+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: Sofyada Said Nursi Konferansı

 1. #1
  Pürheves yagmur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İzmir
  Mesajlar
  211

  Standart

  23 Kas?m 2006 tarihinde, Sofya Üniversitesi’nde uluslararas? kat?l?ml? Said Nursi konferans? düzenledi. Sofya Üniversitesinin tarihi binas?ndaki görkemli konferans salonunda düzenlenen “Çağdaş ?slam Düşünürü Bediüzzaman Said Nursi: Bir Müslüman Hristiyan Diyalog Öncüsü” başl?kl? konferans üç oturum halinde gerçekleştirildi.
  Aç?l?ş bölümünde sunuculuğu toplant?n?n organizatörü Prof. Dr. Tzvetan Thephanov güzel ve özlü bir girişle yapt?. Takdim konuşmas?nda Said Nursi ve eserleri hakk?nda geniş kapsaml? bilgi veren Prof. Thephanov, konuşmas?n?n devam?nda böyle bir konferans? organize etmelernin gerekçeleri hakk?nda aç?klamlarda bulundu.


  Bu sunuş konuşmas?n?n ard?ndan Rektör Yard?mc?s? Aleksander Fedetov, Bulgaristan Baş Müftüsü Mustafa Hac?, Milli Kütüphane Direktörü Prof Dr Boriana Christova, Bulgaristan Cumhurbaşkan? Bilim Dan?şman? Peter Dishkov, Sosyalist Parti Milletvekili Georgi Anastasov ve son olarak da Mehmet F?r?nc? konuşma yapt?lar.
  Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Aleksander yapm?ş olduğu k?sa konşmas?nda Said Nursi’den övgü dolu ifadelerle bahsederek, birçok noktada örnek al?nabilecek kişiliğe ve görüşlere sahip olduğunu belirtti. Eserleriyle insanl?ğa ?ş?k tutabilecek böyle bir şahsiyetin Sofya Üniversitesi’nde bir konferansa konu edilmesinin önemine vurgu yapt?.
  Bulgaristan baş müftüsü Mustafa Hac? konuşmas?nda bu konferansla Said Nursi’nin fikirlerinin yeteri kadar incelenmesi halinde bir arada yaşaman?n önemli ipuçlar?na ulaşabileceklerini, konferans?n bu anlamda çok verimli ve güzel hizmetlere vesile olacağ?na inand?ğ?n? ifade etti.
  Milli Kütüphane direktörü Boriana Chtistova, “Prof. Theophanov, Said Nursi konfernas?n? düzenlemekle çok önemli bir iş yapt?” diyerek konuşmas?na başlad?. Bir “bar?ş ve diyalog öncüsü” olan Said Nursi’nin ortaya koyduğu fikirlerin, özellikle imana dair köklü düşüncelerinin böyle bir zeminde ele al?nmas?n?n bütün insanl?ğa hizmet edecek bir ad?m olduğuna vurgu yapt?.
  Toplant?y? çok takdir etmesine rağmen beklenmedik meşguliyetlerinden dolay? toplant?ya kat?lamayan Bulgaristan Cumhurbaşkan?, yerine vekaleten Bilim Dan?şman? ve önemli bir akademisyen olan Prof. Dr. Peter Dishkov’u gödermişti. Prof. Dishkov çok kültürlü bir yap?ya sahip Bulgaristan’da bütün insanl?ğ? ayd?nlatma potansiyeline sahip Said Nursi’nin fikirlerinin Sofya Üniversitesinde ele al?nmas?n? çok takdir ettiğini ve bu tür çal?şmalar?n çok gerekli olan dünya bar?ş?na katk?da bulunacağ?n? söyledi.
  Ssoyalist Parti Milletvekili Grigori Anastasov, Said Nursi ismini çok duyduğunu ve kendisine bu konferansla alakal? davet gelince memnuniyetle toplant?ya kat?larak konuşma yapmak istediğini ifade etti ve şöyle dedi:
  “Eğer Said Nursi’nin fikirlerini anlay?p sosyal hayat?m?za uygulama imkan? bulabilirsek Bulgarsitan’da Müslüman ve Hristiyanlar olarak mutluluk ve huzur içinde yaşama f?rsat? bulabiliriz’’ dedi.
  Son olarak Türkiye’den gelen heyette bulunan Said Nursi’nin yak?n talebelerinden Mehmet F?r?nc? kürsüye davet edildi. Konuşmas?na selamla başlad?ktan sonra, kendisine mahsus yumuşak ve mütevaz? üslubuyla şunlar? söyledi:
  “Said Nursi’yi tan?d?ğ?mda ben 20 yaş?mda, o da benim şimdiki yaş?mda idi. Ondan çok şey öğrendim. Bir iki kelimeyle ifade edersem; ondan kainat kitab?n? okumas?n? ve böylece Allah’? kainat?n her yerinde görüp bulmay?, bir de şefkatle bakmas?n? öğrendim. Onun şefkat anlay?ş? sadece Müslümanlara karş? değildi. Bütün insanl?ğ? ve hatta canl? cans?z bütün mahlukat? kucaklay?c?yd?.”

  Konferansa kat?lan ilim adamlar?n?n sunduklar? tebliğlerden baz? tespitler:
  Prof . Dr. Tzvetan Theophanov
  Üstad Nursi’nin hayat hikayesini çok özlü ve anlaml? bir şekilde anlatt?. Konuşmas?nda yaln?zca hayat hikayesini anlatmakla kalmay?p onun davas?n?n önemli yönlerini de dile getirdi. Konuşmas?n?n sonunda “Said Nursi’yi bir kelime ile özetmelek gerekirse onun kişiliğini en iyi anlatan söz ‘?HLAS’d?r.” dedi

  Şükran Vahide
  Özellikle içinde bulunduğumuz bunal?ml? dönemde Said Nursi’nin fikirlerinin farkl? kültür ve dinler aras?ndaki gerginlik ve sürtüşmelerin ortadan kald?r?lmas?nda önemli rol oynayacağ?n? söyledi. ?nsanl?ğ? tehdit eden şiddet ve terörüre karş? en uzlaşt?r?c? çarenin Said Nursi’nin fikirleri olduğuna dair detayl? bilgi verdi. “Uzlaşma ortak çal?şmalarla mümkün olur. Bu yönde Said Nursi’nin insanl?ğ?n ortak hedefi haline getirdiği imans?zl?k ve onun türevleri olan manevî boşluğa karş? verdiği mücadele örnek al?nmal?d?r” dedi.

  Prof. Dr. Thomas Michel
  Onuncu Söz deki 12 Hakikat’? özetleyen Prof. Michel, Said Nursi’nin ahirete iman? isbat ederken, insan?n ahirette sonsuz saadeti kazanabilmesinin yollar?n? gösterdiğini söyledi. Yine ahirete inanman?n dünyada huzur ve saadeti temin aç?s?ndan önemli bir ahlaki metod olduğuna da vurgu yapt?. “Acaba öldükten sonra dirilip hesaba çekileceğine inanan bir inasan başkalar?na haks?zl?k yapabilir mi?” sorusuyla konuşmas?n? sürüdüren Prof. Michel, “Said Nursi’nin eserlerindeki güç işte burada ve ben işte bunun için onun eserlerini okuyor ve her yerde anlat?yorum” dedi.

  Prof. Dr. Ian Markham
  “H?r?st?yanlar Said Nursi’den Neler Öğrenebilir?” başl?kl? orijinal tebliğinde kendisinin bir H?ristiyan teolog olarak Said Nursi’den üç şeyi öğrendiğini söyledi ve şöyle devam etti:
  Kendimi öğrendim.
  Daha iyi dindar olmay? öğrendim.
  Allah’? daha yak?ndan tan?man?n yollar?n? öğrendim.

  Prof. Dr. Yordan Peev
  Günümüz problemlerininin çözümünde Said Nursi’nin hayat?ndan tecrübeler al?narak çözümler bulunacağ?n? dile getirdi. Özellikle bar?ş ahlak? ve birlikte yaşaman?n Said Nursi’nin eserlerinde ve hayat tecrübelerinde sakl? olduğunu dile getirdi.

  Prof. Dr. Faris Kaya
  Said Nursi’nin eserlerinde sair dinlere nas?l bakt?ğ?n? ele alad?. Said Nursi’nin dindar Hristiyanlarla baz? alanlarda birlikte çal?şma yap?labileceğini talebelerine tavsiye ettiğni hat?rlatt?, Özellikle küfr-ü mutlaka, yani inkarc?l?k fikrine karş?, ortaklaşa iman hizmeti yürütmek anlam?nda ayn? Allah’a inananlarla birlikte çal?şman?n gerekliliği ve faydalar? üzerinde durdu.

  Dr. Simeon Evstatieve
  Tebliğinde Said Nursi’nin müceddidliği konusunu işledi. O’nun dini doğmalar?n arkas?na tak?l?p giden bir din alimi olmad?ğ?n?; hayat? anlad?ğ?n? ve dinin hayata olan etkisini çok iyi tesbit ettiğini söyledi. Bu anlamda dinin hayata hayat olmas? bak?m?ndan çok önemli say?lacak örnekler ortaya koyduğunu dile getirdi. “Said Nursi modernite ile birlikte imanl? yaşaman?n yol ve usullerini eserlerinde ortaya koymuş ve hayat?nda uygulam?ş post modern dönem müceddidir” ifadesini kulland?.

  Yaşar Abdüsselamoğlu
  “Said Nursi ve Modernleşme Problemleri” konulu tebliğinde çok ilginç tesbitlerde bulundu. Said Nursi’nin bundan 90 sene önce esaretten dönerken Sofya’dan geçtiğini belirterek bir merak?n? şöyle ifade etti: “Acaba bir gün gelip Sofya Üniversitesi’de onun ad?na konferans düzenleneceğini düşünüp düşünmediğini merak ediyorum.”
  Said Nursi’nin maddî ve manevî dünyalar aras?ndaki fark? iyi alg?lad?ğ?n? ve hayat? bu farkl? dünyalar? birbirine kar?şt?rmadan yaşama başar?s?n?n buna bağl? olduğunu dile getirdi. Said Nursi’nin modern dünyan?n problemlerine evrensel değerler çerçevesinde cevaplar verdiğini söyleyerek tebliğini tamamlad?.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:54 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Said Nursî ve Üç Adam
  By kamyoncu in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.08, 15:07
 2. Said Nursi
  By hakka âşık in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.08.08, 19:43
 3. Who is Bediuzzaman Said Nursi?
  By SeRDeNGeCTi in forum In All Respects of Islam
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 22.11.06, 18:43
 4. Said Nursi
  By ademyakup in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.11.06, 14:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0