FACEBOOK DAVETİYE 6.jpg

BÜYÜK TASARIM VE HER ŞEYİN TEORİSİ SEMİNERİNE DAVET!

MUHTEŞEM FİNALİ KAÇIRMAYIN!

14 Haziran 2014 Cumartesi günü düzenlenecek, "BÜYÜK TASARIM VE HER ŞEYİN TEORİSİ" isimli ve "Tabiat Risalesi Açılımları 6 (Final Bölümü)" alt başlıklı, Türkiye Yazarlar Birliği büyük konferans salonunda etkileyici görseller eşliğinde sunulacak seminerimize davetlisiniz.

Seminerimiz Herkese Açık, Ücretsiz ve İkramlıdır. (Hanımlara yer ayrılmıştır. Zamanında gelinmesini ve çocuk getirilmemesini rica ederiz.)

(Önceki seminer videolarına ve detaylarına facebook.com/ediz.sozuer adresinden ve Youtube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Kanal adresimiz ve Youtube'a giriş yapabilme çözümleri en altta)

SEMİNER TAKDİMİ:

Kâinat üzerinde gerçekleşen şaşırtıcı oluşumları ve canlılığı açıklamak için yaratıcıya alternatif olarak geliştirilen teorileri, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ele almak ve bütün bilimlerin nihaî hedefi olan kâinatın işleyiş ve maksatlarını anlamaya çalışmak faaliyetine katkıda bulunmak maksadıyla düzenlediğimiz Tabiat Risalesi Açılımları seminerlerinin altıncısında, modern bir din yorumcusu olan Bediüzzaman Said Nursi tarafından kaleme alınan, varoluşla ilgili sorulara yeni bir yaklaşım getiren Risale-i Nur eserleri içinde özel bir yeri bulunan Tabiat Risalesi’ni incelemeyi muhteşem bir finalle tamamlıyoruz.

Çıktığımız keşif yolculuğunda, kâinatın varoluşunu ve işleyişini açıklamaya yönelik ortaya atılmış teorileri ve güncel bilimsel yaklaşımların en meşhurları üzerinde incelemeler yaptık ve alternatif bir bilimsel yorum düzeyinde değerlendirmeler ortaya koyduk.

Şimdi bu zihinsel yolculuğumuzun son durağında Stephen Hawking’in “Büyük Tasarım” kitabını ve ortaya koyduğu “Her Şeyin Teorisi”ni (M-Teorisini) ele alıyoruz.

ELE ALINACAK KONU BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

* Allah’ı inkâr ve ibadeti terk eden insanın hem kendine, hem Allah’a, hem yaratılmış her şeyin varlık gayelerine karşı ne derece büyük bir suç işlemiş olacağını mercek altına alacağız.

* Her şeyin ilahî kudretle meydana gelmesi ve her zaman ilahî iradeye bağlı olması ve bunun Allah için çok kolay bir iş olması ve her şeyi, bir tek şeyi yaratıp idare ettiği aynı kolaylıkta yaratması ve idare etmesi gibi büyük bir meseleyi nasıl açıklayabileceğimiz üzerinde duracağız.

* “Var olan şey yok, yok olan da var edilemez.” şeklinde ifade edilen ve bunun devamında tüm kâinatın oluşumunu mevcut madde parçacıklarının şekil değiştirmesi olarak gören ve yaratıcıyı konu dışı bırakan materyalist düşüncenin indirgemeci ateizmini, yani biyolojiyi, fizik ve kimyaya indirgeyerek, canlıları elementlerin biraraya gelmesinden meydana gelmiş şeyler olarak tasavvur etme düşüncesini çok farklı bir yaklaşımla ele alacağız.

* Stephen W. Hawking’in “Büyük Tasarım” kitabını ve ortaya koyduğu “Her Şeyin Teorisi”ni (M-Teorisini) en temel noktalarından ele alarak, kâinatın işleyişini açıklamada ne derecede başarılı olduğunu inceleyeceğiz.

* Bir insanın en temel bir insanî vazifesi olarak, en başta elde etmeye çalışması gereken şeyin ve bir insanı hakikî insan yapan en kıymetli ilmin, iman ilmi olduğunu ve bu imana sahip olunmadığı takdirde, en büyük bir zekânın ve en yüksek dünyevî ilmin, hakikat noktasında en koyu bir cehaletten başka bir mana ifade etmeyeceğini kesinlik derecesinde göreceğiz.

BİZLE BİRLİKTE BU YOLCULUĞA ÇIKMAK İÇİN, ÇOK KUVVETLİ BİR SEBEBİNİZ VAR:

İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak ve bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak ve hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak yolunda büyük bir adım atmak..

Bu hayalî ve zihinsel keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ve tavsiye ediyoruz.

Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var:

Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu...

SEMİNER PROGRAMI:

Tarih: 14 Haziran 2014 Cumartesi
Saat : 18.00 - 19.00 Seminer / 19.00- 19.30 Değerlendirme
Yer: Türkiye Yazarlar Birliği Büyük Konferans Salonu
Adres: İzmir Cad. Sümer 1 Sok. No:11/9 Kat:4 Kızılay – ANKARA
İletişim: edizsozuer@gmail.com / 0 (505) 506 76 61

Keşif Yolculuğu videolarımızı bir arada bulabileceğiniz Youtube Kanalımızın internet adresi: (YOUTUBE ARTIK AÇIK)

https://www.youtube.com/channel/UCxU...xW0bMsOjfAiOIQ