+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: En Yüksek Gür Sada ve Şefkat

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart En Yüksek Gür Sada ve Şefkat

  Şefkat, nur mesleğinin temeli ve muhabbet fedailerinin adeta bir anne ruhu ile tüm insanl?ğ?n iki cihan saadeti için çabalar? ve duâlar? elbette Sonsuz Rahmet Sahibi taraf?ndan karş?l?ks?z b?rak?lmayacakt?r. Yeryüzünü ve belki de ötesini kuşatacak sonsuz sevgi, nur zemininde yay?lacakt?r. Nur kuşat?c?d?r ve letafeti nisbetinde engelleri aşar. Kat? duvarlar ve duvarlar mânâs?ndaki siyasî yaklaş?mlar, teşkilâtlar nurun yay?lmas?na ve sirayetine engel olamazlar.


  Şu an toplumlar?n ve dünyan?n en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi olmal?. Bu sevgi de karş?l?ks?z sadece sevmek ad?na ve sevgideki güzellik ekseninde bir sevgi olduğunda mutlu bir dünya arzusu gerçekleşecek demektir. Bu sevginin ferdin duygu dünyas?nda karş?l?ğ? şefkat.Şefkat Rahman ve Rahim olan Âlemlerin Rabbi’nin bu isimlerinden varl?k âlemine Âlemlere Rahmet olan zat?n (a.s.m.) nuru ile yans?yan bir mânâ. Şefkatin ise, sosyal düzende en safi temsilcileri anneler ve duygular içinde annelik duygusu bu karş?l?ks?z sevgi mânâs?na en yak?n hal olmal?.
  Sosyal yap?n?n şekillendirilmesi yönünde ad?mlar at?l?rken belki de üzerinde durulmas? gereken en önemli kurum aile ve aile içinde de konum olarak annelik. Anneler Günü, annelerin hiç olmazsa senede bir gün hat?rlanmas? anlam?nda güzel bir ad?m. Ancak bu gün sadece çocuklar?n annelerine hediye al?p sevgi dolu duygular?n? dile getirdikleri faaliyetlerle s?n?rl? kalmamal? diye düşünüyorum. Sosyolojik ve sosyal psikolojik aç?dan anneliğin toplum hayat?nda arz ettiği önem, bu ve ilgili bilimlerce çal?ş?lmal?, bunlar?n topluma anlat?ld?ğ? seminerler, konferanslar, paneller gibi faaliyetler düzenlenmelidir. Anneliğin ve annelerin ifa ettiği vazife yaln?zca kendi evlâtlar? ile bağlant?l? olarak ele al?nmamal?, toplumun geneli aç?s?ndan ve sağl?kl? bir toplum oluşmas? anlam?nda ifade ettikleri anlam ve önem üzerine bas?larak vurgulanmal?d?r.
  Sağl?kl? bir sosyal yap? ancak sevgi ile tesis edilmiş ilişkilerin sevgi ile kurulduğu toplumlarda mümkün gözükmektedir. Varl?ğ?n ve kâinat?n genel âhengini belirleyen uyumlu ritminin arka plan?ndaki beste de güzellikten gözükmeye doğru uzanan ve muhabbet temas?n?n işlendiği tarzda âlemimize uzanmaktad?r. Toplumun kaybettiği değerlerin baş?nda belki de sevgi ve varl?ğ?n genelini kuşatan muhabbet ritmini kaybetmişlik gelmektedir. Bu noktada toplumun yeniden inşas?nda ve küreselleşen dünyan?n geleceğine yönelik olarak at?lan ad?mlarda şefkat kahramanlar? olan annelerin ve özellikle annelik konumunun lây?k olduğu yere yükseltilmesine yönelik ad?mlar büyük önem arz etmektedir.
  Toplumun geleceğini şekillendirecek ad?mlardan olduğu düşünülen eğitim, sağl?k gibi konular?n da merkezî yerinde anneler yer almaktad?r. Beden ve ruh sağl?ğ? aç?s?ndan toplumun içinde bulunduğu hali şekillendirmede annelerin önemi fark edildiğinde ve o noktaya yönelik etkili ad?mlar at?ld?ğ?nda ancak istenilen sağl?kl? toplum hedefi sağlanabilir gözükmektedir. Annelerin statüsüne yönelik ad?mlar, onlar?n sosyal ve ekonomik s?k?nt?lar?n? giderme yolundaki gayretler toplumun geleceğine yap?lan yat?r?mlar olarak alg?lanmal? ve üzerinde ciddiyetle durulmal?d?r. Bu anlamda annelere ve annelik müessesesine yönelik ad?mlar toplum içinde doktorlara ve öğretmenlere yönelik ad?mlardan farkl? değildir.
  Dünyan?n sağl?kl? geleceği sevgi toplumlar?n?n inşas?nda yatmaktad?r. Bu teşebbüsün başar?s?nda toplum inşas?na yönelik toplum mühendisliğinin merkezine şefkat kahraman? olan annelerin ve annelik kurumunun oturtulmas? elzemdir. Bu belki de bütün ekonomik ve diplomatik girişimlerin ötesinde bir tesir oluşturacak şeffaf kavramlar olan sevginin, şefkatin geniş kuşat?c?l?ğ? ve s?n?r tan?maz kat? maddelere de nüfuz eden letafeti ile dünyay? ve toplumlar? derinden etkileyecektir. Bu konu çok önemsenmeli yak?n gelecekte maddî gücün, siyasî etkinliğin, diplomatik girişimlerin değil, sevginin ve duân?n etkilerinin çok daha önemli olduğunun herkes taraf?ndan anlaş?lacağ? bilinmelidir. Gelecekte temel değerlere ve sevgiye yat?r?m yapan ve duân?n gücüne inanan toplumlar kazanacakt?r. Bu anlamdaRisâle-i Nur mesleğinin temel prensiplerinden birinin şefkat olduğu unutulmamal?d?r. Art?k insanl?k sevginin önemini hissetme meylinde bir rotaya girmiş gibidir. Kavgalar ve savaşlarla şu küçük dünyay? zindana çevirmek yerine, kâinat? kuşatan sevgiyi nur-u Muhammedi (a.s.m.) ile hissetmek ve insanl?ğ?n beraberliğini tevhid mânâs?nda arzu edip bu yolda gayret göstermek en büyük sorumluluğumuz olmal?. Şefkat nur mesleğinin temeli ve muhabbet fedailerinin adeta bir anne ruhu ile tüm insanl?ğ?n iki cihan saadeti için çabalar? ve duâlar? elbette Sonsuz Rahmet Sahibi taraf?ndan karş?l?ks?z b?rak?lmayacakt?r. Yeryüzünü ve belki de ötesini kuşatacak sonsuz sevgi nur zemininde yay?lacakt?r. Nur kuşat?c?d?r ve letafeti nisbetinde engelleri aşar. Kat? duvarlar ve duvarlar mânâs?ndaki siyasî yaklaş?mlar, teşkilâtlar nurun yay?lmas?na ve sirayetine engel olamazlar. O halde, as?l güç nuranî alandad?r. Yani sevgi ve şefkat mânâs?n? keşfedenler dünyaya yön verecek güçlü duây? etmiş olacakt?r. Para ve silâh?n, kuşat?lan alan?n önünde duramayacağ? bu nuranî güç geleceğin dünyas?nda çok daha net hissedilecek ve insanl?k bu atmosferin etkisine daha çok girecek gibidir. ?stikbal ink?lâplar? içinde en yüksek gür sadâ ?slâm olacak ve bu sadâ nuranî bir zeminde insanlar?n gönüllerine ulaşacakt?r.

  www.risaleinurenstitusu.org
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Şefkat, nur mesleğinin temeli ve muhabbet fedailerinin adeta bir anne ruhu ile tüm insanl?ğ?n iki cihan saadeti için çabalar? ve duâlar? elbette Sonsuz Rahmet Sahibi taraf?ndan karş?l?ks?z b?rak?lmayacakt?r. Yeryüzünü ve belki de ötesini kuşatacak sonsuz sevgi, nur zemininde yay?lacakt?r."

  "Kavgalar ve savaşlarla şu küçük dünyay? zindana çevirmek yerine, kâinat? kuşatan sevgiyi nur-u Muhammedi (a.s.m.) ile hissetmek ve insanl?ğ?n beraberliğini tevhid mânâs?nda arzu edip bu yolda gayret göstermek en büyük sorumluluğumuz olmal?. Şefkat nur mesleğinin temeli ve muhabbet fedailerinin adeta bir anne ruhu ile tüm insanl?ğ?n iki cihan saadeti için çabalar? ve duâlar? elbette Sonsuz Rahmet Sahibi taraf?ndan karş?l?ks?z b?rak?lmayacakt?r. "

  Çok faydal? bir yaz? ,Allah raz? olsun.
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  meyvenin zeyli demişki  yak?n gelecekte maddî gücün, siyasî etkinliğin, diplomatik girişimlerin değil, sevginin ve duân?n etkilerinin çok daha önemli olduğunun herkes taraf?ndan anlaş?lacağ? bilinmelidir. Gelecekte temel değerlere ve sevgiye yat?r?m yapan ve duân?n gücüne inanan toplumlar kazanacakt?r. Bu anlamdaRisâle-i Nur mesleğinin temel prensiplerinden birinin şefkat olduğu unutulmamal?d?r.

  ümit verici yaz? Allah raz? olsun
  Konu elff tarafından (07.06.07 Saat 01:25 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. En Yüksek Gür Sada, İslâmın Sadası Olacaktır!
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24.01.09, 19:34
 2. Sağa Yatarak Uyuma
  By vakti_nehar in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 11.08.07, 11:45
 3. aks-i sada
  By m_safiturk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07.07.07, 19:27
 4. Sada-yı Hakikat ....
  By semair in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.03.07, 10:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0