+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Risale-i Nur Talebeleri Bilgi Hammalı mı?

 1. #1
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Bir arkadaş sormuş buyrun birşeyler yazal?m. Soru şu:
  Öncelikle tüm samimiyetimle söylüyorum
  Amac?m kat'iyen bir tart?şma ortam? yaratmak değil.
  Tamamiyle merak ve teessürlerimden doğan bi yaklaş?m.

  Ben ki Said Nursi'nin Zaman?n Bedii olduğuna tüm kalbimle inan?yorum
  ve de
  Risalelerin bu zaman da baş ucu edilip
  muhakkak okunup anlaş?lmas? taraftar?y?m.

  Yaln?z lisedeyken olsun, günlük yaşam?m da olsun ve de burda olsun
  Risalelerin okunup haf?zaya kopyaland?ğ?n?
  ve orada muhafaza edilip
  bi olay vukuu bulduğunda yeniden günyüzüne ç?kart?ld?ğ?n?
  üzgün olarak görüyorum.

  Lisedeyken misal Ahlaken çok temiz olan
  ve de Risaleleri tüm kalbiyle benimsemiş arkadaş?m
  Edebiyat dersin de " nas?l bir dünya istiyorsunuz?"
  konulu kompozisyon da
  Risaleleri aç?p ordan Zaman?n Bediinin yazd?klar?n? yazmas?

  Burda misal bi konu aç?ld?ğ?n da
  yine Bediuzzaman?n kendi düşüncelerinin kopyalanmas?

  Günlük hayatta da insanlar?n tamammen
  Risaleler d?ş?na ç?kmamas?

  yanl?ş m? düşünüyorum bilmiyorum
  ama
  bana bilgi hammall?ğ? yap?l?yormuş gibi geliyor?

  Tanr? bi ak?l verdi herkese
  Risalelerin düşünce dünyam?z? oluşt?rmas?n da
  ve de inanç hayat?m?z? disipline etmesi noktas?nda
  çok önemli bi yara band? olduğu şüphesiz

  amma verilen akl?n s?rf Risaleler üzerine temellendirilmesi
  inşaa edilmesi ve onun d?ş?nda cümle söylenilmemesi
  biraz tuhaf?ma gidiyor aff?n?za s?ğ?narak.
  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Bak?n bu da bu yaz?ya başka bir yorum.Şuan susuyorum birşey yazm?yorum ama bakal?m...

  Kesinlikle muhteşem bir tespit fikrinize sağl?k kardeşim...
  Evet Risaleler yada onun tarz?nda diğer kitaplar yada tefsirler şahsiyetlerin Kuran ayetleri üzerindeki tefekkürü ile yaz?lm?ş yorumlanm?ş ve ufkumuzu genişleten araçlar olarak görüyorum..
  Sabitlenmek ve sürekli başkas?n?n düşündüklerini düşünüp anlatmak insan? köreltiyor ve akl?n keşfini imkans?zlaşt?r?yor...
  ?nsanlar art?k kendilerine sorulan sorulara yada bu konuda fikriniz yorumunuz nedir denildiğinde kendi öz ifade ve düşüncelerini anlatabilmeli..
  gündeme insana ilme fikre dair kendi görüşü ve yorumlar? olmal?..Ayetlerin sonunda akletmezmisiniz düşünmezmisiniz suali akl?m?z?, fikrimizi diri tutmak ad?na yap?lan ihtarlard?r diye düşünüyorum..
  ?nsanlar art?k kendilerine sorulan sorulara yada bu konuda fikriniz yorumunuz nedir denildiğinde kendi öz ifade ve düşüncelerini anlatabilmeli ;  yani risaleden öğrendiklerini,kendi anlay?ş?na ve görüşüne göre sunmal?.

  yani k?saca siz burda ne anl?yorsunuz,sorusuna cevap verebilmeli,

  böylece insan?n kabiliyeti gelişir.

  risaleden okuduğu aynen aktarmak güzel,amma burda anlad?ğ?n? söylersek,daha da güzelleşir.

  çünkü yukarda kardeş aynen aktarmada yanl?ş manalar vermiş,bu yanl?ş manalara girmemek için önce muhtab iyi tan?nmal?,
  eğer risalei nur okuyucu ise aynen okursan daha da güzeldir,
  değilse anlad?ğ?n? ve kaynağ?n? vererek anlatsan daha da güzel oluyor.
  Konu HakanBa tarafından (07.06.07 Saat 23:50 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Her halde ata et,arslana ot at?lmaz.
  demek ata ot,arslana et at?lmal?.

  risalei nuru anlat?rken, demek mutahab iyi bilinmeli,

  ne biliriz ki belki önyarg?s? vard?r risaleye,

  o zaman risalei nurdan demeden,risalei nurundan öğrendiği anlatmal?,

  anlat?rsak yukarda kardeşin sorduğu son cümle onun ağz?ndan ç?kmas?na f?rsat vermiş olmuyacağ?z.

  hele geniş topluma ,derste değilde d?şarda anlat?l?rken,mesela,konferasda

  direk hep risalei nur dersek yanl?ş anlamalara meydan vermiş oluruz.

  üstad böyle söyledi,şöyle söyledi şeklinde konuşursak muthatab yanl?ş anlar ,der ki siz üstad? peygamber mi görüyorsunuz,neden efendimizi asm anlatm?yorsunuz,hep üstad hep üstad.

  böyle diyenlerde çok,cevap veriyorsunuz yinede anlam?yor.

  amma kapal? olarak sorduğu sorulara cevap verince merak ediyor,sen bunlar? nerden öğrendin diye sormaya başl?yor.
  o zaman üstad? ve risaleyi ha anlat ha anlat,hiçbir tepki vermez.
  Konu HakanBa tarafından (07.06.07 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  yukarda bu sorunn neden kaynaklandığı anlatmaya çalıştım,


  cevabını bir düşüneyim.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Nurcular akl?n? kullanam?yor, Risalelerden başka bir şey okumuyor, düşünmüyor ve hakeza... Bu aralar baz? cenahlar taraf?ndan böyle safsatalar çok s?k uyduruluyor. Bunu duyan bir zat ise geçmiş deneyimlerini işe katarak taragirlik hissi ile bunu desteklemek için hemen yorumluyor.
  Risale-i Nur sahs-? manevidir. Dolay?s? ile kişisel hatalardan beridir. Bir kaç kişinin hatas? ile bütün Nurcular ayn? hatay? işliyor denilmez.
  Nurcularda olmamakla suçlad?klar? Akletmek nedir?
  Akletmek;elle tutulur somut verilerle meseleler aras?nda bağ kurup; tarafgirlik, arzu, beklenti gibi hislerden soyutlanm?ş kavramd?r.

  Tan?mdaki tarafgirlik kavram?n? açmak laz?m.Tan?mda kast edilen tarafgirlik menfi sonuçlar doğuran nifak, kin ve düşmanl?ğa sebebiyet veren tarafgirliktir. Kendisine muhallif olan kişiyi, tarafgir bir tutumla, akl?n? kullanmadan zemm etmek, yanl?ş ilan etmek işte cinayet budur.

  Müsbet tarafgirlik ise, bir zalim yada bir görev karş?s?nda kendi gibi düşünenlerden yard?m almak demektir. Tarih boyunca akl? baş?nda olan herkez bu yolu tercih etmiştir.
  Ben aç?kça söylemek isityorum, Nurlara taraf olmayan birinin din hakk?nda sorduğu soruyu Risalelerden yard?m alarak cevapland?rmamdan sonra, Nurcular? Allah'a şirk koşmakla suçlamas?, Said Nursi'yi peygamber, Risaleleri Kuran gibi gördüğümüzü iddia etmesi , Nurcular? akl?n? kullanmamakla itham etmesi, ard?ndan o kişiye benim karş? olarak sorduğum soruyu güvendiği bir zat?n yaz?s?n? aynen past edip cevaplamas? benim iddiama kan?tt?r ki;?nsanl?k her müşkülünde tarafgir olduğu cenahatan yard?m almaya koşar. Kah aynen o yard?m? uygular, kah biraz eksiltir, k?salt?r, ekler, fazlalaşt?r?r. Bunda itiraza medar olabilecek hiç bir husus yoktur. Buna itiraz eden şah?s ya bu kanunu bilmiyor yada tarafgir bir dürbünle bak?yor ki, itiraz ettiğ şeyi aynen kendi yap?yor.
  Üstünde durulacak bir mevzu değil.
  Muhabbetle
  Konu HakanBa tarafından (07.06.07 Saat 23:51 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Akl?m?z? neden risaleler üzeine temellendiriyoruz.Buna elcevap;


  Çünkü risalei nur bir tecdit vazifesi görüyor.Yani yenileme;


  Yani;din dusturlar?n? bu asr?n insanlar?n? ikna edecek şekilde ispatl?yor.


  as?r başka bir as?rd?r.çünkü bu zamanda dine gelen şüpheler ilimden ve fenden geliyor,


  ve medeni insanlara galebede ikna ile olacağ?ndan delile yap?ş?yoruz.


  Ve bize bu iki konuda tam en güzel örnek olan? risalei nur külliyat?n? gördüğümüzden ona yap?ş?yoruz.


  Risalei nur iman hakikatlar?n? öyle ispatl?yor ki yediden yetmişe herkes ondan istifade ediyor.


  Ve sosyal hayat?n s?k?nt?lar?na ve dertlerine öyle güzel çare sunuyor ki,


  ondan başka yerde o çareler bulunmuyor.

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı
  Risale-i Nur talebeleri bilgi hammal? m??
  Sadece okur ve yaşamazsa evet.Bu sadece Risale-i Nur okuyanlar için geçerli değildir.Farkl? kitap okuyan meslek ve meşrepteki kardeşlerimiz için de geçerlidir.Okuyup okuyup yaşant?ya geçirmeyenlere atfedilen bir cümledir.

  Risale-i Nur okuyanlar taassup bakmazlar.Taasup bak?lacak bir durum göremiyorum.Çünkü kitabidirler.Yani Kur'an endeskli bir kitap ve de Risale-i nur'un uslübu zaten ikna edicidir.Eğer taassup yap?lsa idi dünya alimleri incelerken bu konuya değinirdi.

  Önce bu soruya cevap vermek için Risale-i nur Külliyat?n?(14 cilt) okumas? laz?m.
  Ki kural böyledir.Bir yaz? hakk?nda olumlu-olumsuz eleştiri ve yorum yapabilmek için önce o konu hakk?nda bir araşt?rma yapmas? gerekiyor.

  Kişi yaşant?s?na geçirmiyorsa bunu genel manada talebelere mal edilmesi insafsizliktir.
  Peygamber efendimiz asv diyor ki:''Bir kişinin iman?n?n kurtulmas?na sebep olmak,sahralar dolusu koyundan daha hay?rl?d?r'' evkema kal.Orjinal cümleler olmaya bilir...

  Amaç iman? kurtarmak.Ve Kur'an sünneti daha iyi anlayabilmek için Kuran ve sünneti rehber ederek,Kur'an hakikatlerinden taviz vermeyerek bu eserleri de yard?mc? olarak rehber etmektir.
  Zira Alimler,Peygamberlerin varisleridir.
  Konu HakanBa tarafından (07.06.07 Saat 23:52 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Nur Talebeleri Sadece Risale-i Nur mu Okuyorlar?
  By terennüm in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 61
  Son Mesaj: 29.11.16, 22:00
 2. Bir Metod Kitabı Olarak Hayat ve Risale-i Nur - Levent Bilgi
  By BiKeS_ in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16.05.11, 09:53
 3. Risale-i Nurun İlk Talebeleri
  By havf_reca in forum Tavsiye Edilen Siteler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.07.08, 22:09
 4. Risale Okumaları Metodları Hakkında Bilgi
  By zerre06 in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 16.03.08, 17:40
 5. Risale-i Nur Talebeleri ve Tefekkür
  By hayırlısı in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 07.01.08, 17:57

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0