Varlıkların Yaratıcısına yakarışı

Avaz, bağırmak, çığlık atmak. Avaz ismi TRT’nin Türki Cumhuriyetlere yönelik kurduğu kanalın yayınının adı. Herkes bu ismin nereden çıktığını araştırıyor. Merak ediyor. Ben de günlük dersimi takip ederken Risâle-i Nurda avaz’la karşılaştım. Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî, Lemeat isimli eserinde: 1208, 1209, 1210 ve 1211'inci sahifelerde avaz’dan bahsediyor. Kâinatın nasıl avaz avaz Allah’ı haykırışını, her varlığın kendi lisan-ı mahsusu ile Cenâb-ı Hakka, Yaratıcısına yakarışını, seslenişini dile getiriyor. Büyük ve katı cansız sanılan varlıkların, gerçekte canlı varlıklar olduğunu beyan ediyor. Tabiî kulağı olanlara ve bu manevî konuşmaları, sesleri hissedeceklere, işiteceklere beyan ediyor.
Ticaretin dahi sevgi üzerine kurulmasından, dünya kapısını ticaretin açacağından girişle, vicdanımıza dahi çığlık attırıyor. Bağırıyor çağırıyoruz. Vicdanında Allah’ı duyanların haykırışlarına dem vuruyor. Evet! kâinatla, dünyayla konuştukça, yeryüzünün ve yeryüzündeki varlıkların, avazını, çığlığını duyabiliyoruz. Bazen bu sesler, gök gürültüsü gibi veya deprem gibi korkutucu ve kulaklarımızı tırmalayıcı da olabilir. Ama bu seslerden çığlıklardan korkmamalıyız. Kulaklarımızı, bu seslere kapamamız da çare değil. Çünkü bu sesler, zelzele, deprem, deniz ve okyanus dalgalarının kıyıya vuruşta çıkardığı sesler, havanın sesleri nakli, tozlaşmadaki vazifesi, ısıyı, ışığı yayması. Bir işinin diğer işlerine engel olamaması. Gök gürültüsü, kuş sesleri, yağmurun yağışındaki ahengi. Yağmurun yere ulaşması ile çıkardığı ritmik sesler. Şıpıltılar. Ağaç dallarının rüzgâr ile hareketi, birbirine sürtünmesi ile çıkan hışıltılar. Hepsi varlıkların, el birliği ile kâinatı raksa getirmesinin, ilâhî musikînin bir parçasıdır.
Allah’ı anmaktan gelen güzel nağmelerdir. İlâhî bir musikîdir. İlâhî bir korodur. Yalvarış ve yakarış sesleridir. Allah’ı Yaradanı tesbihdir. Anmaktır. Cenâb-ı Hakkı zikirdir. Bir anlamda var oluşlarının, varlıklarının sebebidir. Camit, katı, sessiz varlıklar olmadıklarını, hissettiklerini, duyduklarını, duygu yüklü varlıklar olduklarını aleme haykırışlarıdır. Biz de varız derler, insan olan insanlara.
CİHAT ERDOĞ / cihaterdog@Yahoo.Com
20.07.2009 http://www.yeniasya.com.tr/2009/07/2...ka/default.htm