+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36

Konu: "Desinler" Hastalığı

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart "Desinler" Hastalığı

  Desinler Hastal?ğ?

  Prof. Dr. Alaaddin Başar


  TEVECCÜH-Ü NÂS

  “?nsanlar?n medih ve senalar?, yönelmeleri,  “Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlan?lmaz.

  Hoşlansa ihlâs? kaybeder, riyaya girer.”

  Lema’lar  Teveccüh-ü nâs, kullar?n sevgisine, alk?ş?na, takdirine kap?l?p, dünyaya geliş gayesinden sapma hastal?ğ?...

  Teveccüh-ü nâs, kendi gibi zavall? bir başka insandan medet bekleme gafleti...

  Teveccüh-ü nâs, riyan?n davetçisi, r?zaya giden yolun en büyük engeli.

  •••

  Riya, rüyetten geliyor. Yapt?ğ? iyilikleri olabildiğince çok insan?n görmesini istemek, gösteriş yapmak, başkalar? beğensinler diye bir tak?m yapmac?k hareketlerde bulunmak.

  Bir as?r sonra gelecek insanlar? düşünelim. Henüz yokluk karanl?klar?nda bulunan, kim olduklar?n? bilmediğimiz bu dünya misafirleri, kader ile tayin edilen vakitleri geldiğinde bir ?lâhî lütuf olarak hayat nimetine kavuşacaklar ve yer küresine ayak basacaklar. Yolculuklar?n?n ilk durağ? olan ana rahminde dokuz ay terbiye görecek ve bu kâinattaki sonsuz nimet ve ihsanlardan en güzel şekilde istifade etmeleri için nelere muhtaçlarsa onlarla donat?lacaklar. Derken yeryüzüne annelerinin kucağ?nda ayak basacak, o şefkâtli sineden ak?t?lan lâtif sütü, kana kana içecekler.

  Derken, büyüyecek, genç olacaklar. Bir iş tutacak, toplum hayat?na kar?şacaklar.

  Ve bunlardan büyük bir k?sm?, kalabal?klara kap?l?p kendilerini unutacaklar; kul olduklar?n?, misafir olduklar?n?, yolcu olduklar?n? hat?rlamayacaklar bile. Ve başka rahimlerde beslenmiş ve kendileri gibi âciz, kendileri kadar fâni olan diğer insanlar?n sevgisini kazanmaya can atacaklar.

  Toplumun esiri olacak, onlar?n ay?plamas?n? günahtan önde tutacak, onlar?n beğenmesini r?zaya tercih edecekler.

  Yolculuğun kabirden sonraki safhalar?n? düşünmeyecekler. Herkesin kendi derdini tek olarak çektiği kabir âlemini, kimsenin kimseye dönüp bakamayacağ? mahşer meydan?n? ve Allah’?n izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği hesap gününü hat?rlamayacaklar bile. Bütün bu safhalarda “desinler”in yahut “demesinler”in beş para etmediğini ak?llar?na getirmeyecek, his dünyalar?ndan uzak tutacaklar.

  ?şte kendini unutan ve ebediyet yurdunun azap diyar?na doğru âdeta koşar ad?mlarla giden bu kalabal?klar?n karş?s?na peygamberler ç?k?yorlar, âlimler, arifler ç?k?yorlar ve onlara yanl?ş yolda olduklar?n?, bütün gayret ve himmetleriyle anlat?yor ve onlar? hidayete doğru yönlendirmeye çal?ş?yorlar.

  Kur'an-? Kerim’de, kavimlerine tebliğ görevi yapan peygamberlerin dilinden dökülen şu hikmetli cümleye birkaç kez yer verilir: “Benim ecrim sadece Allah’a aittir.” Yani, ben sizleri hidayete davet ederken Allah’?n r?zas?n? gözetiyorum ve ücretimi ancak ondan bekliyorum. Ben Allah’?n kulu ve resûlüyüm. Kul olduğum için O’na kullukta azamî hassasiyet gösteririm, resûl olduğum için de Hakk’?n kullar?na hakikati tebliğ ederim. Onlar beni dinlemeseler “resûller üzerine, tebliğden başkas? yoktur” ferman?na yönelir, hidayetin ancak Allah’tan olduğunun idraki içinde gönlümü hoş tutar?m. Kullar?n benden yüz çevirmelerine ald?rmam; zira ben kalbimi ancak Allah’a çevirmişimdir. Ben, O’nun rahmetini temsil ederim; benden yüz çevirenler azaba yönelmiş olurlar.

  •••

  “Allah, mü’minlerden nefislerini ve mallar?n? Cennet mukabili sat?n ald?” âyet-i kerimesi insanl?k âleminin nazar?n? Cennete çevirmiş ve o lütûf beldesinin ancak mü’minler için haz?rland?ğ?n? haber vermiştir. Mü’min olan insan, Cennet mukabili sat?n al?nm?şt?r. O halde, geliniz başkalar?n?n teveccühüne can atan nefsimizin kulağ?na bir f?s?lt? halinde şunu soral?m:

  ?nsanlar?n kendi yapt?klar? bir başka cennetleri mi var? O cennet daha m? güzel, daha m? muhteşem? Mahlûka sat?lmak en az?ndan ay?p değil mi?

  Doğum kanunu kimin elinde ise, bizi bu dünyaya O getirdi ve ölüm kanunuyla da bizi ukbâya o göçürecek. Bu k?sa dünya yolculuğunda yolcularla oyalanmak, onlar?n takdirlerini kazanmak bize ne fayda verebilir!?..

  S?rayla ayr?lacağ?z bu dünyadan ve geride b?rakt?klar?m?z bizi k?sa bir süre sonra unutacaklar. Tarihe bu gözle bakabilsek ne kadar ibret sahneleri görürüz! Nerede bir as?r öncesinin alk?ş toplayanlar? ve onlar? alk?şlayanlar? Nerede o hükümdarlar ve onlar için kasideler yazan, övgüler yağd?ran şairler? Nerede o büyük zenginler ve onlar?n eline bakan fakirler?

  Bir as?r sonra da biz mâzi olacağ?z ve bir sonraki nesil ayn? sorular? kendi as?rlar?n?n insanlar?na soracaklar. Ve derken bir gün, her nefis gibi dünya da ölümü tadacak. Arkas?ndan mahşer ve hesap meydan?. Kişinin en sevdiğinin bile yüzüne bakamad?ğ? o dehşetli meydanda kimden medet beklenilecekse, bugün O’nun dergâh?na s?ğ?nmak gerek.

  •••

  Şu var ki, “Allah için sevmek” gibi, “Allah için sevilmek” de meşru ve güzel. ?steriz ki, Allah’?n mü’min kullar? bizi sevsinler, O’nun has bendeleri bize yâr olsunlar. O’nun kat?nda şefaati makbûl olanlar bize teveccüh etsinler.

  Bu arzu nefsanî değil rahmanîdir.

  Toplum hayat? sürecek bir istidat üzere yarat?lan insanlar?n, imanl? ve temiz bir toplum meydana getirmeleri ve bu temiz toplumun temiz insanlar?n?n birbirini sevmeleri ne kadar güzeldir!
  Konu HakanBa tarafından (02.06.07 Saat 14:34 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Reca b.Ebi seleme'den:
  İbn muhayrız,elbise almak için bir dükkana girmişti.Dükkanda bulunan birisi ,onu tanıdı ve dükkan sahibine:
  -Bu zatı tanıyor musun?Bu zat yüksek ilim sahibi İbn Muhayrız dedi.İbn Muhayrız bu sözü duyunca hemen kalktı ve:
  -Biz paramızla bir şey almaya geldik ilmimizle değil,diyerek oradan ayrıldı.Dükkan sahibinin kendisine özel muamele yapmasına ve hürmet göstermesine fırsat vermedi...

 3. #3
  Vefakar Üye ahsen-i takvim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  501

  Standart

  “İnsanların medih ve senaları, yönelmeleri,  “Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz.

  Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyaya girer.” Allah muhafaza etisn bizler onun için ihla risalesini sık okumakta yarar var...
  EN GÜR SADA İSLAM'IN OLACAKTIR

  ŞU ZAMANDA MÜHİM VAZİFE,İMANA HİZMETTİR. İMAN, SAADET-İ EBEDİYENİN ANAHTARIDIR.

 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Teveccüh-ü Nas konusu,belki tamamlayıcı bilgiler olabilir.

  Teveccüh-ü Nas

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Vefakar Üye karam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2008
  Mesajlar
  394

  Standart

  ne derin bir yaraya parmak basmışsın kardeşim... zamanımızda ibadet edenlerin sayısı zaten parmakla sayılacak kadar bi de bunların arasından sırf rızayı ilahi için yapanları ayırmaya çalışırsak kaç kişi kalır acaba... yalnızken alelacele bitiversede kurtulsam niyetiyle jet hızıyla airobik yapar gibi namaz kılanlar toplumun içindeyken yavaş yavaş huşu(!) içinde namaz kılmıyor mu? kendi başınayken her türlü melaneti düşünenler ve uygulayanlar elalem ne der yaklaşımıyla yığınlar arasında mülayimleşmiyor mu? her adımımız insanlara hoş görünmek amacıyla atılmıyor mu? yaratcımızın görmesi önemlideğil ama yaptığımız günahın biri tarafından görülmesi yerin dibine batmak değil mi? insanlara cici görünmek için 40 takla atarken Allahın rızası için parmağımızı bile oynatmıyoruz... ecrimizi ve cezamızı verecek olan sanki İlahımız değil de bizi ayıplayacak veya taktir edecek insanlar değil mi?

 6. #6
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  Alıntı karam Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ne derin bir yaraya parmak basmışsın kardeşim... zamanımızda ibadet edenlerin sayısı zaten parmakla sayılacak kadar bi de bunların arasından sırf rızayı ilahi için yapanları ayırmaya çalışırsak kaç kişi kalır acaba... yalnızken alelacele bitiversede kurtulsam niyetiyle jet hızıyla airobik yapar gibi namaz kılanlar toplumun içindeyken yavaş yavaş huşu(!) içinde namaz kılmıyor mu? kendi başınayken her türlü melaneti düşünenler ve uygulayanlar elalem ne der yaklaşımıyla yığınlar arasında mülayimleşmiyor mu? her adımımız insanlara hoş görünmek amacıyla atılmıyor mu? yaratcımızın görmesi önemlideğil ama yaptığımız günahın biri tarafından görülmesi yerin dibine batmak değil mi? insanlara cici görünmek için 40 takla atarken Allahın rızası için parmağımızı bile oynatmıyoruz... ecrimizi ve cezamızı verecek olan sanki İlahımız değil de bizi ayıplayacak veya taktir edecek insanlar değil mi?
  neuzubillah
  ama unutmayalım ki her daim izleniyoruz

 7. #7
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  • İhtar:Teveccüh-ü nâs istenilmez, belki verilir.
  • Verilse de onunla hoşlanılmaz.
  • Hoşlansa ihlâsı kaybeder, riyâya girer.
  • Şan ve şeref arzusuyla Teveccüh-ü nâs ise, ücret ve mükâfat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen bir itab ve bir mücazattır.
  • Evet, amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına Teveccüh-ü nâs ve şan ve şeref, kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil, kabrin öbür tarafında azâb-ı kabir gibi nâhoş bir şekil aldığından, Teveccüh-ü nâsı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lâzımdır.
  • Şöhretperestlerin ve şan ve şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın!(İhlas Risalesi-
  • Allah razı olsun hocam bu hastalığın ne kadar vahim sonuçları var.hal bu iken ihlası korumalı ve teveccühünü ikrar eden kardeşlere değil teşekkür 'ne yaptın benim kolumu kırdın(bir sohbette dimlemiştim)'diye şikayetlerimizi belirtmeliyiz belkide.bu konuda bir hadis vardı nede güzel çarpışıpda şehit oldu desinler ya da ne kadar güzel Kur'an okudu desinler diyenler hakkında..gerçekten bu hastalık çook vahim

 8. #8
  Ehil Üye YıldızMisal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Yaş
  38
  Mesajlar
  2.694

  Standart

  bir ablamız hafızlık kursuna yatılı gidecek bir yetim kıza üç bileziğini vermiş.yolda giderken diğer abla bana bu durumu heyecanla anlatırken önden giden o abla aniden dönüp hiddetle konuştu:
  -kardeşim sağ elin verdiğini sol el unutmalı iken,sen benim bu tasaddukumu ifsad etmemi istiyorsun?ve döndü devam etti
  ben elinin bolluğuna mı yoksa takvasına mı hayran olayım bilemedim.canım ablam Allah senden razı olsun

 9. #9
  Pürheves ebrarbedia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2008
  Bulunduğu yer
  bilinmezlik...
  Yaş
  34
  Mesajlar
  279

  Standart

  insanlar desinlerle ne hallere düşüyorlar cevremde gördüm yani Allah muhafaza...


  Ne ömrünü Yûsuf uğruna adayacak Zûleyha var…
  Ne de uğruna ömür adanacak bir Yûsuf…


 10. #10
  Ehil Üye HüZnÜ HaZan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2008
  Mesajlar
  4.454

  Standart

  Kimi zaman acımasızca eleştirdiğimiz bazen beğenmediğimiz insanları çoğu zaman davranışlarımızla etkilemeye çalışmak ne büyük bir çelişkiye düştüğümüzün ve nefsin oyununa gelişimizin büyük bir göstergesi..
  Rabbim istikamet versin inşallah..
  .


  Hur bajo,Kur bajo
  Ga mêşine...
  Kendini tevil et!...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Desinler Hastalığı
  By elff in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 28.09.19, 08:51
 2. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 3. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 4. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 5. Var"sın yok desinler
  By BiRDüNYaUMuT in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 25.06.13, 18:51

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0