+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Çağımızda Barış ve Muhabbetin Sembolü: Bediüzzaman

 1. #1
  Gayyur mikerdem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  106

  Standart

  Çağ?m?zda Bar?ş ve Muhabbetin Sembolü: Bediüzzaman Said Nursi

  The Symbol of Peace and Affection in Our Age: Bediüzzaman Said Nursi

  Vehbi KARAKAŞ
  Dr., Sakarya Üniversitesi, ?lahiyat Fakültesi öğretim üyesi.
  Neden böylesine gaddar ve hilekâr bir dünya ile baş başa kald?k? Neden öğrenciler birbirini vurup öldürüyor. Neden okula giden çocuklar kayboluyor da bir daha evine dönemiyor? Neden gasp, h?rs?zl?k ve kapkaç olaylar? bitmek, tükenmek bilmiyor? Neden nikâhlar dikiş tutmuyor? Neden ar ve haya duygular?yla bezenemiyoruz? Müstehcenlik, teşhircilik, ç?plakl?k, hayas?zl?k, edepsizlik baş?n? alm?ş gidiyor, neden? Neden anarşi ve terör can almaya, can yakmaya devam ediyor? Neden bu kaos ortam?na çare bulunam?yor?
  Cevap veriyorum: Dünya akl?n? kaybetti.
  Üstad Bediüzzaman diyor ki: "Hz. Muhammed'in (s.a.v) nuru kâinat?n ruhu, Kur'an da dünyan?n akl?d?r. Eğer Hz. Peygamberin nuru kâinattan ç?ksa kâinat vefat edecek, Kur'an dünyadan ç?ksa dünya akl?n? kaybedecek, ak?ls?z kalan baş?n? bir gezegene çarpacak, k?yameti koparacak."1
  Bu yorum Kur'an'?n ruhuna uygun bir yorum. Peygamberimizin nuru olan Kur'an'? Cenab-? Hak "ruh" olarak adland?r?yor ve "Biz sana emrimizden bir ruh vahyettik"2 buyuruyor. Asl?nda ruh vahyedilmez, ruh üflenir. "Ben Adem'e ruhumdan üfledim."3 ayet-i celilesinde olduğu gibi. Cenab-? Hak ruh vahyettik, dediğine göre, demek istiyor ki: Size öyle bir kitap gönderdim ki o kitap sizin ve kâinat?n?z?n ruhudur, can?d?r, sizin ve dünyan?z?n akl?d?r. Çünkü o her şeyi iyi bilen ve iyi düşünen Allah'tan gelmiştir. Kur'an'? dinleyen ve emirlerine uyan dirilir, ak?ll?ca iş görmüş olur. Ruh cesetten ayr?l?nca insan nas?l ölüyorsa, Peygamberimizin nuru olan Kur'an kâinattan çekilince kâinat vefat eder. Ak?l baştan ç?k?nca insan nas?l deli oluyorsa; Kur'an hayat?m?zdan ve dünyadan ç?k?nca sosyal hayat?m?z ve dünyam?z deli olur. ?şte yukarda sayd?ğ?m ç?lg?nl?klar?m?z?n, ç?ld?rmalar?m?z?n sebebi bu: Ruh cesetten ayr?ld?, ak?l baştan gitti.
  ?htilallerin, işgallerin, intiharlar?n sebebi budur. Büyük devletlerin zalim, küçük devletlerin mazlum olmas?n?n sebebi budur. Helal yoldan iş, aş, eş bulamamaktan kaynaklanan aldatmalar?n, h?yanetlerin, cinayetlerin, h?rs?zl?k ve kapkaç olaylar?n?n, ar ve haya duygular?ndan, güzel ahlaktan mahrum kal?ş?m?z?n sebebi budur. Müstehcenliğin, teşhirciliğin sebebi budur. Kad?nlar?n dövülmesinin, kad?nlara sövülmesinin, taciz ve tecavüze uğramalar?n?n sebebi budur. Irkç? ve bölücü ak?mlar?n gemi az?ya almas?n?n, okullarda k?z uğruna kavgalar?n ve cinayetlerin, içki ve uyuşturucu müptelal?ğ?n?n sebebi budur. Akl?m?z? kaybettik. Akl?m?z Kur'an'd?, ruhumuz Hz. Muhammed'di (s.a.v). Bugün içine düştüğümüz kaosun, şehirlerimizdeki, Güneydoğu'daki anarşi ve terörün sebebi bunlar?n yokluğudur.
  Keşke Her Ülkede Bir Bediüzzaman Olsayd?
  Keşke ?slam aleminin her kentinde bir Bediüzzaman olsayd?, keşke Bediüzzaman'? ?slam aleminin her kentine, dünyan?n her k?tas?na taş?ma kudretimiz olsayd?, keşke bütün Müslümanlar onun mücadele yöntemini tebliğ metodu haline getirebilseydi; ne "Asya münaf?klar?" ne de "Avrupa kâfirleri" ?slam'? ve Hz. Muhammed'i (s.a.v) terörün kaynağ? gösterme imkân? bulamayacaklard?.
  Bediüzzaman ve ekolü, anarşi ve terörün önünde bir seddir, bir surdur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bir gün Hz. Ömer (r.a) hakk?nda şöyle buyurdu: "Ömer ?bn-i Hattab (r.a) hayatta olduğu müddetçe ümmetime fitnenin kap?s? hep kapal? kalacakt?r, (anarşi ve terör baş kald?ramayacakt?r.) Ömer helak olunca fitneler birbirini takip edecektir."5 Gerçekten öyle oldu. Bu hadisten yola ç?karak ben de ayn? şeyi Üstad Bediüzzaman için söylüyorum: Said Nursi ve eserleri okunduğu ve okutulduğu müddetçe fitne, anarşi ve terör çok fazla etkili olamayacak, bu vatan? ve bu milleti bölmek isteyen iç ve d?ştaki anarşist ve teröristler muratlar?na nail olamayacaklard?r
  Hürmet ve merhamet gibi ahlakî esaslar?n sars?lmas? Dinin en önemli esaslar?ndan biri hürmet, diğeri de merhamettir. Bu esaslar?n ciddi anlamda sars?ld?ğ?n? ifade eden Bediüzzaman, baz? yerlerde, biçare ihtiyarlar, peder ve valideler hakk?nda dehşetli boyutlara vard?ğ?n? ve son derece ac? neticeler verdiğini dile getiriyor ve şöyle diyor:
  Cenab-? Hakk'a şükür ki, Risale-i Nur, bu müthiş tahribata karş? girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Zülkarneyn seddinin y?k?lmas?yla Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyay? fesada vermesi gibi, Muhammed (a.s.m.)'a ait olan Kur'an seddinin sars?lmas?yla Ye'cüc ve Me'cüc'den daha müthiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşistlik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başl?yor
  KUR'AN HAK?KATLER?NE SARILMAK Bediüzzaman nerede olursa olsun anarşi ve terörün sadece silah zoruyla halledilecek bir mesele olmad?ğ?n? ortaya koyuyor, çözüm noktas?ndaki görüşlerini şu şekilde ortaya koyuyor: "Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan dinsizlik, anarşizm ve materyalizme karş? yaln?z ve yaln?z tek bir çare var. O da Kur'ân'?n hakikatlerine sar?lmakt?r. Yoksa koca Çin'i az bir zamanda komünistliğe çeviren beşerî musibet, siyasî, maddî kuvvetlerle susmaz. Yaln?z onu susturan Kur'ân hakikatleridir.27
  Bediüzzaman'a göre as?r hasta, millet hasta, fert hasta. "Hasta bir asr?n, hasta bir milletin, hasta bir ferdin reçetesi Kur’an'a uymakt?r."28 Bunun sebeplerini de şu şekilde aç?kl?yor: Çünkü Kur'an:
  a- Etkili ve tam bir adaleti emrediyor.
  b- ?nsana sars?lmaz bir dayanak noktas? sağl?yor. O dayanak noktas?n?n Allah olduğunu söylüyor.
  c- ?nsan? evham ve şüphelerden kurtar?yor.
  ç- Geleceğimizi ve âhiretimizi garanti ediyor.
  d- Umumî menfaatlar demek olan Allah'?n haklar?n? izinsiz kullanmaktan insan? kurtar?yor, o haklar? izinli kullan?r hale getiriyor.
  e- Millî hayat?m?z? koruyor, yabanc?lara karş? metanetimizi, kemalimizi ve mevcudiyetimizi gösteriyor.
  f- ?nsan? dünya ve ahiret rüsval?ğ?ndan kurtar?yor, dünya ve ahiret saadetine kavuşturuyor.
  g- Düşünceleri intizam alt?na al?yor, birleştiriyor, istikamet veriyor.
  ğ- Medeniyetin kötülüklerini ve günahlar?n? hürriyetimizin ve medeniyetimizin s?n?rlar?na sokmuyor.
  h- Bizi hukukta Avrupa dilenciliğinden kurtar?yor.
  i- Hükümetin mânevi şahsiyetini Müslüman gösteriyor.
  ?- Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm?n peygamberlerin sonuncusu ve şeriat?n?n ebedî olduğunu tasdik ettiriyor.
  j- Medeniyeti tahrip eden ve anarşiye yol açan dinsizliğe karş? set çekiyor.
  k- Alimlerin ve vaizlerin düşüncelerini belli esaslarda birleştiriyor.
  l- Medeniyet y?k?c?s? olan ahlaks?zl?ktan ve israflardan kurtar?yor.
  m- Ahiret düşüncesini unutturmadan dünyay? imara yönlendiriyor ve çal?şmay? teşvik ediyor.
  n- Medeniyet hayat? olan güzel ahlak? ve yüksek duygular? öğretiyor

  DEĞ?Ş?K GÖRÜŞLER? OLANLAR VARSA YAZMASINI R?CA ED?YORUM ÇÜNKÜ B?LMEK ?STER?M
  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.
  [flash width=200 height=20]http://static.boomp3.com/player.swf?id=041192c5c24f[/flash]

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Gayr-i meşrû muhabbetin neticesi
  By gamze-i_dilruzum in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.07.13, 17:05
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.02.12, 15:44
 3. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 27.06.08, 21:25
 4. Said Nursi ve Barış
  By aşur in forum Gündem
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02.05.08, 10:15
 5. Barış Nedir?
  By sbs kurbanı in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06.02.08, 00:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0