Tarihçe-i Hayatı okumaya gerek var mı? Önemli olan iman hakikatleri olduğundan, Üstad'ın hayatı bilinmezse de olur, diye düşünüyorum?..


"Tarihçe-i Hayat"
Üstad Hazretlerinin, 1950'lerden sonra talebeleri tarafından kaleme alınmış bir biyografisidir. Üstad'ın çocukluk ve tahsil hayatı, ilim çevrelerindeki çalışmaları, mücadele ve mübaheseleri; Risale-i Nurların telifi, bu yıllardan sonraki sürgün hayatı; mahkemeler, hapisler, zindanlar ve zehirlenmelerle geçen uzun ve mücadele dolu hayatı, Risale-i Nurlardan yapılan alıntılarla da desteklenerek yazılmıştır.

Ayrıca
Tarihçe-i Hayata sadece bir biyografi nazarı ile bakmak yanlış olur.

Zira bu kitap içinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler bulunuyor. Bunlardan kendimizi mahrum bırakmamız hata olur.
Üstad Hazretleri Tarihçe-i Hayat'ın önemini şu sözlerle ifade ediyor:

"Tahsin'in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar faide verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine kat'iyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celbettiği için büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasıl ki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu, Tarihçe-i Hayat'ın da perde altında intişarı inşaallah aynı neticeyi verecek."(1)


Ama önemli gerekçelere rağmen, Tarihçe-i Hayatı okumak istemeyene zorla okumayı tavsiye etmek gerekmiyor. Kişi bu kitaba harcayacağı enerjiyi Risale-i Nur'un diğer kitaplarına yöneltedebilir, bu kişinin ruhu ile ilgili bir durumdur.

(1)bk.
Emirdağ Lâhikası-II, (146. Mektup)