+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Bir Lise Talebesinin Nurlar Hakkındaki Fıkrası

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  B?R L?SE TALEBES?N?N R?SALE-? NUR HAKKINDAK? FIKRASIDIR

  Bismihî Sübhanehû

  Ben dünya ve uhra hayat?m?n hakikatini ve mahiyetini Risale-i Nur’dan öğrendim. Bana ebedî saadet ve selamet yolunu, cadde-i Kur’âniyeyi, Risale-i Nur tesirli bir surette ders verdi.

  Risale-i Nur bu zamanda en yüksek ve en parlak bir Kur’an tefsiridir. Gençliğimizi her yönden kurtaracak olan Kur’ân’?n hakikatlerini asr?n idrakine uygun bir şekilde ders veren imanî ve ?slâmî bir şaheserdir.

  Bu itibarlad?r ki, Risale-i Nur’a olan minnet ve şükranlar?m? merhum Üstad?m Bediüzzaman’?n aziz ruhuna şöyle ithaf ediyorum:

  Ey benim ruh binam, can evim, gönül yuvam, iman menba?m, irfan?m, Nur mektebim...

  Ey benim sebeb-i saadetim, medar-? hayat?m, rah-? hidayetim, huzurum, sürurum, Risale-i Nur’um...

  Ey benim kâinat?m?n güneşi, varl?ğ?m?n ateşi, tende can?m, canda canan?m, Üstad-? Necibim Efendim...

  Ey benim değişmez ölçüm, bitmez hazinem, tükenmez definem, nurum, düsturum, şiar?m, elmas k?l?c?m, ?lâhî meş’alem...

  Ey benim nur-u dîdem, sertac?m, gönül baş?m, Nur mektebim, Risale-i Nur’um, sen benim her şeyimsin. Çünkü her şeyimi sendeki Kur’ân ve iman hakikatlerinden öğrendim. Hayat?m, kâinat?m, dünüm, günüm, yar?n?m...

  Gören gözüm sensin, düşünen akl?m sen, duyan gönlüm sen, çarpan kalbim sen, işiten kulağ?m sen, her şey ve her şeyim sensin. Derdim derman?n? ve en büyük ilâc?n?, kalbim huzur ve sürurunu, gönlüm iman neşesini, ruhum rah?n?, akl?m nurunu, fikrim yolunu ve arzum arzusunu sende bildi, sende buldu ve senden ald?.

  Sen hayat kaynağ?s?n, feyz ve ahenk menba?s?n.

  Ey tefsir-i Kur’ân, ey can damar?m, şah damar?m, nur sensin. Nurlu ağuşun annemin şefkatli sinesinden, senin mukaddes ocağ?n baba ocağ?ndan daha s?cak ve daha yak?nd?r. Bana çünkü onlar hayat-? maddiyemin vesilesi, sen ise kalp saray?m?n, ruh binam?n müessisi ve mimar?s?n.

  Gözüm sensiz göremiyor, gönlüm sensiz duram?yor, ruhum sensiz edemiyor, sen ruhumun g?das?, emraz-? kalbiyemin en keskin ilac?s?n. Bana kuvvet ve hareket, aşk ve hayat, zikir ve fikir, huzur ve sürur, soy ve boy veren sensin.

  Seni bir dem olsun okumaz, okutmaz veya dinlemezsem, gözüm fersiz, kalbim dermans?z, ruhum g?das?z ve akl?m ilaçs?z kal?yor. Gören gözüm görmez, işiten kulağ?m işitmez ve söyleyen dilim söylemez oluyor. Bütün benliğim, bütün varl?ğ?m? ç?lg?n bir kasavet ve derin bir zulmet kapl?yor, damarlar?mdan kan?m?n çekildiğini, derman?m?n bittiğini, takatimin tükendiğini, karar?m?n bittiğini, dizimin çözüldüğünü hissediyorum. O vakit kendimi dünyan?n en zay?f, en aciz, en kuvvetsiz ve en zavall? insan? hissediyorum. Düşünecek, konuşacak, yürüyecek kuvveti kendimde göremiyorum, bulam?yorum. Yorgun ve ölgün bak?şlar?n karş?s?nda, bütün ?lâhî hakikatlerin, kudsî hikmetlerin parlak nur yüzüne, donuk bir perdenin çekildiğini müşahede ediyorum.

  Çünkü, sensiz hiçbir şeye ciddi bakam?yorum ve hiçbir şeyi ciddi göremiyorum. En leziz şeylerden dahi neşe alam?yorum. Çünkü sensiz lezzetler lezzetsiz ve neşeler neşesiz... Bütün fani zevkler sahte ve yalanc?... Evet gerçek zevk sende, gerçek rahat sende, gerçek neşe ve nur yine sende, yine sende...

  Ey Nur! Senden ayr?lmak, annemden, babamdan ve öz can?mdan ayr?lmaktan daha zor ve daha çetindir. Çünkü onlardan ayr?lmak ayr?l?k olmuyor. Netice, tatl? ve fani bir hasret. Fakat, senden ayr?lmak gayr?l?ğa ink?lap ediyor. Netice, ebedî zillet ve hüsran...

  Seni okumak, seni dinlemek, sana bakmak, seni düşünmek sana hizmet etmek, sana hizmet edenlere hizmet etmek bana hayat ve saadet verir. ?man?ma h?z, azmime kuvvet ve can?ma can veriyor.

  Evet, ey hayat?m?n hayat lambas? Nur! Ey feyz-i Kur’an’daki gelen Nur! Bütün ruhumla, bütün mevcudiyetimle inanarak ve güvenerek diyorum ki:

  Sen, ak?llara nur, fikirlere istikamet, vicdanlara iz’an, kalplere mana, hislere hikmet, ruhlara inkişaf, huzur ve terakki, hayata hayat, saadet ve hareket veren bir ahenk menba?s?n.

  Sen, mecade dahi, hak ve hakikati, asliyet ve safiyetini, hakikat ve ulviyetini, hikmet ve dekaikini gayet ince bir mizan ve gayet mahir bir maharetle nakşeden, nesceden ve resmeden bir kudsî ölçüler nizam? ve ?lâhî düsturlar manzumesisin.

  Sen, parlak, nurlu, emsalsiz bir Kur’ân mucizesisin.

  Sen, bir nur-u Kur’ân’s?n ki, muzdarip, şaşk?n beşeriyeti, içine düştüğü gaflet ve dalalet girdab?ndan kurtar?yor, hidayet yolunu gösteriyor, hayat?ma yön ve istikamet veriyorsun.

  Sen, öyle bir tefsir-i Kur’ân’s?n ki, sana sad?kâne yap?şanlar?, gafletin derin kör kuyusundan, küfrün mülevves batakl?ğ?ndan ve zulmetin kahredici dipsiz adem kuyusundan çekip kurtar?yor ve ona temiz hulk-u hüviyet libas?n? giydirerek mukaddes ideallerin ulvî simas?na ve sermedî âlemlerin nurlu ufuklar?na yükseltiyorsun.

  Çünkü, sana sahip olanlarda h?rs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve şehvet erir, cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat duygusu yok olur, uykusu kalkar, kara ve çirkin, bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir, nefes ve kalp işler, kan borular? birer mecra-y? Nur olur, hubb-u dünya ve meyl-i masiva kalmaz, ene ve ente gider, yetmiş bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve varl?ğ? dağ? delinmeye başlar, “irc?î”den sesler gelir, vuslat yolu aç?l?r, misk ve anber saç?l?r, “fedhulî fî ?bâdî” ile memur, “fedhulî cennetî” nişan?yla me’cur olur.

  Sen, yepyeni canl? bir ruh ve taptaze, ulvî bir iman?n, aşk, şevk ve heyecan? içerisinde yeniden doğuşun, ebedî uyar?ş?n ve muhteşem şahlan?ş?n ile şanl? ve canl? bir ifadesin.

  Sen, varl?k ülkesinde feveran eden bir ruhsun.

  Sen, nurlu bir hayat iradesisin.

  Sen, hakk?n boğulmaz gür sesi ve hakikatin, sönmez şimşeğisin.

  Sen, bütün kâinat? sukuttan, inhidam ve izmihlalden, felâket ve helâketten himaye ve vikaye eden kudsî bir sedd-i Kur’ânî ve nur-u imanîsin.

  Sen, bir nur ve feyz, ilim, irfan ve hikmet menba?s?n.

  Sen, aş?lmaz en son ufuk, k?r?lmaz kudsî ümit ve yenilmez ?lâhî kuvvetsin.

  Sen, ey nur! Ömrümün biricik sermayesi ve hayat?m?n en büyük ve en kudsî gayesisin.

  Sen hilkatimin niçini ve hayat?m?n manas?s?n. Senin hüsnüne ayine, nuruna pervane olmak...

  Evet ey Nur, ne büyük saadet...
  Konu HakanBa tarafından (08.06.07 Saat 00:59 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı
  Ey tefsir-i Kur’ân, ey can damar?m, şah damar?m, nur sensin. Nurlu ağuşun annemin şefkatli sinesinden, senin mukaddes ocağ?n baba ocağ?ndan daha s?cak ve daha yak?nd?r.
  ...
  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Çünkü, sana sahip olanlarda h?rs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve şehvet erir, cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat duygusu yok olur, uykusu kalkar, kara ve çirkin, bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir, nefes ve kalp işler, kan borular? birer mecra-y? Nur olur, hubb-u dünya ve meyl-i masiva kalmaz, ene ve ente gider, yetmiş bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve varl?ğ? dağ? delinmeye başlar, “irc?î”den sesler gelir, vuslat yolu aç?l?r, misk ve anber saç?l?r, “fedhulî fî ?bâdî” ile memur, “fedhulî cennetî” nişan?yla me’cur olur.

  Sen, yepyeni canl? bir ruh ve taptaze, ulvî bir iman?n, aşk, şevk ve heyecan? içerisinde yeniden doğuşun, ebedî uyar?ş?n ve muhteşem şahlan?ş?n ile şanl? ve canl? bir ifadesin.

  Sen, varl?k ülkesinde feveran eden bir ruhsun.

  Sen, nurlu bir hayat iradesisin.

  Hislere tercüman olmuş.

  Allah raz? olsun..
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Naz?m Gökçek Anteplidir. Nur'a büyük bir hizmeti olmuştur.
  Bundan 1,5 sene kadar önce vefat etti. Bende cenazesinde bulunmuştum. Binlerce insan gelmişti cenazesine. Birkaç gün sonra baz? arkadaşlar?m cenazenin taş?nmas? esnas?nda tabutun fotograf?n? çekmişlerdi. Gördüğümde hayretler içinde kalm?şt?m. Nur-u asumani onun tabutu üzerinde toplanm?şt?. Kelimelerle anlatamam. Resim elimde olsayd? göstermek isterdim. ?ki dizinin üstünde ruhunu teslim etmiş. Yine ölümünden sonra çekilen bir fotografta sanki hiç ölmemiş gibi nurlu bir yüzü vard?.
  Nur-u Baki rahmet etsin,mekan?n cennet olsun Naz?m ağabey...
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:56 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Fesubhanallah. Peki o resmi elde etme imkanınız var mı? Görmek isteriz yani. Allah rahmet eylesin O'nave diğer vefat etmiş bütün Nur Talebelerine...

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 5. #5
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı Meyvenin Zeyli Nickli Üyeden Alıntı
  Fesubhanallah. Peki o resmi elde etme imkan?n?z var m?? Görmek isteriz yani. Allah rahmet eylesin O'nave diğer vefat etmiş bütün Nur Talebelerine...
  Amin amin... Dediğim gibi kardeşim bulabilme imkan?m olsayd? sizlerede göstermek isterdim. O arkadaşlar? göreceğimi zannetmiyorum.
  Konu elff tarafından (08.06.07 Saat 00:57 ) değiştirilmiştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Lise mektebinde gülerek raksedenler...
  By Bîçare S.V. in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19.05.12, 15:09
 2. 19 Mayıs/Eskişehir Hapishanesi Karşısındaki Lise‏
  By insirah in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 02.07.08, 13:20
 3. 1.5 Yılda Lise Bitecek
  By akıncı in forum Eğitim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24.06.08, 21:58
 4. Ortaokul-Lise Çağında Gençkızlar İçin Ders Konusu
  By monaroza in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 07.02.07, 07:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0