+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Manşetlerle Tavizsiz İstikrar Çizgisi ::YeniAsya::

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı Yeni_Asya Nickli Üyeden Alıntı

  ASYANIN BAHTININ M?FTAHI, MEŞVERET VE ŞURADIR
  Kardeşim Alah raz? olsun.?şte Yeni Asya'ya yak?şan bir hizmet.Ancak Yeni Asya'y? bu kadar güzel yine Yeni Asya anlatabilirdi öyle olmuş ve çok yak?şm?ş.
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 22:25 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah razı olsun kardeşim. Bu manşetlerin hepsi gelecek nesillere birer şeref belgesi olarak kalacaktır. İstikbalde gelecek nesiller '' ogünlerde, bizden öncekilerden bu kadar haksızlıklara ve yanlışlara karşı koyan kimse yok muydu? sorularına, sitemlerine en iyi cevab ve bu tarafa yönelecek tükürüklerinden ehl-i imanı kurtarmak için birer kalkan niteliğindedirler. Sıkıntı mı çekilmiş? Olsun. bu şeref için değer.......

 3. #3
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Allah razı olsun Yeni Asya kardeşim. Ben hep "benim bir tane Yeni Asya'm var" diye düşünürdüm. Þimdi iki tane Yeni Asya'm oldu. İkinizi de dikkatlice takip etmeye devam edeceğim inşaallah. Selâmlar Yeni Asya...
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 4. #4
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  ....Çare Bediüzzamanda!....
  Rabbim daha güzel etsin inş.O(cc)kendisi için yap?lan herşeyden haberdar...
  Gazetelerde üstad? görmek ne güzel!... Yeni asya bu hizmetini daha ilerilere taş?r inş
  Siz daha önce gazetelerde üstad? görmemiş miydiniz kardeşim?
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 5. #5
  Vefakar Üye nurlu dağ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  496

  Standart

  Gazetelerde üstad? görmek ve risale-i nurdan bahsedilmesi elbetteki çok güzel. Zübeyir Ağabey de bir gün bir gazetede üstad?n resmini görüyor. ?lgili hat?ray? tekrar?m?z san?r?m usanç değil gayret ve şevk verir. Şöyle ki;
  Takvim yapraklar? milâd senelerinin 1966 günlerini ve aylar?n? gösteriyordu. Bahsini ettiğimiz seneden iki ay önce Adalet Parti iktidar? başlam?ş ve ?slâmköy’lü Süleyman Demirel başvekil olmuştu.
  Senenin özeti: Anadolu’da deprem-petrol-K?br?s-Amerika-Gürsel, K?z?loğlu öldü-Sunay Cumharbaşkan? oldu. Orgeneral Tural orduya bir genelge yay?nlad?: “Nurculuk tehlikesini birliklere anlat?n!” Geldik senenin sonuna 2 Aral?k 1966 Başbakan Demirel konuştu: “...Ordu, mekteb ve camii rahat b?rak?n.”
  O günlerde inanm?ş-mü’minlerden Mehmed Şevket Eygi, haftal?k Yeni ?stiklal isimli bir gazete yay?nlamaktad?r.
  Gazetenin 10 Ağustos 1966 tarihli ve 261.inci say?s?nda bir kahraman gazi Üstad’?n fotoğraf? yay?nlanm?şt?. Bu resmin alt?nda şunlar? okuyorduk:
  “Bediüzzaman Said NURSÎ
  ?slâm Düşmanlar?’n?n Plânlar?n? Altüst Eden Adam”
  Bu gazeteyi ve bu resmi gören Zübeyir Abi, yatağ?ndan f?rlayan yaral? bir arslan gibi, Galata Köprüsü’nün baş?na koşmuş ve elindeki gazeteyi baş?n?n üzerine kald?rarak ve ayakta duramayacak kadar hastal?klar içinde saatlerce, köprü baş?nda gazeteyi satm?ş ve köprü yolcular?na çağ?m?z?n rehberini göstermişti.

  işte böyle kardeş...Yeni Asya gazetesi hergün üstad Bediüzzaman Said Nursiden ve risale-i nurdan bahsettiği için biz de Zübeyir ağabey gibi bu gazeteyi baş?m?z?n üzerine al?p her gün satmaya çal?şsak yeridir.
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.
  "EKMEKSİZ YAŞARIM HÜRRİYETSİZ YAŞAYAMAM"

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı Asya Nurdağ Nickli Üyeden Alıntı
  işte böyle kardeş...Yeni Asya gazetesi hergün üstad Bediüzzaman Said Nursiden ve risale-i nurdan bahsettiği için biz de Zübeyir ağabey gibi bu gazeteyi baş?m?z?n üzerine al?p her gün satmaya çal?şsak yeridir.
  Evet,yeridir kardeşim
  Alıntı Yeni_Asya Nickli Üyeden Alıntı

  Hakk?n hat?r?n? herşeyin üstünde tutarak ve bunun bedelini de ödeyerek bugünlere gelen Yeni Asya'n?n bu çizgiyi yans?tan manşetlerinden örnekleri yukar?da gördük.

  Tarih 21 Şubat 1970
  Yeni Asya'n?n, büyük ?slam alimi Bediüzzaman Said Nursi taraf?ndan telif edilen, Kur'an'?n bu çağa dersi ve mesaj? niteliğindeki Risale-i Nur Külliyat?n? rehber edinerek yay?n hayat?na başlad?ğ? tarih.
  Önce iman ve ahlak
  Yeni Asya 35 y?ll?k yay?n hayat? boyunca, öncelikle toplumun sars?lan ve zaafa uğrayan iman ve ahlak temellerini yeniden inşa edip güçlendirmeye çal?şt?.
  Değişmeyen değerleri de, olumlu değişimi de savundu
  Yeni Asya Türkiye ve dünyan?n şiddetli sars?nt?larla çalkaland?ğ? dönemlerde, değişmeyen ve sars?lmayan değerlerin savunuculuğunu yaparken, bask?c? ve dayatmac? statükoya karş? olumlu yöndeki değişim rüzgarlar?n? da samimiyetle destekledi.
  Hak ve özgürlükler için mücadele verdi
  Yeni Asya her zaman hakk?n, hukukun ve doğrunun mücadelesini verdi. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlükleri başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerin işlerlik kazanmas? için çal?şt?. Demokrasiyi savundu. Zulme, haks?zl?ğa, hukuk d?ş? tav?r ve icraatlara, ihtilallere bütün gücüyle karş? ç?kt?. Ayr?mc?l?k yapmadan, zulme ve haks?zl?ğa uğrayan her kesimin yan?nda yer ald?.
  Bask?lara boyun eğmedi
  Yeni Asya hak bildiği yoldaki tavizsiz istikrar çizgisinde yürürken s?k s?k susturulmak, sindirilmek istendi. Büyük zorluklarla karş?laşt?, bask? ve engellerle boğuştu. Ama yürüdüğü yoldan geri dönmedi. ?nand?ğ? prensiplerden şaşmad?, taviz vermedi.
  Dürüstlükten ayr?lmad?
  Yeni Asya yay?nlar?nda dürüstlükten hiç ayr?lmad?. Kesinlikle yalan habere tenezzül etmedi. Menfaat hesaplar?na girmedi. Hep adil olma gayreti içinde oldu.
  Hep kucaklay?c? olmaya çal?şt?
  Yeni Asya hakka hizmet yolunda samimi gayret gösteren herkesi destekledi, alk?şlad?, kucaklad?. Hiçbir hizmet ekolüyle gereksiz sürtüşmelere girmedi. Birtak?m haks?z suçlamalara maruz kald?ğ?nda da bu tavr?n? bozmad?.
  AB sürecini destekledi
  Yeni Asya ?slam ülkelerinin kültürel, ekonomik ve siyasi yak?nlaşmas?n? savunurken, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecini de destekledi. AB üyesi bir Türkiye’nin hem kendi içindeki antidemokratik ve hukuk d?ş? yap?lanmadan daha kolay kurtulabileceğini, hem de ?slam alemiyle Bat? dünyas? aras?nda sağl?kl? bir köprü oluşturabileceğini savundu.
  Yeni Asya 37. y?l?na girerken, geride b?rakt?ğ? k?r?ks?z ve onurlu çizgiyi, 21. yüzy?l? kucaklayacak yeni hizmet hamleleriyle pekiştirmeye haz?rlan?yor.
  Okurlar?yla el ele daha nice hizmet y?llar?na erişmek dileğiyle...

  21 Şubat 2006/Yeni Asya Gazetesi

  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 22:27 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  Alıntı Yeni_Asya Nickli Üyeden Alıntı

  Zübeyir Ağabey, gazeteyi günlük lahika gibi görürdü


  Bediüzzaman Hazretlerinin yak?n talebelerinden merhum Zübeyir Gündüzalp’in yan?nda uzun y?llar kalarak birlikte hizmette bulunmuş olan gazetemizin imtiyaz sahibi Mehmet Kutlular’a, Zübeyir Ağabeyin gazete bak?ş?n? sorduk.
  Yeni Asya’n?n yay?n hayat?na başlamas?nda büyük emeği olan Zübeyir Ağabey’in gazete bak?ş?n? Mehmet Kutlular’?n ağz?ndan gelin birlikte dinleyelim:
  “27 May?s 1960’tan sonra bir hayli dava aç?lm?şt?. Savunmas?zd?k, yani neşriyat?m?z yoktu. Sağ cephenin gazeteleri de bizim meselelerimize sahip ç?km?yor, çekiniyor ve korkuyorlard?. Bunun içindir ki, Zübeyir Ağabey bir gazetenin hasretini çekiyordu. Hatta bu hasretinden dolay? ‘Bir lahana yaprağ? kadar gazetemiz olsa!’ diyordu. Haftal?k ?ttihat gazetesi, bu ihtiyaçtan doğmuştur.
  “Daha sonralar? günlük bir gazete ihtiyac? hissedildi. ?ttihad’?n günlük olarak ç?kart?lmas? gündeme geldi. Ama olmad?. Bunun üzerine 21 Şubat 1970’de Yeni Asya günlük bir gazete olarak yay?n hayat?na başlad?.”

  Gazeteyi “günlük lahika” gibi görürdü


  “Zübeyir Ağabey, gazeteyi günlük bir lahika gibi, Türkiye genelindeki bütün Nur talebeleriyle haberleşme vas?tas? olarak görüyordu. Diyordu ki: ‘Sadece iman hakikatlerini okumam?z, birlikteliğimizi tam muhafaza edemez. Üstad?n siyasi ve sosyal hayata ait görüşlerinde de birlikte hareket etmeliyiz. Bunu da ancak gazete temin eder.’
  Gazeteyle ‘Doğru ?slamiyet’i anlatmal?
  “Zübeyir Ağabey gazeteyi çok iyi takip ederdi. Manşetinden en küçük bir haberine, yaz?s?na kadar…
  “O zaman da, şimdiki gibi siyasal ve radikal bir ?slami anlay?ş?, d?şar?dan, ?slam dünyas?ndan buraya taş?yanlar vard?r. Zübeyir Ağabey onlardan endişe duyard?. ‘?slamiyet bu değil, sadece Müslümanlar bunlardan ibaret de değil. Onun için Üstad?n anlad?ğ? müsbet hareketin, doğru ?slamiyetin ve ?slamiyete lay?k doğruluğun üzerinde daima vurguyla durulmas? gerek. Derin devletin ve hükümetlerin Said Nursi’nin ?slam anlay?ş?n?, yorumunu ve siyasetini görmeleri laz?m’ diyor; bunun da gazeteyle mümkün olacağ?n? söylüyordu.

  21 Şubat 2006/Yeni Asya Gazetesi  Yahu bu işte ciddi bir terslik var. Birileri hayat?n? ortaya koyup üç kuruşa bizim söyleyemediğimiz herşeyi söylüyor.birde tiraja bak.hayret ki hayret


  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı osmanoğlu Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı nefis Nickli Üyeden Alıntı
  ....Çare Bediüzzamanda!....

  Rabbim daha güzel etsin inş.O(cc)kendisi için yap?lan herşeyden haberdar...
  Gazetelerde üstad? görmek ne güzel!...
  Yeni asya bu hizmetini daha ilerilere taş?r inş.
  Siz daha önce gazetelerde üstad? görmemiş miydiniz kardeşim?
  Hay?r görmemiştim...?nceleme imkan? da bulamad?m aç?kças?.Bigün al?p inceleyeceğim inş.O zaman bunun şaş?r?lacak şekilde birşey olmad?ğ?n? farkederiz...
  Konu HakanBa tarafından (30.05.07 Saat 22:29 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Alıntı aşur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Allah razı olsun kardeşim. Bu manşetlerin hepsi gelecek nesillere birer şeref belgesi olarak kalacaktır. İstikbalde gelecek nesiller '' ogünlerde, bizden öncekilerden bu kadar haksızlıklara ve yanlışlara karşı koyan kimse yok muydu? sorularına, sitemlerine en iyi cevab ve bu tarafa yönelecek tükürüklerinden ehl-i imanı kurtarmak için birer kalkan niteliğindedirler. Sıkıntı mı çekilmiş? Olsun. bu şeref için değer.......
  Selam ile kardeşim.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cennet ve Cehennem Çizgisi
  By mesnevice in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.02.08, 16:17
 2. Matematik Lisanıyla İstikrar
  By mamafih in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.10.07, 21:25
 3. Su-i Zan, Saflık Çizgisi!!!
  By yukselgoksu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 05.09.07, 09:17
 4. Tavizsiz İstikrar Çizgisi::YeniAsya::
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 53
  Son Mesaj: 15.08.07, 18:00
 5. "Tavizsiz İstikrar Çizgisinde 38. Yıl" :"YeniAsya"
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 11.03.07, 15:35

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0