SIKINTILI MUSİBETLERİMİ HİÇE İNDİREN BİR HAKİKATLI TESELLİDİR

Birinci:

Hakkımızdaki zahmet rahmete dönmesi.

İkinci:
Kader adaleti içinde rıza ve teslim ferahı.

Üçüncü:
İnayet-i hâssanın Nurcular hakkında hususiyetindeki sevinç.

Dördüncü:
Geçici olmasından zevalinde lezzet.

Beşinci:
Ehemmiyetli sevablar.

Altıncı:

Vazife-i İlahiyeye karışmamak.

Yedinci:
En şiddetli hücumdan en az meşakkat ve küçük yaralar.

Sekizinci:
Sair musibetzedelere nisbeten çok derece hafif olması.

Dokuzuncu:
Nur ve iman hizmetinde şiddetli imtihanından çıkan yüksek ilânatın tesiratındaki sürur.

Dokuz aded manevî sevinçler, öyle teskin edici bir merhem ve tatlı bir ilâçtır ki; tarif edilmez, ağır elemlerimizi teskin ediyor.

Said Nursî

Tarihçe-i Hayat