+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Denizli'nin Risale-i Nur Hizmetleri Tarih

 1. #1
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart Denizli'nin Risale-i Nur Hizmetleri Tarih

  Nejat EREN
  Denizli’nin Risâle-i Nur hizmetleri tarihindeki yeri
  Geçtiğimiz hafta sonu Denizli’de, Nur dâvâs?n?n fedakâr kahramanlar? ve manevî şehitleri Haf?z Ali ve Hasan Feyzi Yüreğil ad?na mevlid okundu. Türkiye’nin bir çok bölgesindeki il ve ilçelerinden gelen Risâle-i Nur okuyucular?n?n kaynaşmas?na ve tan?şmas?na vesile olan mevlidin ileriki y?llarda da devam etmesi istendi.
  Denizli, Risâle-i Nur hizmetleri tarihinde çok önemli bir ilimizdir. Bunun en başta gelen sebebi:
  Risâle-i Nur Külliyat? hakk?nda z?nd?ka komitesinin oyunlar?yla ve Nurlar?n yasaklanmas?n? isteyen ihbar ve tuzaklar sonucu aç?lan dâvân?n; Denizli Ağ?r Ceza Mahkemesinin 16/06/1944 tarih ve 199/136 say?l? karar?yla beraatla neticelenmesidir.
  Başta, Ağ?r Ceza Reisi merhum ve âdil hakim Ali R?za Balaban ve üye Hesna Han?m’?n, hukukun üstünlüğünü ve adaletin varl?ğ?n? simgeleyen medenî cesaret, vicdan ve hür iradeleriyle verdikleri kararla, yüz otuz parça Risâle-i Nur Külliyat?n?n hepsini beraat ettirmeleri, bütün kitaplar? sahiplerine iade etmeleri, o günün şartlar?nda hiç de az?msanmayacak ve geçiştirilemeyecek büyük ve tarihî bir karard?r.
  Hâlen hayatta olan Nur’un hizmetkârlar?ndan ve saff-? evvellerden olan, Senirkentli, Bediüzzaman’?n talebelerinden Ali ?hsan Tola’n?n tesbitlerine göre, bu beraat karar?, Risâle-i Nur dâvâs?n?n çok önemli bir dönüm noktas?d?r. Çünkü o günkü dâvâda bilhassa Risâle-i Nur kitaplar? için verilebilecek bir yasaklama karar?, gelecek aylar ve y?llar için çok büyük s?k?nt?lara sebep olabilecek stratejik bir durum arz ediyordu.
  ?şte bu sebepten dolay?d?r ki, Risâle-i Nur hizmetlerinin her alan?nda olduğu gibi bu sahada da kesin ve gaybî bir inâyet elinin işlediği görülüyor. Şöyle ki:
  Birincisi: Mahkeme Reisi Ali R?za Balaban’?n ?stanbul’da Darülfünun’da (üniversitede) Hukuk Fakültesi talebesi iken Şekerci Han?’nda Bediüzzaman’?n sohbetlerine iştirak etmiş ve etkilenmiş olmas?.
  ?kincisi: Bediüzzaman’?n, Ali ?hsan Tola’y?, onun Senirkent’ten akrabas? olan Denizli Asliye Ceza Hakimi Hesna Han?m’a gönderip “O benim manevî evlâd?md?r, ona benim selâm?m? söyle” demesi. Ali ?hsan Tola Ağabey, aç?k başl? bir han?ma, Üstad?n nas?l “O benim manevî evlâd?md?r” dediğini ilk başta kavrayamaz. Ancak daha sonra, Ağ?r Ceza hakim üyelerinden bu dâvâya muhalif olan birisinin hastalanmas?yla onun yerine vekâleten mahkemeye giren hakim Hesna Han?m’?n Reis Ali R?za Beyle birlikte dâvân?n lehinde oy kullanmas?yla beraat karar?n?n ç?kmas?ndan sonra bu işin s?rr?n? anlar. ?şte bunlar ak?l ve mant?ğa s?ğmayan, ancak kalbî ve itikadî olarak kabullenilebilecek ibretli levhalard?r.
  Risâle-i Nur’un bu ilk mahkemesinde herhangi bir şekilde ceza veya mahkûmiyet ç?kmas?, sonraki safhalar?nda büyük s?k?nt?lara sebebiyet verebilirdi. Allah’?n inayeti ile bu badire, yukar?da anlat?ld?ğ? şekilde atlat?lm?ş oldu ve hizmetin önünde olabilecek en büyük handikaplardan birisi böylece aş?lm?ş oldu.
  ?şte bu bak?mdan Denizli, ticaret ve tekstil sanayiinde, Türkiye’nin ve dünyan?n önde gelen bir şehri olmas?ndan çok daha öte, mânevî yap?s? ve dokusuyla önem arz etmektedir.
  Denizli’nin Risâle-i Nur dâvâs?ndaki ikinci önemli konumu, Üstad?n kendi tâbiriyle hem Risâle-i Nur’un bir nevî müdafaanamesi hükmündeki ve mesleğinin hülâsas? olan ‘Meyve Risâlesinin’ iki Cuma gününde burada telif edilmiş olmas?d?r.
  Bu risâlenin önemine binâen o zaman Üstad Bediüzzaman bu risâleyi, hem Adliye Vekâletine (Adalet Bakanl?ğ?), hem Heyet-i Vekileye (Bakanlar Kurulu), hem Meclis-i Mebusan’a (TBMM), hem de Şûrâ-y? Devlete (Dan?ştay) göndermiştir. Ve bu konuda şöyle demektedir:
  “..Çünkü, iddiânâmede bütün esas, Risâle-i Nur’dur. Ve Risâle-i Nur’a ait dâvâ ve itiraz, cüz’î bir hâdise ve şahsî bir mes’ele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Belki bu milleti ve memleketi ve hükümeti ciddî alâkadar edecek ve dolay?s?yla âlem-i ?slâm’?n nazar-? dikkatini ehemmiyetli bir sûrette celb edecek bir küllî hadise hükmünde ve umumî bir meseledir. (...)
  “Risâle-i Nur’un gerçi siyasetle alâkas? yoktur. Fakat küfr-ü mutlak? k?rd?ğ? için, küfr-ü mutlak?n alt? olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-? mutlak? esas?yla bozar, reddeder. Emniyeti, âsâyişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki Meyve Risâlesidir. Bunu âlî bir heyet-i ilmiye ve içtimâiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse, ben her cezaya ve işkenceli idama raz?y?m.” (Şuâlar, s. 251-252)
  Üçüncüsü: Risâle-i Nurlar? yaz?p dağ?tt?klar? ve bu vatan ve milletin iman?na hizmet ettikleri için çeşitli illerden haks?z yere tutuklanarak getirilen yüzden fazla masum ve mağdur Nur Talebesinin hapishanede sergiledikleri müsbet hareketten dolay?, beraber bulunduklar? âdî veya ağ?r suçlardan tutuklu bulunan yüzlerce “cani” mesabesindeki mahkûm insan?n, Nur Risâlelerinden ald?klar? ders ve Nur Talebelerinin müsbet hareketlerinden etkilenerek cezas?n? tamamlamalar?na rağmen buradaki derslerden istifade etmek için kendi arzular?yla hapiste kalmaya devam etmek için ?srar etmeleridir. Hatta baz?lar?n?n d?şar? ç?kt?ktan sonra, savc?l?ğa müracaat ederek tekrar içeri girip Risâle-i Nur derslerinden istifade etmek istediğini bildirdikleri, kay?tlara geçen çok çarp?c? bir durumdur.
  Dördüncüsü: Risâle-i Nur hizmetlerinin tarihçesinde çok çok önemli olan iki manevî şehit kahraman Nur Erkânlar?ndan olan merhum Haf?z Ali ve Hasan Feyzi Yüreğil Ağabeylerin bu şehirde medfun bulunmalar?d?r.
  ?şte, Denizli’de bulunan, Nur hizmetleriyle meşgul olan bütün ehl-i himmetin teşebbüs ve gayretleriyle geçtiğimiz hafta sonu Denizli Ulu Camii’nde, başta Resûl-i Ekrem (asm) olmak üzere bütün Sahabe-i kiram, ?slâm büyükleri, şehitlerimiz ve hâssaten de Üstad Bediüzzaman ve onun mümtaz talebelerinden Haf?z Ali ve Hasan Feyzi Yüreğil ad?na bir mevlid-i şerif okundu. Bu vesileyle, y?llardan beri Nur Camiâs?n?n hasret kald?ğ? “mevlid” hakikatinin, art?k Ankara, Van ve Isparta mevlidleriyle de tekrar gündeme getirilip icraata dönüştürülmesi dilekleri, bir defa daha teyit edilmiş oldu. ?nşaallah ileriki ay ve y?llarda Nur Camiâs?na büyük bir aşk ve şevk veren, irtibat ve bütünlüğü sağlayan bu tür faaliyetler bir an önce vizyona girer. Anadolu’nun bağr?ndan ç?kan bu hakikat, onlara da öncülük etmiş olur. Mevlidin ileriki y?llarda geleneksel hâle getirilmesi, panel ve sempozyum gibi daha geniş, ilmî ve fikrî boyutlara taş?nmas? düşünüldüğü, organize komitesi taraf?ndan da ifade edildi. Yeni mevlid ve hizmet dolu faaliyetlerde tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle...

  02.12.2006

  E-Posta: nejater@hotmail.com

  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:52 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tarih Tarih Bediüzzaman
  By yasemenn in forum Tarih
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 13.05.14, 08:45
 2. Güney Amerika Nur Hizmetleri Güncel Aralık 2012
  By mucasoz in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 31.12.12, 18:15
 3. Mainz-Gustavsburg Risale-i Nur Hizmetleri
  By 1kul in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.09, 06:38
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.07.07, 13:03
 5. Cezayir'de Risale-i Nur Hizmetleri
  By aşur in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.12.06, 12:19

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0