+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 20

Konu: Rusya´da Nurculuk Yasaklandı

 1. #1
  Dost leylanur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  39

  Angry Rusya´da Nurculuk Yasaklandı

  Rusya Yüksek mahkemesi, ülkede "Nurcular" olarak tan?mlad?ğ? grubun faaliyet göstermesini yasaklam?ş.

  ?şte haberin detaylar?:

  Rusya´da Nurculuk Yasakland?
  11.04.2008
  Dünya Bülteni´nin haberine göre Rusya Yüksek mahkemesi, ülkede "Nurcular" olarak tan?mlad?ğ? grubun faaliyet göstermesini yasaklad?. Rusya Yüksek Mahkemesi'nin karar?na 10 gün içinde itiraz edilebilecek. ?şte haberin detaylar?.  Dünya Bülteni / Haber Merkezi

  Rusya Yüksek Mahkemesi, "Türkiye ç?k?şl? olan ve Nurcular" olarak tan?mlad?ğ? grubun ülkede faaliyet göstermesini yasaklad?.

  Mahkemeden yap?lan aç?klamada, "Yüksek Mahkeme, kapal? oturumda Rusya Başsavc?l?ğ?'n?n, ülkenin ç?karlar?n?n korunmas? ile ilgili yapt?ğ? talebi görüştü. Başsavc?l?k, uluslararas? dini bir örgüt olan Nurcular'?n 'ekstremist' olduğuna karar verilmesini, Rusya topraklar?ndaki faaliyetlerinin de yasaklanmas?n? istedi. Biz de başsavc?l?ğ?n talebinin kabul edilmesine karar verdik" denildi.

  Rusya Yüksek Mahkemesi'nin karar?na 10 gün içinde itiraz edilebilecek.

  Rusya'n?n yasaklama karar?n? siyasi nedenlerle ald?ğ?, Rus haber ajans? RIA Novosti'nin haberine de yans?d?. Ajans haberinde, uluslararas? istihbarat verilerinde, Nurcular?n, Bozkurtlar örgütü ile bağlant?lar?n?n olduğu, Bozkurtlar'?n da dünyada "terörist" bir örgüt olarak kabul edildiğini iddia etti.

  Rus polisi, 2002-2004 y?llar? aras?nda Nurcular'a üye olduğu gerekçesiyle, 20'nin üzerinde Türk'ü s?n?r d?ş? etmişti. Moskova'da bir mahkeme de, geçen sene, Said Nursi'ye ait ve Rusça'ya tercüme edilen 14 kitab?n "aş?r?" olduğuna karar vermişti. Karara gerekçe olarak da Tataristan Savc?l?ğ?nca aç?lan ve Rusya Bilimler Akademisi Psikoloji Enstitüsü ve Yabanc? Diller Enstitüsü uzmanlar?ndan meydana gelen bilirkişi heyetince haz?rlanarak mahkemeye sunulan bir rapordaki baz? iddialar gerekçe olarak gösterilmişti. Raporda "Risale-i Nur'da dinler aras? bölücülük çağr?s? yap?ld?ğ?, radikalizm içerdiği, üstünlük propagandas? ve insanlar? dini inançlar?na göre aşağ?layan bölümler bulunduğu" ileri sürülüyordu.

  Risale-i Nur'lar?n yasaklanmas? öncesinde de Fethullah Gülen'le bağlant?l? olduğu öne sürülen okullar kapat?lm?şt?. Rusya, okullar? kapat?rken, bu okullarda, 'Pan - ?slamist, Pan - Türkist' propaganda ve 'casusluk' yap?ld?ğ?n? iddia etmişti  http://www.saidnursi.de/tr2/index.ph...asaklandi.html

 2. #2
  Gayyur ersen64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  75

  Standart

  Değerli Arkadaşlar,
  Rusyada ki yasak belli bir komitenin kapal? kap?lar arkas?nda ald?ğ? bir yasak karar?d?r.....Oralardan gelen arkadaşlardan dinledim rusyada elit tabaka risale-i nura s?cak bakt?ğ?n? söylemişlerdi....Hem bişey ysak olursa, halk?n ilgisi artacakt?r.....BEŞER ZULMEDER, KADER ADALET EDER....

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Her iki deccalin ç?kt?ğ? yerlerde risalei nurun yasak olmas? tevafuktur..

  ülkemizde yasaklanarak nas?l filizlenmişse..rusyada da öyle olacakt?r
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Gayyur ersen64 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  75

  Standart

  ?nŞeallahu Teala.....

  • İttihad, imtizac-ı efkârdır. İmtizâc-ı efkâr, mârifetin şua-ı elektriğiyle olur.
  • ALLAH'A TEVEKKÜL EDENE, ALLAH KAFİDİR.


 5. #5
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Rusya’daki dâvân?n Nurculukla ilgisi yok

  Rus haber ajans? Ria Novosti gece saatlerinde yay?nlanan ‘Nurcular’la ilgili dâvâ haberinde yer alan yorumlar?n kendilerine ait olmad?ğ?n?, gece haberi kaleme alan editörün bir y?l önce başka bas?n yay?n organlar?nda yer alan iddialar? dikkat etmeden habere eklediğini aç?klad?. Ajans Uluslararas? Redaktör Yöneticisi Andrey Nizamuddinov dâvân?n görülmesinin ard?ndan gerekli düzeltmeleri yaparak haberi servise koyacaklar?n? söyledi. Nitekim gazete dâvâ sonras? yerel saatle 16:26’da servise koyduğu haberde konunun daha önce devam eden Said Nursî’ye ait tercümelerin yasaklanmas? ile ilgili dâvân?n devam? şeklinde verdi. Mahkeme ‘Nurcular’ olarak nitelediği grubun ‘radikal’ bir yap?lanma olduğu gerekçesi ile Rusya topraklar?nda yasaklama getirdi. Mahkeme oturumuna başsavc?l?ğ?n yan? s?ra Adalet Bakanl?ğ? ve Federal Güvenlik Servisi’nden de temsilcilerin kat?ld?ğ? kaydedildi. Haberde mahkemede ‘Nurcular’? temsilen kimsenin bulunmad?ğ?, dâvân?n da 10 gün içinde temyize aç?k olduğu belirtildi. Ajans haberinde uluslar aras? istihbarat raporlar?na göre ‘Nurcular’ olarak bilinen grubun kimi terör faaliyetlerde bulunduğu düşünülen ‘Bozkurt’ olarak bilinen örgütle irtibatl? olduğu bilgisine yer verdi.

  Yeni Asya
  http://www.yeniasya.com.tr/2008/04/12/dunya/h2.htm
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 6. #6
  Gayyur harameyn_72 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  142

  Standart

  Hem bişey ysak olursa, halk?n ilgisi artacakt?r.....BEŞER ZULMEDER, KADER ADALET EDER....
  Her iki deccalin ç?kt?ğ? yerlerde risalei nurun yasak olmas? tevafuktur..

  ülkemizde yasaklanarak nas?l filizlenmişse..rusyada da öyle olacakt?r
  NEDEN OLMASIN!
  Konu harameyn_72 tarafından (12.04.08 Saat 10:00 ) değiştirilmiştir. Sebep: EKSİKLİK
  Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesinde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar. Hakikî ilim talebeleri gibi, onların maişetlerini temin hususundaki âdi muameleleri de bir nevi ibadet hükmüne geçebilir"

 7. #7
  Vefakar Üye ışıkadam - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2008
  Bulunduğu yer
  KONYA
  Yaş
  33
  Mesajlar
  461

  Standart

  onlar risale-i nurlar? yasaklayadursunlar;daha bir kaç ay önce Kaleningrad ta rus bir kardeşimiz müslüman oldu.kaleningradta t?p okullar?nda,üniversitede hatta askeriye ve klisede dersler devam ediyor.ayr?ca yerel bir kanalda risale-i nur dersleri devam etmektedir.bu sadece kaleningrad ta değil diğer tüm şehirlerde de böyledir.

  eskiden Türkiyede de oldugu gibi bu mahkemeler,yasaklar risale-i nura olan ilgiyi art?rm?ş ve ruslar "nedir bu risaleler de yasaklan?yor"diye araşt?rmaya başlam?şlard?r.hem bu internet çağ?nda bir kitap nas?l yasaklanabilir ki?

  rusya dinsiz kalamaz dönüp hristiyan da olamaz...evet rusya müslüman oluyor.
  Güzel değil batmakla gâib olan bir mahbub.. Çünkü zevâle mahkûm, hakiki güzel olamaz; aşk-ı ebedî için yaratılan ve âyine-i Samed olan kalb ile sevilmez ve sevilmemeli!..

 8. #8
  Ehil Üye Müellif-e - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu yer
  Zindan-ı dünya'da bir garib yolcu
  Mesajlar
  4.073

  Standart

  *Rusya'da Rusça olan baz? Risâle-i Nur eserlerinin yasaklanmas?na nas?l bak?yorsunuz?

  Dünyan?n hür bir zemine gittiği zamanda bu yasağ?n gündeme gelmesi, asl?nda çok acayip, anormal bir hadise. Komünizmden kalan ateizmin bir tezahürü. Münferid insanlar?n bu yasağa taraf olmas?... Ve hiçbir ilmî müdafaay? dinlememeleri... Çok anormal. Avukat buraya geldi, hep beraber neler yapmam?z lâz?m diye görüştük. O "Dünya üniversitelerinden ve ilim adamlar?ndan 'Risâle-i Nur nas?l bir tefsirdir ve insanl?ğa nas?l faydal?d?r?' şeklinde raporlar isteyelim" dedi. Neticede, Risâle-i Nurlar hakk?nda Amerika'dan, Ingiltere'den, Vatikan'dan, Fas'tan, M?s?r'daki Ezher'den, hepsinden ilmî yaz?lar geldi. Hiçbirini kaale almad?lar. Böyle mahkeme olur mu? Rusya'daki müftülüklerin hepsi kat?ld?. Rusya Müftüler Genel Başkan? "Risâle-i Nur'u, imanî hakikatleri ispat ediyor diye mahkûm etmeniz, Kur'ân'? mahkûm etmektir. Böyle şey olamaz" diye bir buçuk saat konuşma yapm?şt? salonda. Elhâs?l; mahkeme çok sathî bir anlay?ş içerisinde, maalesef böyle bir karara vard?. Ama şu anda Avrupa Insan Haklar? Mahkemesi'nde devam ediyor mahkeme.


  *Bu yasakta bir hay?r yönü olabilir mi?

  Bunu, Istanbul'daki Adalet Sempozyumu'na da gelen Rusyal? bayan gazeteci Nadejda Kevorkova iyi aç?klad?. Hakikaten, hakk? hukuku müdafaa eden hakperest bir insan. Yeni Asya'da da yay?nlanm?şt?. Şöyle diyordu: "Size iki haberim zar. Biri iyi, diğeri kötü. Önce kötü olan? söyleyeyim: Said Nursî'nin eseri Rusya'da yasakland?. Iyi haber de ayn?s?. Çünkü bu sayede Said Nursî ve eserleri Rusya'da meşhur olacaklar."Bediüzzaman Hz.lerinin talebesi Mehmed F?r?nc?

 9. #9
  Dost FATIMAGÜL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  4

  Standart

  Ben S?ze B?r Cagrida Bulunmak ?st?yorum Madem Nurculuk Ruslari Bu Kadar KorkutmuŞ B?zde Nurculuk Ned?r TÜm DÜnyaya GÖsterel?m Ma ?lk Önce Kend? Ülkem?zde Bu Konuda Cok B?l?ncs?z ?nsan Var Kaybedecek Zaman Yok Hayd????? Nurculuk Ve R?sale? Nur Ned?r Onlara Anlatalim Cok Okuyalim Ve Okutalim ?lk Önce En Yakinimizdan BaŞlayalim Ve YaŞayarak Örnek Olalin L?san I Hal L?san I Kal Den Daha Tes?rl?d?r

 10. #10
  Dost mehmetemin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Bulunduğu yer
  gaziantep
  Mesajlar
  40

  Post

  Takdir-i Huda,kuvve-i bazu ile dönmez
  Bir şem,a ki Mevla yaka üflemekle sönmez.

  Zulmün topu var,güllesi var kal,ası varsa,
  Hakkın da bükülmez kolu dönmez yüzü vardır.
  Ben de derim.
  Ehl-i dünyanın hükmü var,şevketi var,kuvveti varsa,
  Kur,anın feyziyle,hadiminde de,
  Şaşırmaz ilmi,susmaz sözü vardır.
  Yanılmaz kalbi,sönmez nuru vardır.
  SAİD NURSİ
  El-aman el aman Ya Hannan Ya Mennan Beni günahlarımın hacaletinden kurtar.
  İşte kabrimin başına ulaştım.
  Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerine durdum.Başımı derğah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum.
  Beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.02.09, 15:36
 2. Rusya'dan Kurtulma
  By Fehim in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 08.02.08, 22:50
 3. Risale-i Nur Rusya'da Nasıl Yasaklandı?
  By insirah in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 06.06.07, 07:20
 4. Rusya Nur Talebeleri
  By KTMİR in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 01.05.07, 08:11
 5. Yayla Çorbası Yasaklandı
  By Ebu Hasan in forum Mizah
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.12.06, 20:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0