MAİL İLE YURTDIŞI RİSALE-İ NUR HİZMETİ İMKÂNI

Merhaba ve selamün aleyküm şahsen görmeden sevdiğim kardeşlerim ve bu hizmette ve ebedî alemde arkadaşlarım,

Sizinle bir hizmet aracı olarak kullanabileceğiniz bir çalışmayı paylaşmak istiyoruz. Bulunduğumuz yerden yurtdışı Risale-i Nur hizmeti yapabilmeyi mümkün hale getiriyor bu çalışma.

Eskiden imkanların ne kadar kısıtlı olduğunu bir düşünün ve Üstad Bediüzzaman’ın :"Bu risalelerin bir sayfasını alıp bir yerden bir başka yere götürmek en büyük bir cihat hükmündedir, küfre karşı Kuran'ın parlak bir kılıcı olan bu risalelerle manevi cihat, eski zamandaki bir kafiri savaşta öldürmek gibidir. Çünkü bu risaleler de küfür fikrini öldürmektedir." mealindeki ifadelerini bir düşünün. Eskiden nerde bir imkan olacak da yurtdışına gideceksiniz ve bir kitabı alıp yurtdışında birilerine ulaştıracaksınız. Kaç kişiye nasip olabilirdi ki? Şimdi bulunduğunuz yerden ve bilgisayarınızın başında bu kudsî hizmetin bir ucundan tutabilir ve bu yüksek hakikatları bir anda bir çok kişiye ulaştırabilirsiniz.

Profesyonel bir İngilizce mütercimine tercümesi yaptırılan bu Risale-i Nur tanıtım mail metninin size fikir vermesi için Türkçe versiyonunu aşağıya ekledik. Yalnız unutmayın hemen aşağıda vereceğimiz indirme linkinden ücretsiz indirme bölümünden indireceğiniz mail metni İngilizcedir. Mail metninin Türkçesi aşağıdadır. Mail metninde Risale-i Nur’lar detaylı olarak tanıtılmakta ve seçilen bazı risalelerin isim, konu ve indirilebileceği adres verilmektedir. Değişik yollarla ulaşılabilecek yurtdışı mail adreslerine gönderim sağlayarak, bu hakikatların yurtdışında duyurulmasına katkıda bulunabiliriz. (Bunun için çok sayıda yurtdışı mailinin olduğu mail listeleri satın alınabilir, toplu mail gönderim programları ile gönderilebilir veya şahsî bir çalışma ile akademik kadroların,öğrencilerin,profesörlerin vs maillerine, üniversitelerin adreslerinden ulaşarak gönderebilirsiniz.)

İNDİRME LİNKİ: https://yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA

Bu linkin içindeki "Mail İle Yurtdışı Risale-i Nur Hizmeti" klasöründe yer alan dosyaları nasıl kullanacağınızla ilgili açıklamalar:

Mailin “MEET RISALE-I NUR BOOKS MAIL-ONLY TEXT.doc” isimli dosyada İngilizce mailin sadece metni bulunuyor. “MEET RISALE-I NUR BOOKS MAIL-WITH PHOTO.doc” isimli dosyada ise maili gönderirken kullanabileceğiniz fotoğraflar yerlerine yerleştirilmiş. Bu dosyadan direk kopyala-yapıştır ile maili gönderemediğiniz için “1,2,3 ve 4.jpg” isimleriyle 4 adet fotoğrafı bu link içine yükledik. Buradan indirebilirsiniz. Göndereceğiniz maili bir sefere mahsus hazırlayıp sonra bu şekilde göndermeye devam edebilirsiniz. Eğer kolaylık olsun derseniz edizsozuer@gmail.com adresimizden size maili gönderebiliriz. Linkte yüklü olan “Risale-i Nur E-Books” dosyasını maile ayrıca eklemeyin. Çünkü mail metninde indirme adresi var zaten. Mailin spam olarak algılanmaması için bu önemli. Yardıma ihtiyacınız olursa 0 505 5067661 telefonumuzdan bize ulaşabilirsiniz.

İnşallah sizlerle paylaşarak sizce de değerlendirilmesini ve hizmete güzel bir vesile olmasını umduğumuz bu çalışmayı kullanır ve hiç görmediğiniz ve normal şartlarda bu dünyada hiç tanışma imkanı bulamayacak olduğunuz insanların hakikatlara ulaşmasına sebep olursunuz.

Selam ve muhabbetle..

YURTDIŞI RİSALE-İ NUR HİZMET MAİLİNİN TÜRKÇE METNİ:
(İngilizce metin daha detaylıdır, mailin sonuna risalelerdeki temsillerin kuvvetli delil olma yönünü anlatan bir bölüm de eklenmiştir.)

KAİNATIN SIRRINI KEŞFEDEN KİTAPLARLA TANIŞIN!

Sevgi ve saygıyla merhaba...

Sizi içerdiği yüksek hakikatlar ve büyük ilmi keşiflerle şaşırtacak, belki "şimdiye nasıl olur da duymamışım" dedirtecek inanılmaz ve hayranlık uyandıran bir eserle tanıştırmak istiyorum.

Bu kitapların temel inceleme konusu şudur: Kainatın bilinmez ve gizli kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak ettiği varoluşun üç temel sorusuna, akli delillere dayandırılarak mantıklı ve doğru cevaplar vermek. Bu konularda verilen doğru cevapların keşfedilmesi ise, rehbersiz ve yalnız başına hakikata ulaşmakta yetersiz kalan insan aklının tek başına kullanılması ile değil, ilahi vahyin ışığı ve aklın ortak rehberliği ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte keşfedilen cevaplar, körü körüne bir taklide değil, delile dayalı olarak, tamamen akli ve mantıki bir şekilde doğru olarak verilmiştir.

"Bu kainat ve içindekiler nereden geldi, nereye gidecekler ve burada ne için bulunuyorlar ve vazifeleri nelerdir?"

Bu eserler, tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden hakikatları içermekle birlikte, bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendirmektedir. Özellikle kuantum fiziğinin, astronomi ve astrofiziğin günümüzde geldiği aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek eşyaya, kainata ve insana dair olan 3 temel soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve size tanıtacağım bu eserler, artık aynı alana giren konuları incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını paylaşmaktadırlar.

Sizle bu kıymetli eserleri paylaşmak, bu eserlere dikkatinizi çekmeye ve sizi haberdar etmeye kendimi adeta mecbur hissettim. Çünkü kendimi bildim bileli, içimde bilime ve öğrenmeye dair, karşı konulmaz bir merak ve tutku ile dolu gördüm kendimi. Aynı tutkuyu paylaşan insanlardan bu manevi ilim hazinesini saklayamazdım. Bunu mutlaka duyurmalıydım.

Şimdi sizi bu eserlerin kısa tanıtımı ile baş başa bırakıyorum ve bu eserleri bir defa dikkatle incelemenizi temenni ediyorum. Aşağıda kısa konu başlıklarına yer verilen eserler, mailde metin dosyası olarak eklenmiş olup, tüm eserlerin içeriklerine aşağıda verilen web sitelerinden veya aşağıdaki indirme adresinden ulaşabilirsiniz.

Size ulaşabildiğim ve sizi bu yüksek hakikatlardan haberdar ettiğim için çok mutluyum.

Selam ve muhabbetle..

KOZMİK BİLMECENİN ÇÖZÜMÜ BU KİTAPLARIN İÇİNDE !
RİSALE-İ NUR...
Müellifi: Bediuzzaman Said Nursi

Kaynak 1 : Risale-i Nur Collection
Kaynak 2 : Risale-i Nur
Şimdi tanıtacağımız kitapları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Risale-i Nur E-Kitap İndirme Linki: https://yadi.sk/d/Bhv9cmk6csAfH

Lütfen bu kitapları dikkatle inceleyerek okuyun. İşte bahsettiğim müthiş kitaplardan bazı bölümler:

1- KİTAP İSMİ: YİRMİ ÜÇÜNCÜ LEM'A-TABİAT RİSALESİ

Kainatta varlıklar dört şekilde meydana gelmiş olabilirler:
Birincisi: Sebepler bir araya gelerek eşyayı icad ediyor.

İkincisi: Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor.

Üçüncüsü: Tabiîdir, tabiat gerektirip, tabiatın tesiriyle varlık sahasına geliyor icad ediliyor.

Veyahut bir nihayetsiz kudret sahibi birinin kudretiyle icad edilir.

Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Evvelki üç yol imkansız, hükümsüz, aklen imkansız olduğu ve mümkün olmadığı kesin olarak ispat edilirse; zaruri ve açık olarak dördüncü yol olan tevhid yolu yani bu kainatın bir elden çıktığı ve bir tek zat tarafından yaratıldığı şeksiz, şüphesiz sabit olur. Bu eserde ilk üç yolun sahip olduğu imkansızlıklar tek tek ele alınarak ve analiz edilerek ortaya konularak, bu üç yolda gitmenin mümkün olmadığı ispat edilir.

2- KİTAP İSMİ: OTUZUNCU SÖZ - PARÇACIKLARIN HAREKETİ
Parçacıkların hareketinin tesadüfi olmadığı ve bir irade ve ilim ile hareket ettikleri ve bir emir altında çalıştırıldıkları ve vazifelerinin neler olduğu, mantıki delillerle keşfedilir, izah ve ispat edilir. Bu sayede kainatın gizli kalmış bir esrarı ortaya çıkartılır.

3- KİTAP İSMİ: YEDİNCİ ŞUA - AYET'ÜL KÜBRA
Bu çok kıymetli eserde, kainattan yaratıcısını soran bir seyyahın, bir yaratıcının varlığına ve birliğine olan delilleri nasıl gördüğü ve keşfettiği anlatılmaktadır. Her tarafa bakıp her şeyden kainatın sanatkarını ve yaratıcısı bulan bu şahsın gördükleri, hayranlık uyandırıcı bir mantıki analiz ile ve kesinlik derecesinde bir delillendirme ile sunulmaktadır.

4- KİTAP İSMİ: ONUNCU SÖZ
Bu eser, kıyametten sonra dirilişi o kadar kesin bir şekilde isbat etmiştir ki, bu konuda eserin müellifi şöyle der:
"Eğer, öldükten sonra dirilişin gelmesini, gelecek baharın gelmesi gibi, kesin bir şekilde anlamak istersen; dirilişe dair ‘Onuncu Söz’ ile ‘Yirmi Dokuzuncu Söz’e dikkat ile bak, gör! Eğer baharın gelmesi gibi inanmaz isen, gel parmağını gözüme sok!"

5- KİTAP İSMİ: YİRMİ DOKUZUNCU SÖZ
İnsan ruhunun ölümsüzlüğü, meleklerin varlığı ve öldükten sonra diriliş hakkında.
Bir üst paragrafta yer verilmiş olan, yazarın eserindeki hakikatların kesinliğine olan güveninden kaynaklanan iddialı meydan okuması, onuncu sözde olduğu gibi bu eser için de geçerlidir.

6- KİTAP İSMİ: ON BİRİNCİ SÖZ
İnsan ve kainatın yaratılışının gizli kalmış sırrını keşfeder.

7- KİTAP İSMİ: ON İKİNCİ SÖZ
Kur'an ve felsefe ilimlerinin kainatı anlama ve anlamlandırmadaki karşılaştırması yapılarak farkları ortaya konur. Ayrıca Kur'an'ın insanın şahsi hayatına ve toplum hayatına verdiği terbiye dersinin farklılığı ele alınır.

8- KİTAP İSMİ: ON ÜÇÜNCÜ SÖZ
Kur'an ve felsefe ilimlerinin kainatı anlama noktasında nasıl bir ürün ortaya koydukları anlatılarak, her ikisinin ilim derecelerinin karşılaştırılması yapılır.

9- KİTAP İSMİ: YİRMİ ÜÇÜNCÜ SÖZ
İnsanın gerçek mahiyetinin ne olduğu ve imanın güzellikleri ile insanın ve kainatın gerçek değerinin nasıl ortaya çıkıp görünür hale geldiği, şimdiye kadar eşine rastlanmamış bir üslupla izah ve ispat edilir.

10- KİTAP İSMİ: YİRMİ İKİNCİ SÖZ
Çok geniş ve derin ve parlak delillerle dolu bir eserdir. En uzak ve anlaşılması zor hakikatların akla yakınlaştırılması maksadıyla, temsiller kullanılmıştır. Kainatın yaratıcısına, isim ve sıfatlarına ve bir olduğuna dair çok kuvvetli ve çürütülmez kesinlikte deliller içerir. Dikkat ve insaf ile incelendiğinde, gerçeği samimi olarak arayanlarca kabul edilmemesi mümkün değildir.

11- KİTAP İSMİ: ONBİRİNCİ ŞUA - ALTINCI MESELE - BİLİM VE ALLAH
Bütün fenlerin kendi özel dilleriyle sürekli olarak yaratıcıyı anlattıklarının ispatı ve çok kapsamlı bir mantık silsilesi ve geniş bakış açısı ile izahı. Bilim ve tüm fenler, kainatın intizamını ifade etmektedirler. Eğer irade, ilim ve kudret gerektiren intizam olmasa idi, kainatın düzenliliğin bir ifadesi ve tercümanı mahiyetinde olan ilimler ve fenler de olmayacaktı.

12- KİTAP İSMİ: ONBİRİNCİ ŞUA - YEDİNCİ MESELE
Ölümden sonra bir ebedi hayatın geleceğinin, bu dünyanın varlığı derecesinde kesin olduğu ve öldükten sonra dirilişin gerçekleşmemesine imkan olmadığı, akli delillerle izahı ve ispatı yapılmaktadır.

13- KİTAP İSMİ: OTUZUNCU SÖZ - OTUZ ÜÇ PENCERE
Kainatın her tarafından ve nereye bakılırsa bakılsın, bir yaratıcının varlığına ve birliğine aklın gözüne açılan delil pencereleri, 33 basamakta mükemmel bir şekilde izah ve ispat edilir.

14- KİTAP İSMİ: YİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTUP
Aşağıdaki müthiş sorunun cevabı verilmektedir:
Büyük ilahi isimlerden olan Rahim, Hakim ve Vedud'un gerektirdikleri şefkatle bakmak ile faydaları, hikmetleri gözeterek idare etmek ve yarattıklarına olan sevgisini nimetleri ve ikramlarıyla göstererek sevdirmek; nasıl ve ne suretle müthiş ve dehşet verici olan ölüm ve yokluk ile, herşeyin son bulması ve ayrılık ile, musibet ve meşakkat ile bağdaştırılabilir? Haydi insan ebedi mutluluğa gittiği için, ölüm yolunda geçtiğini hoş görelim; fakat bu nazik ve nazenin ve hayat sahibi olan ağaç ve bitki türleri ve çiçekleri ve varlığa ve var kalmaya layık ve hayata aşık ve devamlılığa iştiyaklı olan çeşitli hayvan cinslerini, devamlı olarak hiçbirini bırakmayarak yok etmelerinde ve çok hızlı bir şekilde onlara göz açtırmayarak idamlarında ve onlara nefes aldırmayarak meşakkatle çalıştırmalarında ve hiçbirini rahatta bırakmayarak musibetlerle halden hale çevirmelerinde ve hiçbirini istisna etmeyerek öldürmelerinde ve hiçbiri durmayarak son bulmalarında ve hiçbiri memnun olmayarak bu dünyadan ayrılmalarında hangi şefkat ve merhamet var, hangi hikmet ve fayda bulunur, hangi nimetlendirme ve merhamet yerleşebilir?

15- KİTAP İSMİ: YİRMİNCİ MEKTUPTAN İKİNCİ MAKAMI
Yaratıcının nasıl her şeye gücünün yettiği ve hiçbir şeyin ona ağır gelmediği, herşeyi bizzat kendisinin nasıl idare ettiği ve yarattığı ve bunun nasıl olabildiği, hayranlık uyandıracak bir şekilde izah ve ispat edilir. Bu eserdeki ilmi çıkarımlar, alanında çığır açacak ilmi keşiflerdir. Birer manevi ve ilmi hazinedirler.
Hakikatı samimi olarak arayanlara, bir defa dikkatle okumalarına havale ediyoruz.

* * *

Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?

Kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan,

"Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını açık ve kesin bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları aydınlatıyor ve tatmin ediyor.

Yirminci asrın Kur'ân Felsefesi olan bu eserler, bir taraftan teknik, fen ve san'at olarak maddiyatı, diğer taraftan iman ve ahlâk olarak mâneviyatı içine alacak Türk medeniyetinin, sadece maddiyata dayanan sair medeniyetleri geride bırakacağını da isbat ve ilân etmektedir.

Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır:

Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın metnini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını beyan ve izah ve isbat ederler.

İkinci kısım tefsir ise: Kur'ânın imanî olan hakikatlarını kuvvetli delillerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Dış manaya yönelik malûm tefsirler, bu kısmı bazan özlü bir tarzda içlerinde barındırıyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda inatçı filozofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'ânın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz eden bir külliyattır.

Risale-i Nur!.. Kur'an âyetlerinin nurlu bir tefsiri.. Baştan başa iman ve tevhid hakikatları ile delillendirilmiş.. Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış... Müsbet ilimlerle donatılmış.. Vesveseli şüphecileri ikna ediyor... Halk tabakasından akademik tabakaya kadar herkese hitap edip, en inatçı filozofları dahi teslime mecbur ediyor...

Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat... Yüz otuz eser... Büyüklü küçüklü risaleler halinde... Asrın ihtiyaçlarına tam cevap verir... Aklı ve kalbi tatmin eder... Kur'ân-ı Kerim'in yirminci asırdaki ibarelerine yönelik değil, hakikatlarına yönelik manevî tefsiri...

İsbat ediyor!... Akla gelen bütün soru işaretlerini... Zerreden güneşe kadar îman mertebelerini... Yaratıcının birliğini... Peygamberliğin hakikatını...

İsbat ediyor!... Arz ve Semavatın tabakalarından, melekler ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, Diriliş ve Ahiretin gerçekleşmesinden, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün gerçek mahiyetinden, ebedî saadet ve hüsranın sebeplerine kadar... Akla gelen ve gelmeyen bütün îmanî meseleleri en kesin delillerle aklen, mantıken, ilmen isbat ediyor... Pozitif ilimlerin teşvikçisi... Matematiksel meselelerden daha kesin delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları gideren bir şaheser...