+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Said Nursi Aşığı Minyeli Siraceddin

 1. #1
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart Said Nursi Aşığı Minyeli Siraceddin

  Minye'de, 'Minyeli Abdullah'? değil; ama doktora çal?şmas?n? Bediüzzaman üzerine yapm?ş 'Minyeli Siraceddin'i bulduk. El yazmas? Asa-y? Musa da onun kitapl?ğ?nda.Minyeli Abdullah'?n efsanevî şehri Minye, bir Anadolu şehri gibi âşina bize. Hekimoğlu ?smail'in 1967 y?l?nda kaleme ald?ğ? roman 75. bask?ya ulaşt?. Yücel Çakmakl?'n?n doksanlar?n baş?nda çektiği filmin nas?l bir ilgiye mazhar olduğunu da bilenler bilir. En nihayet, eserin şöhreti, mücessem bir kahraman ç?kard? ortaya, inand?ğ? değerler uğrunda mücadele eden sembol bir isim, Minyeli Abdullah... ?şte biz de, ömrü hayat?m?zda binip binebileceğimiz en külüstür otobüsle, Kahire'den Minye'ye giderken yeni bir Minyeli Abdullah bulmay? ümit ediyorduk. M?s?r'?n güneyine doğru inen ve Nil'in bereketli yeşili ile çölün sar? kumlar?n? peş peşe gösteren yol, Minyeli Abdullah'? değil; ama Minyeli Siraceddin'i ç?kard? karş?m?za. "Ben, art?k Bediüzzaman'?n yolundan ayr?lmam." diyen yeni bir Nur talebesi... Siraceddin Muhammed Nebi, Minye'de, Bursa gibi Amasya gibi hoş, insana sükunet vaat eden bu mütevaz? şehirde yaş?yor. Minye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okuduktan sonra, tasavvuf ve ?slam felsefesi çal?şmalar?na ağ?rl?k vermiş bir akademisyen duruyor karş?m?zda. Abdülkadir Geylani ve ?bn Kayy?m el Cezviyye'deki 'Allah aşk?'n? incelediği yüksek lisans tezi sonraki çal?şmalar?na haz?rl?k mahiyetinde. Hikâyenin bundan sonras?, ilginç tevafuklarla örülü, en az?ndan giriş bölümü... Doktora çal?şmas? için konu arayan Siraceddin Nebi, El Ahram Gazetesi yazarlar?ndan Ahmet Behcet'in bir makalesini okur. Yazar, Bediüzzaman Said Nursi'den övgüyle bahsetmektedir. M?s?r'?n en yüksek tirajl? gazetesinde, 'Dünya Sand?ğ?' adl? köşesinde üstad hazretleri ve Fethullah Gülen Hocaefendi'yle ilgili onlarca yaz? kaleme alan Behcet, o an bir gence ilham verdiğinin fark?nda değildir elbet. Nebi, yedi y?l öncenin ramazan gününü yeniden hat?rl?yor: "Fikirlerini beğendiğim ve yaz?lar?n? takip ettiğim biridir Behcet. O günkü köşesinde, daha önce ad?n? hiç duymad?ğ?m birinden, Bediüzzaman Said Nursi'den bahsediyordu ve doğrusu onu sevmem için bu tek yaz? yetmişti."
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 00:17 ) değiştirilmiştir.
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

 2. #2
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart  Minyeli Siraceddin' de bir Minyeli Abdullah'tır zaten.Hepimiz Allah'ın kulu değil miyiz?
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 3. #3
  Ehil Üye ŞİMŞEK MUSTAFA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  AYDIN
  Mesajlar
  1.598

  Standart Said Nursi Aşığı Minyeli Siraceddin

  Said Nursi âşığı Minyeli Siraceddin

  Minye’de, ‘Minyeli Abdullah’ı değil; ama doktora çalışmasını Bediüzzaman üzerine yapmış ‘Minyeli Siraceddin’i bulduk. El yazması Asa-yı Musa da onun kitaplığında.

  Minyeli Abdullah’ın efsanevî şehri Minye, bir Anadolu şehri gibi âşina bize. Hekimoğlu İsmail’in 1967 yılında kaleme aldığı roman 75. baskıya ulaştı. Yücel Çakmaklı’nın doksanların başında çektiği filmin nasıl bir ilgiye mazhar olduğunu da bilenler bilir. En nihayet, eserin şöhreti, mücessem bir kahraman çıkardı ortaya, inandığı değerler uğrunda mücadele eden sembol bir isim, Minyeli Abdullah… İşte biz de, ömrü hayatımızda binip binebileceğimiz en külüstür otobüsle, Kahire’den Minye’ye giderken yeni bir Minyeli Abdullah bulmayı ümit ediyorduk. Mısır’ın güneyine doğru inen ve Nil’in bereketli yeşili ile çölün sarı kumlarını peş peşe gösteren yol, Minyeli Abdullah’ı değil; ama Minyeli Siraceddin’i çıkardı karşımıza. “Ben, artık Bediüzzaman’ın yolundan ayrılmam.” diyen yeni bir Nur talebesi…

  Siraceddin Muhammed Nebi, Minye’de, Bursa gibi Amasya gibi hoş, insana sükunet vaat eden bu mütevazı şehirde yaşıyor. Minye Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde felsefe okuduktan sonra, tasavvuf ve İslam felsefesi çalışmalarına ağırlık vermiş bir akademisyen duruyor karşımızda. Abdülkadir Geylani ve İbn Kayyım el Cezviyye’deki ‘Allah aşkı’nı incelediği yüksek lisans tezi sonraki çalışmalarına hazırlık mahiyetinde. Hikâyenin bundan sonrası, ilginç tevafuklarla örülü, en azından giriş bölümü… Doktora çalışması için konu arayan Siraceddin Nebi, El Ahram Gazetesi yazarlarından Ahmet Behcet’in bir makalesini okur. Yazar, Bediüzzaman Said Nursi’den övgüyle bahsetmektedir. Mısır’ın en yüksek tirajlı gazetesinde, ‘Dünya Sandığı’ adlı köşesinde üstad hazretleri ve Fethullah Gülen Hocaefendi’yle ilgili onlarca yazı kaleme alan Behcet, o an bir gence ilham verdiğinin farkında değildir elbet. Nebi, yedi yıl öncenin ramazan gününü yeniden hatırlıyor: “Fikirlerini beğendiğim ve yazılarını takip ettiğim biridir Behcet. O günkü köşesinde, daha önce adını hiç duymadığım birinden, Bediüzzaman Said Nursi’den bahsediyordu ve doğrusu onu sevmem için bu tek yazı yetmişti.”

  Siraceddin Bey, doktora konusuna o an karar vermiştir vermesine de elinde bir isimden fazlası yoktur. Ancak, öyle uzun arayışlara, sıkıntılara girmez, ‘doğru adresi’ bulması hiç zaman almaz. “Makaleyi okuduktan dört gün sonra Kahire’ye gittim, şehri hiç tanımıyorum. Niyetim kitap fuarında dolaşmak. Fuar alanı çok büyük, karmaşık. Salonlardan birinde, bir yayınevinin önünde durdum ve ‘Sizde Risale-i Nur Külliyatı var mıdır?’ diye sordum. Stand görevlisi gülümseyerek, ‘Külliyatı bulabileceğiniz tek yer burası.’ dedi.” Nebi, onca yayınevi içinde, arayıp sormadan sanki eliyle koymuş gibi ‘Sözler’i bulmasını üstadın kerameti ya da bereketi diye yorumluyor.

  Külliyatı, Minye’deki evinin kitaplığına yerleştiren Nebi, bir buçuk senesini yalnızca okumaya ayırmış. Doktora konusu onaylanınca da bazı risaleleri birkaç kez daha gözden geçirmiş ve nihayet, altı yılda tamamladığı çalışması için ilk adımı atmış. İşte o yıllarda, bir sürprizle karşılaşmış Siraceddin Bey; bugün odasının müstesna bir köşesinde sakladığı bir hediye… “Doktoramı Saidi Nursi üzerine yaptığımı öğrenen bir arkadaşım, dedesinin kitaplığından bir el yazmasını bana hediye etti. Asa-yı Musa’nın Arapça çevirisi. Arkadaşım ne bu kitabın nasıl olup da onlara geldiğini biliyordu ne de önemini. Dînî ilimlere vâkıf dedesi çoktan rahmetli olmuştu. Kitabı bana meccanen verdi.”

  FİKİRLERİN MELİKİ ÜSTAD HAZRETLERİ

  Bediüzzaman Hazretleri’nin; ‘Denizli hapishanesinin bir meyvesi ve bir hatırası ve iki Cuma gününün bir hatırasıdır.’ diye tanımladığı Asa-yı Musa’nın Arapça çevirisini üstadın kardeşi ve aynı zamanda talebesi Abdülmecid yapmış. Siyah mürekkeple yazılmış el yazısı da ona ait. Yaprakları sararmış ve biraz da rutubet kapmış bu yazmayı değerli kılan bir husus da üstadın bazı cümleler üzerinde kendi el yazısıyla yaptığı düzeltmeler. Eserin ilk sayfasında tarih, hicri 1366 yılını yani yaklaşık 65 sene önceyi gösteriyor. Mukaddimede ise, üstadın hapisler, eziyetler ve baskılar yüzünden hasta yattığı, kitabı Arapçaya çevirme işinin bu yüzden kardeşine kaldığı; medreselerin kapanmasıyla eğitimi yarıda kalan Abdülmecid’in de Arapçaya tam anlamıyla vâkıf olamadığından söz ediliyor. Önsözün hemen altında ise üstadın talebelerinin isimleri kayıtlı…

  Bu el yazmasıyla doktora çalışmasına farklı bir açılım kazandıran Siraceddin Nebi, kitabın öneminden söz ediyor heyecanla; “Asa-yı Musa, büyük müşküllerle yani felsefî sorunlarla ilgilidir. Üstad burada, felsefenin Kur’an ile çelişmediğini, ancak fasit felsefenin yani insanları akıl yoluyla dinden uzaklaştıran, kalplerdeki şüpheyi artıran düşüncenin tehlikeli olduğunu anlatır.” Doktora çalışmasında Said Nursi’nin karşısına Gazali, İbn Arabi ve Geylani gibi âlimleri koyan ve Bediüzzaman’ın ilminin hepsinden ziyade olduğu sonucuna varan akademisyen, sırrı çözmüş görünüyor: “Onun dili herkesin anlayacağı bir dil ve bu asra da çok uygun. Allah’a inanmayan bir insanı ‘Allah birdir’ diyerek ikna edebilir misiniz? Hayır. İşte üstadın üslubu o adamı ikna edecek bir üsluptur. Aynı zamanda risaleler manevi bir mucize gibidir. Kur’an-ı Kerim herkese hitap etmek üzere indirildi. Kur’an’ı açıklamak üzere yazılan risalelerin herkes tarafından kabul görme sebebi de işte budur.”

  ‘Herkesin’ içinde gerçekten herkes var. Mısırlı aydınlar, yazarlar, selefiler, İhvan-ı Müslimin üyeleri… “Üstadı bu yüzden sevdim işte.” diyor Nebi, “Kimse ona itiraz edemediğinden. O mutedil bir adamdı. Siyasetten uzak durarak bütün cemaatler arasında barış istedi.” Minyeli Siraceddin kendisi sevmekle kalmamış, Minye’ye de sevdirmiş Bediüzzaman’ı. “Ben doktoraya başlayana kadar, bu şehirde onu kimse tanımıyordu. Okumalar, sohbetler derken şu an üstadı tanıyan, seven ve onu çevresindekilere anlatan birçok insan var etrafımızda. Önceleri her çarşamba günü toplanırdık, ama arkadaşların birçoğu farklı şehirlere dağıldı. Yine de dairenin gittikçe büyüdüğünü söyleyebilirim. Biz şimdilik arkadaşım Asam Seyyid ile okuyoruz; ama Asam çalıştığı okuldaki meslektaşlarıyla daha kalabalık bir risale grubu oluşturdu.”

  Altı yıllık doktora çalışmasını geçen yıl bitiren Nebi’ye, ‘netice’yi soruyoruz. “Ne öğrendi, nasıl bir karara vardı?” Hiç düşünmeden şöyle diyor: “Anladım ki, ben külliyatı terk edemem. Doktora derecemi aldım; ama bundan sonra risaleleri daha iyi incelemem gerektiğini düşünüyorum. Kur’an-ı Kerim’i nasıl okuyacağımı bile üstattan öğrendim.” Minyeli akademisyenin doktorası Kahire’deki Sözler Yayınevi tarafından kitaplaştırılacak. Minye’ye giderek hem Siraceddin Nebi’yi ziyaret eden hem de el yazması kitabın fotokopisini alan yayınevi müdürü Abdülkerim Baybara, “Mısır’da Bediüzzaman hakkında yapılan bütün çalışmaları takip etmek ve kitaplaştırmak boynumuzun borcudur.” diyor.

  MİNYE, NİL’İN BAŞKA BİR HEDİYESİ

  Yirminci yüzyılın başlarında pamuk endüstrisinin merkezi olan Minye, hâlâ biraz kırsal ve yarı sanayileşmiş bir kent konumunda. Şehrin Nil etrafında şekillenmesi belki en büyük talihi. Turist rehberleri de vaktiyle pek zengin olan bu şehirde yeşil meydanların, ağaçlı sahil yolunun ve İtalyan villalarının görülebileceğini yazar.

  MİNYELİ ABDULLAH MI, O DA KİM?

  Siraceddin Nebi ile doktora çalışması ve el yazmasıyla ilgili yaptığımız söyleşi bitiyor; ama cevabını pek merak ettiğimiz bir soru daha var. Hekimoğlu İsmail’in meşhur romanı ‘Minyeli Abdullah’ burada biliniyor mu? Filmi izleyen olmuş mu? Önce başka bir Abdullah’tan söz ettiğimizi zannediyor Nebi, çoktan rahmetli olmuş birinden. Anlıyoruz ki, eserin şöhreti buralara ulaşmamış. Siraceddin Bey ve arkadaşı Asam, hem keyifleniyor hem de şaşırıyorlar. Kitabın ismi az biraz gururlarını okşuyor; ama yazarın Kahire, İskenderiye dururken nasıl olup da Minye’yi seçtiğini çözemiyorlar. Önceleri Mısır’da bir baskı yaşanmadığına dair açıklama ihtiyacı hisseden ve ülkede şu an sadece nikap yani peçe konusunda ihtilaf olduğunu hatırlatan Nebi, konuyu kavramakta gecikmiyor: “Yazarlar bunu hep yaparlar, kendi ülkelerindeki sorunu, başka bir ülke üzerinden anlatırlar.”
  TEK YOL DEVRİM

 4. #4
  Ehil Üye istiğna - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  2.274

  Standart

  minyeli abdullah kitabını okudum tavsiye ederim...risale i nuru okumaya teşvik olan tevafukat...maşaallah..Allah(cc)razı olsun.

  "Allah'a tevekkül et! Zira O vekil olarak kuluna yeter!.." (Ahzab/48) 5. #5
  Ehil Üye ŞİMŞEK MUSTAFA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  AYDIN
  Mesajlar
  1.598

  Standart

  Alıntı firdevs cenneti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  minyeli abdullah kitabını okudum tavsiye ederim...risale i nuru okumaya teşvik olan tevafukat...maşaallah..Allah(cc)razı olsun.
  cümlemizden inşallah...
  TEK YOL DEVRİM

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Aşığı Olduğum 3 ü 1 Arada
  By _vatan_ in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21.06.14, 12:20
 2. İbadet Aşığı Amine Teyze
  By muhibbülkurra in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.09.08, 10:52
 3. Rasul Aşığı Taha Vefat Etti
  By Ehl-i telvin in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 18.01.07, 18:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0