+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 26

Konu: Bir Soru, Bediüzzaman'ın İlminin Kaynağı?

 1. #1
  Yasaklı Üye TURKUAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  628

  Standart

  sa?d nurs? buyuk ?nsan rabb?m yapt?g? mucedelelerden raz? olsun.y?rm? senede ogren?lmes? gereken ?l?m ve fenler?n ozunu ucayda kavrayarak ogren?m?n? tamamlam?s heng? ?l?mden olursa olsun sorulan hersoruya tereduttusuz cevap ver?rm?s.
  buna gerekce olarak ta den?york? ruyas?nda peygamber?m?zden ?l?m ?stem?s oda ummet?ne soru sormamak sart?yla ona kuran ?lm?n?n ogret?leceg? mujdelenm?s bu sebeple daha cocukken asr?n b?lg?n? olarak tan?n m?s ve k?mseye soru sormam?s ama sorulan butun sorulara mutlaka cevap ver?rm?s

  bogle b?rsey hakm? varm?
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:18 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  tarihçei hayatta ilk hayatı kısmından başlayıp,50 sayfa kadar okuyun,


  orda cevabı hem var,hemde harikulade şeylerde vardır.


  hele okuyun,öğrenin ve bana dua edin,kardeşim.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Yasaklı Üye TURKUAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  628

  Standart

  baska

 4. #4
  Yasaklı Üye TURKUAZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  628

  Standart

  Bir kimsenin Allah’?n Elçisi taraf?ndan bilgi sahibi k?l?nmas? Şiilere has iddiad?r. Onlar bunu, Ali’nin (r.a) soyundan gelen imamlar için söylerler. Şöyle derler:

  "... ?mamlardan hiçbiri bir öğretmene git­memiş, bir eğitimciden bir şey öğren­me­miştir. ...Hiç biri bir hocadan ders almam?ş, hiç biri bir mektebe, bir medre­seye gitmemiştir. Böyle olduğu halde kendilerine bir şey so­rulunca derhal en doğru cevab? verirler. Dillerine bilmiyorum sözü gelmediği gibi cevap vermek için dü­şünmeleri yahut cevab? bir müddet geciktirmeleri de vaki değildir...[3]" ?mam?n ilahî hükümlere, ilahî maârife, bütün bilgilere sahip olmas?, peygamber, yahut kendisinden önceki ?mam vas?tas?y­lad?r... [4]"

  Soru- Bir peygamberin böyle görevi olur mu?

  Cevap- Elbette olmaz. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Elçilere apaç?k tebliğden başka ne düşer?" (Nahl 16/35)

  Allah Teâlâ, Peygamberimize şöyle emrediyor

  "De ki, ben de t?pk? sizin gibi bir insan?m. Bana, tanr?n?­z?n bir tek tanr? olduğu bildiriliyor. Art?k kim Rabbine kavuş­may? umuyorsa hemen iyi bir iş yaps?n ve Rabbine ibadette kimseyi ortak etmesin." (Kehf 18/110)

  "De ki: "Benim size ne zarar vermeye gücüm vard?r, ne de sizi olgunlaşt?rmaya.

  De ki: "Beni Allah'?n azab?ndan kimse kurta­ramaz. Ondan başka bir s?ğ?nak da bula­mam.

  Benimkisi yaln?z Allah'tan olan?, onun gön­derdiklerini tebliğdir o kadar." (Cin 72/21-23)

  Soru- Said Nursî’nin öğrenim hayat? ile ilgili bilginiz var m??

  Cevap- Kendi el yaz?s? ile yazd?ğ? özgeçmişine göre ilk öğrenimden sonra Şeyh Muhammed Celalî’nin ders halkas?na kat?lm?ş, okunmas? adet olan kitaplar? okumuş ve daha sonra Van’da 15 y?l kadar eğitim ve öğretimle meşgul olmuştur[5].

  “Tarihçe-i Hayat?”na göre de önce Sarf ve Nahiv ile meşgul olmuş ve ?zhar’a kadar okumuş, daha sonra Şeyh Mehmed Celâlî’nin yan?na gitmiş, her türlü ilim dal?na ait eserleri incelemeye koyulmuş ve ?slamî ilimlerle ilgili k?rk kadar kitab? ezberlemiştir. Ders ald?ğ? diğer alimler şunlard?r: Seyyid Nur Mehmed, Şeyh Abdurrahman-? Tâğî, Şeyh Fehim, Şeyh Mehmed Küfrevî, Şeyh Emin Efendi, Molla Fethullah ve Şeyh Fethullah[6].

  bak?n bogle b?r cvp ver?lm?s
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:19 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  40 kitap değil,seksen kitap ezberlemiş.


  bu kitapların içinde bazıları birkaç ciltlik,üstad bunlarıda tek kitap olarak saymış.


  hem tarihçei hayat üstadın tashihinden geçmiş,


  hak olmasaydı,üstad silerdi.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  3.şua münacat risalesinde .....hem resuli ekrem asm talimiyle ve kuran? hakimin dersiyle ...

  başl?yan ifadelere dikkat edin...

  hem celaledini suyuti gibi allamelerin 70 defa yakaza halinde resululahla görüşmelerini iyi düşünün..
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:19 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Ben meseleye asr?n gereği olarak bak?yorum.
  Malum ki Hz. Adem'den bu yana toplanm?ş bütün fitneleri deccal ve süfyan ve onlar?n vekilleri toplay?p bu asra kusmuşlar.

  O kusmuk içinde kalan insanlar hakikati kaybetmiş ve Kur'an birer birer kalelerini yitirmiş. Ayetin hükmü gereği Kur'an kendini müdafaya geçmiş. Ancak, müdafan?n dahi bir hikmet ile icra edilmesi gerekir .Taki imtahan?n ortadan kalkmas?n, akla zorlama olmas?n.

  Evet görüldüğü gibi bütün geçmiş as?rlar?n Firavunlar?n?n, Nemrutlar?n?n, Şedadlar?n?n,Ebu Cehillerinin şahs-? manevisi bu as?rda Deccallere ve Süfyana yard?ma koşmuş. As?rlard?r küfrün ,delaletin derselerini bu asr?n şerir insalar?na öğretmişler, o dersi alan şerir insanlar Maneviyat ad?na her şeyi zir ü zeber ediyorlar. Hem kötünün kötülerin geçmiş zamanda ki mağlubiyetlerinin intikam?n? al?yorlar.

  Adil,Hakim ve Merhametli olan Allah; hem Hikmeti gereği, hem adaleti gereği, hem merhameti gereği insan?n hem baki hayat?n? hem dünyas?n? harab eden o şerir adamlara yard?m?n? göndermiş olmas? muhakkat?r.

  Bu yard?mlardan tek biri Mehdidir.
  Asl?nda Mehdi kavram?na ben sembolik manada bak?yorum Şöyle ki, Mesih(a.s)m?n o dehşet asr?nda Kur'an'? savunan Kur'an hakikaterinin dellal? ,ilan edicisi görevini üstlenmiş Mehdi denilen zata yard?m için gönderilmesi en meşhur olan?d?r. Asl?nda Mesih'in meşhur oluşu helaket as?rna yani Ahirzamana cesedi ile dehalet ve icabet edeceği olmas?ndand?r.Meşhur olmasada diğer Peygamberlerinde ona yard?ma koşturulacakt?r. Mesela, Hz. Davud'un elmas k?l?nc?n?n şahs-? manevisi de Mehdiye yard?ma koşacağ? rivayettir. Hal böyle olunca Hz. Musan'?n asas?n? şahs-? manevisi dahi o yard?ma koşacakt?r. Zira, bu helaket asr?nda insanlar? sihri ile kendine celp edip hizmet ettirecek deccalin sihirini ancak Asa-? Musa hikmeti ile giderilebilir.
  Hz. Yusuf(a.s)'nin Medrese-i Yusufiyesi dahi bu asra misafir olmas? gerekir. Hata fitne ve fesat karanl?klar? içinde kalan devrin insanlar?na , günahlar içinde boğulmuş ve yang?n içine düşümüş insanlar? kurtaracak. Hz. ?brahimin selim ve selametli ateşi dahi bu as?rda yard?mc? olmak gerektir. O karanl?klar içindeki insana Hz. Yunusun bal?ğ? dahi laz?md?r. Hz. Nuh'un sefinesi dahi insanl?ğ?n sahil-i selamete ulaşmas? için yard?ma gelmesi gerektir. Hz. Süleyman'?n Belk?s?n taht?n? bir anda getiren hizmetkar? dahi laz?md?r ki zaman?n ve iletişimin çok önemli olduğu bu as?rda o adama işini kolaylaşt?mak için yard?m etsin. Hem Ad kavmini helak eden Sarsar dahi bu as?rda olamak laz?md?r.

  Bu yard?mc?lar?n hiç biri Peygamberlerin mal? değildir. Hepsi Allah'?n mal?d?r ve daha önce nas?l şeçkin bir kuluna yard?ma göndermiş şeklini değiştirerek ve hikmetli bir tarzda bir daha göndermesi pek ala mümkündür. Hem Adaleten hem Merhameten hem hikmeten mümkündür. Kün'e sahip bir Zat her şeye Kadir bir kudrete sahiptir.

  Faraza yine tatmin olmad?n. Bak Hz. Musa ile görüşmüş olaylar?n iç yüzünü bilen H?z?r ad? ile Meşhur olan zata. ?mam-? Rabbani Hazretlerinin dediği gibi Hz. ?brahim ateşe at?ld?ğ?nda dahi orda idi. Bütün Peygamberler zaman?nda haz?r bulunurdu. Bütün peygamberlerin mücadelesine şahit oldu. Bütün şerir insanlar?n şerlerini görmüş ve biliyor. Onlar?n nas?l mağlup edildiği ve edilebileceği öğretildi.
  Yukarda say?lanlar?n hiç biri gelmese bile varl?ğ? muhakkak olan Zat'?n Mehdi denen ahirzaman fedaisine yard?m için koşmas? muhakkat?r. Onun bütün müşküllerine geçmiş as?rlardan edindiği bilgileri söylemesi öğretmesi normaldir.

  Peygamber efendimize gelirsek. Onun varisleri alimlerdir. O varislerin görevleri Kur'an hakikatlerini korumak ve ilan etmetir. Her bir alim malumat?n? bir daha ki asra hediye ederek bir telahhuk-u efkara sebep olmuştur. O telahhuk-efkardan neşet eden bilgilerin ahir zamanda en dehşetli hengamda o asr?n söz sahibine yard?ma koşturulmas? hurafe değildir. Olmas? dahi gerektir.
  Bak herbiri o Zata mazinin gerilerinden avaz? ç?kt?ğ? kadar bağ?r?yor. Yard?m etmek için koşuyor.
  Bu kadar yard?m gelmiş bir zat?n her soruya cevap vermesi meselesi art?k normaldir.
  Ömer Nasuhi Bilmen Hoca efendinin dediği gibi "Benim onun gibi kulağ?ma üfleyen biri yok"

  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:19 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  TURKUAZ kardeşim. Bediüzzaman'?n derin ilmini anlamak için müracat edilecek eser Risale-i Nur'dur. Yani sizler inşallah al?nt? yapt?ğ?n?z yaz?y?/kişiyi bu konuda referans olarak görmüyorsunuzdur..
  Eklediğiniz yaz?da Resulullah'tan ilim alma ifadesinin şial?ktan geldiğini belirtmişsiniz. Fakat onlar?n görüşlerine göre (bildiğim kadar?yla) "?mamlar?n günah? olmaz, hiçbir şekilde ilim öğrenmezler ve bilgi onlara doğuştan verilir." Fakat Bediüzzaman'?n ilim hayat? gayet aç?kt?r. yunusum kardeşin belirttiği Tarihçe-i Hayattaki bölümlerde, Bediüzzaman'?n ilim hayat? anlat?lmaktad?r. O zamanki 80 kitap, yani zaman?n tüm ilmini ezbere bilmek ve bunu 3 ayda bir tekrar etmek, sizin eklentinizdeki düşüncelerle uzaktan yak?ndan alakal? olmasa gerek. Çünkü Bediüzzaman Resulullah'tan ilmi; tabiri caicze enjekteyle veya micro chip'le değil, ona kap? açarak ve normal şartlardan çok fazla çal?şarak ve gayret sarfederek alm?şt?r. Çocukluğundan başlayarak uzun y?llar medrese eğitimiyle ve şahsi olmak kayd?yla ilim tahsil etmiş ve tüm hayat? da ne derece büyük bir ilme sahip olduğunun en büyük şahidi de olmuştur.
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:20 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Allah razı olsun seha abi. Yazınız gayet açık ve yeterli derecede konuyu bağlamış. Bediüzzaman'ın ilmini düşünürken ahir zamanda yüklendiği büyükvazifeyi de unutmamak gerekli. Bediüzzaman'ınilmi,onun farkını ortaya çıkarıyor ve çıkarması da vazifesive zaman itibariyleelzemdir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  münacatta geçen tabirlere dikkat edelim;

  Ya ?lahî ve ya Rabbî! Ben îman?n gözüyle ve Kur'an?n talimiyle ve nuruyla ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n dersiyle ve ?sm-i Hakîm'in göstermesiyle görüyorum ki:

  Ey Arz ve Semavat?n Hâl?k-? Zülcelali! Senin Kur'an-? Hakîminin talimiyle ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n dersiyle îman ettim ve bildim ki:

  Ey Rabb-ül Berri Ve-l Bahr! Kur'an?n dersiyle ve Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n talimiyle anlad?m ki:

  Ey dağlar? zemin sefinesine hazineli direkler yapan Kadîr-i Zülcelal! Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n tâlimiyle ve Kur'an-? Hakîminin dersiyle anlad?m ki

  Ey Hâl?k-? Rahman ve ey Rabb-i Rahîm! Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n talimiyle ve Kur'an-? Hakîminin dersiyle anlad?m:

  Ey Fât?r-? Kadîr! Ey Müdebbir-i Hakîm! Ey Mürebbi-i Rahîm! Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n tâlimiyle ve Kur'an-? Hakîm'in dersiyle anlad?m ve îman ettim ki;

  Ey Rahmanürrahîm! Ey Sad?k-ul Va'd-il Emin! Ey Mâlik-i Yevmiddin! Senin Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm?n?n talimiyle ve Kur'an-? Hakîminin irşad?yla anlad?m ki:

  Ya Rabb-el Âlemîn! Ya ?lahe-l Evvelîne Ve-l Âhirîn! Ya Rabb-es Semavat-? Ve-l Aradîn! Resûl-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'?n talimiyle ve Kur'an-? Hakîm'in dersiyle anlad?m ve îman ettim ki:
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 10:20 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman’a çayhanede bir soru sormuştu
  By YİĞİDO in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.10.11, 11:15
 2. Sevginin Kaynağı
  By BiKeS_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04.05.11, 17:43
 3. Bereket Kaynağı: İktisat
  By Bîçare S.V. in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 11.08.09, 07:27
 4. İkiliğin Kaynağı
  By Ebu Hasan in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 06.12.06, 11:17
 5. Risale-i Nur'da Tefekkürün Kaynağı
  By Şakird in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.07.06, 12:49

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0