+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 7 ve 7
Like Tree2Beğeni
 • 1 tarafından vera'
 • 1 tarafından Selim Akif

Konu: Şener Dilek Ağabeyin Notları...

 1. #1
  Dost vera' - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  4

  Post Şener Dilek Ağabeyin Notları...

  ***Fitne insana dört kapıdan girer: Göz, kulak, burun, ağız.Ağızdan illa helal lokma girmesi lazım.Bu noktada bizim için beşaret(müjde) var. Dersane de yenilen yemek kirli de olsa temizdir. Bu asırda en büyük fitne gözden içeri giriyor.Çeşm-i basiret (kalp gözü), göze hakimiyetten sonra açılır.Gözüne hakım olmayan şifa-i sadr bulamaz.Bir insana füzüyat(feyizler) gelmezse o insanın malumatı kabuk olur, dilde kalır. Risale-i nur bu demek değildir. Risale-i nur hayattır, tatbikattır.Risale-i nur görünmek değil, olmaktır. Görünmek ile olmak arasında çok büyük fark vardır.  ***Meşrep ve mashebi ne olursa olsun dava-yı Kur'aniye'ye hizmet edenin ben ebediyyen minettarıyım.Böyle bir ruh Hz. Musab'ın meşrebi... Meselelere şahsiyet alemi ile değilhizmet alemi ile bakıyor.Hizmet edeni, hizmet namına kucaklıyor.  ***Kıyamet kafirlerin çokluğundan kopmaz.Kıyamet, belki ehl-i imanın himmetinin tan sarf edilmemesinden kopar.


  **Risale-i nur hizmeti sahbet üzerina kurulmuştur.Bir nur talebesinin asıl vazifesi, Risale-inuru okumak, anlamak, anlatmak, tezekkür ve tefekkür etmek ve yaşamaktır.Nur talebesi bu mihverden çıkarsa, daha önce elli sene hizmet etmiş olsada , derhal kabuk bağlamaya başlar...


  ***Sırr-ı ihlas ile üç talebe bir araya gelse , Risale-i nurun şahsi manevisi orada tezahür eder.Bizim hizmetimişzde kemiyetin ehemmiyeti yoktur; keyfiyet önemlidir.Öyle nur talebesi vardır ki; kendisi bile kendini bilmez.Fakat Risale-i nurun manevi kayyumudur.


  ***Bir nur talebesinin en mümeyyez vasfı, etrafını aydınlatmasıdır.Zerreyiz,ama arşa gebeyiz.Bir nur talebesi, Risale-i nurun kıymetini bilmeden ölürse, indALLAH mesuldur.(ALLAH muhafaza)


  ***Maddi harpte ''ALLAH ALLAH ''sesi düşman ordusunu dağıtıp bozugu gibi, manevi harptede ''kelimey-i tevhid ve tehlil'' nefis ve düşmanını parçalayıp, darmadağan ediyor.


  ***Zamanını israf etme, istidatlarını köreltme Bütün istidatları açan ve inkişaf ettiren, sadakattir. Sadakatin ruh-u manevisini taşıyan , tefani ve mahviyyettir. Rehavet, gevşeklik ve cebanet, hizmet ehl-i ne haramdır.Afat-ı ahir zamandan ve seyf-i süfyandan halas, ancak zırh-ı sadakat ile mümkündür.


  ***Cevşen; geçmiş ve gelecek ve halde ki bütün zulumatı dağıtır. Akıl kalp ve ruhlara himmet gönderir. Cevşeni terk harpte nöbet yerini terk gibidir.

  dilbeste06 bunu beğendi.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  S?rr-? ihlas ile üç talebe bir araya gelse , Risale-i nurun şahsi manevisi orada tezahür eder

  Bir nur talebesi, Risale-i nurun k?ymetini bilmeden ölürse, indALLAH mesuldur.(ALLAH muhafaza)
  Afat-? ahir zamandan ve seyf-i süfyandan halas, ancak z?rh-? sadakat ile mümkündür.
  Cevşeni terk harpte nöbet yerini terk gibidir
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  risale-i nurun şahsi manevisi vard?r..

  bu şahsi manevi risalei nura aittir...şah?slara bağl? değildir..

  şah?slar ihlas? kazan?rlarsa ve ihlasla ders yaparlarsa risalei nurun şahsi manevisi orda tezahür eder,aç?ğa ç?kar..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Vefakar Üye beyan_01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  ADANA&mersin
  Mesajlar
  543

  Standart

  ***Maddi harpte ''ALLAH ALLAH ''sesi düşman ordusunu dağıtıp bozugu gibi, manevi harptede ''kelimey-i tevhid ve tehlil'' nefis ve düşmanını parçalayıp, darmadağan ediyor.

  ***Cevşen; geçmiş ve gelecek ve halde ki bütün zulumatı dağıtır. Akıl kalp ve ruhlara himmet gönderir. Cevşeni terk harpte nöbet yerini terk gibidir.
  Izdırap insanı olmanın ilk şartı “kalb” taşımaktır;

  kalbini nefsine yedirmiş ya da onu cesedinin altında

  bırakmış bir kimsenin muzdarip olması çok zordur.


 5. #5
  Vefakar Üye zisangul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2008
  Mesajlar
  440

  Standart Sener Dilek Agabeyden Notlar

  Şener Ağabey' den Notlar
  Prof.Dr. Şener Dilek

  Risale-i Nur hizmeti sohbet üzerine kurulmuştur.

  Bir Nur Talebesinin asıl vazifesi, Risale-i Nur’u okumak, anlamak, anlatmak, tezekkür ve tefekkür etmek ve yaşamaktır. Nur Talebesi bu mihverden çıkarsa, daha önce elli sene hizmet etmiş de olsa, derhal kabuk bağlamaya başlar...


  Bir Nur Talebesi manen hidayetin matiyyesi, taşıyıcısıdır ve zerrat-ı kâinat kadar mes’uldür. Çünkü bu hakikatleri biliyor. Madem talebedir, alâ külli hal imtihan olacak. Hz. Ömer cennetle müjdelendiği halde endişeli. Hiç kimse sigortalı değil. Elek eliyor, evet belki Nur Talebesi olduk ama ona layık olmak bunu devam ettirmek çok daha önemli... Allah (cc) bize vereceğini vermiş. Bize düşen, Risale-i Nur’a sahip çıkmak ve layık olmaktır. Bir Nur Talebesi şahsi taharetini muhafaza edecek, bulandırmayacak ve Allah’ın (cc) huzuruna pâk bir şekilde çıkacak. Bu matluptur. Amma illâ günah işliyoruz. Tevbe ve istiğfar o bulanıklığı ve günahları temizliyor. Bir Nur Talebesi ahlakî taharetini ne derece muhafaza ederse, Risale-i Nura o nisbette ayine olur...
  Sırr-ı ihlasla üç talebe bir araya gelse Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsi orada tezahür eder. Bizim hizmetimizde kemiyetin ehemmiyeti yoktur; keyfiyet önemlidir. Öyle Nur Talebesi var ki; kendisi bile kendini bilmez, fakat Risale-i Nur’un manevî kayyûmudur.

  Bir Nur Talebesi manen cemiyetin üstüne, yani cemiyetin geleneklerinin ve örfünün üstüne çıkacak. Bu ancak idealist bir düşünce ile mümkün olur. Dava ruhu, ruha ruh olacak. Sokağa zevk ve sefa prensibi ile baksan helak olursun. Şehvet nazarıyla baksan erirsin. Nur Talebesi dava ruhu ve idealist dünya gözü ile bakacak. İşte o zaman bütün dünya nazarında zibil gibi olur. La itibareleh.

  Bir Nur Talebesi kasden bizzat cemaatin ruhu olan tesanüdü bozsa, melekût aleminden manen tard edilir. Onun cürmü dünyaya sığmaz, seyyiesini ancak mizan-ı kübra tartar. Bir Nur Talebesinin şahsi kusuru olabilir, bu onun şahsını ilgilendirir ve affa mazhar olabilir. Bundan daha dehşetlisi şahs-ı maneviye karşı olanıdır ki, bu ise cinayet-i azimedir. Cenabı Hak bu tür kusurlardan bizleri muhafaza etsin. Amin...

  Nur Talebesinin; çapası şefkat, makası hikmet, gıdası hakaik, güneşi ise hilm ve mülayemet olacak. Nur Talebesi çerağ-ı hakaik olacak, hakikat meş’alesi... Bir Nur Talebesi nefsini kabza-i kahrına almadıkça, tebliğatta müessir olamaz. Tenvir edenin nurani olması lazımdır. Nur, zulmeti mekan ittihaz etmez.

  Avam-ı nasın imanını kurtarma vazifesini şefkatkarane yükleneceğiz. Risale-i Nurla ilgili herşeye (eserlere, dershanelere ve kardeşlere) sahip çıkacağız. Nur Talebesinin bu zamanda şefkatinin hikmetinden fazla olması lazım gelir.

  Ben yanmayacağım, sen yanmayacaksın, o yanmayacak. Peki kim aydınlatacak?

  Nur Talebesi hakaiki talim ettiği gibi ruhları ateşlendirmesini de bilmelidir. Bir Nur Talebesi İsm-i Nur’a mazhar olsa, hakikat aleminde hem yanar, hem de yakar.
  Bir Nur Talebesinin, marifete erişmiş bir Kur’an şakirdinin menhiyata düşmesi arş-ı azamı titretiyor. Kıyametin kopması bir Nur Talebesinin kayması kadar bana korku, dehşet ve haybet vermiyor.

  Risale-i Nura sadık, halis ve hakiki bir Nur Talebesinin ind-i ilahideki makbuliyeti, kutbiyyet ve gavsiyyetten üstündür. Çünkü bunlar kuldan Allah’a kurbiyyettir. Velayet-i Kübra ise Allah’dan bize akrebiyet, ezeli atâ ve nusrettir.

  Bir Nur Talebesinin kalbi celâli, ruhu inşirah içinde cemâli olur ise, yani onun mahiyeti hem celâli hem de cemâli isimlerin tecellilerine birlikte mazhar olursa, perdesiz, hicapsız doğrudan doğruya Hz.Hızır’dan ders alabilir.

  Bir Nur Talebesinin en mümeyyiz vasfı, etrafını aydınlatmasıdır. Zerreyiz, ama arşa gebeyiz Bir Nur Talebesi, Risale-i Nur’un kıymetini bilemeden ölürse, indallah mes’uldür.

  Bir Nur Talebesinin ömrünün sonuna kadar taşıyacağı en büyük endişesi, "Acaba ben Risale-i Nurun şahs-ı manevisine layık olabildim mi?" olmalıdır. Risale-i Nuru okuyup anlamasak ibadettir, zikirdir. Birde anlasak ilimdir. İşte, Risale-i Nuru anlamasak da yine okuyacağız, çünkü zikirdir.

  Bir Nur Talebesinin idrakı ve hali Nurcu olacağı gibi, tabı yani mizacı da Nurcu olacak. Mizaç, Nurcu olunca sırr-ı ihlasa vasıl olunur. Risale-i Nurun kudsiyyet manası tab’a nüfuz etmezse, o Risale-i Nuru kendi mizacına uydurur. Fakat mizaca Risale-i Nur müessir olursa o vakit mizacı Risale-i Nurda esir olur. Makam-ı rızaya vusül, mizacını da Risale-i Nur’da eritmekle olur.

  Bir Nur Talebesinde ihlas olmazsa, manen helâk olur. İnsan dünyada hatasını setredebilir, bâtılı hak gösterebilir. Fakat ahiret, daire-i fâştır, her şey apaçık tebarüz edecektir. Bir müminin hayatında en büyük afat, riyadır. Bir Nur Talebesinde riya olsa, onun, kabuliyet ve makbuliyete çıkması mümkün olamaz. Riya nefsin ve şeytanın şe’ni bir desisesidir. Riyanın gizli bir cephesine salahat ile giriliyor. Şeytan, dalaletten çekiyor, zahiren salahat mertebelerine çıkarıyor, ta ki nefsine itimat edip, ucbe girsin. Bir mürşid-i kâmilin en mümeyyiz vasıflarından birisi, riyadan tecerrüttür.

  Nur Talebesinin iki kanadı var : biri mücahede, diğeri ubudiyet. Matlup olanı, ikisini denk tutmaktır.


  Enaniyetini tam eritmeyende çeşm-i basiret açılmaz, sadr-ı şifa hasıl olmaz. Gönül ikliminde ebedi inşirah ve ferah hasıl olmaz.

  Nur Talebesinin meşrebi Hz.İbrahimin meşrebi gibi olmak gerektir. Putları kırmak... Nur Talebesinin elinde balta olacak. Ne ki seni Allan’dan alıkoyuyor, vur başına, kır.

  Her sadık Nur Talebesi asr-ı saadetteki bir sahabinin meşrebini taşır. Risale-i Nurun meşrebi, meşreb-i sahabedir. Bir Nur Talebesi davasına sâdıkane bağlansa, makam-ı rızaya çıkar. Risale-i Nur’a sadıkane bağlanan bir Nur Talebesine sedd-i inkıbaz perde olamaz. Bir dava adamının en mümeyyiz vasfı, davanın kudsiyetini kavramasıdır. Her şey bununla başlıyor, herşey bununla bitiyor.

  Bir Nur Talebesi şahs-ı manevî namına Risale-i Nur’dan konuşsa, kabiliyeti miktarınca inbisat ve inkişafata mazhar olur. Bu inbisat gayri şuurîdir. Bu inkişaf iki koldan nebean eder; biri Peygamber efendimizden (asm), ikincisi ise üstaddan. Kişinin hiç haberi olmadan feyzi artar.


  2004-05-31 alıntı
  Bu millet cennete giderse bizde cennete; eger bu millet cehenneme giderse bizde cehenneme!!!
  Ahmet Husrev Altınbasak

 6. #6
  Ehil Üye Selim Akif - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  2.965

  Standart

  Risale İ Nurları cok iyi bilenin de Sözleri çok etkili oluyor..buna benzer manaları Aynı kapıya cıkan hakikatleri Risaleınur okumamış biri anlatsa Bu kadar etkili değil...acip bir ruh...
  Ararad bunu beğendi.

  Bismillahirrahmanirrahim


  Elif, Lâm, Mîm.
  İnsanlar, imtihandan geçirilmeden,
  sadece "İman ettik" demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?


  Do men think that they will be left alone on saying,
  "We believe", and that they will not be tested?


 7. #7
  Ehil Üye Ararad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2013
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  3.320

  Standart

  Alıntı Selim Akif Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Risale İ Nurları cok iyi bilenin de Sözleri çok etkili oluyor..buna benzer manaları Aynı kapıya cıkan hakikatleri Risaleınur okumamış biri anlatsa Bu kadar etkili değil...acip bir ruh...
  Hem acip, hem hayretlik bir hal. Allah bilen ve bildiğini yaşayanlardan etsin bizleri. Aminnn...
  Hak ile iştigal etmezsen
  batıl seni istila eder...

  İ. Şafii.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Prof.Dr. Şener Dilek Abiden Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  By HakanBa in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 28.10.13, 20:46
 2. Prof.Dr. Şener Dilek Abi'nin Tüm Sohbet Videoları
  By SeRDeNGeCTi in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 02.01.10, 18:47
 3. Prof. Şener Dilek Ağabey'in Notları
  By ahmedengin in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 09.08.08, 11:43
 4. Nur Mektebi - Prof.Dr. Şener Dilek
  By SeRDeNGeCTi in forum Kitap, Dergi, Albüm Tanıtımları ve E-Kitap Paylaşımları
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 16.01.08, 12:39
 5. CEPvePC - Sesli - Şener Dilek Dersleri
  By misildak in forum Sesli ve Görüntülü Risale-i Nur Sohbetleri
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 09.07.07, 21:38

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0