ÖZELLİKLE ANKARA'DAKİ RİSALE-İ NUR TALEBESİ KARDEŞLERİMİZE VE HAKİKAT AŞIĞI İNSANLARA ÖNEMLİ BİR DUYURU

Ciddî emeklerle hazırlamış olduğumuz görsel sunumlu Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimizi, iki haftada bir Ankara Kızılay'da Yazarlar Birliği'nde yapıyoruz.

Arkadaşlar ve kardeşler! Etrafımızdaki insanları bu hakikatlerle tanıştırmak veya kendinizi en büyük ilim olan iman ilmi konusunda yetiştirmek ve farklı mana açılımları için, bizi derslerimizde yalnız bırakmamanızı ve derslerimize (Ankara'daysanız) şahsen gelerek ve tanıdıklarınızı getirerek, izah metinlerine ihtiyacı olan insanlara çalışmalarımızı ulaştırararak yardımcı olmanızı talep ediyoruz.

Ben hiçbir karşılık beklemeden büyük maddî, manevî bedeller ve zahmetlerle bu sunumları hazırlıyorum. Şahsım itibariyle kalbinde iman olan ve Risale-i Nur okuyan herkesi kardeşim görüyorum.

Biz iman hizmetinde sadece ihlas ve keyfiyeti esas tutan, popülerlik kaygısı olmayan, tüm mümin ve nur talebelerine açık bir etkinlik düzenledik. Hayal ettik ki bu etkinlikler, insanların bu hakikatlerle tanışmasına veya daha iyi anlamasına vesile ve köprü olsun. Her nur talebesi kendi mekanı gibi buraya gelsin, etrafındaki insanları çağırsın veya etkinliğimize gelen ve Risale-i Nur'la yeni tanışan insanlarla bu mekanda tanışsın, onlarla ilgilensin ve devam ettikleri kendi Risale-i Nur sohbetlerine götürsünler. Bu sayede yeni ve güzel dostluklara, ebedî kardeşliklere ve imanların kurtulmasına vesile olunsun.

Biz istiyoruz ki, özellikle Risale-i Nur talebesi olan kardeşlerimiz bu çalışmalara kendi malları gibi sahip çıksınlar, dersimize kendi mekanları gibi gelip gitsinler. Nasıl ki ben gelen insanları "yalnız bize gelsinler, sadece bizden ders alsınlar" gibi bir düşünceye hiç kapılmadan muhtelif hizmet mekanlarımıza yönlendirip, hatta kendi ellerimle götürüp teslim ettim ve ediyorum veya referans oluyorum.

Ben kendim için hiçbir şey ve şahsım itibariyle kıymet sahibi olmayı cidden arzu etmiyorum ve buna liyakatim de yok, bunu biliyorum. Sadece Kur'an hakikatlerine perdesiz bir ayna olmaya çabalıyorum. Fakat beklentimin ve şahsî kabiliyetimin çok üstünde olarak ortaya çıkan bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlerin (Risale-i Nur izah metinlerinin ve seminer tarzındaki derslerinin) gerçekten önem verilmeye değer ve kuvvetli bir hizmet aracı olduklarına tüm kalbimle inanıyorum.

Açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, şartların o şekilde gelişmesiyle şahsî bir teşebbüs olarak ortaya koyduğum çalışmalarla, bu iman hakikatlerinin muhtaç insanlara ulaşması ve Allah rızasının dışında hiçbir maksadım ve gayem yoktur. Zaten bu yaşına kadar böyle bir teşebbüsde bulunmayan bir insan, bundan sonra şahsî bir heves veya şöhret duygusuyla iş yapmaz. Bu etkinlik, bir cemaate ait veya cemaat olmak isteyen bir faaliyet değildir. (Risale-i Nur derslerine gidiyoruz ve Risale-i Nur cemaati içindeyiz zaten.) Hem çalışmalarımızın kapsamlı ve akademik içeriği sebebiyle sayıca çok fazla bir kitleye hitap etmesi de belki hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. (aslında tam bir anlaşılırlığa sahip bir tarz ile Risale-i Nur’u insanlığa mal etmek nihaî hedefi olsa da, popüler ve ucuz bir meta olmadığından) Fakat biz bu hakikatlerin bu şekliyle (içeriğini ve kalitesini eksiltmeden) takdim edilmesi gerekliliğine inanıyoruz. (Yani açıkçası bu yönüyle kimsenin hizmetine potansiyel bir rakip olmaz, olamaz, eğer böyle bir şey akla gelse bile)

Bundan birkaç sene önce bu çalışmalar henüz ortada yokken, kendimce en etkili ve kuvvetli bir alternatif hizmet metodu olarak gördüğüm muhterem Uğur Akkafa'nın ders sunumlarından oluşan bir dvd hazırlamış ve içindekilere kendiminmiş gibi iftiharla sahip çıkıp büyük zahmet ve masrafı göze alarak 1000 adet çoğaltmış ve dağıtmıştım. Bunu bilen biliyor. Şimdi bana ve çalışmalarıma aynı hissiyatla bakmalarını ve yardımlarını esirgememelerini nur talebelerinden istiyor ve bekliyorum. Ben zayıf ve önemsiz bir adamım. Böyle ağır bir hizmet yükünü (bu kadar hamiyetli nur talebesi varken) tek başıma yüklenmek zorunda kalmamam gerekir.

Risale-i Nur'da hakka hizmet etmekten şöyle bahsediliyor:

"Sizler koca Isparta'yı değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muâvenete mecburdur.Hem, birbirini kıskanmak değil, belki, bilâkis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark, daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü, vazifesini tahfıf ediyor. Hak ve hakîkatin, Kur'ân ve îmânın hizmeti olan büyük bir hazîne-i âliyeyi omuzlarında taşıyan zâtlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder....Her biriniz ötekinin fazîletlerine nâşir olunuz."

Burada kastettiğimiz, sahibi olmadığımız şahsî faziletimiz değil elbette, fakat bir ihsan-ı ilahî olarak ortaya çıkan şu çalışmalarımızın neşri konusunda ve bu hizmet faaliyetlerinde bize yardımcı olmanızdır.

ŞUNU KESİN BİR KANAATLE DAVA EDİYORUM:

BU KİTAP ÇALIŞMASI VE EĞİTİM PROGRAMI KUSURLU ŞAHSIMIN ÇOK ÜSTÜNDE YÜKSEK BİR KIYMET VE ÖNEME SAHİPTİR.

Bahsettiğimiz gibi bir kıymet ve kabiliyete sahip olup olmadığını görmek isteyen, kitap çalışmamızı ciddiyetle ve önem vererek tetkik edebilir. Çalışmalarımız ortadadır. Özellikle kitap çalışmamızın Haşir Risalesi'nin 3.4.6.10. ve 11. hakikatlerinin izah metinlerini okumanızı isteriz. Çünkü çalışmanın, Risale-i Nur'un üslup ve kıvamına nasıl uygun bir tarz takip ettiğini parlak bir şekilde gösteriyor.

OLAĞANÜSTÜ BİR HAZİNENİN KEŞİF YOLCULUĞU: RİSALE-İ NUR İZAH METİNLERİ kitap çalışmamızı okumak ve indirmek için adres: yadi.sk/d/cs2sRKj_czB2J

Google Books: (Tamamı önizlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)
Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri - Ediz SÖZÜER - Google Kitaplar

Google Play: https://play.google.com/store/books/...d=mATMBgAAQBAJ

Derslerimizden ve kitap çalışmamızdan haberi olan herkese ve özellikle Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara şunu tekrar ifade etmek istiyorum:

Bu çalışmaların ifade, ilan ve ispat ettiği hakikatler ve güzellikler bana ait değil ki onlara sahip çıkmaya hakkım olsun. O yüzden sizden bu isteğim şahsî bir istek olmuyor. İman hizmetinin ve bu manevî gıdalara ihtiyacı olduğundan bile habersiz olanların hukuku söz konusu.

Ayrıca "Acaba ben ne yapabilirim veya ne gibi bir katkıda bulunabilirim?" diyen her bir imanlı kalbin, özellikle Risale-i Nur talebesinin bize ulaşmasını arzu ediyoruz.

Etkinlik ve iletişim bilgileri aşağıdadır. Allah'a emanet olunuz.

KEŞİF YOLCULUKLARI-5

Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Sunumlu Risale-i Nur Eğitim Programı-5

KONUŞMACI: Ediz SÖZÜER
TARİH/SAAT: 28 Mart 2015 16.45 Cumartesi
ADRES: Türkiye Yazarlar Birliği Sümer 1 Sok. NO: 11/9 Kat: 4 Kızılay/ANKARA
İLETİŞİM: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61 (Ediz SÖZÜER)

Risale-i Nur eğitim programımız, iki haftada bir olmak üzere, Yazarlar Birliği Mevlana Divanı Eğitim Salonu’nda Dev Projeksiyon Ekranı ve Hoparlör sistemi ile görsel destekli olarak sunulan, HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ olarak yapılmaktadır. Programımızın duyurularından haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olunuz: https://www.facebook.com/groups/kesifyolculuklari/

GÜNCEL PROGRAM KONULARI:

1.SUNUM: 16.45-17.15

* TAVŞAN DELİĞİNDEN İÇERİ! - 8.SÖZ (1.Bölüm)

Defalarca okunsa tadına doyulmayan, hakikatine tam vakıf olunamayan, çok çarpıcı bir üslupla yazılmış ve her gün içinde yaşadığımız gerçek bir temsilin içine bizi çeken Sekizinci Söz'de; insan için dinin mahiyeti ve kıymeti ne olduğu, eğer gerçek ve doğru bir hak din olmazsa dünyanın yaşanılmaz olacağı ve kâinatın sırrını açan anahtarın kâinat yaratıcısının varlığını bulmakta ve bilmek olduğu meydana çıkartılıyor.

Bilinmezlikleri keşfetmek, dünyanın ve içindeki insanın mahiyetini anlama yolculuğumuzda, tavşan deliğinden doğruca içeri dalıyoruz ve sizleri fantastik bir dünyaya geçiş kapısı olan Sekizinci Söz’le baş başa bırakıyoruz.

SUNUM ARASI: 17.15-17.30

2.SUNUM: 17.30-18.00

* TAVŞAN DELİĞİNDEN İÇERİ! - 8.SÖZ (2.Bölüm)

* PİCASSO’NUN TABLOSU - Yirmi Üçüncü Söz, Birinci Mebhas, Birinci Nokta
(Eğitim programının "3.Keşif: İnsanın İmanla Ortaya Çıkan Yüksek Değeri ve İmanın Güzellikleri" isimli bölümüne giriş.)

İnsanın yaratıcısına bağlılığını ifade eden iman ile insanın ilahî bir sanat harikası olduğunun bilinmesinin; o insana gerçek anlamda kıymet kazandıracağı, dimağda tadını bırakan güzel bir üslupla gösteriliyor.