Endonezya’nın Jakarta, Yogyakarta ve Kediri şehirlerindeki sempozyumlara özellikle akademik çevrelerin ilgisi büyük oldu. Sempozyumların dışında gerçekleştirilen ikili görüşme ve yapılan ziyaretler Endonezya ilim câmiasında Said Nursî’ye ve Risâle-i Nur’a olan alâkanın daha da artmasına vesile oldu.
Sempozyumu takip edebilmek için iki uçak değiştirerek veya kara yoluyla 20 saatlik mesafelerden gelenlerin olması, toplantıların gerçekleştirildiği salonların tamamen dolup dışarıya taşması Said Nursî Sempozyumlarına gösterilen ilginin canlı örneklerinden bazılarıydı. Sempozyumlar Endonezya basını tarafından da ilgiyle takip edildi.

JAKARTA SEMPOZYUMU

Sempozyumlardan birincisi 24 Mayıs 2007 tarihinde başşehir Jakarta’da bulunan Şerif Hidayetullah İslâm Üniversitesi’nde yapıldı. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çağdaş ve Medenî Dünyada İmanın Tecdidi” konulu uluslar arası sempozyumda dünyanın muhtelif ülkelerinden katılımcılar tebliğ sundular. Sempozyuma Türkiye’den katılan ve Üstad Bediüzzaman’ın yakın talebelerinden olan Mehmet Fırıncı’nın yaptığı açış konuşması büyük bir dikkatle takip edildi.
Türkiye’den Şükran Vahide “Risale-i Nur’un Metodolojisi”, Prof. Dr. Faris Kaya “Said Nursî’ye Göre Dinlerarası Diyalog”, Singapur’dan Farid el-Attas “Said Nursî’nin Modern İslam Düşünürleri Arasındaki Yeri” başlıklı tebliğlerini sunarlarken, Endonezya’dan Haydar Bagir ve Nur Rafia, Said Nursî’nin tecdid görüşleri konulu sunum yaptılar.
Türkiye’den katılan ilmî heyet, daha sonra sempozyuma ev sahipliği yapan Şerif Hidayetullah İslâm Üniversitesi Rektörü Kamaruddin Hidayet’i makamında ziyaret edip üniversitenin Usuluddin Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünü ziyaret etti. Bu ziyaretlerde, fakülte dekanlarıyla da çeşitli görüşmeler yapıldı. Heyet, daha sonra Üniversite bünyesinde ilmî çalışmalar yapan Türkiye Merkezi’ni ziyaret etti. Bu merkezde Türkçe kursuna devam eden talebelerle de görüşmeler yapıldı.

YOGYAKARTA SEMPOZYUMU

Endonezya’daki ikinci Said Nursî Sempozyumu, Yogyakarta’daki Sunan Kalijaga İslâm Üniversitesinde gerçekleştirildi. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çağdaş Dünyada İmanın Tecdidi” konulu uluslar arası sempozyumda, Türkiye’den Şükran Vahide ve Prof. Dr. Faris Kaya, Malezya’dan Prof. Abdulaziz Berghout, Yogyagarta’dan Prof. Dr. Husen Haikal, Prof. Dr. Machasin, Dr. Phil Sahiron Syamsuddin birer tebliğ sundular. Bu sempozyum çerçevesinde Türkiye’den katılan ilmî heyet sempozyumun gerçekleştiği üniversitenin rektörünü ziyaret etti.

KEDİRİ SEMPOZYUMU

Said Nursî Sempozyum serisinin üçüncü halkası ise, Kediri İslâm Enstitüsünde gerçekleştirildi. “Said Nursî’nin Düşüncesi Işığında Çok Kültürlü Toplumlarda Eğitim Modeli” başlıklı sempozyumda Şükran Vahide, Prof. Dr. Faris Kaya, Prof. Dr. Farid el-Attas (Singapur), Prof. Dr. Abdulaziz Berghout (Malezya), Prof. Dr. Fauzan Saleh (Endonezya), Dr. Rochmat Wahab (Endonezya) birer tebliğ sundular. Sempozyum programı çerçevesinde Kediri Belediye Başkanı sempozyum heyeti onuruna bir yemek verdi ve bu dâvette önemli görüşmeler yapıldı.

http://www.yeniasya.com.tr/2007/06/1...ka/default.htm