+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Mehmet Hadi Ünlü:YeniAsya, Çizgisini Muhafaza Etti

 1. #1
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Son şahitlerden Mehmet Hadi Ünlü: Yeni Asya, çizgisini muhafaza etti

  Üstad Hazretlerini görmüş Mehmet Hadi Ünlü ile Risâle-i Nur, Bediüzzaman ve Yeni Asya’y? konuştuk. Bakal?m Mehmet Hadi Ünlü 38 y?ll?k bir Yeni Asya okuyucusu olarak neler söyledi? Buyurun hep beraber dinleyelim.
  *Yeni Asya’y? nas?l tan?d?n?z?
  Yeni Asya gazetesini ilk kuruluşundan beri tan?yorum. Üstad?n vefat?n? 1960’da radyodan dinlerken içime bir ateş düştü ve Üstad hakk?nda bir şiir yazd?m. Üstad?n himmetinin bize şu şekilde geldiğine yüzde yüz kanaatim var: Üstad Hazretleri babam?n kendisini ilk ziyaretinde babama “Sizi ailece kardeşliğe kabul ediyorum” diyor. ?kinci ziyaretinde de “Şu anda padişah olsayd? ziyaretini kabul etmezdim” diyor. Babam?n üçüncü ziyareti 1950’de ağabeyim Kore’ye gideceği zaman oluyor. Hüradam, ?ttihad, Tasvir, Yeni Nesil gibi gazeteler al?yorduk. Tabiî zaman zaman gazete kapat?l?nca isim değişikliğiyle yeni gazeteler aç?ld?, bizler de hepsini ald?k. En sonuncusu da Yeni Asya oldu. Abone olarak tam 38 y?l hep yak?ndan takip ettim.
  *21 Şubat’ta Yeni Asya 38’inci y?l?na girdi. Siz, gazetenin 38 y?ll?k okuyucusu olarak geçen onca y?l? nas?l değerlendiriyorsunuz?
  Yeni Asya’m?z?n Risâle-i Nur Külliyat? ile ilgili sade bas?mlardaki yeniliklerini tamamen tasvip ediyorum ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün Risâle-i Nur’un, o günlere göre çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Tamamen Risâle-i Nur’u yans?tan bir gazete olduğu için Yeni Asya’y? tebrik etmek lâz?m. Bu kadar bask?lara ve kapat?lmalara rağmen misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Doğru çizgisini taviz vermeden devam ettirmesi önemli. Tiraj?n?n az olmas? önemli değil, önemli olan misyonudur ve bu misyonunun Risâle-i Nur çizgisini takip etmesidir. Ne yaz?k ki diğer dinî gazeteler bu çizgiyi muhafaza edemediler.
  *Peki, gelecek 38 y?l? nas?l görüyorsunuz?
  Daha parlak görüyoruz. Ve olacak da inşallah. Bunu ben şuna bağlamak istiyorum: “Evet, ümitvâr olunuz. Şu istikbal ink?lâb? içinde en yüksek gür sada ?slâm?n sadas? olacakt?r” Bu çizgi elbette giderek parlayacakt?r. Ve dönüm noktas?na, viraja geldiğimizi fark ediyorum. ?slâmiyet ç?ğ gibi dünyada büyüyerek ilerliyor. Yahudileri, Amerikan Yahudi lobisini korkutan da budur. Yahudilerin kanaatleri şudur ki; eğer ?slâm âlemi ile H?ristiyan âlemi bir ittifak etseler, ?srail devleti ortal?kta yaşayamaz. Bu korku onlarda hâs?l olduğu için yaşamayacak gibi telâşa kap?l?yorlar. Bu da ?slâmiyetin yay?lmas?na vesile olacakt?r inşallah.
  * ‘Ümitvâr?z’ dediniz, neleri ümit ediyorsunuz?
  Yak?n bir gelecekte bütün hizmet-i imaniye ve Kur’âniye’deki çeşitli gruplar?n bir çizgide ittihat etmelerini ve bunun neticesi olarak da bütün ?slâm devletlerinin bir çat? alt?nda birleşmesini ümit ediyoruz. Madem Allah vaad etmiştir, vaadini yerine getirecektir. Yeter ki bize pahal?ya satmas?n.
  *Risâle-i Nurlar? ne zaman ve nas?l tan?d?n?z?
  Risâle-i Nurlarla 1960 y?l?ndan beri iç içe yaş?yorum, fakat Üstad?n himmet ve duâs?n?n 1950’lerde geldiğine de kanaatim var. Üstad? 1950-1960 y?llar? aras?nda bizim evin önünden arabayla geçerken gördüm. Çünkü o zamanlar Emirdağ’?ndan Isparta’ya, Isparta’dan Emirdağ’?na geçebilmek için bizim evin önündeki caddeden başka yol yoktu, oradan geçmek mecburiyeti vard?. Arabas?n?n arkas?ndan epey koştuğumu da hat?rl?yorum. Ama elini öpmek nasip olmad?.
  *1950’de Üstad?n himmetini gördüğünüzü söylediniz. Nas?l bir himmet gördünüz?
  1950 y?l? Temmuz ay?nda, benim büyük ağabeyim Kore’ye gitmek üzere babamla helâlleşmeye geldiğinde, babam kendisine “Seni Üstad Hazretlerine götüreyim, onun elini öp, duâs?n? al, oradan Ankara’ya, daha sonra da Kore’ye gidersin” dedi. O zamanlar küçük olduğumdan, beni manifatura çarş?s?na b?rak?p iki ağabeyimle beraber Üstad? ziyarete gittiler. Üstad orada babama; “?nşallah senin oğlun gidip gelenlerden olacak, sen merak etme” demiş. Daha sonra ağabeyime dönerek de “‘Allah r?zas? için, din uğruna gidiyorum’ diye niyet et, öyle git. Eğer hükümet izin verseydi ben beş bin talebemle bu harbe gönüllü olarak gidecektik” demiş. “Tayyarede dahi olsan namaz?n? k?lman şart?yla ben de sana duâ edeceğim” diyerek ihtarl? bir hat?rlatmada bulunmuş.
  *Elle yazd?ğ?n?z Osmanl?ca Risâle-i Nurlar var. K?saca onlardan da bahseder misiniz?
  Elle yazd?ğ?m üç tane Risâle var: Sözler, Zülfikar ve küçük risâleler. Bunlar? 1963 y?llar?nda yazd?m. 29. Söz’de ve 33. Söz’ün her sat?r?n?n baş?nda 501 tane elif denk gelmesi tevafuk olmuş. Üstad bunlar?n k?rm?z? renkle yaz?lmas?n? tavsiye ettiği için biz de k?rm?z? kalem ile yazd?k.
  *Bir de May?s 2006’da “Risâle-i Nur Iş?ğ?nda ?lmî Mühim Buluşlar ve Tefekkürnâme” adl? bir kitap yazm?şs?n?z. K?saca kitab?n?zdan bahseder misiniz?
  Bu kitab?m, 45 y?ll?k Risâle-i Nur hayat?mda edindiğim bilgilerimle yazd?ğ?m bir kitapt?r. Risâle-i Nurlarda olup da öteki kitaplarda olmayan ilmî meseleleri resimlerle, say?larla aç?klay?p yazd?ğ?m bir kitapt?r.
  *Sizi en çok etkileyen veya size göre en çok bilinmesi gereken hat?ra nedir?
  Bayram Ağabeyin kendisinden dinlemiştim, aynen şöyle anlatm?şt? bana:
  Üstad Hazretleri bir gün Şaml? Haf?z Tevfik ile beraber eşyalar?n? al?p, gölün kenar?na inip, gölden abdest alarak iki rekât namaz k?ld?ktan sonra Onuncu Söz’ün baş?ndaki Rum Sûresi’nin 50. âyetini 500 defa ayakta gezinerek okur. Daha sonra Üstad iki dizi üzerine çöküp k?bleye yönelerek gözünü yukar? kald?r?p bir noktaya bakar. Yüzü biraz sarar?r, iki kaş?n?n aras? şişer. “Haz?r m?s?n Haf?z Tevfik kardeşim?” der. Haf?z Tevfik Ağabey de “Haz?r?m Üstad?m” der. Üstad 10. Söz’ü söyler, o yazar. Üstad Hazretleri söyler, o yazar. Takriben bir saat zaman zarf?nda yazar. Onuncu Söz’ün haşiyeleri hariç biter. Ondan sonra Üstad susarak yaklaş?k on, on beş dakika sessizce bir noktaya bakt?ktan sonra, uykudan uyan?rcas?na dönüp “Tevfik yazd?n m? kardeşim?” der. O da “Yazd?m Üstad?m” der. Peki, “Oku da dinleyelim” der. O da yazd?klar?n? okur. Haf?z Tevfik, Üstad?n can kulağ?yla dinleyerek arada s?rada “Fesübhanallah kardeşim, bunlar? ben mi söyledim?” diye üç kez tekrar ettiğini söylüyor. Onuncu Söz’ün böyle yazd?r?ld?ğ?, bunun da çok ilginç bir yaz?m tarz? olduğundan anlaş?l?yor ki, bu, ilham?n en yüksek derecesinden daha yüksek sünuhât-? kalbîdir. Mehmet Hadi Ünlü kimdir? 1937 Afyon-Bolvadin doğumlu. ?lkokuldan sonra eğitimine devam etmedi. Hayat?n?n büyük bir bölümünü esnafl?kla geçiren Ünlü’nün 30-40 adet şiiri mevcut. Bu şiirlerden bir tanesi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin vefat?na üzülerek yazd?ğ? şiirdir ve bu da Hüradam gazetesinde yay?nlanm?şt?r. Arapça eğitimini babas? Abdulkadir Ünlü taraf?ndan ald?. 1960 y?l?nda evlenen Ünlü’nün 2 k?z? ve 1 de oğlu var.
  Özkan ERDEM
  07.03.2007

  Konu elff tarafından (06.06.07 Saat 23:45 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Ey Hidâyeti Lutfeden!.. (Ya Hâdî, Entel Hâdî!!)
  By ıslak seccadem in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.11.11, 00:26
 2. Hafız Mehmet Taktak Vefat Etti
  By muhibbülkurra in forum Bediüzzaman'ın Talebeleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.10.09, 18:35
 3. Hafız Mehmet Taktak vefat etti-
  By fütüvvet in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.10.09, 17:24
 4. Mehmet Güvenç Vefat Etti
  By ErekNUR in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 09.08.09, 22:01
 5. Mehmet Kutlular ve Mehmet Fırıncı, Mehmet Birinci'yi Anlattı
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 02.05.09, 10:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0