+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Bediüzzaman 100 Sene Önce Söylemişti

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Din siyasette kullan?lmas?n


  Başbakan Yard?mc?s? Mehmet Ali Şahin, siyasete malzeme yap?lmamas? gereken değerlerin baş?nda dinin geldiğini belirterek, “Kimse din üzerinden siyaset yapmamal?. Yap?l?rsa en çok da samîmî dindarlar zarar görür. O halde dinin hiçbir siyasî kal?ba girmeyeceğinin, hiçbir partinin din eksenli siyaset yapamayacağ?n?n alt?n? çizmeli” dedi.
  Hürriyet’ten Şükrü Küçükşahin’e 28 Şubat sürecini değerlendiren Başbakan Yard?mc?s? Şahin, o süreçte, birlikte siyaset yapt?ğ? kişilerin hiçbirinin din devleti arzusunda olduklar?na inanmad?ğ?n? belirterek, eski partisinin siyaset anlay?ş? ile ilgili, “Ama baz?lar?n?n bu anlamda yorumlanacak söz ve davran?şlar? oldu; Anayasa Mahkemesi de buna dayanarak RP’yi kapatt?” dedi.
  Şahin eski partisi ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Zaman zaman siyaset yap?l?rken din kullan?l?yordu. Oysa dinin bir devlet kural? haline getirilebileceği izlenimi veren demeç ve söylemlerden uzak durulmal?. Çünkü Türk toplumu, cumhuriyeti ve onun temel niteliklerini Anayasa gerekçesindeki gibi benimsemiştir. Uygulaman?n da bu doğrultuda olmas?n? istiyor; doğrusu da budur.” Şahin, bu anlay?şla AKP’yi kurarken o süreçten, yaşananlardan yola ç?karak, “Toplum nas?l bir siyasetçi istiyor” özeleştirisi yapt?klar?n? kaydetti.
  Şahin, “Ne din, ne Atatürk bir siyasî partinin çat?s? alt?na s?ğar. ?kisi de tüm halk?n değerleridir, bir partileri olmaz. ?kisi de hepimizin” ifadelerini kulland?.
  Başbakan Yard?mc?s? Şahin, “AKP’yi 28 Şubat doğurdu” görüşüne ise şöyle cevap verdi: “Bunu savunanlar, zorlama yöntem ve yönlendirmeler yap?l?r, görev ve s?n?rlar? Anayasa’da çizili kurum ve kişiler bu s?n?rlar? aşarsa, halk?n buna prim vermediğini, bu yöntemlerin ters teptiğini söylüyorlarsa kat?l?r?m” oldu.

  28 ŞUBAT’TA EN ÇOK YARGI YIPRATILDI

  Kendisi de bir hukukçu olan Başbakan Yard?mc?s? Şahin, 28 Şubat sürecinde en çok yarg?n?n siyasallaşmas?ndan yak?nd?. “Bir general, arkas?nda oturan Yarg?tay Cumhuriyet Başsavc?s?na, RP dâvâs?n? kastederek, ‘Hâlâ o dâvây? açmad?n?z m??’ diye bask? yapt?. Demokratik bir ülkede savc?n?n cevab?, ‘Bu benim yetkimde, kimse bana talimat veremez’ olurdu. Bu yap?lmad?, dâvâ aç?ld?” dedi. Şahin’e göre bu konuşma, savc?ya önceden talimat gönderildiğini; ancak gereğini yapmad?ğ? için talimat?n yeniden hat?rlat?ld?ğ?n?n delili.
  Sözlerini, “Şimdi o general de, o savc? da emekli” diye sürdüren Şahin, yarg? mensuplar?na Genelkurmay’da brifing verilmesini de yanl?ş buluyor.
  “Bir dâvâ hakl? nedenlerle aç?labilir, bir parti de kapat?labilir; ama yarg?n?n Genelkurmay’a dâvet edilmesi yanl?şt?” diyen Şahin, Türkiye’nin öyle bir süreçle yeniden karş?laşmamas?n? diledi.

  ERBAKAN’A K?MSE KARŞI ÇIKAMAZDI
  Başbakan yard?mc?s? Şahin’in bu sözleri üzerine, Hürriyet yazar? Şükrü Küçükşahin’in “O günkü partiniz ile Başbakan Necmettin Erbakan’?n hiç yanl?ş? olmad? m?? Örneğin, Başbakanl?k Konutuna tarikat liderlerinin dâvet edilmesi, Libya gezisi” sorusunu yönelterek, “Bunu söylediniz mi?” diye sorunca, Başbakan Yard?mc?s?’n?n cevab?,”O gün partimizde, bunun yanl?ş olduğunu Say?n Başbakan’a, Genel Başkan’a diyecek cesareti gösterecek biri ç?kamazd?” şeklinde oldu. Bugünkü partisi AKP’de durumun farkl? olduğunu ifade eden Şahin, şöyle devam etti: ”8 istişare toplant?s? yapt?k. Milletvekilleri ç?k?p bütün yanl?şlar? söyleyebiliyor. ?şte Ersönmez Yarbay, bunun bayraktarl?ğ?n? yap?yor. Genel Başkan da sayg?yla dinliyor, Yarbay da itibar gören bir arkadaş?m?z.” Bediüzzaman 100 sene önce söylemişti Din umumun mukaddes mal?d?r Hem umumun mâl-? mukaddesi olan dini, inhisar zihniyetiyle kendi meslektaşlar?na daha ziyade has göstermekle, kavî bir ekseriyette dine aleyhdarl?k meyli uyand?rmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir. (Sünûhat, s. 65-68, Y.A.N.) Hiçbir siyaset, ?slâmiyeti kendine âlet edemez Hakikat-i ?slâmiye bütün siyâsât?n fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, ?slâmiyeti kendine âlet etsin. (Hutbe-i Şamiye, s. 62, Y.A.N.)

  YEN? ASYA / ?STANBUL

  02.03.2007

  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:07 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  “Din umumun mukaddes mal?d?r”  Başbakan Yard?mc?s? Mehmet Ali Şahin, kendisiyle 28 Şubat sürecini konuşan Hürriyet gazetesi yazar? Şükrü Küçükşahin’e şöyle demiş:

  “Kimse din üzerinden siyaset yapmamal?. Yap?l?rsa en çok da samîmî dindarlar zarar görür. O halde dinin hiçbir siyasî kal?ba girmeyeceğinin, hiçbir partinin din eksenli siyaset yapamayacağ?n?n alt?n? çizmeli.” (Hürriyet, 1.3.2007)


  Bediüzzaman yaklaş?k bir as?r önce, kendisine “Dinsizliği görmüyor musun, meydan al?yor. Din nam?na meydana ç?kmak lâz?m” diyenlere şöyle demişti:

  “Evet, lâz?md?r. Fakat kat’î bir şartla ki, muharrik (hareket noktas?), aşk-? ?slâmiyet (?slamiyet aşk?) ve hâmiyet-i diniye (dine hizmet) olmal?. Eğer muharrik veya müreccih, siyasetçilik veya tarafgirlik ise, tehlikedir. Birincisi hatâ da etse, belki ma’fuvdur. ?kincisi isabet de etse, mes’uldür.” (Sünuûhat, s. 65)

  Peki din ad?na ortaya ç?kanlar?n ?slâma hizmet kast?yla m?, yoksa siyasetçilik hesab?na m? ortaya ç?kt?klar? nereden anlaş?lacakt?? Bediüzzaman onu da izah ediyordu:

  “Kim fas?k (günahkâr) siyasetdaş?n?, mütedeyyin muhalifine, sû-i zan bahaneleriyle tercih etse, muharriki siyasetçiliktir. Hem umumun mâl-? mukaddesi olan dini, inhisar (tekelcilik) zihniyetiyle kendi meslektaşlar?na daha ziyade has göstermekle, kavî (kuvvetli) bir ekseriyette dine aleyhdarl?k meyli uyand?rmakla nazardan düşürmek ise, muharriki tarafgirliktir.”

  Maalesef, bu ülkede y?llarca din ad?na siyaset yaparak milletin ortak mukaddes değeri olan dini kendi tekeline alanlar, ‘kavî bir ekseriyet’in dinin aleyhine geçmesine sebep oldu. Bugün bunun zararlar?n? milletçe hâlâ yaş?yoruz.

  Bediüzzaman’?n yaklaş?k 100 y?l önce, Şam’da Emeviye Camii hutbesinde sarfettiği şu sözler de siyaset dünyas?n?n kulağ?na küpe olmal?:

  “Hakikat-i ?slâmiye bütün siyâsât?n fevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetkâr olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki, ?slâmiyeti kendine âlet etsin.” (Hutbe-i Şamiye, s. 62)

  Başbakan Yard?mc?s? Şahin’in sözleri, bu topraklarda yüzy?l önce söylenmiş gerçeklerin gecikmiş bir ifadesi. Ne diyelim, buna da şükür; inşallah ders al?nm?şt?r.

  ?smail TEZER

  02.03.2007

  http://www.yeniasya.com.tr/2007/03/0...ka/default.htm
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:07 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Biraz geç oldu yanlız, kırıp döktükten sonra..Ama yazarın dediği gibi buna da şükür diyelim..
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bediüzzaman'ın Otuz Sene Mücadele Ettiği İki Tâğut
  By SeRDeNGeCTi in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 28.11.08, 17:44
 2. Bediüzzaman Önce Kendi Nefsine Hitap Eder
  By Şahide in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 14.10.08, 07:25
 3. Mübarek Sene.2008 :)
  By insirah in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 08.11.07, 20:22
 4. Bir Sene Bu Risaleleri Okumak..
  By nurçi38 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 07.09.07, 08:25

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0