+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Lemeatın Penceresınden Kadın Psıkolojısı

 1. #1
  Ehil Üye yakaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2.467

  Standart Lemeatın Penceresınden Kadın Psıkolojısı

  Lemaat, Bediüzzaman Hazretlerinin ilk eserlerinden bir tanesi.
  Dilerseniz önce yazıldığı dönemdeki ortamı hatırlayalım:
  Bediüzzaman Hazretleri Birinci Dünya Savaşında Doğu Cephesinde alay komutanı olarak Ermeni ve Ruslara karşı çarpışırken, esir düştüğü Rusların elinden firar ederek Kasım 1918’de İstanbul’a ulaştığında Harbiye Nazırı Enver Paşa’nın teklifiyle Dârülhikmeti’l-İslâmiyeye üye tayin edilir. Şeyhül İslâm Musa Kâzım Efendinin teklifi ile Sultan Vahdettin tarafından kendisine ilmiyede “Mahreç” payesi verilir. Bu paye Osmanlı ülkesindeki bütün resmî ulemanın reisi olan “Başmüderrislik”ten sonraki ilmî rütbe anlamına geliyordu.
  Çamlıca’da Yusuf İzzettin Paşa Köşkü’nde kalan Bediüzzaman, Kur’ân’ın mucizeliğini çağın insanına göstermek için yazdıklarını neşretmeye başlar. (Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, s. 10.) Lemeat’ta neşredilen bu eserlerden bir tanesiydi.
  Zira o çok genç yaşta, yıllar önce daha Van’da iken hayatını Kur’ân’ın mucizeliğini ispata adamaya söz vermiştir. Vali konağında bir gazetede okuduğu haber hayatının gayesini de tayin etmiştir. Haberde, İngiliz Sömürgeler Bakanı Gladstone, “İslâm dünyasına hâkim olmak için ya Kur’ân Müslümanların elinden alınmalı ya da Müslümanlar Kur’ân’dan soğutulmalı” demektedir. Bu dehşetli “sömürge planı”nı temelinden sarsacak eserler için hayatını vakfetmeye haberi okuduğunda karar vermiştir.
  Hayatının bir devresinde verdiği bu karardan vazgeçmez. Dârühikmeti’l-İslâmiye üyesi iken de Kur’ân’ın mucizeliğini neşir hizmetine devam eder.
  Avrupa medeniyetinin Kur’ân’ın hükümlerine hücumları esnasında kullandığı vasıtalardan bir tanesi de kadındır. “Kur’ân’ın tesettür hükmü kadınları esaret altına alıyor,” fikri Tanzimat sonrası fikir dünyasında yer etmiş, pozitivist Osmanlı aydınlarının da savunduğu tezlerden birisi olmuştur. (Pozitivizm: Gerçeğin deney ve gözlemle elde edilebileceğini savunan felsefî görüş.)
  Mehmet Akif Ersoy’un, İsmail Hakkı İzmirli’nin, Mahmut Esat’ın, Ahmet Mithat Efendinin eserlerinde pozitivizmden kaynaklanan bu görüşlere karşı Kur’ân’ın hükümlerinin hak ve hakikat olduğunu müdafaa eden tespitlerini sıklıkla okumak mümkündür.
  Sözgelimi Mahmut Esat, Eşref Edip’in çıkardığı Sebilürreşad’da 1914 Ocak ayında yayınlanan “Tesettür-ü Nisvan Meselesi Hakkında Son Söz” başlıklı makalesinde “İlân-ı meşrutiyetten beri kadın meselesi, güya tesettür meselesinden ibaretmiş gibi sürekli bu mesele ile iştigal edilmesinden herkese artık usanç geldiğini” ifade eder. “Şaşarım! Erkekleri bile henüz hür olmayan bir memlekette kadınlara hürriyet vermekten bahsediliyor… Siz erkek kadın herkesi Allah’ın emri ve Resulünün sünneti üzerine talim ve terbiye ediniz, onlar şeriatın kendilerine bahşettiği hukuku öğrenir ve kullanırlar” der. (Köprü dergisi, Güz–2003.)

  Bediüzzaman Hazretleri de Lemaat’ta yer alan ve sonradan Tesettür Risalesi’nin esası olacak şu tespitlerle kadın konusundaki tartışmalara “muasır”larından çok daha farklı bir açıdan yaklaşır.
  Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış; yuvalarına dönmeli
  “Sefih erkekler, hevesatlarıyla kadınlaşırsa, o zaman açık saçık kadınlar da hayâsızlıkla erkekleşirler. (Üstadımızın Arabca bir ifadesi )” (Haşiye 1)
  "Mim"siz medeniyet, taife-i nisayı yuvalardan uçurmuş, hürmetleri de kırmış, mebzul metaı yapmış. Şer’-i İslâm onları
  Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Hürmetleri orada; rahatları evlerde, hayat-ı ailede. Temizlik ziynetleri;
  Haşmetleri hüsn-ü hulk, lûtuf ve cemali ismet, hüsn-ü kemali şefkat, eğlencesi evlâdı. Bunca esbab-ı ifsad, demir sebat kararı
  Lâzımdır, tâ dayansın. Bir meclis-i ihvanda güzel karı girdikçe, riya ile rekabet, hased ile hodgâmlık debretir damarları.
  Yatmış olan hevesat birden bire uyanır. Taife-i nisada serbestî inkişafı, sebep olmuş beşerde ahlâk-ı seyyienin birden bire inkişafı.
  Şu medenî beşerin hırçınlaşmış ruhunda, şu suretler denilen küçük cenazelerin, mütebessim meyyitlerin rolleri pek azimdir; Hem müthiştir tesiri. (Haşiye 2)
  Memnu’ heykel, suretler, ya zulm-ü mütehaccir, ya mütecessid riya, ya müncemid hevestir. Ya tılsımdır; celp eder o habis ervahları.
  Haşiye 1: Tesettür Risalesinin esasıdır. Yirmi sene sonra müellifinin mahkûmiyetine sebep gösteren bir mahkeme, kendini ve hâkimlerini ebedî mahkûm ve mahcup eylemiş.
  Haşiye 2: Nasıl meyyite bir karıya nefsanî nazarla bakmak nefsin dehşetli alçaklığını gösterir; öyle de rahmete muhtaç bir bîçare meyyitenin güzel tasvirine bakmak, ruhun hissiyat-ı ulviyesini söndürür. (Sözler, s. 668.)


  Kadın erkekleşirse…
  Günümüzde kadın konusuna duyarlı hemen herkesin söyleyegeldiği bir hakikattir bu. Üstelik yeni bir tespit de değildir. Yaklaşık 100 yıl önce de mütefekkirler gidişatı böyle değerlendirmişlerdir.
  Evet, kadının evinden çıkıp çalışma hayatına atılmasıyla birlikte kadınlığa has letafetini zamanla yitirdiği, iktidar ve para kazanma hırsıyla âdeta erkekleştiği bir vakıadır.
  Tüm dünyada kadınlardaki bu davranış değişikliğini çoğu araştırmacı sanayi devrimine bağlamaktadır. Yani kadınların fabrikalarda çalışma başlamasına.
  Osmanlı toplumunda da kadınlardaki davranış değişiklikleri, çalışma hayatına başlamayla tetiklenmekte, akabinde yeni kurulan Cumhuriyet Türkiye’sinde de bu değişim devam etmektedir.
  Kadınlardaki bu davranış değişikliği edebiyat alanında da birçok esere ilham kaynağı olmuştur. Sözgelimi ünlü romancımız Hüseyin Rahmi Gürpınar, 1933’de “Kadın Erkekleşince” isimli üç perdelik bir tiyatro eseri kaleme almıştır.


  Demir sebatlı kadınlar…
  Bediüzzaman Hazretlerinin kadındaki bu davranış değişikliğini tahlili ilginçtir: Kadınlardaki değişimin nedeni, sefih erkeklerdir.
  “Sefih erkekler, hevesatlarıyla kadınlaşırsa, o zaman açık saçık kadınlar da hayâsızlıkla erkekleşirler,” der Bediüzzaman.
  Sefih medeniyet kadını yuvasından çıkarmış, ona gösterilmesi gereken hürmeti kırmıştır. Kadının rahatı evindedir, çocuklarıyla eğlenceli sohbetlerindedir. Kadını ifsat eden, yoldan çıkaran o kadar çok sebep vardır ki, dayanabilmesi için kararında âdeta demir gibi sebat göstermesi gerekir. Kadının dış dünyada erkeklerle karışık ortamlarda bulunması uyuyan nefsanî hisleri uyandırır. Riyayı, rekabeti, hasedi ve bencilliği canlandırır. “Kadın özgürlüğü” hareketleri insanoğlunda kötü ahlâkların birdenbire inkişaf etmesine sebeptir. Ayrıca medeniyetin getirdiği malzemesi kadın olan birçok yenilik de insanoğlunun hırçın ruhunu kötü yönde etkilemekte, tahrip etmektedir. Fotoğraflar, posterler, filmler, klipler, afişler, heykeller gibi “küçük cenazeler” âdeta birer “tılsım” gibi cazibedar bir fitne unsuru olmaktadır.


  Doğrusu, “Bu kadınlar yoldan çıktı” diyen çoğu sefih erkeğin Bediüzzaman tarafından “suçlu” olarak değerlendirilmesi gerçekten muazzam bir tespittir. Şu an dahi son derece hayatın içinden, aktüel ve orijinal bir hakikattir!


  Erkekler kadınlaşırsa…
  Peki, erkekler âleminde durum nasıl? Onlar nasıl değişti, değişiyor?
  Kadınlar çalışma hayatının getirdiği ekonomik özgürlük konforuyla(!) tüketim ekonomisinin alışveriş çarkında hızla yol alırken, erkekler neler yapıyor?
  Kanaat iktisat konusundaki düşünceleri neler? Zekât, yardımlaşma durumları ne âlemde? Faize ne kadar bulaşmaktalar? İşyerlerinde çalışma ahlâkına uygun davranıyorlar mı? Dostluklar neye göre ayarlanıyor?
  Hayat arkadaşlarını seçerken nelere dikkat ediyorlar? Yanlarındaki kadında aradıkları özellikler neler?
  Bu soruların cevaplarını sağlıklı zeminlerde tartışmadan problemleri çözebilmek mümkün görünmüyor.
  Evlilikle ilgili satırları yazarken, kimi zaman dostlarımla yaptığım sohbetleri hatırlıyorum. “Bu erkeklere bir haller oldu. Peygamber nasihatini unuttu çoğu. Önce güzellik, para ve asalet ardından dindarlık aranıyor. ‘Hepsi bir arada neden olmasın?’ diyen açgözler de mevcut!” yollu sohbetlere sadece biz değil, eminim birçok hanım aşina!
  İşin ilginç yanı, bu erkek modelini yetiştiren anneler... Onlar da kıymetli oğullarının istikbaldeki parlak kariyerlerinin etkilenmemesi için çoğu zaman “asrî gelin adayları” peşindeler.
  Erkeklerin ekonomik güce göre sıklıkla değişen araba modelleri ya da cep telefonları, sahibi olduğu işyerinde çalışan işçilerin hukuklarındaki duyarsızlık, zekât vazifesindeki aksamaların da açıklaması aynı zamanda.
  Ama kadın olsun erkek olsun, hiçbir teknolojik donanım, hiçbir maddî güç ölüm hakikatini değiştiremiyor.
  Ahiret günü hesap verme gerçeğini de…
  ''Madem ben de bu vatanın evlâdıyım,bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.''

  Emirdağ Lahikası

  ...EN GÜZELİ SİNELERDE BİR YAD-I CEMİL OLARAK KALIP GİTMEK...


 2. #2
  Pürheves gumus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2008
  Bulunduğu yer
  istanbul/ konya
  Yaş
  44
  Mesajlar
  242

  Standart

  paylaşım için allah razı olsun
  elinize sağlık
  ha bu arada tekrar hoşgeldiniz.
  inşaallah sağlık sorunları geride kalmıştır.

 3. #3
  Ehil Üye Bîçare S.V. - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  İstanbul/Üsküdar
  Mesajlar
  2.407

  Standart

  "Erkeklerin ekonomik güce göre sıklıkla değişen araba modelleri ya da cep telefonları, sahibi olduğu işyerinde çalışan işçilerin hukuklarındaki duyarsızlık, zekât vazifesindeki aksamaların da açıklaması aynı zamanda.
  Ama kadın olsun erkek olsun, hiçbir teknolojik donanım, hiçbir maddî güç ölüm hakikatini değiştiremiyor."
  Ahiret günü hesap verme gerçeğini de… !

  __________________

  [Tebrikler Yakaza can kardeşim. Bu güzel paylaşımların için...!]
  "İyyake nâ'büdü ve İyyake nesteîn."

  'Ancak Sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz' (Fâtiha Sûresi)


  "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.!" (H.Ş.)

  'Bırak bîçare feryâdı, belâdan; gel tevekkül kıl' (17.Söz.)

  "Şimdi 'OKU' kabirde okuyamazsın" (Z.Gündüzalp)

  'ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR' (YENİASYA)

  Selâm ve duâyla. Bîçare S.V.

 4. #4
  Ehil Üye yakaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2.467

  Standart

  [quote=gumus;377073]paylaşım için allah razı olsun
  elinize sağlık
  ha bu arada tekrar hoşgeldiniz.
  inşaallah sağlık sorunları geride kalmıştır

  RABBIM SIZLERDENDE RAZI OLSUN.
  SIZINDE OKUYUP DEGERLENDIREN GOZLERINIZE SAGLIK.
  HOSBULDUM SAGOLUNUZ.
  HAMDOLSUN IYIYIM
  SELAM VE DUA ILE...
  ''Madem ben de bu vatanın evlâdıyım,bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.''

  Emirdağ Lahikası

  ...EN GÜZELİ SİNELERDE BİR YAD-I CEMİL OLARAK KALIP GİTMEK...


 5. #5
  Dost a-word - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2009
  Mesajlar
  23

  Standart

  Allah razi olsun!

 6. #6
  Ehil Üye nur-35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  1.337

  Standart

  Ama kadın olsun erkek olsun, hiçbir teknolojik donanım, hiçbir maddî güç ölüm hakikatini değiştiremiyor.
  Ahiret günü hesap verme gerçeğini de…

  gerçekleri çok güzel bir şekilde ifade eden bir paylaşım Allah razı olsun......
  İMAN TEVHİDİ TEVHİD TESLİMİ
  TESLİM TEVEKKÜLÜ
  TEVEKKÜL SAADET-İ DAREYNİ İKTİZA EDER (SÖZLER)

  ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI , MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR


 7. #7
  Vefakar Üye ekrem_nur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2009
  Bulunduğu yer
  izmir
  Yaş
  41
  Mesajlar
  556

  Standart

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maşallah elleriize ve yüeğinize sağlık kardeşlerim rabbim sizi her hayırlı işlerde muvaffak eylesin amin
  binler selam ve dua ile...

 8. #8
  Ehil Üye yakaza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2008
  Mesajlar
  2.467

  Standart

  [quote=ekrem_nur;381112]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maşallah elleriize ve yüeğinize sağlık kardeşlerim rabbim sizi her hayırlı işlerde muvaffak eylesin amin
  binler selam ve dua ile...

  AMIN ECMAIN...
  ''Madem ben de bu vatanın evlâdıyım,bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır.''

  Emirdağ Lahikası

  ...EN GÜZELİ SİNELERDE BİR YAD-I CEMİL OLARAK KALIP GİTMEK...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kadın...
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.01.12, 14:58
 2. Kadın
  By muntehab in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.01.07, 14:04
 3. Erkek Erkektir, Kadın da Kadın
  By Meyvenin Zeyli in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 07.08.06, 10:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0