Mailime böyle bir şey geldi,haberdar etmek istedim.Aslında böyle bir etkinliğe katılmak nasıl olur acaba?
Bu konuda ne yapılabilir? Sempozyuma tebliğ göndererek aktif katılım teşebbüsü veya seyirci olarak katılıp soru-cevap kısmında katkı sağlama veyahut da broşür,kitap vs gibi bazı materyaller dağıtma vs. gümdeme alınabilir.

Bir de son zamanlarda hararetle beni düşündüren bir şey: Acaba iman hakikatlarının anlatıldığı seminerler,konferanslar ve sempozyumlar neden yapılmıyor? Büyük bir önemi haiz meseleler ve büyük kitlelerin dikkatlerini yöneltmemiz gereken şeyler değiller mi? Esas mesele bu değil mi? Bunu yapamaz mıyız?1. TEOLOJİ SEMPOZYUMU / ANKARA / ODTÜ
07 Kasım 2012 Çarşamba 14:39
Tarih :

Kimden :
Düşünbil İM Yayınları <dusunbil.im@gmail.com> [Adres Defterine Ekle]

Kime :
undisclosed-recipients: ;


1. TEOLOJİ SEMPOZYUMU / ANKARA / ODTÜ15-16-17 Şubat 2013 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKM salonunda gerçekleştirilecek olan sempozyumumuzun amacı din ve tanrı konularında bilgi paylaşımı sağlamak ve bu konularda çeşitli düşüncelerin var olduğunu ortaya koymaktır. Dogmatik anlayış eleştiriye ve farklı olana her zaman karşı durmuştur. Bizler bu karşı duruşun anlamsız olduğunu, her düşüncenin her ortamda özgürce konuşulabileceğini savunuyoruz. Bu kapsamda her konuyu özgürce ve ötekileştirmeden tartışabileceğimizi bu sempozyumla insanlara duyurmak istiyoruz.


Dinleyici Katılımcılar

Dinleyicilerin etkinliğe katılması için kayıt yapmaları gerekiyor. Kayıtlar Aralık ayının ilk haftası başlayacaktır. Duyuruları takip etmek için:

Facebook sayfamızı: https://www.facebook.com/events/111080702385224/

ziyaret edebilir veya

Düşünbil adresinden bizi takip edebilirsiniz.

(Dışarıdan gelen konuklar için otel ayarlanacaktır.)


Konuşmacı Katılımcılar

Konuşmacı olarak katılmak isteyenler aşağıdaki bilgiler dahilinde müracaatını gerçekleştirebilir. Katılımcıların -Ankara dışında olanlar için- konaklama ve yol giderleri tarafımızdan karşılanacaktır.BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri özetiyle birlikte e-posta içerisinde adı, soyadı, kurumu, durumu açık iletişim adresi, telefon numarası, belirtilmelidir.

Bildiri özetleri, 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde, Türkçe, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 3 cm boşluk bırakılarak Times New Roman, 12 punto yazı tipi kullanılarak hazırlanmalıdır. Birinci satıra çalışmanın ismi büyük harfler ile ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları; ilk harfleri büyük olacak şekilde, akademik unvan kullanılmadan yazılmalı, sunum yapacak kişinin adının altı çizilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları, kurumları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır. Başlık ve yazar isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.


Sempozyum Alt Konuları

-Felsefede Din ve Tanrı
-Psikolojide Din ve Tanrı
-Sosyolojide Din ve Tanrı
-Dinlerin ve Tanrıların Evrimi
-Mitolojide Din ve Tanrı
-Siyasette Din ve Tanrı
-Edebiyatta Din ve Tanrı
-Sanatta Din ve Tanrı
-Evrim, Din ve tanrı
-Biyoloji ve Teoloji ilişkisi
-Astronomi ve Teoloji ilişkisi
-Kadın gözüyle Teoloji
-Antropolojide Din ve Tanrı
-Arkeolojide Din ve Tanrı
-Din ve Kadın ilişkisi
-Dinler tarihi
-Din ve Uygarlık ilişkisi
-Psikanaliz ve Din


İlk değerlendirmeden sonra;

- Sözlü sunumlar, yarım saati geçmeyecek şekilde hazırlanmalı, 31 Aralık 2012 tarihinden önce ppt veya pptx formatında gönderilmelidir.
- Slâytlar APA stiline uygun olmalıdır. Kullanılan görseller telif hakkı taşımamalı veya telif sahibinden izin alınarak kullanılmalıdır.

İntihalle kesinlikle yer verilmemelidir. Katılımcılar bütün hukuki sorumluluğu üstlenmekle yükümlüdür. Herhangi bir intihalin belirlenmesi halinde, sunum iptal edilecek, sorumlular bağlı bulundukları kuruma bildirileceklerdir.

Özet Bildiri son teslim tarihi: 25 Kasım 2012
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması: 1 Aralık 2012
Bildiri teslim tarihi: 10 Aralık 2012

Not: Gönderilen bildiriler Sempozyum tarihinden önce kitap olarak basılacaktır.

Sorularınız ve bildiri tesliminiz için kullanılacak e-posta adresi: dusunbil @ hotmail.com

Etkinlik Düşünbil Dergisi ve ODTÜ Felsefe Topluluğunun ortak etkinliğidir.

--
İM YAYINLARI


Düşünbil
DÜŞÜNBİL DERGİSİ: https://www.facebook.com/dusunbildergisi
LİBİDO DERGİSİ : https://www.facebook.com/LibidoDergisi


--------İLETİ ALMAK İSTEMİYORSANIZ LÜTFEN BİLDİRİN----------