+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Üstad Bediüzzaman'ın Vasiyeti

 1. #1
  Dost semair - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  42

  Standart

  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı  Üstad?m?z izzet-i ilmiyeyi muhafaza için eski zamandan beri en büyük reislere tezellül etmedi. Hem halklar?n hediyesini kabul etmiyordu. Şimdi ise Üstad?m?z hem zay?f olduğu halde, ehl-i ilme bir mahzuru olmayan hediyeyi ise hastal?kla alam?yor. Hattâ biz hizmetkârlar?ndan dahi en küçük birşeyi mukabelesiz yiyemiyor. Yese hasta oluyor. Bu hâleti, hiçbir şeye âlet olmayan Risale-i Nur'daki âzamî ihlâs?n muhafazas? için, bir hastal?k suretini ald? ve hastal?kla bu kaidesini bozmaktan men ediliyor itikad?nday?z. Hattâ Risale-i Nur'un her tarafta neşir ve intişar?n?n büyük bir bayram? münasebetiyle ehl-i ilme lâz?m olan musafaha ve sohbet etmekten ve bu mübarek bayramda da en has talebeleri ve kardeşleriyle musafaha ve sohbetten ve ona bakmaktan da şiddetle s?k?l?p âzamî ihlâs?n muhafazas? için bir hastal?k hâleti alarak men edildiği ona ihtar edildi. Hattâ bizler gördük ki, bu mübarek bayramda şiddetli hastal?ğ? için talebelerine dedi: "Benim kabrimi gayet gizli bir yerde, bir iki talebemden başka hiç kimse bilmemek lâz?m geliyor. Bunu vasiyet ediyorum. Çünkü, dünyada sohbetten beni men eden bir hakikat, elbette vefat?mdan sonra da o hakikat bu surette beni mecbur ediyor."

  Biz de Üstad?m?zdan sorduk:

  "Kabri ziyarete gelenler Fatiha okur, hay?r kazan?r. Acaba siz ne hikmete binaen kabrinizi ziyaret etmeyi men ediyorsunuz?"

  Cevaben Üstad?m?z dedi ki:

  "Bu dehşetli zamanda, eski zamandaki firavunlar?n dünyevî şan ve şeref arzusuyla heykeller ve resimler ve mumyalarla nazar-? beşeri kendilerine çevirmeleri gibi, enaniyet ve benlik, verdiği gafletle, heykeller ve resimler ve gazetelerle nazarlar?, mânâ-y? harfîden mânâ-y? ismiyle tamamen kendilerine çevirtmeleri ve uhrevî istikbalden ziyade dünyevî istikbali hayal edinmiş olmalar? ile, eski zamandaki lillâh için ziyarete mukabil, ehl-i dünya k?smen bu hakikate muhalif olarak mevtan?n dünyevî şan ve şerefine ziyade ehemmiyet verir. Öyle ziyaret ediyorlar. Ben de Risale-i Nur'daki âzamî ihlâs? k?rmamak için ve o ihlâs?n s?rr?yla, kabrimi bildirmemeyi vasiyet ediyorum. Hem şarkta, hem garpta, hem kim olursa olsun, okuduklar? Fatihalar o ruha gider.

  "Dünyada beni sohbetten men eden bir hakikat, elbette vefat?mdan sonra da o hakikat bu suretle, beni sevap cihetiyle değil, dünya cihetiyle men etmeye mecbur edecek" dedi.

  Hizmetinde bulunan talebeleri
  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı
  Vasiyetnamenin bir zeyli
  Eşref Edib'in neşrettiği Tarihçe-i Hayat'?n otuzuncu sayfas?ndaki Said'in hususiyetlerinden alt? nümunesinden yedinci nümunesi ki, mukabelesiz hediyeyi ömründe kabul etmemek, kanaat ve iktisada istinaden, şiddet-i fakriyle beraber, altm?ş yetmiş sene evvelki kendi talebelerinin tay?nat?n? da kendisi verdiği acip vaziyetin şimdiki bir misâli ve bir s?rr? kaç senedir anlaş?ld? diye, vasiyetnamenin âhirinde bunu yazman?n zaman? geldi.

  Evet, şiddet-i fakr ve istiğna ile hediye almamakla beraber, Cenab-? Hakka hadsiz şükür olsun ki, yasak olmayan daktilo makinesiyle intişar eden Risale-i Nur'un verdiği sermaye ile, şimdi mânevî Medresetü'z-Zehran?n dört beş vilâyetinde hayat?n? Risale-i Nur'a vakfeden ve nafakas?na çal?şmaya zaman bulamayan fedakâr Nur talebelerinin tay?nat?na acip bir bereketle kâfi gelen ve Nur nüshalar?n?n fiyat? olan o mübarek sermayeyi ben öldükten sonra da o hâlis, fedakâr kardeşlerime vasiyet ediyorum ki, altm?ş yetmiş sene evvelki kaidemi yetmiş sene sonraki şimdiki düsturlar?ma aynen tatbik etsinler. ?nşaallah Risale-i Nur'un tab' serbestiyeti olsa, o düstur daha fazla inkişaf eder.

  Medâr-? hayrettir ki, o eski zamanda evkaftan beş talebenin tay?nat?n? Van'da Eski Said kabul etmiş, o az para ile bazan talebesi yirmiye, otuza, altm?şa kadar ç?kt?ğ? halde kendi talebelerinin tay?nat?n? kendisi veriyordu. O kanaat ve iktisad?n bereketiyle ve kendi beş alt? mavzer tüfeğini satmakla istiğna kaidesini bozmad?. O zaman meşhur Tâhir Paşa gibi çok yard?mc?lar varken kaidesini bozmad?. O altm?ş yetmiş senelik düstur-u hayat?n?n, bir işaret-i gaybiye ile altm?ş yetmiş sene sonra o kanaat ve istiğnan?n bir meyvesi inâyet-i ?lâhiye ile ihsan edildi ki, o kadar mahkemeler ve yasaklar ve müsadereler ve eski hurufla izin vermemekle beraber, kaç senedir dört beş vilâyet vüs'atindeki mânevî Medresetü'z-Zehran?n fedakâr talebelerinin tay?nat?n? Risale-i Nur kendisi hediye etti.

  Halbuki, o nüshalar?n bir k?sm-? mühimmini hediye olarak mukabelesiz etrafa ve âlem-i ?slâm ve Avrupa'ya gönderdiği ve elindeki nafakas?n? Nurun teksirine sarfettiği halde, yine Nurun nüshalar? acip bir tarzda hem kendine, hem o hâlis fedakârlar?na kâfi gelmesi, eski zamandaki işaret-i gaybiyesinin bir güzel meyvesi ve bir hikmeti olduğuna kat'iyen kanaatim geldiğinden, vasiyetnamemin âhirinde beyan ediyorum:

  Bu vasiyetname benden sonra bâki kalan tay?nat içinde de konulsun, tâ ki baz? insafs?z insanlar "Bu Said günde beş on kuruşla yaşad?ğ? ve kimseden para almad?ğ? halde şimdiki miras? yüzer lira görünüyor, nerede buldu?" dememek için bu hakikati izhar etmek münasip olur.

  Şimdi mânevî evlâtlar?m, fedakâr hizmetkârlar?m olan Zübeyir, Ceylân, Sungur, Bayram, Hüsnü, Abdullah, Mustafa gibi ve has ve hâlis Nurun kahramanlar? olan Hüsrev ve Nazif, Tahirî, Mustafa Gül gibi zatlar?n nezaretinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum.

  Said NURS?
  Alıntı hüşyar Nickli Üyeden Alıntı


  Aziz, s?dd?k kardeşlerim,

  Ecel muayyen olmad?ğ? için, benim şiddetli hastal?ğ?m her vakit gelebilir diye, evvelce yazd?ğ?m vasiyetnamelerimi teyiden bu vasiyetname de şiddetli, dahilî bir hastal?ğ?mdan ihtar edildi. Ben de beyan ediyorum ki:

  Benim vefat?mdan sonra, benim emaneten elimde bulunan Risale-i Nur sermayesi, hem mucizatl? Kur'ân?m?z? tab ettirmek için Eskişehir'de muhafaza edilen sermaye, o Kur'ân'?n tevafukla ve fotoğrafla tab'?na ait.* Yan?m?zdaki sermaye ise, Risale-i Nur'un sermayesidir. O sermaye, Cenab-? Erhamürrahimîne hadsiz şükür olsun ki, yetmiş küsur sene evvel, o zaman?n âdetine muhalif olarak, kendim fakirliğimle beraber onlar?n tay?nlar?n? verdiğime bir ihsan ve lütf-u Rabbânî olarak, o zamandan elli altm?ş sene sonra Cenab-? Erhamürrâhimîn o örfî âdete muhalif kaidemi mânevî ve geniş Medresetü'z-Zehran?n hâlis ve nafakas?n? temin edemeyen ve zaman?n? Risale-i Nur'a sarf eden talebelerine aynen ve eski zaman ihsan-? ?lâhî neticesi olarak şimdi yan?m?zdaki sermaye onlar?n tay?nlar?d?r ve tay?nlar?na sarf edilecek. Ve kaç senedir benim yapt?ğ?m gibi, benim mânevî evlâtlar?m, benim vereselerim aynen öyle yapmak vasiyet ediyorum. ?nşaallah tam Risale-i Nur intişara başlasa, o sermaye şimdiki fedakâr, kendini Risale-i Nur'a vakfeden şakirtlerden çok ziyade fedakâr talebelere kâfi gelecek ve mânevî Medresetü'z-Zehra ve medrese-i Nuriye çok yerlerde aç?lacak, benim bedelime bu hakikate, bu hale mânevî evlatlar?m ve has ve fedakâr hizmetkârlar?m ve Nura kendini vakfeden kahraman ve herkesçe malûm kardeşlerim bu vasiyetin tatbikine yard?mlar?n? rica ediyorum. Risale-i Nur itibar?yla bana hiç ihtiyaç kalmad?ğ? için, âlem-i berzaha gitmek benim için medâr-? sürurdur. Siz mahzun olmay?n?z. Belki beni tebrik ediniz ki, zahmetten rahmete gidiyorum.

  Çok hasta Said Nursî Evet, biz Üstad?m?z?n bu vasiyetine şahidiz.
  Emirdağl? Çal?şkan, Mustafa Acet,
  Safranbolulu Hüsnü, Ermenekli Zübeyir,
  Çoğollu Bayram
  mevlam raz? olsun sizden inşllh kardeşim ...
  fi emanillah ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:45 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad Bediüzzaman İlahisi
  By zeynelabidin hudabin in forum Ezgi, İlahi ve Kur'an-ı Kerim Tilavetleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 15.07.09, 17:16
 2. Şiirlerle Üstad Bediüzzaman
  By osmanyuksel in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.04.09, 23:39
 3. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'yi Anarken!
  By safir in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.01.09, 20:34
 4. Üstad Bediüzzaman ve Risale-i Nur
  By uSuLca in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.01.08, 18:50

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0