HÁLLÂK-I ALÎM:
Her şeyi bilen, sonsuz ilim sahibi olan Yaratıcı; Allah.


HÁLLÂK-I AZÎM: Yüce Yaratıcı; Allah.


HÁLLÂK-I BÎMİSAL: Herşeyi benzersiz ve misilsiz bir gaye ile yaratan Allah.