+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13
Like Tree1Beğeni

Konu: Hizmet Düsturları

 1. #1
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart Hizmet Düsturları

  1.RİSALE-İ NURA AİT HİZMETLER
  nurları kendi mali ve telifi gibi hissedip sahip çıkmak.
  nurlar vasıtası ile Kurana hizmeti hayatınn en mühim ve büyük gayesi olarak görmek..
  nurların neşrine ciddi olarak çalışıp ehil olanlara ulaştırmağa vasıta olmak...
  nurlarla bizzat iştigale büyük önem vermek...nurları dikkatle ve devamlı mütalaa etmek,nurlarla sıkı ve ciddi irtibat içinde olmak..
  nurların neşr edildiği dersaneler açmak ve onlara sahip çıkmak.

  nurlaru yeterli görmek,başka eserlere ihtiyaç hissetmemek,nazarını nur haricine dağıtmamak,nurlardan aldığı feyze kanaat etmek..nurlara sadık olmak..


  nurlara tam teslimiyet,hüsnü zan ,itimat içinde olmak.
  nurlara karşı şiddetli bir iştiyak ve muhabbet,metin bir itimat sadıkane bir bağlılık ve ciddi irtibat içinde olmak..

  nurlarda ve nur üstadda tevhid-i kıble etmek..başka da teveccüh kıblesi edinmemek.
  nurları şerh ve izah,tekmil ve tahşiye,neşr ve talim tanzim ve tertip ile tefsir ve tashih vazifelerini yapmak..

  kaynak ;risale-i nur külliyatı..

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 2. #2
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  2.HAREKAT DUSTURLARI.
  a.TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLMAK,İHTİYAT.
  hizmeti aksatmadan luzumu kadar dikkat ve ihtiyat etmek gereklidir.
  hizmete zarar gelmemesi için cesurane ve ihtiyatsız hareketlerden bir derece çekinmek lazımdır.
  ehli dalaletin evhamını tahtik ederek tecavüze sevk edecek şeylerden kaçınmalı..
  hizmetin nazik sırların na-ehillerin eline vermemeli.sırları faş etmemeli.
  münafıklara karşı daima ihtiyat lazımdır.
  ihtiyat etmek lazımdır,aleyhimizdekiler çok dessas ,hain ve alçaktırlar.(bediüzzaman)


  b.TEMKİN,İTİDAL-İ DEM
  hizmette bulunanlar daima soğukkanlı ve sakin olmalı.hucumlar,sıkıntılar karşısında telaş etmemeli,sarsılmamalıdır
  "fevkalade ehemmiyetli olan sukun,temkin ve itidal-i demmin kati luzumu beni sabır ve tahammüle sevk etti.."

  c.SİYASETE GİRMEMEK
  Nur talabeleri siyasi cereyanlara tebi ve alet olmamalı.
  siyasi tarafgirlik içine girmeden ,dost- düşman ayrırmadan herkese iman hakikatlarını neşr etmeli.
  "siyasi cereyanlar sizi tefrikaya atmasın.".
  "siyaset-i dünya ile alakadar değilim.."

  d.ŞAHS-I MANEVİ TEŞKİL ETMEK

  Nur talabeleri eneleri nahnuye tebdille şahsı manevi oluşturmalıdır.has şakirtler "şahs-ı maneviyi" teşkil eder
  şahsa değil şahsı maneviye önem atf etmeli,nazar etmeli.
  zaman cemaat zamanıdır esasına göre hareket etmeli.

  e.MEŞVERET-İ ŞERİYYE
  nur talabeleri meşveret-i şeriyye ile reylerini teşettütten korumalı.
  hizmette tatbikat ve tercihattaki uygulamaları meşveret ile tanzim etmelidir.
  "meşveret ile maslahat ne ise yaparsınız"


  f.HAREKATI KURandAN GELEN DUSTURLARA GÖRE TANZİM ETMEK

  g.MÜSBET HAREKET ETMEK

  nur talabelerinni vazifeleri müsbet hareket etmektir
  muhabbet fedaisi olarak hareket edip harekatında husumete yer vermemeli.
  kimse ile münakaşa ,mübareze içine girmemeli.herkesle dostane ilişki içinde olmalı.mesleğimiz münakaşa ve münazara değildir.
  birlik ve kardeşliği korumalı ayrımcılığa prim vermemeli.
  asayişi mıhafaza etmeli,daima sulh ve barışı esas almalı,emniyetin temsilcisi olup herkese güven telkin etmelidir.
  mesleğimiz tamir ve tedafü olup tahrip ve tecavüz değildir..
  meşrep ihtilafını menfi tarzda istimal etmemeli.yalnız kendi mesleğinin mıhabbeti ile hareket etmeli.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 3. #3
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  3.NİHAİ HEDEFLER,GAYE-İ HAYALLER
  A.İLAY-I KELİMETULLAH
  maksadımız ilay-ı kelimetullahtır.
  iyiliği emr edip kötülükten men etme vazifesini ifa..
  kuran hakikatlarını ders vermek..kuran ve iman hakikatlarını neşr etmek.
  hak dinin galabesi için uğraşmak..
  kuranı öğrenmek ve öğretmek,hatt-ı kuranı muhafaza..

  B.KURANIN HAKİMİYETİNİ TESİS
  İslam şeairinin,sünnet-i seniyyenin ihya edilmesi bidaların imhası
  şer'i ahkamın tamamen icra ve tatbiki.

  C.İTTİHAD-İ İSLAMI TESİS
  alem-i islamın muhabbet ve uhuvvet içinde birliğini tesis temek.
  kürfü mutlaka karşıda islam-isevi ittifakını tesis.

  D.FİKR-İ KÜFRİYİ KATL
  küfür fikriyatını katl ile zındıka cereyanlarını imha ile durdurmak.
  insanlığı küfür ve dalalet cereyanlarından korumak,tecavüzlerine karşı kurani bir sedd çekmek.onların tahribatını tamir etmek.
  dünyayı küfürden ve dalaletin pisliklerinden temizlemek..fitne ve anarşiyi yok etmek.sulh-u umumiyi tesis etmek.
  fitnenin izalesi ile hak dinin galebesi için çalışmak.

  E.HER YERDE İSLAM ÜNİVERSİTELERİ AÇMAK
  medresetüzzehra denilen hem fen hem din ilimlerinin birlikte okutulduğu mektepleri her yerde açmak.böylelikle batı medeniyetini islam ile barıştırmak hakiki islam medeniyetini inşa etmek.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 4. #4
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  4.İrŞad ve teblİĞ prensİplerİ
  .....

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 5. #5
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  Alıntı hicap Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  4.İrŞad ve teblİĞ prensİplerİ
  .....
  4.İRŞAD VE TEBLİĞ PRENSİPLERİ
  a.irşad ve ıslaha önce kendi nefsinden başlamalı.
  nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez.kendi nefsini irşad etmeden başkasının irşadına kalkışan kişi irşadı tesirsiz kılar.
  kendi nefsini herkesten çok nasihata,irşada muhtaç ve nefsini herkesten süfli ve edna görmelidir.

  b.irşadda lisan-i hal lisan-ı kalden daha tesirlidir.akılları gözünde olan avama ders veren ,fiildir.
  bizler islam ahlakının ve iman hakikatlarının kemalatını fiillerimizle göstermeliyiz.islamiyetin mahbub ve ulvi olduğunu emirlerine imtisal ederek efal ve ahlakımızla göstermeliyiz

  c.irşadda öncelikle iman esaslarını ders vermeli sonra temel ibadetlere(namaz)geçmelidir.

  d.irşadda ikna ve isbat yolunu takip etmeli,müddeamızı isbat etmeliyiz.(risale-i nurun tarzı)

  e.irşadda kavl-i leyyini esas almalıdır,nazikane ve nezih bir uslup takip edilmelidir.lutf-u irşadı esas almalıdır.
  muhatabın kusurunu teşhir etmeden perdeyi yırtmadan ıslaha çalışmalı.çok fenalık var ki perde altında kaldıkça,yırtılmadıkça ondan gafil kalındıkça sınırlı kaldığı gibi,o fenalık sahibi de perde-i hicab altında kendini ıslaha çalışır.perde yırtılsa ,hücüm edilse fenalık tevessü eder.fena kimselere iyisin iyisin demekle iyileşmesi,iyi adama fenasın fenasın demekle fenalaşması çok vuku bulmuştur.

  f.irşadda muhabbeti esas almalı,husumete yer vermemeli.
  biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur.husumet vahşilerin vahşetine karşıdır.

  g.irşadda fenalığı anlatmadan iyiyi ders vermelidir.
  batılı tasvir etmek saf zihinleri idlal eder.


  h.irşadda hazm olunmayan ilim telkin olunmamalı.

  ı.irşadda muhatabın,cemaatin,istidat ,ahval ve derecatı ve fehmi göz önüne alınmalı,mizac vekabiliyetlere göre irşad yapmalıdır.
  ata ot,arslana et vermeli..

  j.irşadda teenni-i hikmetle tedricilik esasına göre hareket etmeli.muhatap herşeyi birden öğrenip hazm edip yaşayamaz.musamahıyı esas almalıdır.

  k.irşadda asla münakaşa ve cedel tarzına girmemeli.
  biz tahrip ve tecavüz değil tamir ve müdafaa halindeyiz.
  kimse ile husmete girmeden,sert,kırıcı ve tecavüzkar olmadan muhabbet fedaisi olarak şefkatle insanları irşada çalışmalıdır.

  l.irşadda kemmiyete değil keyfiyete önem vermelidir.
  müşteri olmayanlara zorla mal satnaya çalışmamalı,bizler müşterileri arayıp yalvarmağa mecbur değiliz.
  ehil olanlarla meşgul olmalıdır,ihtiyacını hissedenlerle alaka kurmalıdır.
  hınzırın boynuna inci takılmaz.hakikatları işittiği halde hala imana ,hizmete tecavüz edenlerle ilişik kesilmeli..

  m.irşad esnasında izeet-i imaniyeyi ve ilmiyeyi muhafaza etmelidir.

  n.irşadda doğrluğu,sıdkı esas almalı.asla yalaan hileye tevessül etmemeli.

  o.irşadda kendi vazifesi olan tebliği ifa ettikten sonra Cenab-ı Hakkın işi olan güzel tesir etmek,muvaffak olmak gibi neticelere karışmamalı,müdahele etmemeli.
  vazifede azami hırs göstermekle beraber hizmetlerin neticelerine kanaat etmekle mükellefiz.
  mevcuda iktifa dun- himmetlilik,semere-i sayine rıza ise kanaattir.

  ö.irşad zarar veriyorsa bırakılmalı.
  her doğru her yerde söylenmez.mesela dinsize dinsizsin deemk onu tecavüze sevk edebilir.

  p.irşadda faydalı olabilmek için nefret ettirici olmamalı.irişadda sevimli tavırlar içinde olmalı itici olmamalıdır.

  r.irşadda hakkın hatırını ali tutmalı ve hiçbir hatıra feda etmemeli.daima hakperest olmalı.

  s.irşad esnasında karşılaşılan zorluklara tahammül etmeli.insanların levm-i laimine kulak asmamalı.vazifede sebat edip futur vermemeli.irşadda imtihandır.

  ş.irşad esnasında şeri muvazene muhafaza edilmeli.
  herşeyi olduğu gibi tavsif edip mübalağa ve mücazefeye girmemelidir.
  alim-i muhakkik olmal ta iddiayı isbat etmeli
  hakim-i mudakkik olmalı ta şeri dengeyi bozmamalı..ve beliğ-i mukni olmalı..

  t.irşadda güzel tesir etme hasbiliktedir,o da garazsızlık ve şahsi menfaati terktir,,irşadda samimiyet ve ihlas çok önemlidir.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 6. #6
  Pürheves hayal_et - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2011
  Mesajlar
  153

  Standart

  güzel paylaşımlarınız için teşekkür ediyorum güzel ve faydalı bilgiler yayımlamışsınız teşekkürler
  hayal edin, sadece mutluluğu hayal edin..

 7. #7
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  SLMNALYKM...
  Biz teşekkür ederiz kardeşim...Mevlam hakkıyla istifade edip hayatımıza geçirmeyi, misal olmayı, anlatmayı nsip etsin inş.
  s.a.

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 8. #8
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  5.HİZMET DÜSTÜRLARI
  A.SADAKAT:Üstada,nurlara ve hizmete sarsılmaz bir bağlılıkla bağlanmak ve asla dönmemek..

  B.SEBAT-METANET;hizmet yolunda başa gelen her türlü müşkilat ve sıkınt karşısında yılmamak,gevşeklik göstermemek.şevkle hizmete devam etmek.
  "mesleğimizde ihlas-ı tammeden sonra en büyük esass sebat ve metanettir.

  C.HİZMETE ŞEVKLE GAYRET ETMEK.
  hizmete samimi ve ciddi bir iştiyak ve şevkle gayret etmek..
  istirahata meyl ve tenbellikle hizmeti aksatmamak

  D.SABİR VE TAHAMMÜL
  Hizmette karşılaşılan zahmet ve meşakkketlere ,sıkıntılara sabr ile tahammül etmek.

  E.İHLAS-I TAMME
  hizmeti hiç bir şeye alet etmeden yalnız ALLAH rızası için hizmet etmek.
  hasbiyane ,garazsız ,ıvazsız hizmet vermek.

  ...........

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 9. #9
  Ehil Üye hicap - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  1.035

  Standart

  F.FEDAKARLIK
  her hissini maksada feda etmek.
  maddi-i manevi herşeyden feragatla hizmete devam etmek.
  hizmeti herşeye tercih edip herşeyin üsütnde tutmak

  G.MUHABBET-ŞEFKAT
  muhabet fedaisi olarak hizmet etmekiharekatına muhabbet ve şefkati hakim kılmak

  H.ŞECAAT-KAHRAMANLIK,
  düşmana karşı korku göstermemek,korku nedenii le hizmeti aksatmamak.
  şehamet-i imaniye ile şecaat ile kahramancasına hizmet etmek.
  "dünyayı aleyhimize sevk etseler kuranın kuvvetiyle ALLAHIN inayetiyle kaçmayız.

  I.İZZET-İ İMANİYE
  hizmette imanın izzetini korumalı.
  zulm eden düşmana karşı tevazu göstererek tezellül etmemelidir.mütecaviz dinsize karşı mahviyet ve tevazu gösterilmez.
  canavar vicdanı taşıyanlara karşı dalkavukluk etmek ,zaaf göstermek onları tecavüze sevk eder.,kendini ezdirmeye cesaret verir..

  İ.HAMİYET-İ DİNİYE
  islama vurulan darbeleri vicdanında hissetmek..islamın maruz kaldığı tehlikelere karşı dinine sahip çıkmak.

  J.ŞÜKR-Ü MUTLAK
  hizmet yolunda her müşkilatı hoş görüp şükr etmek.
  her muvaffakıyeti ALLAHTAN bilip şükr etmek

  K.SIDK
  daima doğruluğu eas almak.

  L.CİDDİYET
  ciddiyetle hizmete devam etmek.

  M.ÜMİTVAR OLMAK
  asla yeise girmemek.

  N.TEBLİĞ-TEMSİL


  O.HULLET-UHUVVET

  Ö.TESANÜDÜ MUHAFAZA..

  TAİF' TE TAŞLANMAK;MEDİNE'DE AÇ KALMAK; UHUD'DA YARALANMAKDA SÜNNET...


 10. #10
  Vefakar Üye edafülibad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2009
  Mesajlar
  322

  Standart

  Bizde de ablalarımız hep 3 Z kuralı derler;
  Ziyaret
  Ziyafet
  Zerafet

  Gerçektende etkili olan bir kural.
  hicap bunu beğendi.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. *.Risale-i Nur derslerinden istifafe etmenin düsturları.*
  By ÖmerCAN in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 02.07.09, 11:43
 2. Hizmet Düsturları
  By nura sevdalı in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 27.04.09, 10:54
 3. Risale-i Nurların Hizmet Düsturları
  By Abdulbaki in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 58
  Son Mesaj: 08.08.08, 20:00
 4. Risale-i Nur Meslek ve Meşrebinin Düsturları
  By gulsah in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 72
  Son Mesaj: 16.06.07, 12:41
 5. Günlük Hayat Düsturları
  By Mustafa Bayram in forum Sahabeler ve Sünnet-i Seniyye
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 22.07.06, 13:05

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0