+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 10 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 4 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 95

Konu: Nurdan Hatıralar/Bediüzzaman'ın Hayatından Menkıbeler

 1. #11
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bayram Yüksel anlat?yor:

  ''Bir Gün Barlada mutfakta çal?ş?rken akl?ma geldiki: 'Ben mutfakta çal?ş?yorum.Halbuki içeride ağabeyler,kardeşler okumakla,yazmakla meşgul oluyorlar...' Birden Üstad Hazretleri mutfağa geldi ve:

  ''Evlad?m senin akl?na böyle şeyler gelebilir.Fakat sen bu hizmetinle,içerdekilerin hepsinin yapt?ğ? hizmetten hisse al?yorsun'dedi.''
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:00 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #12
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  Zübeyir Gündüzalp anlat?yor:
  Üstad?m?z Bediüzzaman Hazretleri bir Ayet-i kerimeye mana vererek, bir camide vaaz veriyor. Camide bulunan Alimler, şeyhler, ahali öyle müessir ve emsalsiz tefsiri, kütüb-ü ?slamiyede ve Kur'an tefsirlerinde göremiyorlar. Çok hayran olup Üstad?m?za minnettar oluyorlar. Fakat k?skanç bir şeyh, iki müridine emrediyor. 'Bediüzzaman'?, s?k s?k gelip geçtiği şu tenha geçitte akşam namaz?ndan sonra mavzerle vurun!' diyor. Şeyhin müridleri ayn? günde akşam namaz?ndan sonra, mezkur geçitte Üstad?m?z Bediüzzaman Hazretlerinin oradan geçmesini bekliyorlar. Hazreti Üstad geçide yaklaş?nca o iki mavzerli müridleri görüyor. O iki mürid de Hazreti Üstad? görür görmez mavzerleri hemen kald?r?p Üstada ateş etmek üzere iken, kollar? felç tutmuş gibi oluyor, mavzerler yere düşüyor. Merhum Üstad-? Pakimiz o iki müridin omuzlar?na mübarek kollar?n? koyuyor ve 'Kabahat sizin değildir, ben size hakk?m? helal ediyorum' diyerek yoluna devam edip tek baş?na gidiyor.
  "Bu harikulade hadise o gün şayi oluyor. Merhum Üstad o zamanlar çok genç olduğundan, yaşl? ve büyük baz? Alim ve şeyhler, Üstad?n 'Bediüzzaman' lakab?n? benimseyemiyorlard?. Fakat bu hadiseden sonra hakikaten Üstad?m?z Said Nursi Hazretlerinin 'Bediüzzaman' olduğunu tasdik ve takdir ediyorlar."
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:11 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #13
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  Alıntı Bir Katre Nickli Üyeden Alıntı
  Allah raz? olsun ellerine sağl?k...selam ve dua ile...
  Mehmed Feyzi Pamukçu anlat?yor:

  "Mektuplar? ve risaleleri dağda veya evde tebyiz ederdim bazan da kendi ağz?ndan yazard?m. Atla dağa giderken yolda bile boş durmazd?. Siyah bir at? vard?, hayvan?n üzerinde eserleri tashih edeceği zaman dizginini tutmad?ğ?m?z halde at kendiliğinden dururdu."
  Konu MuhammedSaid tarafından (25.05.07 Saat 02:37 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #14
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  Mustafa Sungur ağabey anlat?yor:

  "Hastal?ğ?ndan bahisle, birgün merhum Zübeyir'e demiş, o bize nakletti:
  "Ben hastal?ğ?ma şifa için, Kur'an'da olan Ayetleri biliyorum. Fakat istimal etmiyorum. Hastal?k madem geçicidir; ecrine ve sevab?na nail olmak var´ demiş. Izt?rab?n?n çoğu Risale-i Nur içindi. Her halde Nur dairesi teesüs ettikten sonra, o daire hesab?na düşünüyor, üzülüyor veya seviniyordu. Çünkü Nur dairesi, Hz. Üstad?n bir vücud-u maneviyesi gibiydi. O daireye gelen musibetleri ve talebelerin hatalar?na mukabil gelmesi melhuz tokatlar?, üzerine çekerek, hizmet eden talebelerine şevk veriyor ve gayret aşk? bahşediyordu...
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:13 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #15
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  YARIM ŞEKER?N ?SRAFI

  Son derece iktisatl? ve tutumlu bir hayat? vard?. Elbisesi, kulland?ğ? eşyalar, yediği içtiği şeyler hep bu tarzdayd?.
  Kesinlikle bir şeyi israf etmez, aksini yapan talebelerini de hemen uyar?rd?.
  Bir tek lastik ayakkab?yla y?llarca idare eder, bir gömleği y?rt?l?nca yama yapar yine giymeye devam ederdi.
  Yemesi içmesi de böyleydi. Bir ekmeği 15 günde bitirir, bir-iki zeytini veya bir yumurtay? da ona kat?k ederdi. Çok sade ve iktisatl? bir çizgide hayat sürerdi.
  Barla’da kald?ğ? günlerde hizmetini gören talebelerinden birisi de S?dd?k Süleyman’d?.
  Bir gün uzaktan misafirleri gelmişti. S?dd?k Süleyman’a, “Kardeşim misafirlerimize çay ikram edelim” dedi.
  S?dd?k Süleyman, odun ateşinde küçük demlikle çay? dem­ledi, getirdi. Misafirlere dağ?tmaya başlad?.
  Çaylar? dağ?tt?ktan sonra, yar?m tane kesme şeker artm?şt?.
  “Bunu ne yapay?m?” diye düşünürken, o yar?m şekeri boş bir bardağa at?verdi.
  Bunu gören Bediüzzaman’? bir s?k?nt? bast?, çok üzülmüştü.
  “Kardeşim,” dedi. “Yirmi kişiye daha çay verseydin de böy­le yapmasayd?n, o zaman ruhum bu kadar s?k?lmazd?. Çünkü sen iktisat etmedin.”
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:18 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #16
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  Afyon Ağ?r Ceza Mahkemesi'nde hakim, Zübeyir Gündüzalp'e şöyle sorar:
  "Sen Risale-i Nur talebesi imişsin!"
  Cevaben:
  "Bediüzzaman Said Nursi gibi bir dahinin şakirdi olmak liyakatini kendimde göremiyorum. Eğer kabul buyururlarsa iftiharla Evet Risale-i Nur Şakirdiyim derim."
  Bunun üzerine Üstad Hazretleri ayağa kalkarak:
  "Evet... Evet... Binine bedeldir!" der.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:19 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 7. #17
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  ?SLAM KAHRAMANI MENDERES
  Ezan? asl?na çevirince "?slam kahraman?" olarak tan?mlad?ğ? Başbakan Adnan Menderes, Konya'da halk?n hissiyat?na tercüman olan bir konuşma yapm?ş, "Türk milleti Müslümand?r. Müslümanl?ğ?n bütün icaplar? yap?lacakt?r." diye konuşmuştu.
  Bu konuşma Bediüzzaman Hazretlerini de çok memnun etmişti.
  Ancak daha sonra Malatya'da yapt?ğ? konuşma inançl? halk çoğunluğunu rencide etmişti. Bir k?s?m halk, "Menderes döndü, Menderes gerçek yüzünü gösterdi!" diyorlard?.
  Bu söylentiler yay?l?nca, Bediüzzaman şöyle dedi:
  "Menderes bizdendir. Bu konuşmas?, muhaliflerini susturmak için rüşvet-i kelamd?r."
  Yak?n talebelerine de, "Menderes'in aleyhinde bulunmay?n." diye haber göndermiştir.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:20 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 8. #18
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.342

  Standart

  Abdurrahman Cerrahoğlu anlat?yor:
  "...Aradan k?sa bir zaman sonra Emirdağ'a Üstad Hazretlerini ziyarete gittim. Emirdağl? Mehmet Çal?şkan Ağabey vas?tas?yla Üstad Hazretlerinden müsaade al?nd?. Üstad?n mütevazi odas?na girdik. Yan?mda ?stanbul'dan hemşehrim Osman Göroğlu vard?. Ellerinden öptük.

  Bana: "Hüsrev'e gittin mi?" diye sordular. Evvela, Hüsrev Ağabeyi ziyaret ettiğimi söyledim.

  "?yi yapt?n, Hüsrev'e k?rk can?m olsa, feda olsun" dediler. Bir-iki dakika kadar oturduk.

  "Eh, hoş geldiniz, safa geldiniz" dediler. Bu, "Tamam, kalk?n" demekmiş. Arkamda bulunan Mehmet Çal?şkan ağabey işaret etti, kalkt?k.
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:21 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #19
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Korkar?m ki Hoca uça!

  Çoluk çocuk, genç ihtiyar binlerce insan gözyaşlar? içinde memleketlerinden ayr?l?yorlard?.
  Doğuda büyük bir ayaklanma ç?km?ş ve bu bahaneyle bölgede sözü geçen ağalar, paşalar, Alimler aileleriyle birlikte sürgüne gönderiliyorlard?.
  Bediüzzaman da Erek Dağ?ndaki dershanesinden al?narak Van’a getirilmiş ve bu sürgün kafilesine kat?lm?şt?.
  ?syana kat?lmak şöyle dursun, pek çok insan? bu harekete kat?lmaktan al?koymuş, yap?c? dersler vermişti.
  Kurunun yan?nda yaş da yan?yordu.
  Kafile, yolculuk esnas?nda çeşitli yerlerde konakl?yordu. Bediüzzaman geceleri yaln?z baş?na bir odada kalmak, ibadetle meşgul olmak istiyordu.
  Komutana, “Beni yaln?z bir odaya b?rak?n, geceleri kimseyi rahats?z etmek istemiyorum” dedi.
  Yüzbaş? Abdülkadir Bey, onun bu isteğini yerine getirerek, her konaklamada ona ayr? bir oda temin etmeye başlad?.
  Bir köye gelmişlerdi. Gece burada kalacak, sabahleyin yollar?na devam edeceklerdi.
  Komutan Abdülkadir Bey, bir askeri yan?na çağ?rd?:
  “Oğlum, bu gece Hoca Efendinin kap?s?nda sen bekleyeceksin” dedi.
  Asker, “Emredersiniz komutan?m” dedi ve yatağ?n? Bediüzzaman’?n kalacağ? odan?n kap?s?na serdi.
  Bediüzzaman, “Sen rahat et yavrum, yat uyu” dedi.
  Asker Bediüzzaman’?n kap?s?n? kilitledi ve elbiseleriyle yatağa girdi. Tüfeğini de yast?ğ?n?n alt?na koyarak uykuya dald?.
  Bir ara bir t?k?rt? duydu ve var gücüyle yatağ?ndan f?rlad?. Hemen tüfeğine davrand?.
  Bediüzzaman elinde bir gaz lambas?yla d?şar? ç?km?ş, abdest al?yordu.
  Askere, “Uyand?n m??” dedi.
  “Uyand?m” diye cevap verdi asker.
  “Vakit varken, biraz daha yat, sabaha daha çok var” dedi ve ibriğini alarak odas?na girdi.
  Asker tekrar kap?y? kilitledi ve yatağ?na girdi.
  ?çeriyi dinlemeye başlad?.
  Bediüzzaman seccadesini sermiş, namaza durmuştu. ?çeride sadece kendisi vard?.
  Fakat asker, sanki binlerce insan namaz k?l?yormuş gibi bir ses duyuyordu. Sonra hep beraber dua etmeye başlad?lar.
  Bu, gün ayd?nlan?ncaya kadar devam etti. Tabi askerin gözüne de korkudan uyku girmedi.
  Sabahleyin hemen komutan?na koştu:
  “Komutan?m,” dedi. “Ben bu zat?n kap?s?nda art?k beklemek istemiyorum. Ben kap?s?n? kilitliyorum, kap? aç?l?yor. Namaza kalk?yor. Kendisiyle birlikte sanki binlerce insan namaz k?l?yor. Korkar?m ki Hoca uça!”
  Yüzbaş? gülümsedi. Bediüzzaman’? önceden beri tan?yordu. Askere şöyle dedi:
  “Oğlum, Hoca uçarsa, sen de eteğine yap?ş ve nereye giderse birlikte git…”
  Bediüzzaman'la Yaşayan Öyküler
  Konu MuhammedSaid tarafından (23.05.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #20
  Pürheves mirza-bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Mersin
  Mesajlar
  187

  Standart  Allah Razı Olsun

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hatıralar…
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.09.13, 21:17
 2. Üstadımızdan Hatıralar....
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.09.13, 13:41
 3. Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler
  By efnan_nur in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.11.09, 02:41
 4. Ağabeylerden Hatıralar
  By muhibbülkurra in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 21.08.08, 11:27
 5. Bediüzzaman'ın Hayatından 3 Tablo
  By Meyvenin Zeyli in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 15.01.07, 20:44

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0