+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 95

Konu: Nurdan Hatıralar/Bediüzzaman'ın Hayatından Menkıbeler

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Nurdan Hatıralar/Bediüzzaman'ın Hayatından Menkıbeler

  "Salih kimselerin an?lmas? günahlara keffarettir." (CAmiü's-Sağir, c. 2,s. 81)
  "Salih olanlar?n menk?beleri an?ld?ğ?nda Allah'?n rahmeti nüzul eder, yağar." (El-Esrarü'l-Marfua, Aliyyü'l-Kari, s. 249)

  Bu hadis-i şeriflerin teşvikiyle biz de Üstad hazretleri ve talebelerinin hayatlar?ndan bildiğimiz, duyduğumuz veya Risale-i Nur ve sair kitaplardan okuduğumuzmenk?beleri bu başl?k alt?ndapaylaşal?m inşaallah... Bu şekilde hem hadislerdeki ifadelere mazhar oluruz hem de istifade etmiş oluruz inşaallah....
  Şaml? Haf?z Tevfik anlat?yor:

  Bir mecliste mirac? muhal ve imkans?z görmüşlerdi. Ben bunu Üstad'a anlatt?ğ?m zaman "Al kalemi yaz" demişti. ?lk defa Mi'raç Risalesi'ni (31. Söz) yazm?şt?m.
  Üstad yazd?racağ? zaman biraz durur, "bağlad?m, tuttum veya yakalad?m" derdi. Bir hamlede 72 sayfa yazm?şt?m.
  Üstad Barla'da bir gün bana haz?rlan gideceğiz, dedi. Bir uçurumun kenar?na vard?k. ?nna a'tayna'n?n s?rr?n? yazmaya başlad?k. Yan?mdan uzaklaşt?. Sesi uzaktan sanki göklerden geliyordu. Yağmur yağmaya başlad?. "Üstad'?m ?slanacağ?z." deyince "öyle mi?" diyerek ellerini iki yana aç?p dua etti. Yağmur etraf?m?za yağd?ğ? halde biz ?slanmad?k. "Biz senden korktuk" deyince "Hay?r bu benden değil, hizmet ettiğim makamdan geliyor" dedi. (Son Şahitler-4, s. 211)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:52 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Mustafa Karap?nar anlat?yor:
  1947 senesi Ramazan ay? Kadir Gecesi'nde Osman Çal?şkan beni çağ?rd?, Üstad rahats?z olduğundan Kadir Gecesi'ni ihya etmek için ikiyüz defa Üstad ad?na Kelime-i Tevhid okumam? istedi. Ben de okudum.

  Gece rüyada kap?m?z?n zili çald?. Kap?y? açt?ğ?mda Üstad karş?mda "Teşekkür ederim kardeşim" dedi. (Son Şahitler-5, s. 162)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:53 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Mehmed Feyzi anlat?yor:
  "?lk defa 1937 senesinde ?stanbul'da Kastamonulu bir adam 'Kastamonu'ya bir hoca geldi' diye Üstad'dan bahsetmişti. Daha sonralar? Kastamonu'ya geldikten bir sene kadar geçmişti ki, Üstad'? tan?mak şerefine erdim. Beni nurlara celbeden Otuz ?kinci Söz olmuştu. Daha evvel Arapça bildiğim için Hizbü'n-Nuri'yi vermişti. Otuz ?kinci Söz'ü okuduğum zaman yatt?ğ?mda bir rüya görmüştüm. Büyük bir şose, hava ise sümbülu, alakaranl?k. Kalabal?k insanlar. Bu asr?n vazifeli şahsiyeti geliyor. Ekin biçildiği zaman ç?kan t?rpan sesi işitiyorum. H?ş?rt? devam ediyordu. Daha sonraki senelerde Üstad'la beraber tevkif edilip Denizli'ye gittiğimiz zaman aynen o yolu orada gördüm. Nazif Çelebi'deki Üstad'?n abas? rüyadaki ayn? aba idi... (Son Şahitler-2, s. 160)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:54 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Abdullah Yeğin anlat?yor:

  "Üstad?m?z kendisinden bahsetmezdi. Risale-i Nur'u methederdi. Ben de çocukluktan olacak, bu Hocan?n bahsettiği Risale-i Nur kimdir? diye düşünürdüm. Bir gün Feyzi Efendi'ye sormuştum: 'Bu Risale-i Nur kimdir?' O da bana ayn? odada kitap mütalaas? ile meşgul olan Üstad'?m?z? göstererek, 'Efendi, Efendi' demişti. Ben de taaccüple bakm?şt?m. O zaman demiştim; 'Peki Efendim, kitap yazabilir mi? Arapça bilirmi?' ila ahir... Üstad'?m?z?n, insan?n en yak?n dostu, en fedakar kardeşi, en samimi arkadaş? gibi hareketleri ister istemez insan? kendisine bağl?yormuş. Fakat o kendisine değil, Kur'an hakikatlar?na, Risale-i Nur'a bağlanmam?z? temine çal?ş?yordu.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Jandarma Hasan Ergen anlat?yor:


  Afyon hapisinde Üstad'a şöyle sordum:


  "Hocam çok afedersiniz, sizi niçin hapsediyorlar?"


  Üstad aynen şöyle dedi:


  "Zaferden sonra Mustafa Kemal bana milletvekilliği, Şark umum vaizliği, bir köşk ve bir çiftlik vermek istedi. Ben kabul etmedim. 'Ben Allah için Ruslara karş? silahla, ?ngilizlere karş? kitapla savaşt?m. Ben çiftlik almak değil Allah için savaşt?m' dedim. Daha sonra Mustafa Kemal bana "Ben baz? yenilikler yapacağ?m, size ihtiyac?m var, içki içmek, aç?k gezmek gibi konular? hafifleteceğim" dedi. Ben de kendisine: "Kur'an'a dokunma... ?slamiyete ilişme... Fen ve sanata dair yenilikler yap" dedim. Bunun üzerine M. Kemal hiddetlendi ve bana:
  "Hayat?n?n sonuna kadar sürgün yaşayacaks?n." dedi.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:56 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Bayram Yüksel anlat?yor:
  Üstad Hazretleri Kastamonu'dan Denizli hapsine götürülürken zaman?n Ankara Valisi Nevzat Tandoğan Üstad'? sar?kl? cürm-ü meşhud halinde yakalatmak ister. Bu işle görevlimemurlar istasyona geldiklerinde Üstad'? sar?ks?z görürler ve:
  "Nas?l haber ald? da sar?ğ? ç?kard?" deyip hayret içinde geri dönerler. Daha sonra Üstad'a bu olay?nnas?l olduğu sorulduğunda:
  "Bu keramet değildir. Birpire onlar? mağlup etti. Ben baş?m? kaş?mak için sar?ğ?m? ç?karm?şt?m." Üstad kerameti kendine değil pireye veriyordu. (Son Şahitler-1, s. 446)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:57 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #7
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Dr. Tahsin Tola anlat?yor:

  "Eğirdir'de Nur Risalelerine dost olan Ali Çetin isminde maliyede memur bir arkadaş vard?.

  "1957 seçimlerinde aday olamam?şt?. Üstad? ziyaret ederek dert yanm?şt?.

  "Efendim nas?l olur. Tevfik T?ğl? kazand?. Ben kazanamad?m?'

  "Üstad ise, 'Tebrik ederim, tebrik ederim... ' diyordu.

  "Ali Çetin, Üstad herhalde anlamad? diye, yine kazanamad?ğ?ndan bahsediyor, Üstad yine,

  "Tebrik ederim, tebrik ederim...' diyor. Bu şekilde tam üç sefer Ali Çetin söyleyince, nihayet Üstad,

  "Tebrik ederim, kazanamad?ğ?n?z? tebrik ederim' diye kazanmad?ğ?n? aç?kça tebrik ediyordu.

  "Biz 1957'de kazanamad?k. Böylece ileride gelen ihtilal hapishanelerinden, Yass?ada'dan da, Üstad?n himmet ve duas?yla kurtulmuştuk.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:58 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Abdullah Yeğin ağabey anlat?yor:

  "Başka bir gün yine ziyaretine gitmiştim. Çok mütevazi, çok engin gönüllü bir insand?.

  "Tevazuundan dolay? bana öyle geliyordu ki, çok şey bilmiyor. Çünkü hep bizim bildiğimiz şeyleri anlat?yordu.

  "Allah'?n birliğinden, insan?n serbest, baş?boş olmad?ğ?ndan, zaman?n tehlikelerinden anlat?rd?.

  "Onun tevazuu, mahviyeti, alçakgönüllü oluşu, sevgi ve alakas? bizi kendisine bağlam?şt?.

  "Zaman zaman diğer baz? arkadaşlar? da al?p ona götürürdüm. Çeşitli suallerimize güzel güzel cevaplar verirdi.

  "Mektepte bir k?s?m muallimlerden edindiğim din aleyhindeki menfi fikirler, ancak Üstad'?n yan?na gidince zail olurdu. Ümit ve şevkle ayr?l?rd?k yan?ndan."


  "Yine bir ziyaretimde şöyle bir sual sormuştum:

  "Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor. Bize Hal?k?m?z? tan?tt?r."

  "Bu mevzuda uzun uzun izahlarda bulundu. Bu sualimizin cevab? ne zaman yaz?ld?, iyice hat?rlam?yorum. Yan?na gittiğimde Ayetü'l-Kübra'dan, Küçük Sözler'den Mehmed Feyzi Pamukçu okur, biz de defterlerimize yeni yaz?yla yazard?k.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 20:59 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Hilmi Pancaroğlu anlat?yor:
  Kasap Tahir Afyon hapishanesinin hakimidir. ?ri yar?, cesur, herkes ondan korkar, cinayet suçundan idama mahkum edilmiş temyiz karar?n? beklemektedir. Tahir ayakab?lar?ndan ve boynundan zincirlidir. Bir gün Üstad Hazretlerini ziyaret eder ve kurtuluşu için dua etmesini ister. Üstad ona "Sen namaza başla, ben sana dua edeceğim, inşaallah kurtulursun. Sana tak?lan zincirler de tesbihin olsun" der. Bunun üzerine Tahir namaza başlar ve tesbihini de zincirlerle çeker ve bir de bakar ki zincirin halkalar? tam otuzüç tane. Tahir'deki bu değişikliğe herkes hayret eder. Nihayet Temyiz karar? bozar, otuz y?l ağ?r hapse çevirir ve Tahir 1950 aff? ile ç?kar. (Son Şahitler-3, s. 163)
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 21:00 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah razı olsun çok güzeldi...
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hatıralar…
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.13, 20:17
 2. Üstadımızdan Hatıralar....
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.09.13, 12:41
 3. Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler
  By efnan_nur in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.11.09, 01:41
 4. Ağabeylerden Hatıralar
  By muhibbülkurra in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 21.08.08, 10:27
 5. Bediüzzaman'ın Hayatından 3 Tablo
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.01.07, 19:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0