 02.02.2007'de bunu bildirdiğimizde bunun başka bir zat olabileceğini belirttiler. Bu sehvi buraya almay? uygun bulduk(?brahim Sarg?n)

 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ALLAH raz? olsun ağabey..

  Sofi feylosof Ağabeyimizin o mübarek ayaklar? baş?m?za tac olsun

 3. #3
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı cihaderi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ..

  “Bir de sizin Samsun hapsinde İbrahim Hakkı hazretlerinin Marifetnamesini okumayla ilgili bir hatıranız var.

  -Marifetnamede riyazet bahislerini okuyup riyazet yapmaya başlayıp, Üstada söylemişsiniz herhalde “hizmet etmek için riyazet lazım” diye. -“Risale-i nur’un hakaikine aşina olmak için riyazet etmek gerekir değil mi?” üstadım dedim. Üstad da aynen böyle; “ kardaşım! Talebe-i ulumun uykusu da ibadettir. Nur talebeleri ise talebe-i ulumun yüksek kısmındadırlar” demişti.

  -Son olarak bir şey sormak istiyorum. Gümüşhanevi hazretlerinin tertip ettiği Mecmuat’ul Ahzab adlı evrad kitabını 15 günde bir tekrar edermiş deniyor.

  -Onu da Eski Said döneminde Erek dağında yapmış. Bizim zamanımızda yapmazdı. Arada bir bakardı.
  Teşekkürler, kayda değer hatıralardı..

 4. #4
  Dost talib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  37

  Standart

  Sami Efendi Hz.leri küçük büyük demeden ulemadan, meşayihtan olan zatları ziyaret ederdi. En çok sevdiği Pakistanlı Kadiri şeyhi Ziyaeddin hz.leri idi. Bu zat medinede manevi meclislere reislik ederdi. Musa Efendi hz.leri de Sami Efendi'den sonra gönlünün en çok bu zata ısındığını söyler. Bu da bu zatın kadrini anlamak için yeterlidir. Muhterem Sami Sultan herkesi severdi. Derece derece idi tabi.

 5. #5
  Müdakkik Üye ErekNUR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Bulunduğu yer
  Van-Horhor
  Yaş
  39
  Mesajlar
  854

  Standart üstadın talebeleriyle krizi konuştuk

  ÜSTADIN TALEBELERİYLE KRİZİ KONUŞTUK

  Üstadın talebeleri Mustafa SUNGUR,Abdullah YEĞİN ve Mehmet FIRINCI ile krizi konuştuk.
  MUSTAFA SUNGUR:
  Çare İktisat Risalesi’nde

  “Bu risale gayet iyi izah ediyor meseleyi. ‘Zarurî ihtiyaç dörtten yirmiye çıkmış’ diyor ya Üstad. Bugünün yaşananlar bunun bir sonucu. Üstad ve Risale-i Nur en büyük mesaj. Bizim en büyük meselemiz Nurları dünyaya yaymak için gayret sarf etmek.”

  ABDULLAH YEĞİN:
  İhlâs için iktisat şart

  “İktisat Risalesi'ni çok iyi okuyup tatbik etmemiz lâzım. Sadece İhlâs, Uhuvvet değil, bir de İktisat var işin içinde. Hayatımızı ona uydurmalıyız. İktisat Risalesi'ni esas yaparsak, hareketimiz daha ihlâslı olacağı için, daha çok tesir eder inşaallah.”

  MEHMET FIRINCI:
  Vatikan da teyid etti

  “Üstad ‘Deniyet-i hâzıra sureti değişecek, sistemi bozulacak. Zuhur edecek o vakit İslâmî medeniyet’ demişti. Vatikan da dünyada İslâmın ortaya koyduğu sistemden başka bir çare olmadığı için, bizzarure bunu ifade etme ihtiyacı duydu.”  Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa,
  bunun sırrı işte budur. Said yoktur.
  Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur.
  Konuşan yalnız hakikattir,
  hakikat-i imaniyedir
  çünkü DAVAM DEVAM iledir
  vanasyanur


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'dan Altın Sözler...
  By fem_ in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 03.07.09, 19:08
 2. Peygamber İkliminden 16
  By Lebid24 in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.12.08, 18:03
 3. Efendimiz a.s.m' ın Dua İkliminden...
  By Lebid24 in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24.08.08, 14:11
 4. Bediüzzaman Said Nursi'den Altın Sözler
  By ahgnz in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.07, 14:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0