+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16

Konu: Bediüzzaman'ın Tefsir Anlayışı

 1. #1
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart Bediüzzaman'ın Tefsir Anlayışı

  Bediüzzaman'ın tefsir anlayışı -  Dünyada gerçek vahiy olan bir tek kitap vardır, o da Kur'ân'ı Kerim'dir.

  Nazil olduğu günden beri, onda ne bir eksiklik hissedilmiş, ne de bir ilavede bulunulmuştur.

  Çünkü Kur'ân'ı Kerim'i indiren Allah, onu koruyan da Allah'tır.1


  "Bu hüküm elbetteki sahifelerde vardır; İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde"2 âyetinin ifade ettiği gibi gözlerden kaybolarak tarihe karışmış bulunan geçmiş ümmetlerin kültürleri hakkındaki tek doğru kaynağımız yine Kur'ân'ı Kerim'dir.

  Zira Kur'ân her şeyin hülasasını bize bildirmiştir. Kur'ân'ın nüzulünden sonra gelen nesiller, Kur'ân'ı okudukları zaman kendilerini semadan indirilmiş bir sofrada buldular ve Kur'ân'ın öngördüğü uygarlığı insanlığa sundular.

  Fakat Kur'ân'la şereflenen Müslümanlar, Hicri 5. asırdan itibaren bu semavi sofradan yeterince istifade edemediler.

  Kur'ân uygarlığını temsil edemediler.

  Sanki Kur'ân'ın canlı olan mesajı bir anda durdurulmuş, toplumsal bir hastalık olan taklid kapıları açılmış, Risâlet-i Muhammediye (asm) adeta besleyici kanalları kurumuş bir nehir, ya da parlaklığı kaybolmuş bir yıldız haline gelmişti.3

  Bilindiği gibi cahiliye dönemi insanları, Kur'ân nazil oldukça, onu işitmemek için kulaklarını tıkarlar, onu dinleyenlere engel olmak için de, gürültü yaparlar ve Hz. Peygamberi tekzib ederlerdi.

  Bu durumdan rahatsız olan Allah Resulü şu şekilde şikâyette bulunuyordu: "Ya Rab, kavmim bu Kur'ân'ı yalnız bıraktılar, ona iltifat etmediler. İnsanların gelmesini engellediler."4

  Denebilir ki, bu âyet günümüz Müslümanlarına da bakıyor.

  Ancak bir farkla ki, günümüz Müslümanları, Kur'ân'ı huşû ile dinledikleri halde, akılları uyuşmuş, davranışları Kur'ân'ın öngördüğü hayat ikliminden uzaklaşmıştır.

  Kur'ân'a bağlanan, Kur'ân'ı çok süslü kutularda muhafaza eden Müslümanlar cahil ve vahşet sahralarında, Kur'ân'ın öngördüğü medeniyet ise, kendisine sahip çıkacak birilerini bekliyor...

  Beş para etmez metaların satıldığı ve teşhir edildiği fuarlarda Kur'ân medeniyetini tanıtıcı bir tek panonun bulunmaması Müslümanların acı durumunu açıkça göstermektedir. Kur'ân'ın bir müfessiri olarak 20. asırda bulunmuş olan Bediüzzaman Said NURSİ, Kur'ân'dan uzaklaşan Müslümanların tekrar Kur'ân'a dönebilmeleri için yapılması gerekenler hususunda açıklamalarda bulunmuştur.
  Konu elff tarafından (03.06.07 Saat 16:36 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kur'ân'ın tarifi ve tefsiri:

  Bediüzzaman, ilk önce Kur'ân'ı tarif etmekle Kur'ân'ı anlatmaya başlar.

  Risâle-i Nur'un bir çok yerinde Kur'ân'ın değişik tariflerine yer vermektedir.

  Bu tariflerde, Kur'ân'ın gerçek özelliklerine temas ettiği gibi, tefsir ilminin temel prensiplerine ve Müslümanların Kur'ân'a nasıl bakmaları gerektiğine de işaret etmiştir.

  İhlas fışkıran "İşaratü'l-İ'caz" adlı nadide tefsirinin başında zikrettiği tarifte şu önemli noktalara temas etmektedir.

  1. Kur'ân şu kâinat kitabının ezeli bir tercümesidir.
  2. Kur'ân, gayb ve şehadet kitaplarının müfessiridir.
  3. Ayrıca Kur'ân, yerde ve gökte gizli olan esma-i ilahiyenin mânevî hazinelerinin keşşafıdır.
  4. Olayların altında gizli bulunan hakikatlerin miftahıdır.
  5. Ayrıca Kur'ân, âlem-i gaybın âlem-i şehadetteki lisanıdır.
  6. Ayrıca Kur'ân, âlem-i gayb cihetinden gelen ezelî hitapların ve Rahmanî iltifatların hazinesi durumundadır.
  7. Kur'ân mânevî İslâm âleminin güneşidir, ahiret âlemlerinin de mukaddes haritasıdır.
  8. İnsaniyet âleminin mürebbisidir ve insaniyet-i kübra olan İslâmiyetin mâ ve ziyasıdır.
  9. İnsanlığın aradığı gerçek hikmet Kur'ân'dadır. Kur'ân, insaniyeti saadete sevkeden hakiki bir mürşittir.
  10. Kur'ân insanlara bir şeriat kitabı, bir dua, bir hikmet ve ubudiyet kitabı olduğu gibi, aynı zamanda bir zikir, bir fikir ve bir emir ve davet kitabıdır.
  11. Hasılı Kur'ân, insanın bütün mânevî ihtiyaçlarına cevap verecek bir çok kitabı tazammum eden câmi bir kitab-ı mukaddestir.5
  Bediüzzaman, ufku dar olan bir ferdin anlayışından çıkan bir eserin, böyle çok yönlü bir kitap olan Kur'ân'a hakkıyla tefsir olamayacağını vurgulamıştır. Ona göre, Kur'ân'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi nafiz bir ictihada malik ve velâyet mertebesinde bir zat olmalıdır. Fakat bu zamanda bu özellikleri taşıyan bir şahsın bulunması zor olduğu için, bu özellikler ancak bir şahs-ı mânevîde bulur.6 Ona göre Kur'ân'ı ancak böyle bir şahs-ı mânevî tefsir edebilir. Çünkü "cüzde bulunmayan küllde bulunur" Kaidesince, her fertte bulunmayan bu gibi şartlar bir heyette bulunabilir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kalblerin üzerindeki kilitler

  Kuşkusuz günümüz Müslümanlarının en büyük sorunu, Kur'ân'ı tefekkür edememeleridir.

  Allah şöyle buyuruyor:

  "Kur'ân'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalblerinin üzerinde kilitleri mi var ki hiçbir hakikat gönüllerine girmiyor?"16

  Peki Müslümanlar, kalbleri üzerindeki bu tefekküre engel kilitleri nasıl kıracaklar?

  Öyle anlaşılıyor ki, günümüz Müslümanlarının tefekkür kilidini kıramamalarının en büyük belirtisi, Kur'ân'ın emirlerini gözardı edip dinlememeleridir. Deyim yerindeyse, Kur'ân bir vadide, Müslümanlar başka bir vadide.

  Bediüzzaman bunun sebeplerini hak ve kuvvetin değişken egemenliklerine bağlamaktadır.

  Ona göre Hicri 5. asırdan itibaren İslâm dünyasında hakk değil kuvvet hakim durumdaydı.

  Bu yüzden o dönemlerde, kişinin kendi mesleğine muhabbet etmesinden çok, başkasının mesleğine husumet etmesi esastı.

  Hatta o dönemlerden ta 12. Hicri yüzyılın sonlarına kadar mezhep ve meşrebleri yaşatan ekseriyetle ya taassup yada tekfir ve safsataydı.

  Bu durum o derece ileriydi ki eğer birisi taassubu terkederek ümmetin icma ve tesanüdünü kabul edecek olursa mezhebini veya mesleğini değiştirmek zorunda kalırdı.

  Oysa şeriatin kabul ettiği şey, taassup yerine hak, safsata yerine bürhan ve başkasını tekfir yerine istişare etmektir.17

  O halde denebilir ki, asırlardır İslâm dünyasının çekmekte olduğu sıkıntının asıl sebebi Kur'ân'ı ve Sünneti anlamamak, diğer taraftan bu sahada yazılan kitapların Kur'ân'ın içindeki hakikatlere perde olmalarıdır.

  Bediüzzaman'ın ifadesiyle sıkıntının en büyük sebebi "mehazdeki kudsiyetin" gözardı edilmesidir. O, konuyu özetle şöyle dile getirir:

  "İslâmın yüzde doksanını oluşturan zaruri hükümler, Bizzat Kur'ân'ın ve onun tefsiri olan sünnetin malıdır. İçtihaddan kaynaklanan hilâfi mes’eleler ise, yüzde on nisbetinde olup ikisi arasında kıymet bakımından çok fark vardır. İçtihaddan kaynaklanan hilâfi meseleler altın ise, zaruri hükümler birer elmas sütundur. Acaba doksan elmas sütunu on altının himayesine vermek caiz midir? Bilinmelidir ki, halkı, Kur'ân'ın emirlerini dinlemeye ve onlara uymaya sevkeden şey, kaynaktaki kudsiyettir. Bu yüzden müçtehidlerin kitapları cam gibi Kur'ân'ı göstermeli, gölge olmamalıdır."
  "Eğer zaruriyat-i diniye anlatılırken doğrudan doğruya Kur'ân gösterilseydi zihinler tabii olarak kudsiyete intikal ederdi. Müçtehidlerin kitapları birer şeffaf cam tarzında olmak lâzım gelirken zamanla ve mukallidlerin hatası yüzünden paslanıp Kur'ân'a perde olmuşlardır."18

  Bediüzzaman konuyu daha özlü bir şekilde ifade ederek şöyle der: "Kur'ân ayine ister, vekil istemez."19

  Peki,halkın nazarını kitaplardan alıp doğrudan doğruya Kur'ân'a çevirmenin yolu var mıdır?
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlar

  Elbetteki Kur'ân'? anlamaya çal?şmak her mü'minin en önemli meselesi olmal?d?r.

  Fakat zamanla müminlerle Kur'ân aras?nda kal?n bir duvar örülmüştür.

  Müslümanlar Kur'ân'? okuyorlar fakat anlam?yorlar.

  Müslümanlar?n bu tav?rlar? onlar? ehl-i kitab?n durumuna düşürmüştür.

  Allah şöyle buyuruyor: "Onlar?n içinde ümmiler (okur-yazar olmayanlar) vard?r ki, kitab? bilmezler, bütün bildikleri bir tak?m kuruntulard?r. Onlar sadece zan içinde bulunurlar."7


  O halde ehl-i kitap için Kur'ân'da zikredilen bu hastal?ğ?n günümüz Müslümanlar?n?n düşüncesinde yerleştiğini söyleyebiliriz.

  Birkaç as?rd?r, Müslümanlar Kur'ân'? okuduklar? halde düşünmezler ve anlamaya çal?şmazlar.

  Bu tür ümmilik, ümmet aras?nda taklide, medeniyet kuramamaya ve Kur'ân'? yanl?ş anlamaya yol açmaktad?r.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Bediüzzaman, ümmetin Kur'ân'ı anlamasını olumsuz yönde etkileyen, başka bir ifadeyle, tefsiri olumsuz yönde etkileyen birçok sebep zikretmektedir. Bunları kısaca şu şekilde ele alabiliriz.

  1) İsrailiyat

  Tefsiri olumsuz yönde etkileyen temel unsurların başında İsrailiyat gelir.

  Bediüzzaman'a göre bir kısım İsrailiyat İslâm dairesine girmekle, "din" adı altında görünerek fikirleri karıştırmaya başladı.

  Ümmi olan Araplar, İslâmı kabul edince, bütün kabiliyetlerini İslâmı öğrenmeye hasretmişlerdi.

  Arapların hassas olan zevklerine, tabii mizaçlarına ilham veren geniş ve sakin olan çevreleriydi. Fıtratlarını terbiye eden de sadece Kur'ân'ı Kerim'di.

  Araplar hayatlarına bu minval üzere devam ederken diğer kavimleri İslâma sokmaya başladılar.

  Fakat Müslüman olan kavimlerin malumatları da netice itibariyle İslâma girmiş oldu.

  Aslı ve esası olmayan İsraili haberler, Vehb b. Münebbih ve Kabu'l-Ahbar gibi şahsiyetlerin Müslüman olmasıyla, arapların hayalinde ma'kes bulmaya başladı.


  Diğer taraftan israiliyat İslâmın temel prensipleriyle çelişmediği için mücerred hikâyeler şeklinde rivâyet edilerek tenkitsiz bir şekilde dinlenmeye başladı.

  Fakat ne yazık ki, zamanla bu hurafeler hak ve doğru telakki edilerek Kur'ân ve sünnetin bazı işaretlerine de kaynak kabul edildiler.

  Zahirperest bazı alimler de, bir kısım âyet ve hadisleri İsrailiyata tatbik ederek, tefsir ilmine soktular.8
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlardan;

  2) Yunan felsefesi

  Bediüzzaman'a göre, tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri de "Yunan Felsefesi"dir.

  Abbasi Halifesi Me'mmun döneminde Yunan Felsefesiyle ilgili kitaplar iyi niyetle tercüme edilmişti.

  Ancak temelinde birçok masal ve hurafe bulunan bu felsefe, Arapların saf fikirlerine karşınca onları tahkikten taklide sevketti.

  Bediüzzaman burada Arapları kısmen ağır bir dille tenkid etmektedir. Ona göre Araplar, ab-ı hayat olan İslâmı kendi tabii zekâlarıyla anlamaya kabil iken, Yunan Felsefesine talebe olmaya tenezzül ettiler.

  Oysa Yunan Felsefesi, Arapların zihinlerini doyuracak ölçüde hurafelerden arınmış değildi.


  Kuşkusuz Yunan hikmeti ile İsrailiyatın İslâm kültürüne karışmasından rahatsız olan ve bunu önlemeye gayret eden İslâm alimleri de vardı.

  Ancak bunlar teşebbüslerinde muvaffak olamadılar.

  Sonuçta neler oldu?


  Bu iki kapının açılmasıyla zahirperest bilginler, Kur'ân'ın nakliyatını İsrailiyat, akliyatını da Yunan hikmetine tatbik ettiler.

  Sonuçta, zahirperest bir kısım bilginler Kur'ân ve Sünnet ile İsrailiyat arasında münasebet kurmaya çalıştılar.

  Ayrıca, Kur'ân ve Sünnetin gerçek akliyatı ile, sahte olan felsefe arasında bir benzerlik kurdular ve bunları Kur'ân ve Sünnete tefsir yaptılar.9

  Bediüzzaman'a göre, eğer İsrailiyatı ve Yunan Felsefesini Kur'ân'a tatbik etmekten maksat Kur'ân'ın tezkiyesi ise bu abestir.

  Zira Kur'ân aklın ve naklin tezkiyesine muhtaç değildir.

  Aksine eğer akıl yada nakil Kur'ân tarafından tezkiye edilmezse, muteber olmazlar.

  Çünkü Kur'ân'ın mânâları süreyya gibidir. Süreyyayı serada değil, semada aramak gerekir.

  Kur'ân'ın mânâlarını da sadeflerinde aramak lâzımdır. Yoksa karmakarışık olan kendi cebinde ararsan bulamazsın.10
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlar

  3) Terğib ve terhib

  Bediüzzaman'a göre, Kur'ân'?n Müslümanlar taraf?ndan yanl?ş anlaş?lmas?na sebep olan unsurlardan biri de aş?r? terğib ve terhibtir.

  Bediüzzaman, ?slâm alimlerini terğib ve terhib konusuna iten as?l sebebin "mübalâğa" denilen bir hastal?k olduğunu ifade eder.

  O'na göre mübalâğa ihtilalcidir.

  ?nsan?n tabiat?nda varolan mübalâğa meyli, hayali hakikat göstermek istidad?ndad?r.

  Hatta mübalâğa karakteriyle iyilik yapmak kötülük yapmaktan farks?zd?r.

  Bir ilac? haddinden fazla kullanmak hastal?ğa yolaçt?ğ? gibi, mübalâğal? terğib ve terhibler de dinin yanl?ş anlaş?lmas?na vesile olur.

  Meselâ, g?ybeti adam öldürmekle eşit ve ayakta bevletmeyi zina derecesinde göstermek veya bir dirhem tasadduk etmeyi hac ibadetiyle denk tutmak gibi müvazenesiz sözler, adam öldürmeyi ve zinay? hafif göstermek,ayr?ca hac ibadetinin kiymetini tenzil etmek demektir.11

  Bediüzzaman bütün bunlar? gözönünde bulundurarak özetle şöyle der: "O halde Müslümanlar herşeyin k?ymetine kanaat edip mübalâğa yapmamak mecburiyetindedirler. Zira mübalâğa kudrete iftirad?r. ?hsan-? ilahiden fazla ihsan ihsan değildir. Bir meseleyi ihsan-? ilahiyle anlatmaya kanaat etmek farzd?r.

  Bir tek hakikat binlerce hayale tercih edilir.

  Hakikat zengindir; kalbi ayd?nlatmak için başka şeylere muhtaç değildir.

  Kur'ân'?n tefsiri olan sahih hadisler bize kâfidir.

  Ayr?ca mant?ğ?n mizan?yla tart?lm?ş bulunan doğru tarihe de kanaat ederiz.

  Öyle ise terğib veya terhib için baz? mevzu hadislerin avam taraf?ndan ?bni Abbas gibi zatlara isnad edilmesi büyük bir cehalettir."12
  Konu elff tarafından (03.06.07 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlardan

  4) Hakikat ve mecaz

  Bediüzzaman'a göre tefsiri olumsuz yönde etkileyen unsurlardan biri de

  "her hakikatı mecaz her mecazı da hakikat göstermeye çalışmaktır. Çünkü mecaz ilmin elinden cehlin eline düşerse hakikata dönüşür ve hurafelere kapı açar.

  Öyle ise herşeyin zahirine göre hükmetmemek lâzımdır.

  Araştırmacı, dalgıç gibi olmak mecburiyetindedir.

  Yani zamanın tesirlerinden kurtulmak, mazinin derinliklerine girmek, mantığın tarazisiyle tartmak böylece herşeyin kaynağına inmek mecburiyetindedir."

  "Her kelimenin hakiki mânâsının üstünde bir sikkesi bulunmak lâzım gelir. O sikkeyi teşhis eden şey ise, şeriatın maksatlarından hasıl olan mücerred hüsündür. Mecaz, anacak belâgatın şartları dahilinde kullanılabilir. Değilse mecazı hakikat, hakikatı mecaz göstermek cehaletin güçlenmesine yardımcı olmaktır"13

  Hakikat ve mecazın kullanılması konusunda ifrat ve tefritten kaçınılması gerektiğini ifade eden Bediüzzaman, hakikatın ışık veren bir fitil, mecaz ise ışığı arttıran bir şişe mesabesinde olduğunu vurgulamaktadır.

  O'na göre Kur'ân'ın belagatını örten unsurlardan biri de sırf zahire bakıp mânâyı gözardı etmektir. Bu zahirperestlere göre, aklen hakikat mümkün ise mecaza gitmemek gerekir. Bunlar mecaza gitseler bile sadece mealini alırlar Bu yüzdendir ki, âyet veya hadislerin tefsir ve tercümeleri onlardaki hüsün ve belağatı göstermez.14

  Bediüzzaman sonuçta şu hükme varıyor:

  "Herşeyi zahirine hamleden zahirilerin kokmuş mesleklerinin bir sonucu olan tefrit ne ise, her şeye mecaz nazariyle bakıp batiniliği netice veren ifrat da o derece zararlıdır. İfrat ve tefriti kırarak orta yolu gösterecek olan sadece şeriat felsefesi, belağat, mantık ve hikmettir. Hikmetin şerri varsa da, 'şerr-i kalil için hayr-ı kesiri terketmek şerr-i kesir olduğundan' Hikmetin terkedilmemesi gerekir."15

  Dipnotlar
  1. Hicr, 14/9.
  2. A'la,67/18-19.
  3. Kur'ân'ın anlaşılmamasının sebepleri hakkında fazla bilgi için bkz. Muhammed Gazali, Kur'ân'ı anlamada Yöntem, Tercüme: Dr. Emrullah İşler, Ankara, 1993.
  4. Furkan, 25/30
  5. Tarif için bkz. Bediüzzaman Said Nursî, İşaratü'l İ'caz, s.15, Yeni Asya Neşr., İst., 1994.
  6. İşaratü'l-İ'caz, s.,13.
  7. Bakara, 2/78.
  8. Bediüzzaman, Muhakemet, s.16-17, İst., tarihsiz.
  9. Muhakemat, s. 17-18.
  10. Muhakemat, s. 18.
  11. Muhakemat, s. 27-28.
  12. Muhakemat, s. 21-22.
  13. Muhakemat, s. 22-23.
  14. Muhakemat, s.68.
  15. Muhakemat, s. 22-23
  16. Muhammed, 47/24.
  17. Muhakemat, s. 30-33
  18. Bediüzzaman, Sünûhat (Osman lıca, Asar-ı Bediiye'nin içinde), s. 135, İst., tarihsiz
  19. Bediüzzaman, Lema'at (Sözler'in sonunda), s. 656.

  Risale-i Nur Enstitüsü
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Kur'ân'? öne ç?karmak Bediüzzaman hiçbir konuda ümitsiz olmad?ğ? gibi Kur'ân'?n öne ç?kar?larak, hakikatlar?n? örten perdelerin kald?r?labilmesi konusunda da ümitsiz değildir.

  Ona göre halk?n nazar?n? doğrudan doğruya Kur'ân'a çevirmenin üç yolu vard?r.

  Birincisi; müelliflerin hak ettikleri derin sayg?y? tenkid ile k?rmak Kur'ân'? görmemize engel olan o perdeyi kald?rmakt?r.

  Bu zülûmdür ve insafs?zl?kt?r.

  ?kincisi ise, selef âlimlerinin kitaplar?nda olduğu gibi, şeriat ve f?k?h kitaplar?n? birer tefsir şekline çevirip içinde Kur'ân'? göstermektir.

  Meselâ, bir adam ?bn-i Hacer'in bir kitab?na bakt?ğ? zaman, Kur'ân'?n ne dediğini anlamak maksadiyle bakmal?, yoksa "?bn-i Hacer ne diyor" diye bakmamal?d?r.

  Üçüncü bir yol ise, ehl-i tarik'in yapt?ğ? gibi, halk?n nazar?n? o perdenin üstüne ç?kar?p Kur'ân'? göstermektir.20


  Bediüzzaman bu meseleyi yazd?ktan sonra bir gece rüyas?nda Hz. Peygamber'i (asm) görür.


  Rasulüllah (asm), kendisine Kur'ân getirildiği s?rada k?yam ederler.


  Bediüzzaman der ki:

  "O dakikada şu k?yam?n ümmeti irşad için olduğu birden hat?r?ma geldi. Bilâhere bu rüyay? sülehay-? ümmetten bir zata hikâye ettim, şu suretle tabir etti:

  Bu büyük bir işaret ve beşarettir ki,

  Kur'ân-? Azimü'ş-şan lây?k olduğu mevki-i muallay? bütün cihanda ihraz edecektir."21
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Tefsirin kısımları

  Bediüzzaman Risâle-i Nur'un bir çok yerinde tekrar ile

  "Risâle-i Nur Kur'ân'ın çok kuvvetli, hakikî bir tefsiridir" der.


  Risâle-i Nur'un bilinen tefsirlerin tarzında bir kitap olmadığını gören bir kısım hocalar ve bazı muhalif insanlar ise "Risâle-i Nur bir tefsir değildir" demişlerdir.

  Bediüzzaman bu itiraza açıklık getirmek için iki kısım tefsir bulunduğunu ifade eder. Özetle şöyle der:


  "Birisi malûm tefsirlerdir ki, Kur'ân'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânâlarını beyan ve izah ve isbat ederler.

  İkinci kısım tefsir ise, Kur'ân'ın imanî olan hakikatlerini kuvvetli hüccetlerle beyan ve izah ve isbat etmektir.

  Bu kısmın pek çok ehemmiyeti vardır.

  Zahir malûm tefsirler bu kısmı bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar.

  Fakat Risâle-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları susturan bir mânevî tefsirdir."22  Gerçekten de, Kur'ân'ın kelimelerini ayrı ayrı inceleyerek lûgat ve ıstılahî mânâlarını araştıran ve bu şekilde Kur'ân cümlelerine mânâ vermeye çalışan klasik tefsirler pek çoktur.


  Denebilir ki, çağımızda bu anlamdaki tefsirlere ümmetin ihtiyacı yoktur.


  Ancak çağın asıl problemi olan iman zaafına Kur'ân'dan reçeteler sunan tefsirlere şiddetli ihtiyaç vardır.

  İşte Risâle-i Nur, Kur'ân'ı Kerim'in asrımızın ihtiyaçlarına cevap veren ayetlerini tefsir etmiş ve bu konuda makûl çözümler üretmiştir.


  Bediüzzaman "Kur'ân'ın bir kısmı diğer bir kısmını tefsir eder"23 düşüncesinden hareketle müfessirleri bu konuda uyarmaktadır.


  O'na göre Kur'ân'a tefsir yazmak kolay değildir.


  Zira Kur'ân'ı tefsir etmek isteyen bir kimse öncelikle Kur'ân'ın bir kısmının diğer bir kısmını tefsir ettiğini nazara almalı, Kur'ân âyetlerini doğru bir şekilde muvazene ve muhakeme etmelidir.


  Böyle yapmadığı takdirde Bektaşi'nin durumuna düşmekten kurtulamaz, diyerek Kur'ân'ın "kendi kendisini tefsir" özelliğini gözardı eden müfessirleri tatlı bir espiriyle tenkid etmiştir.


  Rivayete göre Bektaşi, namazı terk etmesine mazeret olarak "Kur'ân'da 'LA TAKRABU'S-SALAT' diyor, ilerisi için de hafız değilim" demiş ve hakikata karşı maskara olmuştur.24

  Bediüzzaman'a göre müfessirler Kur'ân'ın hakkını vermelidirler ki, onların tefsirleri Kur'ân'ın kıymetini azaltmasın.


  Diğer taraftan, Kur'ân'ı bir biyoloji, ya da bir coğrafya kitabına benzeten ve Kur'ân'a yakışmayan bir üslûpla Kur'ân'a tefsir yazmaya çalışanları da tenkit ederek özetle şöyle der: "Belâgata uygun olmayan bir tarz ile Kur'ân'ı tevil etmek doğru değildir. Zira Kur'ân'ın mânâları hak olduğu gibi, ifade tarzı dahi beliğane ve ulvîdir"25


  "Güya serbest herbir âyetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'ân içinde binler Kur'ân bulunur ki, her bir meşreb sahibine birisini verir."26
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman Said Nursi'nin Adalet Anlayışı
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30.04.09, 11:33
 2. İslam Anlayışı ve NLP
  By elips in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.07.08, 17:32
 3. Hizmet Anlayışı???
  By recbisen in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 22.06.08, 16:44
 4. Bediüzzaman'ın Lezzet Anlayışı
  By hasandemir in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 02.02.08, 12:56

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0