Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye,
her tarafta ilânatla ve
muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur.

RN-Zühret-ün Nur/181