+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Risale-i Nur'a Göre Kötülük Kavramı Tartışıldı

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  'Risale- i Nur'a Göre Kötülük Kavram? ve Haşir Akidesi’' konulu toplant? düzenlenen bir geceyle sona erdi. Yabanc? kat?l?mc?lar geceden şaşk?n ayr?ld?.
  Haz?rl?ğ? bir seneden beri devam eden ‘’Risale- i Nur’a Göre Kötülük Kavram? ve Haşir Akidesi’’ konulu tart?şmal? toplant? 19 ve 20 Kas?m tarihlerinde ilim adamlar?n?n kendi aralar?nda yapt?ğ? toplant?larla sona erdi.
  ?ki günlük program?n ard?ndan ikinci günün akşam?nda Akgün Otel’de saat 19’da başlayan geniş kat?l?ml? bir gece düzenlendi.

  Geceye siyasilerde ilgi gösterdi. Eski Kültür Bakan? ?smail Kahraman, Eski Adalet Bakan? ?smail Müftüoğlu, Eski Devlet Bakan R?za Akçal?, Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, Van Miletvekili Hac? Biner, TMSF Başkan? Ahmet Ertürk, ?TO Meclis Başkan? ve üyeleri, MÜS?AD Meclis üyeleri, Çeşitli sivil toplum kuruluşlar?n?n başkanlar?, Çeşitli üniversiteler izleyiciler, din adamlar?, müftüler, önemli sanayici ve işadamlar? ve tan?nm?ş ünlü simalar gecenin misafirleri aras?nda yer ald?.

  ?ki günlük müzakere sürecinde yer alan, dünyan?n her ülkesinden gelen alan?nda uzmanlaşm?ş profesörler, dekanlar, ilim adamlar? şu isimlerden oluştu:
  Prof Dr Mustafa Abu Suway (Filistin)
  Prof Dr Thomas Michel (?talya)
  Prof Dr Leo De Lefebure (ABD)
  Dr Stephen Sidorik (ABD)
  Şükran Vahide (TÜRK?YE)
  Prof Dr Eric L. Ormsby (?NG?LTERE)
  Prof Dr Ian Marklham (ABD)
  Prof Dr ?brahim Abu Rabi (ABD)
  Prof Dr Barbara Stowasser (ABD)
  Prof Dr Oliver Leamann (ABD)
  Prof Dr Bilal Kuşp?nar (KANADA)
  Prof Dr John Garreth (?NG?LTERE)
  Prof Dr Muhammed Sirosi (ENDONEZYA)
  Prof Dr Lucinda Mosher (ABD)
  Prof Dr Hamidreza Ayatollahi (?RAN)
  Prof Dr Ibrahim Kal?n (TÜRK?YE)
  Prof Dr Caner Dağl? (ABD)
  ProDr Al-Bakri (S?NGAPUR)
  The Rev. Dr. W. Mark Richardson (ABD)
  The Rev. Dr. Whitney Bodman (ABD)
  Prof Dr Efrain Agosto (ABD)
  Prof Dr Hashim Al-Tawil ( ABD)
  Prof Dr Heidi Hadsell (ABD)
  Prof Dr Hamid Barra (F?L?P?NLER)
  Prof Dr Arif Ali Naed (L?BYA)

  Bu konferans?n, özellikle bat? toplumlar?nda tam hikmeti bilinmediğinden yanl?ş anlaş?lmalara ve inançs?zl?ğa sebep olan, bela ve musibetlerin doğru anlaş?lmas?na katk? sağlamas? beklenmekte. Belalar, musibetler, ölüm ve benzeri ‘kötü’ gibi görünen hadiseler Kur’an?n anlatt?ğ? şekilde iman gözüyle bak?lmay?nca insan?n hem Maddi hem de manevi helaketine sebep olmaktad?r. Bu konferansla Risale-i Nu r’un en güçlü olduğu bu alanda konunun dünya çap?ndaki uzmanlar?nca ele al?n?p incelenmesi ve sonucun da SUNY PRESS (New York Devlet Üniversitesi Yay?nevi) gibi bir yay?nevi taraf?ndan kitaplaşt?r?lmas? bu alanda at?lm?ş önemli bir ad?m olacak. Toplant?da tart?ş?lan tebliğler ?ngilizce’si ile birlikte başta Türkçe olmak üzere bir çok dilde kitaplaşt?r?lacak.

  Gecede söz alan konuklar şunlar? söyledi:
  Gecenin ilk konuşmas?n? gerçekleştiren ABD Georgetown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leo Lefebure, 20 Kas?m’?n doğum günü olduğunu ve doğum gününü bundan daha güzel kutlayamayacağ?n? söyledi. Risalelerle yeni tan?şt?ğ?n? belirten Lefenure, okudukça daha iyi anlad?ğ?n? söyledi ve dinlerin birbirini anlamas?nda bu kitaplar?n ve yap?lmakta olan organizasyonlar?n öneminden bahsetti.
  ABD Hartfrof Seminary’den Prof. Dr. Ian Markham Türkiye’ye iki kez geldiğini ifade etti ve Said Nursi’nin Aziz Paul’le karş?laşt?r?lmas?n?n önemli olduğunu ifade etti. Dünyaya bakt?ğ?nda tedirgin olduğunu belirten Markham, orada bulunan topluluğa bakt?ğ?nda da bunu bir ümit işareti olarak yorumlad?. Ayr?ca Markham ‘Allah’?n samimi bir kulu olmay? da Said Nursi’den öğrendim’ dedi.
  ?ran’dan gelen Tahran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hamidreza Ayatolahy, Şii ve Suni Müslümanlar?n Risale-i Nurlar sayesinde kaynaşabileceklerini söyledi. Ayatolahy, bu ve benzeri toplant?lar?n hem dinler aras? kaynaşma aç?s?ndan hem de kendi ülkesi aç?s?nda sunni şii kaynaşmas? aç?s?ndan çok önemli' dedi.
  Geceye damgas?n? vuran konuşma ABD’den Connecticut H?ristiyan Konferans? Genel Başkan? Rev. Dr. Steven J. Sidorak’?n konuşmas? oldu. Irak savaş?nda Türkiye Cumhuriyeti devletine, ABD’nin 15 Milyar Dolar rüşvetini geri çevirip Amerikan askerini topraklar?na konuşland?rmad?ğ? için teşekkür etti. Sidorak ayr?ca eğer ‘Said Nursi yaşasayd? Bush için ne düşünürdü’ sorusunun cevab?n? çok merak ettiğini de söyledi.

  Araşt?rmac? Yazar Şükran Vahide konuşmas?nda Risalelerin birer uzlaş? örneği olduğunu ve örneğinin de kat?l?mc?lar?n dil, din ve ?rklar?n?n ayr? olmas?na rağmen burada ayn? düşüncede birlikte olmas? olduğunu belirtti.

  KANADA Michigan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hashim Al-Tawil, ‘Said Nursi’nin muhteşem düşünceleri karş?s?nda hayretler içinde kald?m’ dedi.
  Konuşmac?lar aras?nda yer alan ABD McGill Üniversitesi’nden Prof. Dr. Eric L. Ormsby toplant? süresince 'Said Nursi'nin maneviyat? buradayd?' dedi. Osmsby Sözler kitab?nda geçen Bediüzzaman’?n bir kedi ile olan hikayesini çok beğendiğini söyledi.
  Gecenin organizasyon komitesi ad?na sunuculuğunu yapan Prof. Faris KAYA ise toplant? için ‘ Toplant? ile ilgili en önemli tespit farkl? dinler ve dillerde insanlar?n Bediüzzaman’?n fikirlerinde birleşerek öyle ayr?lm?ş olmalar?d?r. Söz düellosunda yar?ş halinde olan insanlar adeta bir fikrin çat?s? alt?nda birleştiler… Üstad?n dile getirdiği konular, gördük ki birleştirici olmuştur; ay?r?c? değil. Misafirler de bunu teyit ettiler. Topant?da kötülük kavram? ve haşir akidesi konusunda çal?şan uzmanlarca dile getirilmeyen argümanlar ortaya ç?kt?. Bu konuda kitap yazan Eric Ormsby ‘kafam allak bullak oldu! Benim görmediğim ve bilmediğim şeyler bunlar… Tüm bunlar benim eserlerime yans?yacak’ dedi. Gelen misafirler adeta şok oldular. Beklemiyorlard? bu kadar derin bir insan?…’ dedi.
  Konuşmalar?n ard?ndan Vatikan'?n Türkiye Büyükelçisi Monsenyör Marovich k?sa bir konuşma yapt?. Cevşen duas? yapan Marovich, bu duay? tüm dünyaya yaymak için elinden geleni yapacağ?n? söyledi.

  Gecede yabanc? misafirlerin ?ngilizce konuşmalar? Zaman Gazetesi yazarlar?ndan Kerim Balc? taraf?ndan Türkçe’ye tercüme edildi.

  Geceye kat?lan misafirlerden birinin konuşmalar? cep telefonu ile dinletmesi ise ilgi çekti. Gece ?stanbul ?lim Kültür Vakf? Mütevelli Heyeti Başkan? Mehmet F?r?nc? ( Güleç )’ in teşekkür konuşmas? ile son buldu.
  http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=200274
  Konu HakanBa tarafından (08.06.07 Saat 00:37 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı ZÜLF?KAR Nickli Üyeden Alıntı
  kardeş bu güzel haber için sağolas?n.mükemmel bi hizmet.allah sebep olanlardan raz? olsun
  bu arada o kadar yabanc?n?n aras?nda bir tane türk akademisyenin olmas? çok düşündürücü..
  çünkü islam nuru yabanc?lardan buraya gelecek de ondan;


  Bat?dan doğuya ?ş?ğ?n? yayacak,


  amma bat?dan güneş ç?kt? m? k?yamet kopacak.
  Konu HakanBa tarafından (08.06.07 Saat 00:38 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Küresel nur sohbeti


  ?ç gündemin yine iç karart?c? irtica ve laiklik tart?şmalar?yla, cemaatlere yönelik suçlama ve karalama kampanyalar?yla buland?r?lmak istendiği bir ortamda, hafta baş?nda, küresel çapta bütün h?z?yla devam eden nuranî fütuhat?n yeni bir tezahürüne şahit olman?n mutluluk ve ferahl?ğ?n? yaşad?k.

  ?stanbul ?lim ve Kültür Vakf?n?n 19-20 Kas?m günlerinde tertiplediği “Risale-i Nur’a göre kötülük kavram? ve haşir akidesi” konulu toplant?ya dünyan?n çeşitli ülkelerinden kat?lan akademisyenler, toplant? bitiminde düzenlenen yemekte, nur hizmetine gönül vermiş geniş bir davetli topluluğuyla buluştular.
  ABD’den, ?ngiltere’den, Hollanda’dan, Filipinler’den, Libya’dan, ?ran’dan, Kanada’dan.. gelen ilim ve fikir adamlar?, teker teker kürsüye ç?karak yapt?klar? selâmlama konuşmalar?nda önemli ve ilginç mesajlar verdiler.
  Zaman yazar? Kerim Balc?’n?n tercümesiyle dinleyicilere aktar?lan bu mesajlarda en çok dikkat çeken noktalardan biri, Said Nursî’nin eserlerinde ortaya koyduğu fikirlerin, gerek Müslümanlar, gerek H?ristiyanlar, gerekse Musevîler için buluşma zemini olduğu idi.
  ?ranl? akademisyen bu noktaya “Şiî-Sünnî” boyutuyla dikkat çekerken, Amerika’dan ve Avrupa’dan gelen H?ristiyan kat?l?mc?lar hadiseyi üç semavî dinin mensuplar? bağlam?nda ele alan değerlendirmeler yapt?lar.
  Bunlar önemli tesbitler, ama çok söylendikleri için bizim aç?m?zdan art?k orijinal bir taraflar? kalmam?ş olabilir. Ne var ki, ?slâm dünyas?n?n da, bütün insanl?ğ?n da bu mesajlardan haberdar olmas? için al?nmas? gereken daha çok mesafe olduğu da bir vâk?a.
  Yap?lan k?sa konuşmalarda, bunlar?n d?ş?nda son derece farkl? ve özgün anekdotlar da vard?.
  Ve bunlar?n en dikkat çekici olanlar?ndan biri, Risale-i Nur’un manevî yara ve hastal?klar? tedavi edici özelliğinin hem Libyal? uzman, hem de Amerika’da görev yapan Alman profesör taraf?ndan ayr? ayr? vurgulanm?ş olmas?yd?.
  Bir başka konuşmac?, “bir H?ristiyan olarak” Risale-i Nur’dan ald?ğ? “Allah’? tan?ma ve Ona kulluk dersi”nin alt?n? önemle çizerken, bir diğeri yine “H?ristiyan kimliğiyle,” bar?ş ve huzura yönelik hizmetleri için Nur talebelerine özel teşekkürlerini dile getirdi.
  Porto Ricolu bir profesör Said Nursî’de en çok dikkatini çeken özelliğin, onun din ve özgürlükler için verdiği kararl? mücadele ve çektiği çile olduğunu ifade ederek, H?ristiyan azizi St. Paul’ün hayat?yla paralellikler kurdu.
  Bir Amerikal? profesörün, Sözler’den, kedilerin “Yâ Rahîm, yâ Rahîm” zikrinin anlat?ld?ğ? bahsi okuyarak yapt?ğ? nükteli ve düşündürücü yorumlarla, toplant?n?n kapan?ş duas?n? yine Cevşen’den okuyan Vatikan temsilcisi Maroviç’in heyecanl? konuşmas? da, toplant?ya damgas?n? vuran unutulmaz enstantanelerdendi.
  Keza bir başka H?ristiyan Amerikal?n?n, sözü Irak tezkeresinin reddi bahsine getirerek teşekkürlerini bildirmesinin ald?ğ? alk?şlar da.
  Sonuç: Küresel boyutlar kazanan nur sohbetlerinin küçük bir nümunesi olarak gerçekleşen toplant?, hoş izler b?rakarak kapand?. Vesile olanlara ve emeği geçenlere tebrikler ve teşekkürler....

  Kaz?m Güleçyüz 26.11.2006 YEN? ASYA

  Konu HakanBa tarafından (08.06.07 Saat 00:38 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur´a göre ölümün güzellikleri nelerdir?
  By _vatan_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21.06.14, 01:11
 2. Konularına Göre Risale Okuma
  By rananur in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 07.04.09, 14:13
 3. Risâle-i Nur'a Göre Namaz
  By istiğna in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 23.09.08, 12:26
 4. Risale-i Nur'da Sistem Kavramı
  By SeRDeNGeCTi in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.07.06, 17:05

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0