+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Bediüzzaman'ın Doğu İllerindeki Barışa Katkısı

 1. #1
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Bediüzzaman'?n doğu illerindeki bar?şa katk?s? hâlâ devam ediyor
  Van’?n Başkale ?lçesi’nde yaşayan ve 30 binden fazla insandan sorumlu olan ?skender Ertuş, soyad?n? ald?ğ? Ertuş (Ertoşi) Aşireti’nin reisi. Bu zamana kadar yüzlerce bar?şa kat?lm?ş ve kan davalar?n?n sona ermesini sağlam?ş. Amac?n? “devlete yard?mc? olmak.” şeklinde aç?kl?yor: “Türkiye bir hukuk devleti. Ama bu durum bat?dan göründüğü gibi değil. Burada baz? problemleri kendimiz aşmak zorunday?z. Çevre aşiretlerle akraba olmam?zdan dolay? ihtilaflar? kendimiz çözmeye çal?ş?yoruz. Bazen olay devlete intikal etmeden çözüme kavuşturuluyor. Bu da bizim vatandaşl?k görevimizdir.” Bar?şa kendi aşireti içindeki husumetleri gidermekle başlayan ?skender Ertuş, çağd?ş? ve insanl?ğ?n asla kabul etmeyeceği kan davalar?n?n sona erdirilmesi için kendine, doğunun en büyük âlimi olarak nitelendirdiği Bediüzzaman Said Nursi’yi rehber edindiğini söylüyor. Ertuş’a göre, Said Nursi bölgedeki bar?şa büyük katk? sağlad?. Kan davalar?n? çözdü.

  Bediüzzaman Said Nursi, Ertuş (Ertoşi) Aşireti’nin geçmişinde önemli bir yere sahip. ?skender Ertuş’un dedesinin kan davas?n? Üstad Bediüzzaman çözüyor. Hadise, Abdülkadir Bad?ll?’n?n haz?rlad?ğ? Mufassal Tarihçe-i Hayat isimli kitapta şöyle geçiyor: “Bediüzzaman Molla Said-i Meşhur ara-s?ra, Van’?n etraf?ndaki kaza ve kasabalara da giderek ilmî toplant?lar tertip eder, müşkil mes’eleler üzerinde tart?şmalarda bulunurdu. Bir taraftan da aşairin içlerini dolaşarak onlar?n salâh-? hallerine çal?ş?rd?. Husumet ve adavetlere müdahale eder, hemen bar?şt?r?rd?. Çok büyük aşiret ve kabilelerin de aralar? bozulduğu zaman, hemen müdahale eder, irşad eder, müsalâhalar?n? te’min ederdi. Hatta hükümetin, Valilerin bile bar?şt?rmaktan âciz kald?klar? Ertoşî aşiretinin Giravî kolunun reisi Şeker Ağa ile Miran Aşireti reisi Mustafa Paşa’y? bile bar?şt?rarak, aralar?nda devam eden yayla hudutlar? üzerindeki muharebelerini durdurmuştur. Bu iki reisi bar?şt?r?rken, Mustafa Paşa’ya ‘daha tövbe etmedin mi?’ diye hiddet eder. Paşa ise: ‘Seyda! Ne söylerseniz, sözünüzden ç?kmam.’ demiş ve bar?şmay? kabul etmiştir.”

  Haşim Söylemez

  Kaynak:
  Aksiyon, Say?:570
  07.11.2005
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:06 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 2. #2
  Dost Kayra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Mesajlar
  37

  Standart

  .. ve ne yapm?ş Bediüzzaman, önce en dar daireden başlam?ş...

  Bugün Sulh-u umumi fikri ve felsefesi dünyaca konuşulan bir ?slam alimi Said Nursi.

  "Said-i Nursi bölücüdür" diyenlerin kulaklar? ç?nlas?nnn.


  Paylaşt?ğ?n için ayr?ca teşekkürler Asya Nurdağ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.
  Either exist as you are or to be as you look!

 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Doğu'da Risale-i Nur ve Nur talebelerinin olmad?ğ?n? farz ederseniz doğunun hali nice olurdu? Düşünmek bile korkunç. ?yi ki Nur Talebeleri var ve bunlar doğuda büyük hizmet yap?yorlar. Bilmiyorum devlet bu büyük hizmetin fark?nda m??
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Gayyur Ebu Laşey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  59

  Standart

  Risale-i Nur'un olduğu her yerde barış,sevgi,kasdeşlik vb. olur. Keşke herkes Risale'leri bilse ve okusa....

 5. #5
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  KARDEŞLER ALLAH RAZI OLSUN AMA ÜSTADIN B?RLEŞT?R?C? UNSURUNU T.C DENK? VE YA T.C ÇATISI ALTINDA B?RB?RLEŞME OLARAK GÖSTERME DE DOĞRU DEĞ?L ÜSTAD HAYATI BOYUNCA NE SÜFYANIN GETR?D?Ğ? BAYRAĞI NE DE MAHKEMELR?M?N? T.C'Y? SAVUNMUŞ...?SLAMIN DA?RES? ?Ç?NDEK? B?R DEVLET? ŞER?AT-I AHMED?YE A.SLM FAAL OLDUĞU B?R DEVLET ...AMA SANK? BU BARIŞ YAKLAŞIMLARINI KARDEŞL?K TAVIRLARINI T.C KABULMÜŞ G?B GSTEREN DEVLETE BOYUN EĞME GEREKS?N?M?NE YORUMLAMAK DA DOĞRU DEĞ?L Z?RA BARIŞ ALLAH ?Ç?N SAVAŞTA ALLAH ?Ç?N YOKSA SA?D NURS? R.A DAR KALIPLARIN ?Ç?NE KONULARAK- K? ?STESELERDE BUNU YAPAMAZLAR- ŞARK KES?MLERDEK? KARDEŞLER?N?ZN TANIDIĞI ÜSTADA MUHAL?F YORUMLAR OLARAK ONLARIN BAŞKA YERLERDE NUR ARAMALARINASEBEP OLUNAB?L?R K? G?ZL? KOM?TEN?N BAZI CEMAATLERE YAPTRDIĞI DA BUYDU ŞKR K? RABB?M BUNA MUSAADE ETMED? DE ÜSTADIN AL? H?MMET? YETŞT? ...“Türkiye bir hukuk devleti. Ama bu durum bat?dan göründüğü gibi değil.....BU SÖZLER?N ÜZER?NE YAZMAK ?HTYACI H?SSET??K .ALLAH AF ETS?N KUSUR ?ŞLED?KSE ...HAKKINIZI HELAL ED?N...
  Üstad münazaratta Kürt aşiretlerine siz p?nar olun zira Türkler havuzdur ,diyerek ittifak?n merkezini göstermiş.

  Bunu genelleştirirsek; bütün ?slam milliyetleri kemalatlar?n? Türklük
  havuzuna boşaltacak ve ve o havuza küngan at?p her bir millet diğer
  milletlerin kemalatlar?ndan istifade edecek.

  Muhabbetle
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:07 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 6. #6
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Eğer havuz teeffün etmiş olsa dahi, pınar pınar olursa aktıkça havuz temizlenecektir.  Aslında Üstad şunu demek istiyor. Türkler islamın 900 sene efendisi
  oldu. Pınar oldular ve havuzu kemalatları ile doldurup başka
  milletlerin istifadesine sundular. şimdi, size hizmet etme zamanıdır.
  İzin verin ,pınar olup o havuzu temizleyin ve doldurun.

  Türkler'i merkez-i ittifak yaparak hem onların taltif edilmesini hem
  havuz olmak istiyen her milletin ittifaka engel olmaması için
  onların havuz olmasından ziyade pınar olmasını tavsiye ediyor. Çünkü
  pınarlar muhtelif olur ,ama tek bir havuza akmaz ise değersizdir.
  Zaten, diyor devamlı akan bir çeşme okyanustan büyüktür.


  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 7. #7
  Gayyur semensima - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  142

  Standart  Bediüzzaman bölücüdür diyenler için iki şeyden bahsedebiliriz.Ya Bediüzzaman'ın düşündüğünden farklı bir birlik tahayyül ediyorlar(mesela ırk esaslı).Yahut birliği istemiyorlar.
  Ne bana yanan olur âteş-i dilden özge;
  Ne kapımı çalan olur bâd-ı sabadan gayrı...

 8. #8
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  Ey Kürdler! Görüyorum ki, bizde p?nar yoktur. Onun için uzaktan gelen taaffün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdad? görüyoruz. Öyle ise gayret ediniz,çal?ş?n?z….Tâ bir kamalat p?nar? bizde de ç?ks?n. ’’ (*?çtimaî Reçeteler 2-sf:34)
  allah aşk?na kardeş nas?l olyurda ittifak?n merkezini buras? olarak ag?lyorsun...ve nas?l ÜSTADIN bu sözlernde bunu ç?kar?yorsun.zira art?k bir mesle şudur ki islamiyet müslümanalarca yaşanmaya başlad?kça bir ittifak mevzu bahs olucak ama bu rabbimn nurlayla nurlandrd?ğ? mezopotamya ve arap ve acem diyar? olacakt?r.bu diyardaki ehli islam da art?k türkün önderlüine değil şeriat-? ahmediye a.slm tatbik edecek seyyit önderlerimzn arkas?ndan gdecek ve ittifak? sağlayacakt?r.türklerde bu seyyitler havuzuna bir p?nar olacak akacak inş.
  ayr?ca SEHA kardaş islam?n efendsi olunmaz kölesi olunur.hadimi olunur.malasef sizdeki ve sair türk kardaşlardaki milli duygular islamiyeti daxi tekelinze almak gereksnimi uyandryor.
  SELAHADD?N EYUB?DE K? islamda fani olmak meslekinn icras?na çal?şan ve y?llard?r islamiyet içersnde milli haklar?nn gasp?na islam?n o yüçe ve şanl? hat?rna boyun eğen kürt milletine sizler san ki başka çareleri yokmuş da türklerin korumas?na muhtaçlar gibi bir kan?yla yaklaş?yorsunz unutmay?n ki selahaddin eyyubiden şeyh-i bitlisiye kadar kadar butun seydalar?mz elernde imkan bulunmalarna rağmen islma?n k?lnç? olmay? en buyuk bir şeref bilmişler ..selahaddin eyyubi said kürd-i gibi bir çok zat?n kuvvet ellrndeyken milletlernn ismini bile anma ihtyac? duymamalar?
  davalar?ndaki s?dk?yeti gstrir ...ama türkler sanki her defasnda bunu sylemk iktiza edercesine islam?n şanl? k?l?nc? islm?n kumandan? gbi sözler sarf etmekten dur olmuyorlar...ayr?ca sizler şunu idda edblrmsnz ki bizler islam?n hatrna milletmzden bayrağmzdan herne varsa bizi biz yapan -unsuryet acsndan_ vaz geçerz ...ne yaz?k ki bir çok defas?nda bizler demişz iddan?zda samimi isenz ispatlay?n die: karş?mzda ki bir çok arkadaş ne yaz?k kendi ?rk sylemlernn ritüerlerne bir kudsiyet atf ederk.. o sancağ?n etrfanda bizleri tolamak istyor yahu ALLAHIN nurundan hiç bir şey taş?mayan bir ritüeri ne hakla sizden olmayan başka bir kavme dayatmaya çaloşyorsunz .bu ehliinsaf? daxi ağlat?r demiyor mu...ne hakla sizler tek bir unsireyet havuznda birleşelim bzim korumam?z alt?n a girin diyorsunz ...
  Yaşas?n Cehennem" dedirten mim'siz medeniyetperestlerin başlar?na vurulmak için yaz?lm?ş bir arzuhaldir. "Neden Türkçe kamet etmiyorsun?" sorusana Bediüzzaman?n cevabi. "Nas?l bana teklif ediyorsunuz? Hangi kanunla? "Eğer milyonlarla efrad? bulunan ve binler seneden beri milliyetini ve lisan?n? unutmayan ve Türklerin hakikî bir vatandaş? ve eskiden beri cihad arkadaş? olan Kürtlerin milliyetini kald?r?p onlar?n dilini onlara unutturduktan sonra, belki, bizim gibi ayr? unsurdan say?lanlara teklifiniz, bir nevi usul-ü vahşiyâne olur. Yoksa s?rf keyfîdir. Eşhâs?n keyfine tebaiyet edilmez ve etmeyiz!"

  Kürtçeyi kabul etmeyen Kürtçe dilini kald?ranlara yani ”Tuh o asr?n gayretsiz adamlar?na! denildiği zaman yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yaz?lm?şt?r”
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  ayr?ca semensima kardaş ...üstad bölücüüdr diyenler hangi birliğe inand?klarn? bildirmişler midir...eğer sizler t.c'yi suriyei lübnan? ve sair yerleri bir bitün say?yorsan?z başka..bu yerler inglz ve başka kafirle taraf?ndan: başka bütünün parçalar? olan ve de asl?nda hiç bir vakit bir olam?yacak değişik mezhep ,meşrep ,?rk ve hatta dinleren müteşekkli bir yapbozdur..ki istendiği veiktiza ettiği vakit'' bizler bir harakat?mzla bozal?m'' yerne yensini getrelim....sözleryle kurulmuş sistemlerdir...
  sanki üstad mevcut laik devlet için ve bu devletn bekas? için çal??şmş ..bizler ve sair arkadaşlar da üstad? türk devletni y?kmaya çalşan bir kürtçü gbi gstermeye çalş?yoruz ... bu zihniyetteki herkes -yani t.c içinde doğmuş_ ve sanki bu çok tabii bir devletmiş gbi kabullenilmesi farz m?ş gbi bir olguya sahipsinz...bak?nz tarhnize isyan kelmesinn daxi telafuz edilmediği topraklarda kürdü laz? çerkezi isyan etmiş alimi ulemas? sofisi hakk? hakk?kat? isyan etmiş ...neden acaba sizce bu alimler sizden daha azm? bilyorlard? .... YOKSA HEPS? DIŞ MIHRAKLARIN OYNUNA MI GELM?Ş T?? sizler bu ayr?l?k zamn?nda olsaydnz veya tarihi haz?r zamna göre değilde devrin koşullarna göre ele al?rsan?z nas?l bir devlete karş? mubarak dedlermzn cihat ettiğini görürdünz ...üstad da bu sistem içersnde devleti kabullnemiş bayrağğ?kabullenmiş olsa -ki böle bir sözden allaha s?ğ?nrm- bidata hatta zülme tarfadar olmuş olmaz m?yd?-
  k?saca kardaş?m ortada bir bütün yok ki bölelim parçalayal?m elinze vermişler biraz toprak o da başkalrn?n kontrülünde sizlerde bu topraklara saplanm?ş kalm?şsnz vatan demişsnz ...ya müslümann vatan? arz d?r rabbim bzileri arza halife yaratt?...eskiden k?talarda cihata koşan osmanl?nn torunlar? bu gün 35 45 26 42 say?larna s?kşm?ş bir halde ...ve cihat sand?ğ? şele kendini avutmakta ...
  kendi hakl?na zulm yapmakta anayasalr?nda zina içki kumar bulnmakta faiz meşru halde olmakta deccal?n komtesnn yay?n organlar? dninize küfr etmekte ve de ben bu devletn bayrağna tab? olmaktay?m birliğni savunmaktay?m ve de bu harakat?mla kardeşliği savunmuşl olmaktay?m he ...hey hat aldanm?şsn bizm birliğimz yeşilbeyaz bayraktad?r ve de bu işte yoluna can verilmek yetmez saçlar adedince başlar canlar verilse kafi gelm?yecek kadar kutsdal bir hakikat? içermektedir.
  ve-selam
  Hakikatperest kardeşim aşağ?da münazarattan al?nt? yapt?m. Senin derc ettiğin nüktenin baş? ve devam?d?r. Okuduktan sonra teati ederiz.

  Muhabbetle
  .........
  Suâl: "Şu hükûmet ve Türkler nas?l olsalar, biz rahat edemiyoruz, yükselemiyoruz. Baş?m?z? kald?r?p onlar?n üzerinden âleme temâşâ etmek ve ellerimizi onlarla beraber sâfi suya uzatmak, kendimizi de bir kavim olduğumuzu göstermek nâs?ld?r? Zîrâ hükûmet ve ?stanbul daha bulan?kt?r."
  Cevap: Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-? âmmenizin misâl-i mücessemi olan mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârd?r. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldan?rs?n?z. Size bir misâl söyleyeyim:
  Her tarafa şubeler salm?ş bir büyük çeşme baş?nda bir tegayyürât olursa, her tarafa da sirâyet eder. Fakat yüz p?nar?n ortas?nda büyük bir havuz olursa, o havuz p?narlara bakar ve onlara tâbîdir. Faraza, o havuz tamamen tegayyür ederse veyahut Allah etmesin bozulursa da, çeşmelere tesir etmez-eğer p?nar, p?nar olursa.
  ?şte, bak?n?z: ?stibdâd?n hükmünce, ?stanbul ve hükûmet belağbaş? idi; şikâyette hakk?n?z vard?. Şimdi ise hakîkat îtibâriyle bilkuvve, ?stanbul göldür, hükûmet havuzdur, Türk zeynâbd?r veya öyle olmak lâz?md?r. p?nar bizlerdedir ve bizde olmak gerektir.
  Ey Kürtler! Görüyorum ki, bizde p?nar yoktur. Onun için, uzaktan gelen taaffün eden bir suyu içiyoruz. Eskisi gibi istibdâd? görüyoruz. Öyle ise, gayret ediniz, çal?ş?n?z; sebeb-i saadetimiz olan meşrûtiyeti takviye için, fikr-i milliyeti haffâr yap?p, mârifet ve fazîleti eline veriniz. Şu yerlerde de bir küngân at?n?z; tâ bir kemâlât p?nar? bizde de ç?ks?n. Yoksa dâimâ dilenci olacaks?n?z, ya susuzluktan öleceksiniz. Hem de, dilencilik para etmez. ?nsan dilenci olursa, nefsine olsun. Bence merhamet dilencileri ya haks?z veya tenbeldirler. Eğer siz insan olsan?z, hükûmet ve ?stanbul ve Türkler nas?l olsalar olsunlar, size fenal?klar? dokunmaz, fakat iyilikleri gelir.
  Suâl: "Neden iyilik gelsin, fenâl?k gelmesin? ?kisi arkadaşt?r."
  Cevap: Yahu! Dedik: Şimdi, hükûmet ve ?stanbul çukurda bir havuzdur veya öyle olacakt?r. Havuz ise, aşağ?dad?r. Fenal?k sakîldir, yukar?ya yuvarlanmaz-cehâletle cezb etmemek şart?yla. ?yilik nurdur, yukar?ya akseder.

  Suâl: "Neden böyle bulan?kt?r, sâfî olmuyor?"
  Cevap: Yüz seneden beri harâba yüz tutan birşey, birden yap?lamaz. Size bir misâl söyleyeceğim. Bir bulagbaş?, çok zaman taaffün ve tesemmüm etmiş, içine çok pislik düşmüş, sonra da onu tasfiye için o pislikleri içinden ç?kar?l?rsa ve bir havuz gibi yap?l?rsa, acaba p?nar?n suyu bir zaman bulan?k olarak gelmeyecek mi? Fakat merak etmeyiniz; âk?bet berrak olacakt?r.

  Selametle
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:08 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞ?M NE KADAR BiZDEK? KAYNAKLARLA DA AYNI OLMAZLARSA DA EN YAKINLARINDAN B?R?D?R (Bediüzzamanin Kürdistan’in reçetesi olarak adlandirdigi Münazarat eserini&#180 ... ve bzim delil al?p da bu sisteme tabi olunmamas? gerektiğine inancm?zn sağlamlaşt?ran bir kaynak...tabi mesle ne olursa olsun bziler bilirz ki haikat nazar?nda bu iş bzim işimz değil ama rabbim kusurumzu af etsn inş ...belki nefsime yenik düşüp konuşacam ama yazd?klar?m bizzat inand?ğm hakikatlerdir...

  evvela:üstad?n kürt aşiretleri ile konuştuğu dönemde osmanl? politikalr? amac? türk unsuruna dayal? yönleri süfyan zamn?ndakine oranda yok denecek kadar azd?r..ayr?ca y?ne istanbul havuzu denen havuzdaki başta ulema ekserisi kürt arap ve başka unsurlar?nda bulundğu bir havuz olmas? itibaryle politakalr?n yönü ve sonuçlar? ekser akvama dokunduğndan üstad bunun yani havuzn kirlenmesin tekrar burda bulana ulema trafndan ve özellikle kürdistan üzerinde etkisi ziyadesyle fazla olan seyyit abdulkadir k.s istanbulda ki faaliyetleri ile tekrar saflanacğna olan inanc? ve tekrar tevhid dairesndeki ittifak hayali...işte bunnla beraber deriz ki:
  şimdi sizler bu münazaratta ki : türk havuzunu şu zmandaki veya ilerde has?l olabilecek havuzlarla bir tutman?z ....yanl?ş olmas?nn sebebi art?k kürt veya sair hakllar?n hepsinin kabul edeceği veya halklar?n teveccühünü kazanm?ş seyyit abdulkadrlerin k.s ubeydullah efendilern olmamas? ...ayr?ca sizlerin münazart? delil al?pda bize ifade ettiğinz havuzn rüterlerinn farkl? olams? ki baştan beri bizler demekteyiz ki art?k t.c bayrağ? değil islamiyetn bayrağ? alt?nda toplanabilrz ...sizler elinzde bulanan nimete küfran? n?met eyledinz üstad?n tabiryle bu halk?n islam zincrinden ç?kmas?na sebep oldunz art?k ne yapsanzda ay y?ldz?n?z kabullenmezler.çün kü onlar?n ve benm nazar?m da en buyuk bir insafs?zl?k olan zülme tarafdar olmakt?r die kati kanatimz gelmiş...
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  vede ((Yani efkâr-? âmmenizin misâl-i mücessemi olan mebusân hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârd?r. Öyle ise kendinizden teşekkî ediniz; her kabahati hükûmet ve Türklere atmakla çok aldan?rs?n?z. Size bir misâl söyleyeyim: )))işte burda dediği gibi üstad sahibuzzamn?n r.a bizler hiç bir zamn mebus meclislernzde temsil edilmedikki...içlerinde kürt olsa da onlar dedkleri, kürt as?ll? falanca miletvekili vs. gbi kendi as?llar?n? da daxi dolayl? dile getren kendi halk?nn sorunlar?yla ilgilemeleri hayal olur du.....halk?n istedklerini getrmedler getrdklerini de halk istemedi.
  hükümetn hadim ve hizmekatkard?r denmesi neye ink?lap olmuş abd ,ab, rusya n?n hizmetkarlar? olmuş sizn osmanl?nn emantcisi k?rm?z? bayrakl? devletnz ...
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  hakk?zn? helal parça parça oluyor. çeştli sebeplerden dolay? b?rakmam iktiza edyor bazen

  yani :mebusan hakim değil :mevcut mecliste üniter yap? mevcut ve bask? ve dayatmalar var :meclis kendini t.c nin hizmetkar? olarak görmekte yani halk?n değil islam?n değil malum s?nrlar?n içersndeki saf derun vatandaşalr?n değil kemalizme veiyonzme hizmet etmekte ...
  k?saca o zamnlar bulan?k olan p?nar art?k çamur değil kan ak?yor ve havuzda irin toplanm?ş art?k saflaşmas?n? beklerken aç kalmak yok eskisi hbi şimdi beklemnin ad? dilini asl?n?kültürünü mezhebini inkar ve de kardeşlik perdesi ad? alt?nda bir bayrağ?n ama tek tarf?n ismyle an?lan bayrak insafszca kardeş olan millete dayat?lmas? var .hepsinden ac?s? da bunlar?n getridği islamiyetten kopma ve şehirlerde varoşlarda dinden diyanetten uzak derd-i maişet ad?na binlerce gencin hertürlü pisliği gayri meşruya koşmas? ve şehilerde bayanlardan örfünden adetlernden uzak b?rak?lmas? bunlar?n bir sonucu.vede baz?lar? hala kardeşlikten;biz asl?nda ayn?y?z fark?mz yok demekte :vvet bizde ayny?z ama biz sizle ayn? olmak istemiyoriz ki biz kendimz olmak istioruz medresmzde ilim tahsil etmek istyorz zikr halkas? kurup zikr etmek :kendi öz dilimzle ilahiler söylemek .........
  ayr?ca
  Değerli kardeşim, her şeyden önce teati etmek istiyorsan?z Türkiye
  Cumhuriyeti hakk?nda konuşmay? b?rakman?z laz?m. Yoksa burda masadan
  kalkar?m.

  Yok eğer hakikatler için konuşuyorsak buyrun tak?ld?ğ?n?z T.C
  meselesinin etraf?ndan dolaş?p teati meydan?na gelin. Yoksa ben
  susuyorum  Benim çok Kürt kardeşim var. Pek çoğu ayn? senin gibi düşünüyordu.Senin
  gibi konuşuyorlard?. Ben onlar? T.C' ne laf atmamak şart? ile
  münazaraya davet ettim. Elhamdülillah pek çoğu hakikat peresttiler.
  Risale-i Nur'un ne demek istediğini hemen anlad?lar.

  Beni hakem olarak kabul et. Zira Türk değil Boşnak?m  Bu çerçevede teat-i efkara buyur,yoksa müsadenle kardeşim.

  muhabbetle
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  allah raz? olsun inş...selametle kardaş?m ...
  Konu MuhammedSaid tarafından (24.05.07 Saat 11:10 ) değiştirilmiştir.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 10. #10
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Önemli bir konu...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Büyük Doğu Aşkı !
  By sinepuryan in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.12.09, 19:42
 2. Vahidiyet ve Ehadiyet Kavramlarının Tefekküre Katkısı
  By enes71 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 20.03.09, 16:43
 3. Müslümanlar Barışa Razı Ama...
  By Bîçare S.V. in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13.03.09, 07:58
 4. Jelatinli Şekerde Domuz Katkısı
  By tazarru in forum Sağlık
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 28.10.08, 22:45
 5. Bediüzzaman ve Doğu Aşiretleri
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 18.10.06, 13:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0