+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Diyorlar :''Said Yanında Başka Kitap Bulundurmuyor;Demek Beğenmiyorlar''

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Diyorlar :''Said Yanında Başka Kitap Bulundurmuyor;Demek Beğenmiyorlar''

  Diyorlar: "Said yanında başka kitapları bulundurmuyor; demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazâlî'yi (r.a.) de tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına getirmiyor."

  İşte bu acip, manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.

  Buna karşı deriz ki: Hâşâ, yüz defa hâşâ! Risale-i Nur ve şakirtlerinin bir üstadı olan Hüccetü'l-İslam İmam-ı Gazalî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir.

  Fakat, onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi sarsmıyordu. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden, Risale-i Nur Kur'an-ı Mucizü'l-Beyandan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silâhları bulduğu için, o mübarek ve kudsi zatların tezgâhlarına müracaat etmiyor. Çünkü, umum onların mercileri ve menbâları ve üstadları olan Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki, o nuranî eserlerden de istifade etsek.

  Hem Risale-i Nur şakirtlerinin yüz mislinden ziyade zatlar, o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa-hâşâ ve kellâ-o kudsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız kadar severiz. Fakat herbirimizin bir kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler mütecaviz var; vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden, mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz
  .

  Kastamonu Lâhikası | Latif Bir Tevafuk | 140
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Oflaz
  Guest Oflaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bu gizli din düşmanları ve münâfıklar çoktandır anladılar ki, Nur Talebelerinin kefenleri boyunlarındadır. Onları Risâle-i Nur’dan ve Üstadlarından ayırmak kabil değildir. Bunun için, şeytânî plânlarını, desîselerini değiştirdiler. "Bir zayıf damarlarından veya sâfiyetlerinden istifade ederiz" fikriyle, aldatmak yolunu tuttular. O münâfıklar veya o münâfıkların adamları veya adamlarına aldanmış olanlar, dost sûretine girerek, bâzan da talebe şekline girerek, derler ve dedirtirler ki: "Bu da Islâmiyete hizmettir, bu da onlarla mücâdeledir. Şu mâlûmâtı elde edersen, Risâle-i Nur’a daha iyi hizmet edersin. Bu da büyük eserdir" gibi birtakım kandırışlarla, sırf o Nur Talebesinin Nurlarla olan meşguliyet ve hizmetini yavaş yavaş azaltmakla ve başka şeylere nazarını çevirip, nihâyet Risâle-i Nur’a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürméye çalışıyorlar
  Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve vârisleri ve haslarının hasları olan erkân ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki, Risaletü’n-Nur hakaik-i İslamiyeye dair ihtiyaçlara kâfi geliyor, başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat’î ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risaletü’n-Nur’dadır. Evet, on beş sene yerine on beş haftada Risaletü’n-Nur o yolu kestirir, iman-ı hakikîye isal eder.
  Bu fakir kardeşiniz yirmi seneden evvel kesret-i mütalaayla bazan bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütalaa ederken, yirmi seneye yakındır ki Kur’an ve Kur’an’dan gelen Resailü’n-Nur bana kâfi geliyorlardı. Birtek kitaba muhtaç olmadım, başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risaletü’n-Nur çok mütenevvi hakaike dair olduğu halde, telifi zamanında, yirmi seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz, yirmi derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir.
  Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum, başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum; siz dahi Risaletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lazımdır, belki bu zamanda elzemdir

  Hem, Üstadımız Risale-i Nur hizmetini herşeye tercih ederler ve buyururlardı ki: "Yirmi senedir Kur’ an-ı Hakîm’ den ve Risale-i Nur’ dan başka bir kitabı ne mütalaa etmişim ve ne de yanımda bulundurmuşum. Risale-i Nur kafi geliyor." Evet, Feyyaz-ı Mutlak tarafından bütün hakaik-ı Kur’aniye kalb-i münevverine ilham ve ilka-i küllî ile ifaza olunur da, Kur’an-ı Mu’cizü’i-Beyandan başka neye muhtaç olur?
  .....

 3. #3
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Yan?nda bulunduramam?ş fakat kafas?nda 90 cilt kitap var...
  Ve sürekli unutmamak için mütalaa ediyor..
  Bunu da hesaba katmak laz?m..

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 4. #4
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı nurçi38 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yan?nda bulunduramam?ş fakat kafas?nda 90 cilt kitap var...
  Ve sürekli unutmamak için mütalaa ediyor..
  Bunu da hesaba katmak laz?m..
  Kur'an?n Ayat? aç?l?ncaya kadar tekrar ediyor. Kur'an ayetleri tam üstad olunca onlara Üstad ihtiyaç duymuyor art?k..

  Elde Kur’ân gibi bir mu’cize-i bâkî varken, başka bürhan aramak akl?ma zâid görünür.
  Elde Kur’ân gibi bir bürhan-? hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme s?klet mi gelir? 25. söz..

 5. #5
  Ehil Üye nâme-i nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  1.460

  Standart

  Hem meselâ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ cümlesi, mana-y? remziyle diyor ki: "Onüçüncü ve ondördüncü as?rda semavî lâmbalar ateşsiz yanarlar, ateş dokunmadan parlarlar. Onun zaman? yak?nd?r, yani bin ikiyüz seksen (1280) tarihine yak?nd?r. ?şte bu cümle ile nas?lki elektriğin hilaf-? âdet keyfiyetini ve geleceğini remzen beyan eder. Aynen öyle de: Manevî bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i tahsile ve derse çal?şmağa ve başka üstadlardan taallüm edilmeğe ve müderrisînin ağz?ndan iktibas olmağa muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulûm-u âliyeyi, meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir, kendi kendine istifade eder, muhakkik bir âlim olabilir. Hem işaret eder ki; Resail-in Nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlan?r, âlim olur.

  (Şualar)


 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Nasıl ki elektriğin kıymettar metâı, ne şarktan, ne de garptan celb edilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, cevv-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramaya lüzum yoktur" der. Öyle de, mânevî bir elektrik olan Resâili’n-Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semâvî olan Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.

 7. #7
  Müdakkik Üye nurçi38 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  759

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Nasıl ki elektriğin kıymettar metâı, ne şarktan, ne de garptan celb edilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda, cevv-i havada rahmet hazinesinden, semavat tarafından iniyor. Her yerin malıdır. Başka yerden aramaya lüzum yoktur" der. Öyle de, mânevî bir elektrik olan Resâili’n-Nur dahi ne şarkın malûmatından, ulûmundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki, semâvî olan Kur’ân’ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebe-i arşîsinden iktibas edilmiştir.  "Eğer kelam ilminden murad; Allah-u Teala'yı ve onun sıfatlarını bilmek ve bid'atçıları reddedip sahih itikadı, fasid itikaddan ayırt etmek için lazım olan ilimleri tahsil etmekse, BU ŞER'İ İLİMLERİN EN YÜKSEĞİDİR ve Bu İlMiN AliMi, aLimLerİn En FazİLetLİSİDİR."

  İMam Sibki

  İstisnalar Çoğalırsa Kaide Olur...


 8. #8
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Alıntı nurçi38 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster  "Eğer kelam ilminden murad; Allah-u Teala'y? ve onun s?fatlar?n? bilmek ve bid'atç?lar? reddedip sahih itikad?, fasid itikaddan ay?rt etmek için laz?m olan ilimleri tahsil etmekse, BU ŞER'? ?L?MLER?N EN YÜKSEĞ?D?R ve Bu ?lMiN AliMi, aLimLer?n En Faz?LetL?S?D?R."

  ?Mam Sibki


  Eski zamandan beri ekser yerlerde medrese taifesi tekkeler taifesine serfürû etmiş, yani ink?yat gösterip onlara velayet semereleri için müracaat etmişler. Onlar?n dükkânlar?nda ezvâk-? imaniyeyi ve envâr-? hakikati aram?şlar. Hatta medresenin büyük bir âlimi, tekkenin küçük bir velî şeyhinin elini öper, tabi olurdu. O âb-? hayat çeşmesini tekkede aram?şlar. Halbuki medrese içinde daha k?sa bir yol hakikatin envâr?na gittiğini ve ulûm-u imaniyede daha sâfi ve daha halis bir âb-? hayat çeşmesi bulunduğunu ve amel ve ubudiyet ve tarikattan daha yüksek ve daha tatl? ve daha kuvvetli bir tarik-i velayet ilimde, hakaik-i imaniyede ve Ehl-i Sünnetin ilm-i kelâm?nda bulunmas?n?, Risale-i Nur, Kur’an-? Mucizü’l-Beyân?n mucize-i maneviyesiyle açm?ş, göstermiş; meydandad?r. Kast Lahk.

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Ben şeye benzetiyorum.
  Ne kadar zeki de olsan ne kadar ilimleri de yutsan bu zamanda tek ve yegane kurtuluş ,istikamet yolu Kur'and?r...

  Üstad bize en büyük örnek.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  Bir dağdan sürekli altın devşiren birisi; o dağı bırakıp da diğer madenleri devşirmeye kalkmaz.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Başka Sevdalar Başka Rüyalar…
  By BiRDüNYaUMuT in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 29.08.14, 11:44
 2. Risale-i Nur'dan Başka Kitap Okumak ve Meşrep
  By myd38 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 141
  Son Mesaj: 27.12.09, 18:35
 3. Risale-i nur talebeleri başka kitap okur mu?
  By Barla in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 12.10.08, 22:59
 4. Duvardaki Resim Başka Sen Başka. Sahte miyiz Yoksa?
  By mirkat in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 31.07.08, 23:28
 5. Resul Ne Demek?Nebi Ne Demek?
  By mihrali in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 143
  Son Mesaj: 09.12.07, 09:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0