+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Asrın İdrakine Söyletilen İSLAM

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Asrın İdrakine Söyletilen İSLAM

  Her insan yeryüzüne gelişinden itibaren doğrunun ve doğruluğun aray?ş? içine girer. Çünkü f?trat?n gereği olan hal doğruluktur. As?llar ve özler hep doğruya ve güzele dayan?r. Çirkinlikler ve sapk?nl?klar f?trat?n bozulmas? ve özden uzaklaşma neticesinde ortaya ç?kar. Her şeyin asl? Alemlerin Rabbi'nin bir ismine dayand?ğ? için güzeldir. Çünkü esma hüsnad?r. Bu anlamda hayat bir asla dönüş sürecidir ve özü bulma aray?ş? içinde geçer.


  Tüm insanl?k doğrunun aray?ş? içinde. Varl?ğ? anlamland?rma ve hayata farkl? aç?dan bakabilme anlam?nda çeşit çeşit kültür ve inançlar asla uygun olarak temellendirildiğinde ilâhî mesaj?n anlaş?lmas?nda ve alg?lanmas?ndaki farkl?l?klar ve zenginlikler haline dönüşecekler. ?nsanl?ğ?n gelişim seyri içinde ortaya ç?kan farkl? kültür ve medeniyetler varl?k âlemini kendi iç dünyalar?n? şekillendiren değer yarg?lar? çerçevesinde, yani ayinelerinin rengine ve özelliğine göre anlamland?rmaktad?rlar. Bu noktadan bak?ld?ğ?nda, ferdin varl?k âleminin içinde şekillenen doğrular, hiç bir zaman mutlak doğruyu ifade etmeyecektir. Yani zaman ve mekân?n s?n?rl?l?ğ? ve her yönü ile izafi olan varl?k âleminde hiç kimse mutlak doğruyu, her şeyin gerçek hakikatini bulduğu iddias?nda olamayacak ve doğrular varl?k gereği hep izafi olacakt?r. Yani her hüküm elde bulunan veriler ve doğruya götürdüğüne inan?lan yollar çerçevesinde doğru olduğuna inan?lan konumda kalacakt?r. ?şin hakikatinde bu dünya ve insan?n özellikleri mutlak doğruyu bulman?n rahatl?ğ?n? yaşatacak özellikler bar?nd?rmamaktad?r. Elde olan tek şey ihlâs ve samimiyet, doğru olduğuna inand?ğ?n? bulana kadar aramak, bulduktan sonra da bu doğrular? anlay?p anlatmaya çal?şmak olmal?d?r.
  Günümüzün en temel problemlerinden biri, belki de maddî âlemin yap? ve kurallar? d?ş?na ç?kamayan düşünce s?ğl?ğ?d?r. Olurlar ve olmazlar şeklinde hükümler çok aceleci ve çok s?n?rl? verilerle, çok net olarak ortaya konabilmektedir. Bu doğruluk konusundaki hassasiyetin zay?flamas?n?n da bir yans?mas? olabilir. Oysa doğruluk, her insan?n, özellikle de vahye dayanan din mensuplar?n?n ve bilhassa Müslümanlar?n hayat?n? şekillendiren kavramlar içinde doğruluk en merkezi konumdaki değerler ve kavramlardan olmal?d?r. Bu, kâinat?n ve insan hayat?n?n en değerli meyvelerinden olmal?d?r. Dolay?s? ile olur ya da olmaz şeklinde bir hüküm ortaya koyarken çok ihtiyatl? davranmal?, hiç bir ifade ve insanî hüküm mutlak olamayacağ? için ifadelerimizde bir esneklik hep bulunmal?d?r. Bu asr?n önemli ihtiyaçlar?ndan biri de farkl? bak?ş aç?lar?n?n doğrular?n? ya da doğrunun farkl? bak?ş aç?lar?ndan görünümlerini ayn? zeminde toplayabilmek ve insanl?ğ?n selâmeti için ahenkli bir birliktelik oluşturabilmektir. Tevhid hakikatinin sosyal yans?mas? olacak bu tablo için en uygun zemin Risâle-i Nur olmal?d?r. Tevhid hakikatini asra taş?yan bu eserler ayn? zamanda bir tevhid zemini olmuştur.
  Risâle-i Nur'un, Kur'ân, Hazret-i Peygamber (a.s.m.), Hazret-i Ali (r.a.) ve Gavs-? Azam (k.s.) gibi sönmez ve söndürülemez güneşlerden ald?ğ? enerji ile bu as?rda Kur'ân medeniyetini ihya edecek bir kaynak ve bu sağlam dayanaklar?ndan dolay? sönmez ve söndürülemez olduğuna inan?yoruz. Külliyattan ald?ğ?m?z enerji ile bu inanc?m?zda en ufak bir şüphe taş?m?yoruz. Buna inanmayanlar? itham hakk?m?z olduğunu da düşünmüyoruz. Ancak günümüz insan?n?n ihtiyaçlar? doğrultusunda mant?k, belâgat, usül ve kelâm gibi ilimlerin yan?nda pek çok fen ilimlerinin hazmedilmiş ve süt şeklinde asr?n insanlar?na sunulmuş olduğunu düşünüyoruz. Ezeli Şemsin âleme yans?malar?n?n en parlaklar?ndan olan Risâle-i Nur hakikatlerinin de farkl? yans?malar? olacakt?r. Ancak kaynağa yönelik olmak şart? ile ve esnek bak?şlar ile bu farkl?l?klar alg?da ve anlamlardaki zenginlikler olarak hayata zenginlik katacak Külliyat?n güzelliğinin farkl? aç?lardan yans?malar? ile daha da genişlemesine ve zenginleşmesine hizmet edecektir.
  www.risaleinurenstitusu.org
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "olur ya da olmaz şeklinde bir hüküm ortaya koyarken çok ihtiyatl? davranmal?, hiç bir ifade ve insanî hüküm mutlak olamayacağ? için ifadelerimizde bir esneklik hep bulunmal?d?r. Bu asr?n önemli ihtiyaçlar?ndan biri de farkl? bak?ş aç?lar?n?n doğrular?n? ya da doğrunun farkl? bak?ş aç?lar?ndan görünümlerini ayn? zeminde toplayabilmek ve insanl?ğ?n selâmeti için ahenkli bir birliktelik oluşturabilmektir. Tevhid hakikatinin sosyal yans?mas? olacak bu tablo için en uygun zemin Risâle-i Nur olmal?d?r. Tevhid hakikatini asra taş?yan bu eserler ayn? zamanda bir tevhid zemini olmuştur."


  Risale-i Nur Enstitüsü yine çok güzel ve çok faydal? bir çal?şma yapm?ş.Allah raz? olsun.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Ezeli Şemsin âleme yans?malar?n?n en parlaklar?ndan olan Risâle-i Nur hakikatlerinin de farkl? yans?malar? olacakt?r. Ancak kaynağa yönelik olmak şart? ile ve esnek bak?şlar ile bu farkl?l?klar alg?da ve anlamlardaki zenginlikler olarak hayata zenginlik katacak Külliyat?n güzelliğinin farkl? aç?lardan yans?malar? ile daha da genişlemesine ve zenginleşmesine hizmet edecektir.

  Kesinlikle ziyadesiyle istifade edilecek bir yaz?. Bugün enstitü sayfas?nda okudum ve hemen eklemek istedim Zaten cuma günlerini iple çekiyorum bu enstitü sayfas? için. Allah emeği geçen abilerimizden raz? olsun inşaallah.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet,nur talebeleri olarak yaz?da bahsedilen ahenkli birlikteliği yakalayabiliriz inş.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:24 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Asrın Doktoru
  By EnVaR in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.10.19, 10:58
 2. Asrın Müceddidi
  By trader38580 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 235
  Son Mesaj: 23.11.08, 12:56
 3. Ilımlı İslam - İslam - Radikal İslam
  By sinang in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 30.07.08, 02:41
 4. Asrın Mazlumu!!!
  By özür in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.11.07, 14:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0