Pişmanlık ve Desiselere Kapılmak

Pişmanlık ve Desiselere Kapılmak

SUAL: İşte bu hakîkata binaen “Senin yüzünden bu belâyı çektik” diye minnet etmeyiniz. Belki beni helâl ediniz. Ve bana dua ediniz. Hem birbirinizi tenkid etmeyiniz. Demeyiniz ki: “Sen böyle yapmasaydın, böyle olmayacaktı.” Meselâ, bir kardeşimiz iki üç imza sahibini söylemesiyle, müfsidlerin pek çok zâtları belâya atmak için düşündükleri plânı küçültüp, çoklarını kurtarmış. Değil zarar, belki büyük menfaat olmuş. Çok mâsumların bu belâdan kurtulmasına bir vesile oldu.
1-imza meselesi nedir?
2-bazı şahıslar suçlanmış mı hapise girmek sebebiyle?

devamı: http://yozgatnur66.blogcu.com/pismanlik-...k/20001489