meslek ve meşrep nedir?
http://www.abdulkadiruzeyiroglu.net/yazilar.asp?uid=322