+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 6 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 51

Konu: Üçüncü Said'in Zuhuru

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,
  ?ki üç defad?r ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana âr?z oluyor. Ayn? otuz sene evvel ?stanbul'da beni Yûşâ Dağ?na ç?kar?p ?stanbul'un, Dârü'l-Hikmetin cazibedar hayat-? içtimaiyesini b?rakt?r?p, hattâ ?stanbul'da bulunan Nurun birinci şakirdi ve kahraman? olan merhum Abdurrahman'? dahi zarurî hizmetimi görmek için de yan?ma almaya müsaade etmeyen ve Yeni Said mahiyetini gösteren acîp ink?lâbât-? ruhînin bir misli, şimdi mukaddemat? bende başlam?ş. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar; daha bana hiç ihtiyaç kalmam?ş. Zaten Nurun herbir câmi cüz'ü ve sars?lmayan hâlis şakirtlerinin herbirisi, benden daha mükemmel ders verir.
  Said Nursî  Şualar, 453
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hz.Üstad'?n hayat?na bir bütün olarak bakmak ve Risale-i Nur davas?n? hakiki manada anlamak için Üstad'?n hayat safhalar?n?n net olarak bilinmesi icap eder.Bu nedenle Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin hayat?n? üç devreya ay?rmak gerekiyor.Zaten Üstad'da kendi hayat?n? üç devreye ay?rm?şt?r.Bu devrelere Risale-i Nur'lardan gerekli bölümleri alacağ?z inşallah.Üstad'?n hayat devreleri;
  1.Eski Said devresi(I.Said devresi)
  2.Yeni Said devresi(II.Said devresi)
  3.Said devresi.(Üçüncü Said devresi)
  --------------------------------------------------------
  Eski Said devresi(I.Said devresi):Üstad'?n 1922 senesine kadar süren devresidir.
  Yeni Said devresi(II.Said devresi):1923 öellikle 1926'dan 1948-49'lara kadar geçen devresidir.
  3.Said devresi.(Üçüncü Said devresi):1949'dan 1960'a kadar süren devresidir diye kabul edebiliriz.
  Bu üç hayat devresinin başlang?ş ve bitiş tarihleri aras?nda geçiş dönemleride dikkate al?n?rsa tarihler aras?nda azda olsa farkl?l?klar olabilir.Yaln?z bu hayat devrelerinnin bitiş ve başlang?ç dönemleri durup dururken olmam?şt?r.Bu hayat devrelerinin bitiş ve başlama tarihlerinde çok önemli olaylar yaşanm?şt?r.Bu bölümleri daha sonra Risale-i Nurlardan girmeye çal?şacağ?z.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hz.Üstad'?n hayat?n?n üçüncü Said devresini aç?k olarak belirten bölüm:"
  Üstad Said Nursî, Afyon Hapishanesinden 1949'da, bir Eylül sabah? tahliye edildi. ?ki komiser aras?nda faytonla bir eve geldi. Yan?nda hizmetine bakan talebeleri de vard?. Üstad?n Afyon hapsinden sonraki hayat?nda ve hizmet-i Nuriyesinde şu surette bir inkişaf görünür: Bu tarihe kadar Üstad, evinde, geceleri hiç kimseyi bulundurmazd?. Akşamdan tâ kuşluk vaktine kadar kap?s? kilitli olarak kal?rd?. Afyon hapsinden sonra ise, sad?k talebelerinden baz?lar? hususî hizmetinde kald?. Üstad?n odas? daima ayr? idi. Ancak bir hizmet olduğu vakit yan?na gelinebilirdi.

  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. (Tarihçe-i Hayat-?sparta hayat?))

  Çoğu zaman Üstad?n hayat?n? iki devrede kabul edildiği ve Üçüncü Said diye bir devrenin kabul edilmediği söylemleri ile çok karş?laşt?m.Hem de bunu söyleyenlerin Risale- i Nur hakikatlerine muhatap olanlar olunca bu durum daha bir önem arzediyordu.Çünkü Üstad?n Eski Said devresi de kabul edilmiyor ve Risale-i Nurlar?n 1926'dan sonraki devresi kabul edilip Eski said devresi eserlerinin özellikle içtimai ve siyasi eserler olan Münazarat,Sünihat,Divan?- Harbi,hutbe-i Şamiye gibi eserlerin siyasi ve içtimai prensiplerine sahip ç?k?lmas? -iman hakikatlerine sahip ç?k?ld?ğ? gibi- olmamaktad?r.Bu ise Risale-i Nur eserleri aras?nda bir ayr?m olmas? demektir.halbuki buna hakk?m?z yoktur.Çünkü:"Risaletü'n-Nur'un kitaplar? birbirine tercih edilmez. Herbirinin kendi makam?nda riyeseti var. Ve bu zaman? tenvir eden bir mucize-i mâneviye-i Kur'âniyedir."(Kastamonu Lahikas?) hakikati bizi tüm eserleri kabul etmemize zorlamaktad?r.
  Üstad?n hayat?n?n Üçüncü said devresine geçişini ve bu devredeki vazifesinin içtimai ve siyasi vazifenin tamamlamas? şeklinde olmas?n? belirten önemli bir mektur aşağ?dad?r."

  Afyon Mahkemesine ve Ağ?rceza Reisine beyan ediyorum ki:

  Eskiden beri f?trat?mda tahakkümü kald?rama-d?ğ?m için dünyaya karş? alâkam? kesmiştim. Şimdi o kadar mânâs?z, lüzumsuz tahakkümler içinde hayat bana gayet ağ?r gelmiş, yaşayama-yacağ?m. Hapsin haricinde yüzler resmî adamla-r?n tahakkümlerini çekmeye iktidar?m yok. Bu tarz hayattan b?kt?m. Ben sizden bütün kuvvetimle tecziyemi talep ediyorum. Şimdi kabir elime geçmiyor. Hapiste kalmak bana lâz?md?r. Makam-? iddian?n as?ls?z isnad ettiği suçlar, siz de bilirsiniz ki, yok; beni cezaland?rmaz. Fakat beni mânen cezaland?racak, vazife-i hakikiyeye karş? büyük kusurlar?m var. Eğer sormak münasipse, sorunuz, cevap vereyim.

  Evet, büyük kusurlar?mdan birtek suçum: Vatan ve millet ve din nam?na mükellef olduğum büyük bir vazifeyi, dünyaya bakmad?ğ?m için yapmad?ğ?mdan, hakikat noktas?nda affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine, şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.(On Dördüncü Şua )

  Bu mektuptan sonra ve bu tarihten sonra üstad hazretleri içtimai ve siyasi vazifesine tekrar bakma zarureti gereği bakm?şt?r.Eski Sait dönemi eserlerini tekrar gözden geçirmiş ve Risale-i Nurlara dahil etmiştir
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Dost bayburtlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  1

  Standart

  kardes allah razi olsun bilgiler icin

 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Alıntı Abdulbaki Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tabirince-bir nevi Üçüncü Said olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezahür edecekti; küllî bir inkişaf olacaktı. (Tarihçe-i Hayat-İsparta hayatı))

  Risale-i Nur da üstadın kendi tabiri olan aşağıdaki mektuptan başka bir mektuba rastlayan varmı? Merak ediyorum  Aziz, sıddık kardeşlerim,
  İki üç defadır ehemmiyetli bir hâlet-i ruhiye bana ârız oluyor. Aynı otuz sene evvel İstanbul'da beni Yûşâ Dağına çıkarıp İstanbul'un, Dârü'l-Hikmetin cazibedar hayat-ı içtimaiyesini bıraktırıp, hattâ İstanbul'da bulunan Nurun birinci şakirdi ve kahramanı olan merhum Abdurrahman'ı dahi zarurî hizmetimi görmek için de yanıma almaya müsaade etmeyen ve Yeni Said mahiyetini gösteren acîp inkılâbât-ı ruhînin bir misli, şimdi mukaddematı bende başlamış. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar; daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten Nurun herbir câmi cüz'ü ve sarsılmayan hâlis şakirtlerinin herbirisi, benden daha mükemmel ders verir.
  Said Nursî  Şualar  târik-i dünya : terk-i dünya

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Afyon hapsinden sonra Üstad-kendi tâbirince-bir nevî "Üçüncü Said" olarak görünüyordu. Çünkü, bundan sonra hizmet-i Nuriye başka safhalarda tezâhür edecekti; küllî bir inkişaf olacakt?. Üstad?n hizmetine koşan ve Nur hizmeti için yan?na gelenler, bilhassa mektepli gençlerdendi.

  Tarihçe-i Hayat, 525


  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Bediüzzaman, Eski Said döneminde hangi ölçüler ile hareket etmiş ise, Yeni Said ve Üçüncü Said döneminde de ayn? ölçüler ile hareket etmiştir. Tavr?nda meydana gelen zahirî farkl?l?k ise yaşanan olaylar?n ve toplumun geçirdiği siyasî-sosyal değişikliklerin gerektirdiği uygulama fark?d?r. Bir başka ifadeyle, Bediüzzaman Hazretleri, şaşmaz prensip ve ölçüleri hangi devirde, nas?l bir siyasî tavr? gerektiriyorsa, öyle davranm?şt?r. Bu durum, onun canl?, hareketli tam anlam?yla hazmedilmiş ve her şart alt?nda uygulama imkan? olabilen değişmez kriterlere sahip olduğunu ve ona göre hareket ettiğini vurgulamaktad?r.
  ...
  Beyanat ve Tenvirler, 14
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 8. #8
  MuM
  MuM isimli Üye şimdilik offline konumundadır
  Guest MuM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  3.600

  Standart

  peki üstad hazretleri hayat?n? üç bölüm halinde ne hikmete binaen arzetmiş olabilir?

  her bir dönem yeni bir vasifenin başlang?c? m?d?r?

  her bir dönemin ne gibi manalar? vard?r?

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı koza_kelebegi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  peki üstad hazretleri hayatını üç bölüm halinde ne hikmete binaen arzetmiş olabilir?

  her bir dönem yeni bir vasifenin başlangıcı mıdır?

  her bir dönemin ne gibi manaları vardır?
  Kardeşim şu 2 link, size yardımcı olacaktır inşallah:

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=4207

  http://www.risaleforum.com/vb/showthread.php?t=1892
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Tekrar soruyorum üstad?m?z?n Risale-i Nur a dahil ettiği eserler aras?nda kendi tabirince üçüncü Said olarak kendini vas?fland?rd?ğ? aşağ?daki ifadeden başka bir ifade varm??
  Yok diye iddea etmiyorum, varm? diyorum.


  ‘’Yeni Said mahiyetini gösteren acîp ink?lâbât-? ruhînin bir misli, şimdi mukaddemat? bende başlam?ş. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum.’’
  ŞUALAR’dan

  târik-i dünya: terk-i dünya
  Konu nâme-i nur tarafından (08.08.07 Saat 13:14 ) değiştirilmiştir.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Otuz Üçüncü Söz...
  By Piri Reis in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 230
  Son Mesaj: 20.12.09, 19:18
 2. Üçüncü Meraklı Sual
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24.10.07, 15:47
 3. Üçüncü Halk İhtilali
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 10.08.07, 03:17
 4. Nurcu Tabirinin İlk Zuhuru
  By elff in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.05.07, 16:52
 5. Üçüncü Hal
  By m_safiturk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.05.07, 15:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0