+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Tevafuklu Kur'an

 1. #1
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  BED?ÜZZAMAN Said Nursi’nin Kur’an hizmeti, Kur’an’?n anlam?n?n anlaş?lmas?na yönelik bir faaliyettir. Ancak pek bilinmemekle birlikte, onun Kur’ân’?n mushaf?na yapt?ğ? hizmeti de dikkat çekicidir.
  Bugün ‘tevafuklu Kur’ân’ olarak bilinen mushaf?n ortaya ç?k?ş?nda, daha doğrusu geliştirilmesinde Nursî Hazretlerinin katk?s? çok büyüktü. Kur’ân ayetlerindeki ince diziliş ve nizam?na özel önem verilmesi demek olan tevafuklu Kur’ân, Üstad?n Barla döneminde, işareti ve isteğiyle çal?ş?lan bir meseleydi. içlerinde Hüsrev Alt?nbaşak, Hakk? T?ğl?, Şaml? Haf?z Tevfik, Haf?z Ali, Hoca Halid, Galib, Sabri ve Zühdü Efendilerin bulunduğu talebelerine Üstad, tevafuklu Kur’an’? yazmalar? için teşviklerde bulunmuştu.
  Hüsrev Alt?nbaşak ağabey, Üstad?n bu istek ve arzusu üzerine Kur’an hatt?ndaki tevafuku göstermek üzere dokuz ayr? deneme yapm?ş ve ortaya koyduğu çal?şmayla Üstad?n takdir ve tebriklerine mazhar olmuştur. Tevafuklu Kur’an mushaf? bugünkü şekliyle ilk defa Nursi’nin isteği doğrultusunda onun kendi mushaf?na koyduğu notlar1 yard?m?yla haz?rlanm?şt?r.2

  Tevafuklu Kur’ân’?n Önemi

  Evrende hiçbir şey nizams?z ve intizams?z değildir. Her şey bir ölçü ve nizam ile yarat?lm?şt?r. Nas?l ki, şu kitab-? kebiri kainat, Yüce Allah’?n bir ayeti ve yaratmas? ise ve onda ince bir nizam var ise, O’nun insanlara hitab? olan Kur’ân’da da mana ve mefhum noktas?nda var olan mucizelerin yan?nda, metninde de mucizevî yönlerin varl?ğ?n? kabul etmeliyiz. S?radan bir edebî eserde bile cinaslar ve değişik söz sanatlar? mevcut ise, Allah’?n kelam?nda da böylesine tevafuklar?n olmas? şaş?lacak bir durum değildir.
  Türkiye’de özellikle 1940’l? y?llar Kur’ân’?n fiili olarak bas?m?n?n serbest ve kolay olmad?ğ?, insanlar?n Kur’ân alfabesinden uzaklaşt?r?ld?ğ? ve değişik zorlamalar?n yap?ld?ğ? dönemde, Nursi’nin Kur’ân hatt?na olan sevgiyi korumaya yönelik gayreti takdire şayand?r. ?nsanlar?n Arap alfabesinden uzak kald?ğ? bir dönemde Kur’ân’?n metnindeki mükemmellik ve mucizenin gösterilmesi ve bu duruma dikkat çekilmesi son derece önemlidir. Böyle bir dönemde Kur’ân’daki tevafukun ortaya konulmas?, onun mushaf ve metin olarak mucizevî yönünün vurgulanmas? bu çaban?n Kur’ân hatt?n?n muhafazas?na yönelik bir gayret olduğunu göstermektedir. ?slâm âlemi aç?s?ndan tevafuklu Kur’ân’?n faydas? ise ittihad-? ?slâm’a yard?mc? olmas?d?r.
  Kur’ân’?n hem manen yay?lmas? hem de mushaf?n bugüne ulaşmas? ve onun kitap haline getirilip baz? özelliklerin kazand?r?lmas?nda sahabenin önemli rolü vard?r. Bu bağlamda Kur’ân’a mana aç?s?ndan hizmet eden Nursi, mushafa hizmet aç?s?ndan da sahabe mesleğini benimsemiş ve onlar?n yolundan gitmiştir. Hüsrev Alt?nbaşak ağabeyin hatt?yla ortaya ç?kan tevafuklu Kur’ân’?n yaz?m?nda, Üstad’?n arzusunun sebebi k?sa zamanda kendisini göstermiş, Kur’ân’?n ?slâm tarihinde yaz?ya geçirilip çoğalt?lmas?ndan 1400 y?l sonra onun bir çok mucizevî yönlerinden biri, Kur’ân’?n metninde var olan bir özellik Müslümanlar?n nazar?na verilmiştir.
  Üstada göre Kur’ân’?n her çeşit tabakadaki insan için k?rk ayr? i’caz (mucizevî) yönü vard?r. Çok fazla ilim sahibi olmayan Müslümanlar için Kur’ân’daki tevafuklar, Kur-ân?n bir çeşit i’caz?d?r.3 Kur’ân’?n mana ve anlam yönünden i’caz?na başta 25. söz olmak üzere farkl? yerlerde değinen Üstad Hazretleri “kulakl?”, “gözlü” dediği, duyduğu kelamdaki anlam ve mana derinliğine ve hakikate değil de söz güzelliğine ve ses uyumuna bakan kimseler için Kur’ân’?n ilâhî kelam olduğunu göstermede Kur’ân’daki tevafukun önemli olduğunu beyan etmektedir.4

  Kur’ân’da tevafuk örnekleri

  Kur’ân sayfalar?nda Allah lafz? ayn? sayfa ve karş? sayfa ile onun arkas?ndaki sayfaya bakar ve karş? karş?ya gelir. Ayn? sayfada ise ayn? kelimenin alt alta gelmesi gibi s?rlar vard?r.5 “Allah” lafz?n?n ve ayn? kökten gelen kelimelerin alt-alta, karş?-karş?ya veya s?rt-s?rta gelmesiyle ortaya ç?kan intizam ve ahengin yan?nda bu s?fatlar?n kullan?ş?ndaki say? ve adet uyumuna da dikkatleri çekmekte, bu durum tevafuklu nüshalarda renkli gösterilerek nazara verilmektedir. Mesela; “Allah lafz? ile Rab lafz? surelerin ayetleriyle adet noktas?nda tevafuk etmektedir. Bakara suresi ve Âl-i ?mran suresinde kullan?lan Allah lafz?yla bu surelerin ayet say?lar?n?n ayn? olmas?, bunun yan?nda diğer surelerde ise bu laf?zlar?n kullan?m say?s?n?n ayet say?s?n?n yar?s? veya yar?s?n?n yar?s? olmas? gibi değişik tevafuklar vard?r.”6 Ayr?ca “Allah lafz?” birinci cüz de birinci sayfada bir adet, sekizinci cüzde sekiz, onuncu cüzün baş?nda ise on, on birinci cüzün baş?nda ise on bir adet olmas? gibi s?rlar da vard?r.7 Kur’an’daki bu tevafukun tam olarak görülebilmesi için Üstad hazretleri Allah lafz?n? k?rm?z?, sair tevafukat?n başka renk mürekkeple, ayetlerin ise siyah mürekkep kullanarak gösterilmesini istemiştir.8 Günümüzde insanlar?n en çok rağbet ettiği, Kur’an’?n mana ve laf?z güzelliğinin yan?nda, hatt?ndaki güzellikle de göze hitap eden tevafuklu Kur’an’?n ortaya ç?kmas?na vesile olan, Kur’an’?n manas?n?n anlaş?lmas?n?n yan?nda, mushaf?na da büyük bir hizmet sunan Üstad Said Nursi ve diğer emeği geçenlere, her Kur’an hizmetkar?na olduğu gibi teşekkürlerimizi ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah Kur’an hizmetkarlar?ndan ebeden raz? olsun…HASAN SELMAN

  hizmet-i kur'aniye omzumuza ihsan-? ilahi taraf?ndan konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlas? kazanmaya mecbur ve mükellefiz....
  Konu elff tarafından (05.06.07 Saat 21:48 ) değiştirilmiştir.
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tevafuklu Kuran-ı Kerim Nasıl Yazıldı?
  By nur hizmetkarı in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 16.06.09, 02:33
 2. Tevâfuklu Kur'ân-ı Kerîm ve Ahmed Hüsrev Altınbaşak
  By ubeyde_21 in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.08.07, 10:33

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0