+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 16
Like Tree2Beğeni

Konu: Açıklamalı 1.Söz Çalışması

 1. #1
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart Açıklamalı 1.Söz Çalışması

  1.SÖZ R?SALE DERS?
  بِسْـــــــــــــــــــــ ـمِ اﷲِارَّتْمَنِ ارَّتِيم

  (RAHMAN VE RAH?M OLAN ALLAH`IN ADIYLA)
  وَبِهِ نَسْـتَعِينُ (*) اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعٰالَمِينَ (*) وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى سَيِّدِناَ
  مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

  (Efendimiz Muhammed a.s.m ile ali ashab?na salat ve selam olsun. Ezeelden ebede kadar her turlu övgu Alemlerin Rabbi olan ALLAH`a mahsustur.Ancak ondan yard?m dileriz)

  Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için, askerlik temsilât?yla(KIYASLAMA TARZINDA TEMS?LLER ANLAMINDA), sekiz hikâyeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz âyetten istifade ettiğim Sekiz Sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi k?saca ve avam lisan?yla(HALKTAN B?RN?N D?L?YLE) nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin.

  Birinci Söz

  B?SM?LLÂH her hayr?n baş?d?r. Biz dahi başta ona başlar?z. Bil, ey nefsim, şu mübarek kelime, ?slâm nişan?(ALAMET,?Z) olduğu gibi, bütün mevcudât?n lisan-? hâl(HAL VE BEDEN D?L?) ile vird-i zebân?(SUREKL? OKUNAN Z?K?R)d?r. Bismillâh ne büyük, tükenmez bir kuvvet, ne çok, bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle. Şöyle ki:

  bedevî(ÇÖLDE YAŞAYAN GÖÇEBE) Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini als?n ve himayesine girsin—tâ şakîlerin(HAYDUT,YOL KES?C?) şerrinden kurtulup hâcât?n? tedarik (?HT?YACINI G?DEREB?LS?N)edebilsin. Yoksa, tek baş?yla, hadsiz düşman ve ihtiyacat?na karş? perişan olacakt?r. ?şte, böyle bir seyahat için, iki adam sahrâya ç?k?p gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazi (ALÇAK GÖNULLU)idi, diğeri mağrur.(GURURLU) mütevazii, bir reisin ismini ald?; mağrur(GURURLU) almad?. Alan? her yerde selâmetle(ESENL?K RAHATLIK) gezdi. Bir kàt?u’t-tarîke (YOL KESEN HAYDUT)rast gelse, der: “Ben filân reisin ismiyle gezerim.” Şakî (HAYDUT YOL KES?C?)def olur gider, ilişemez. Bir çad?ra girse o nam ile hürmet görür. Öteki mağrur,(GURURLU) bütün seyahatinde öyle belâlar çeker ki, tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil, hem rezil oldu.

  ?şte, ey mağrur(GURURLU) nefsim, sen o seyyahs?n(YOLCUSUN). Şu dünya ise bir çöldür. aczin(GUÇSUZLUÜUN), fakr?n hadsizdir(?HT?YACIN SONSUZ B?T?P TUKENMEZ). Düşman?n, hâcât?n (?HT?YACLAR)nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahrân?n Mâlik-i Ebedî(EBED? SAH?B?) ve Hâkim-i Ezelîsinin (EZEL? HAK?M?)ismini al. Ta bütün kâinat?n dilenciliğinden ve her hâdisât?n (OLAYLARIN)karş?s?nda titremeden kurtulas?n.


  Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir(HAZ?NE) ki, senin nihayetsiz aczin ve fakr?n, seni nihayetsiz kudrete, rahmete raptedip Kadîr-i Rahîmin(HERŞEYE GUCU YETEN SONSUZ RAHMET SAH?B? ALLAH )dergâh?nda aczi, fakr? en makbul bir şefaatçi yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki, askere kaydolur, devlet nam?na(ADINA) hareket eder, hiçbir kimseden pervâs? (KORKUSU)kalmaz. Kanun nam?na, devlet nam?na der, her işi yapar, her şeye karş? dayan?r.

  Başta demiştik: Bütün mevcudat (VARLIK)lisan-? hâl (HAL D?L?YLE)ile “Bismillâh” der. Öyle mi?


  Evet. Nas?l ki, görsen, bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren(ZXORLA) bir yere sevk etti ve cebren (ZORLA) işlerde çal?şt?rd?. yakînen(KES?N OLARAK) bilirsin, o adam kendi nam?yla(ADINA), kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. Belki o bir askerdir, devlet nam?na hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad(DAYANIR DAYANMAKTADIR) eder.
  Öyle de, herşey Cenâb-? Hakk?n nam?na hareket eder ki, zerrecikler gibi tohumlar, çekirdekler, başlar?nda koca ağaçlar? taş?yor, dağ gibi yükleri kald?r?yorlar. Demek herbir ağaç “Bismillâh” der; hazine-i rahmet (RAHMET HAZ?NES?)meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablac?l?k(YAN? AB?LER B?R NEV? SUNUCULUK YAPIYOR ANLAMINDA) ediyor.

  Herbir bostan (SEBZE BAHÇES? ANLAMINDA)“Bismillâh” der, matbaha-i kudretten (KUDRET MUTFAĞINDAN)bir kazan olur ki, çeşit çeşit pek çok muhtelif(ÇEŞ?TL?) leziz taamlar(Y?YCEKLER), içinde beraber pişiriliyor.

  Herbir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar “Bismillâh” der, rahmet feyzinden (?HSAN BOLLUK BEREKET) birer süt çeşmesi olur. Bizlere Rezzak (RIZIK VEREN ALLAH)nam?na en latîf, en nazif,(TEM?Z) âb ? hayat (HAYAT SUYU)gibi bir g?day? takdim ediyorlar

  Herbir nebat(B?TK?) ve ağaç ve otlar?n ipek gibi yumuşak kök ve damarlar? “Bismillâh” der, sert taş ve toprağ? deler, geçer. “ALLAH nam?na,(ADINA) Rahmân nam?na” der; herşey ona muhassar olur.

  Evet, havada dallar?n intişar? (YAYILMA ANLAMINDA)ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemâl-i suhuletle intişar etmesi (TAM B?R KOLAYLIKLA YAYILMASI DEMEK AB?LER)ve yeralt?nda yemiş vermesi, hem şiddet-i hararete(Ş?DDETL? SICAĞA) karş? aylarca nâzik, yeşil yapraklar?n yaş kalmas?, tabiiyyunun(HAN? ŞU MADDEC?LER VAR YA AKLI GÖZÜNE ?NM?Ş OLANLAR ?ŞTE OLNARA) ağz?na şiddetle tokat vuruyor, kör olas? gözüne parmağ?n? sokuyor ve diyor ki: En güvendiğin salâbet (SERTL?K KATILIK) ve hararet (SICAKLIK) dahi emir taht?nda hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar, birer Asâ-y? Mûsâ (a.s.) gibi
  فَقُلْناَ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ (VUR ASANI TAŞA BAKARA 2/60)emrine imtisal ederek taşlar? şak eder. Ve o sigara kâğ?d? gibi ince, nâzenin yapraklar, birer âzâ-y? ?brahim (a.s.) gibi, ateş saçan hararete karş? يَا نَارُ كُونِى بَرْداً وَسَلاَماً (EY ATEŞ SER?N VE SELAMETL? OL ENB?YA 21:69)âyetini okuyorlar.


  Madem herşey mânen(MANEV? OLARAK) “Bismillâh” der; ALLAH nam?na(ADINA), ALLAH’?n nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi “Bismillâh” demeliyiz. ALLAH nam?na vermeliyiz, ALLAH nam?na almal?y?z. Öyle ise, ALLAH nam?na vermeyen gafil(DUYARSIZ HABERS?Z MALESEF ŞUAN ÇOĞUMUZ ÖYLEY?Z) insanlardan almamal?y?z.

  SUALSORU) tablac?(SUNUCU ) hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba as?l mal sahibi olan ALLAH ne fiyat istiyor?

  ELCEVAP: Evet, o mün’im-i Hakikî,(HAK?K? N?MET VEREN ALLAH ANLAMINDA) bizden o k?ymettar (KIYMETL?)nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir: Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir.

  Başta “Bismillâh” zikirdir. Âhirde “elhamdü lillâh” şükürdür. Ortada, bu k?ymettar harika-i san’at(SANAT HAR?KASI) olan nimetler Ehad, (B?R AOLAN ALLAH)Samed’in mucize-i kudreti ve hediye i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek(ALGILAMAK ANLAMAK) fikirdir.

  Bir padişah?n k?ymettar (KIYMETL?) bir hediyesini sana getiren bir miskin (ZAVALLI)adam?n ayağ?n? öpüp hediye sahibini tan?mamak ne derece belâhet(APĞTALLIK) ise, öyle de, zahirî(GÖRÜNÜRDEK?) mün’imleri (N?MET VEREN)medih(ÖVMEK) ve muhabbet edip mün’im-i Hakikîyi(HAK?K? N?MET VEREN?) unutmak, ondan bin derece daha belâhettir.(AHMAKLIKTIR)

  Ey nefis! Böyle ebleh(APTAL) olmamak istersen, ALLAH nam?na (ADINA)ver, ALLAH nam?na al, ALLAH nam?na başla, ALLAH nam?na işle, vesselâm.

  مُحَمَّدٍ وَعَلٰۤى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ

  EL-FAT?HA....
  Konu Li`eclillah tarafından (17.07.07 Saat 19:53 ) değiştirilmiştir.
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 2. #2
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  بِسْـــــــــــــــــــــ ـمِ اﷲِارَّتْمَنِ ارَّتِيم
  Kardeşlerim sizde yukarda okuduğunuz gibi BİRİNCİ SÖZ besmelenin anlam ve önemini işlemiş ayrıca üstadım ALLAH adını anmak ve O nun ismile hareket etmenin bize kazandırdıkları üzeinde durmuş ayrıca benim bu 1. sözde dikkatimi çeken bişey daha var tefekkur noktası çok etkili bir bahis var oda hani nebatatın topraktan çıkışıkısmı şimdi ben bunu ilk okuğum zamandan bu yana bütün ağaçların çiçeklerin hatta çimenlerin bile Rahman ve Rahim ALLAHın adıyla diye çıktıklarını ve ömürlerini tamamlayıncaya kadar buz zikri tekrarladıklarını düşünüyorum ve acizane siz kardeşlerimede tavsiye ediyorum...Zaten önemli olanda risaleleri sadece okumak değil her bir satırından nasiplenebilmek ve böylece Kuran hakikatlerine nail olabilmek inşALLAH...Risaleler hepimize açsın kendini inşALLAH
  Selamet ve hayırla kalın...
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 3. #3
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Birinci sözde geçen önemli bir konuda şu canlar üstadım başta ne diyor BİSMİLLÂH her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız bakın ona diyor onunla demiyor bunun hikmeti nedir bide buna bakalım inşALLAH...

  Biz dahi başta ona başlarız"

  Birinci Söz'ün bu ikinci cümlesi, ilk cümlenin manasına tâbi olmayı ifade ediyor. Birinci Söz'ün ilk cümlesi, besmeleyi her hayrın başına koyuyor: Bismillah her hayrın başıdır. Hayır, "ALLAH'ın adı ile" ifadesinde, "ile" ye tekabül eden Bismillahın 'Bi'sidir. 'Bi' bizim elimizdedir, biz mahlûkatın cüz'î iradesine bırakılmıştır. Hayır ve vücut sahasına 'bi' kapısından girebiliriz. Bu yüzden besmelenin 'Bi'si Hâlık ve mahlûk arasındaki nisbeti, hayır ve şer arasındaki tercihi ifade eder. Varlık ve yokluk arasındaki ince çizgiyi dudağımızın ucuna taşır. Dudaklarımızın birbirine tek birkez bitiştirilmesiyle kolayca beliren bu hece, bizi hayrı ve vücudu elinde tutan Sâniimize nispet eder. Onun kudretine şerleri hayra kalbetmenin, yokluğu vücûda çevirmenin ne kadar kolay olduğunu bize hissettirir. Diğer taraftan dudaklarımızın ilk dokunuşuyla ilan ettiğimiz intisabı ifade etmenin kolay olduğu kadar, cüz'î irademizi sarfettikten sonra nasib olan imanın nihaî ifadesi olması hasebiyle keskin ve toktur. Nitekim, dudaklarımızın ve kalbimizin Bismillah'a eriştiği bu ilk ve kolay heceyi, Birinci Söz'ün bidâyetinde farkında olmadan tekrarlarız: "Birinci Söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu..."  Cümlenin kelimelerine gelirsek:  Cümleye 'Ben' değil de 'Biz' diye başlanması, hayrın ve vücudun sahibi Hâlık karşısında, sadece cüz'î iradesiyle hayrı ALLAH'tan isteyen, vücudu için sadece dua etmekle kalan biz kulları ve mahlûkatı temsil etmek için olsa gerektir.  Zaten 'dahi' kelimesi dahi, "biz kullara düşen ise", "biz yaradılmışlara kalan da" anlamına gelir ki, Halık'ın kudret-i mutlakası ve irade-i külliyesi yanında, kulların yerini teyid etmektedir. 'Dahi' ayrıca, 'madem ki' anlamında, 'Bismillah her hayrın başıdır' cümlesine bir atıf da sayılabilir. Yani "madem ki Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız."  Aslında başından beslenen 'başta' kelimesinin manasına şimdi geçebiliriz. Bismillah'ın 'bi'si ile ayrılan, vücut ve adem sahaları aynı zamanda kullara ve Rabbine ait, mahlûkata ve Halıka ait alanların da sınırını çiziyor. Bir işin nihayetlenmesinde kula düşen sadece cüz'î iradesini kullanmak, yani o işin sebeplerini tertib etmektir. İşin nihayeti, yani neticelerin tertibi ise Kadir-i Hakîm olan Hâlık'a aittir. Aslında kul böylece her işin sadece bidayetine, yani başlangıcına erişebilir, sonuna ve nihayetine erişemez, nüfûz edemez. İnsan en fazla hayrın başında kalır ve hep başlamakla kalır. İşte 'başta' kelimesi, Birinci Söz'ün, Sözler'in ve Risale-i Nur'un başını imâ ettiği kadar, bu gerçeğe de tâbi olmayı ifade eder. Hem böylece Bismillah'ın kastedilerek 'onunla' değil de 'ona' kelimesinin tercih edildiğini anlamış oluruz. Bismillah'ın ifade ettiği kulluk manası, hem bir çırpıda geçilecek, başlanıp bitirilecek birşey değildir. Bu yüzden 'onunla' başlayıp da geçmeyiz onu. Aksine 'ona' başlar ve başlamakla kalır ve hep başta, yani bidayette başlarız.
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 4. #4
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Üstadım Diyorya Bismillah her hayrıbaşıdır peki bismillahla hayır arasındaki ilişki ndir buna bakalım

  "Bismillah - Hayr" ilişkisi
  Mademki her bir mevcut "hayr" dır.Her mevcudun başlangıcında ve vücuda gelmesinde sebep olarak başka bir mevcut bulunur.
  Mesela her hangi bir ağacı örnek alalım. Ağaç "hayr" dır. Başlangıcında ise çekirdek vardır. çünkü vücuda gelmesi gelmesi çekirdek üzerinde oluyor. bunu görüyoruz. Halbuki bir ağacı bütün teferruatıyla teşkil edecek ilim ve kudret çekirdekte mevcut değildir. çekirdek bundan acizdir. bunu da biliyoruz. Bu hale bakıp şöyle hükmediyoruz: bir çekirdek kendine ait olmayan bir kudret ve ilim tarafından sevk ve idare edilip bir ağaca dönüşüyor. Bu kudret ve ilim ancak ALLAHa mahsustur. İşte çekirdeğin bu hali bize manen şöyle der: "Ben ALLAHın Kudretiyle bu "hayr"a mazhar oluyorum ve ağaca dönüşüyorum. Yoksa kendim bundan acizim. yani ALLAHın ismiyle başlayıp yapıyorum.. Böylece lisan-ı hal ile Bismillah demiş oluyor.

  Elhasıl ne kadar vücuda yönelik fiil var , eser var, buradaki tabirle "hayr" var. orada Kudret ve İlm-i ilahiye vardır. Çünkü mahlukatın eli icaddan uzaktır. Kudret o mahlukat üzerinde bu fiili icra eder ve eseri meydana getirir.O mahlukata düşen pay ise sadece lisan-ı hal ile "bu işi benim üzerimde ALLAH yapıyor" demektir. Dolayısıyla hangi mevcuda yani hayra bakarsanız bakınız onun başında ve öncesinde "bismillah" ı lisan-ı hal ile söyleyen bir sebep görürsünüz. Yani onun sebebinin o hayrı yapmaktan aciz fakir olduğunu görürsünüz. Bundan dolayı Her hayrın başında Bismillah manası ve hakikati görünür deriz.. Yani Bismillah her hayrın başı olur.

  İşte bu külli mana içindirki biz de hayırlı işlerimizin başında bismillah deriz. Kudret ve Rahmet-i İlahiyyeyi celb ederiz.

  Bu hakikatin aslında daha geniş olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü başka vecihleri var. fakat bu tahlilin altından kalkamayacağımı düşündüğümden bu kadar kısa bir işaretle bırakmak istiyorum.
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 5. #5
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Varl?klar yerine niçin "mevcudat" kelimesi kullan?lm?ş?Varl?k ile mevcudat aras?nda ne fark var?

  Mevcudat kelimesi direkt olarak zahiri olarak varl?klar demek. Fakat varl?klar ile mevcudat aras?nda çok mühim bir fark vard?r.
  Varl?klar demek; var olanlar demektir. Yani kimin var ettiği kelimenin kavram?nda dahil değildir. Dolay?s?yla, var eden düşünülmediği için neden var olunduğu nas?l var olunduğu var olanlar?n bu dünyadaki görevleri nelerdir gibi sorular da akla gelmiyor.
  Fakat mevcudat var edilenler demektir. Yani bu kelime, var olanlardan daha çok var edene at?fta bulunmaktad?r. Zira, var olan? tan?d?ktan sonra var edilenlerin tan?nmas? daha kolay olmaktad?r. Mevcudat kelimesiyle var edeni tan?makla kainat? tan?mak ve vazifemizi bilmek sağlanmaktad?r.
  Risale-i Nur'da birçok yerde(belki tamam?nda)Tevhid inanc? ön planda olduğu gibi bu kelimede de ALLAH?n varl?ğ? söz konusudur
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 6. #6
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Tablac? hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz.
  Bu cümle ne demek?
  cevaP: tablaci demek : asil mal sahibi degil bir yerden alip getirip sergide sergileyip satan aktarmak demek yani elmalari agactan toplarla tablacilar sonra baskalari alir el degistirir bizlere ulasmasinda calilasnlara tablaci nedir bizim verdigimiz ucretler ONLARIN O NIMETLERI BIZE TASIMALARINDAKI CABALARI ICINDIR NAKLETMELERI ICIDIR verdigimiz ucretler O NIMETIN UCRETI DEGILDIR SADECE ONLARIN EMEKLERININ KARSILIGIDIR , ASIL NIMET YARADANIN IHSANINA KARSI BIZDEN ISTENEN ÜCRET Z?K?R ŞÜKÜR F?K?R...
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 7. #7
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Bir de ;Evet. Nas?l ki, görsen; bir tek adam geldi, bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çal?şt?rd?.
  bu ne demek
  cevaP:bir insanin cebren yani o insanlar istemedikleri halde kendilerini bir yere sev kedene tabi olmali onu dinlemeleri onun söylediklerini yapmalari gösterirki o nun arkasinda onun o arkasindaki guc hesabina calistigi bir yer var o sahsin dediklerini sevkedisine tabi oluslari o hareket ettgigi guc daire unvan naminadir bir asker askeriyenin gucu ile hareket eder gibi...

  Bir adam tek baş?na, sadece kendi nam?na, sadece kendi gücüyle pek birşey yapamayabilir. Ama büyük bir makam ad?na hareket ederse, çok şey yapabilir. MeselA abiler bir asker, orduyu arkas?na alarak, ordu nam?na, koca şehri bile boşaltabilir cebren, yani zor kullanarak, buna gücü yeter, güç kendinde değildir, ama dayand?ğ? bir nokta-i istinad vard?r.

  ?şte öyle de, sen bismillah diyerek, ALLAH nam?na al, ALLAH nam?na ver, ALLAH nam?na işle, vesselâm. Ta ki ALLAH da senin arkanda olsun, seni kollas?n. ?şte velilerin kerametleri, yani ALLAH'?n onlara ikram için fizik kurallar?n? bile es geçmesi, iptal etmesi, bundand?r. Yoksa o zatlar?n, o kurallar? çiğnemeye ihtiyar? yok, güçleri yok.
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 8. #8
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  B?SM?LLAH bir nişand?r...
  Kuran-? Kerim in bir fihristesidir...Kuran? en iyi anlatan Besmeledir.....
  yani şöyleki Besmele dendiğinde biz bilirizki bizi bir gören,duyan ve kaydeden ve hesap soran bir zat var...
  ve biz bütün hay?rl? işlere onla başlar?z...(bütün işlerimize değil)
  ve böylece ALLAH ?n her an gördüğünü,duyduğunu,kaydettiğini ve bunlarla hesap soracağ?n? bilerek yaşar?z...bunu hayat?m?za bir nişan yapar?z.....
  Besmeleden uzakşan gaflete yaklaş?r..sar?lan da o kadar Rabbinin r?zas?na yaklaş?r ve öyle hareket eder....
  bir misal.
  saat gece 02.00 araba ile k?rm?z?da geçmek yasak olmas?na rağmen genelimiz kural? ihlal eder ve geçer...(ben geçiyorum)
  eğer orada bir fotoğraf makinas? ?ş?kta geçenleri resimleyip cezay?da evine gönderiyorsa ak?l sahibi beklemeye başlar...
  bu fotoğraf makinas?n? yan?nda bide motorlu trf.pol?isi varsa oraya çak?l?r....
  bide bunlara ilaveten güçlü motorlu bide polis arabas? varsa artl?k yeşilde bile geçerken azami dikkat eder......
  besmelede bize bu dikkati ve özeni müracaat?m?z?n çokluğu nisbetinde melekeleştirir.......
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 9. #9
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  ALLAH nam?na almak ve vermek

  “Birinci sözde geçen: ‘ALLAH nâm?na vermeliyiz. ALLAH nâm?na almal?y?z. Öyle ise, ALLAH nâm?na vermeyen gafil insanlardan almamal?y?z’ cümlesini nas?l anlamal?y?z? Bir kişinin ALLAH nam?na verip vermediğini nas?l anlar?z? Bu gruba kardeşler de dâhil olabilir mi?”  Kâinat?n sahibi, bizim Sahibimiz, Sâniimiz, Rabbimiz, Hâl?k?m?z, Râz?k?m?z ALLAH’t?r. Gökte ve yerde ne varsa ALLAH’?n ad?n? anar, ALLAH’?n ad? ile başlar, ALLAH’?n ad? ile işler. ALLAH’?n ad? ile hareket eder. ?nsanoğlununkiler d?ş?nda hiçbir varl?ğ?n davran?şlar?nda, hareketlerinde, işleyişinde hata, kusur, ihmalkârl?k ve itaatsizlik görülmez, hiçbir şey vazifesini terk etmez. Her şey saat gibi yorulmadan, b?kmadan, hatâ yapmadan kendisine yarat?l?şta verilen f?trî vazifesine koşar. ?şte bu koşu, ALLAH’?n ad?yla başlar, ALLAH’?n ad?yla devam eder, ALLAH’?n ad?yla sona erer. Bunu bize Kur’ân bildirir. Kur’ân buyurur ki:

  * “Yedi gökle yer ve onlar?n içinde bulunan herkes ALLAH’? tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki, ALLAH’a hamd edip O’nu tesbih etmesin. Lâkin siz onlar?n tesbihini anlamazs?n?z. Şüphesiz O Halîm’dir, Ğafûr’dur.”1

  * “Gökgürültüsü hamd ederek, melekler de ALLAH korkusuyla O’nu tesbih eder.”2

  * “Göklerde ve yerde ne varsa O’nu tesbih eder.”3

  * “Göklerde ne var, yerde ne varsa, her şeyin hakîkî sahibi olan, her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye gâlip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan ALLAH’? tesbih eder.”4

  * “Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi ALLAH’? tesbih eder. Her şeyin mülkü O’nundur. Her türlü hamd O’na mahsustur. O her şeye hakk?yla kâdirdir.”5

  “Bismillah” kelimesi ALLAH’?n ad?n? zikirdir. Her şeyin ALLAH’?n ad?n? zikrettiği gerçeğiyle, bizim her işin baş?nda neden “Bismillah” dememiz gerektiğini Birinci Söz’de harika bir şekilde izah eden Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, varl?klar?n ALLAH’?n ad?n? nas?l and?klar?n? geniş örneklerle nazara vererek, tesbihi ifâde eden âyetleri tefsir eder. Her şeyin Cenâb-? Hakk?n nam?na hareket ettiğini, zerrecikler gibi tohumlar?n ve çekirdeklerin başlar?nda koca ağaçlar? bunun için taş?d?ğ?n?, dağ gibi yükleri bu güç ve kudretle kald?rd?ğ?n? beyan eden Üstad Bediüzzaman Hazretleri, meselâ her bir ağac?n “Bismillah” dediğini, Rahmet hazinelerinin meyvelerinden ellerini bu güçle doldurduğunu ve bizlere bu kudretle tablac?l?k ettiğini; her bir bahçenin “Bismillah” dediğini, bu kudretle Kudret mutfağ?ndan bir kazan olduğunu, böylece çeşit çeşit pek çok muhtelif lezzetli yiyeceklerin içinde berâber pişirildiğini; her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübârek hayvanlar?n “Bismillah” dediklerini, bu güçle Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olduklar?n? ve bizlere Rezzâk nam?na en lâtîf, en nazîf ve hayat kaynağ? gibi bir g?dây? takdim ettiklerini; her bir bitki, ağaç ve otlar?n ipek gibi yumuşak kök ve damarlar?n?n “Bismillah” dediklerini, yani ALLAH nâm?na, Rahman nam?na dediklerini, sert olan taş ve toprağ? bu kudretle delip geçtiklerini kaydeder.

  “Mâdem” der Bedîüzzaman, “her şey mânen Bismillah der, ALLAH nam?na, ALLAH’?n nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi ‘Bismillah’ demeliyiz. ALLAH nam?na vermeliyiz. ALLAH nam?na almal?y?z. Öyle ise, ALLAH nam?na vermeyen gâfil insanlardan almamal?y?z.”6

  ALLAH nam?na almak ve vermek, ALLAH için al?p vermektir. Bunu, al?rken ve verirken ALLAH’?n ad?n? anarak ifâde ederiz. Yani “Bismillahirrahmanirrahîm” deriz. Bunu içimizden söyleriz.

  Al?rken, bize verenin ALLAH nam?na verdiğini kabul ederiz. Bilmiyorsak—ki başkas?n?n iç dünyas?n? bilmek imkân? genelde yoktur—ALLAH’a inananlar hususunda hüsn-ü zan yapar?z. Başkalar?ndan veya tan?mad?ğ?m?z birilerinden almaya mecbur olduğumuzda da, biz al?rken “Bismillah” deriz.

  Resûlullah Efendimiz’e (asm): “Bize et getiriyorlar; keserken Besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Bunu yiyelim mi? Yemeyelim mi?” diye sorulmuş; ALLAH Resûlü (asm): “ALLAH’?n ad?n? an?n ve yiyin!” buyurmuştur.7


  Dipnotlar:
  1- ?srâ Sûresi: 44
  2- Ra’d Sûresi: 13
  3- Haşir Sûresi: 24
  4- Cuma Sûresi: 1
  5- Tegâbün Sûresi: 1
  6- Sözler, s. 12, 13
  7- Buhârî, Tevhîd, 13
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 10. #10
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  “Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi
  mübarek hayvanlar ‘bismillah’ der;
  rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur.
  Bizlere Rezzak nam?na en latif,
  en nazif, ab? hayat gibi
  bir g?day? takdim ediyorlar.”


  Yeryüzünde, gökyüzünde ve denizlerde yüz binlerce hayvan nev i bulunur. Bütün hayvanlar, ya doğrudan, veya netice itibariyle insan hayat?yla alakadard?r.

  Bütün hayvanlar ve kuşlar,
  • Birer Rabbani birer kaside
  • Yüce ALLAH’tan birer kelime
  • Rahmani birer harftir.

  Bütün hayvanlar?n kendilerine mahsus sesleri, sadalar? vard?r.

  Hayvanlar?n sadalar?,
  • Ya vazifeye başlamas?ndaki zikir ve tesbih,
  • Ve paydostan gelen şükür ve sevinç,
  • Veya, işlemek neşesinden neşet eden nağamâtt?r. Yani, o sesler baş?boş, anlams?z sesler olmay?p, zikir ve tesbih, şükür ve ferahlama sadalar?d?r. Her biri, faaliyetten gelen bir lezzetle, tatl? nağmeler söylemektedir.
  Bütün hayvanlar içinde en tatl? nağmeli, en şirin sadal?, herhalde bülbüldür.

  Bülbül,
  • Rahman’?n r?zka muhtaç misafirleri hükmünde olan hayvanat nam?na, Rezzak-? Kerim taraf?ndan gönderilen hediyeleri alk?şlamakla ve i’lan-? sürur etmekle görevli Rahmani bir hatiptir.
  • Bülbülün hazin nağmeleri, hayvanî tellümattan gelen teşekkiyat değil, belki atayây-? Rahmaniyeden gelen bir teşekküratt?r. Yani, bülbülün o hazin nağmeleri, elemlerden meydana gelen şikâyet değil, aksine Rahman’?n hediyelerinden dolay? teşekkür sesleridir.  ?nek-koyun-keçi-deve gibi hayvanlar,

  • Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi
  • Birer süt fabrikalar?d?r.


  Bal ar?s?,
  • Bir kudret kelimesi
  • Küçücük bir bal makinesidir.

  Yabani ar?,
  • M?zrakl? sinek eşk?yas? hükmündedir.
  Sinekler,
  • Küçücük istihale ve tasfiye makineleridir.
  - Kartal,
  gibi et yiyen kuşlar,• Yeryüzünün s?hhiye memurlar?d?r
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nurdan kelime çalışması
  By gamze-i_dilruzum in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 38
  Son Mesaj: 05.09.17, 21:24
 2. kadının çalışması
  By karolin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 23.12.13, 23:20
 3. Günümüz Türkçesiyle Risale-i Nur Çalışması
  By lostideas in forum Risale-i Nur'u Yeni Tanıyanlara
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 11.10.11, 15:30
 4. Kadının Çalışması
  By Ahsen Nur in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 27
  Son Mesaj: 25.08.08, 00:10
 5. Arkadaşlarımın Çalışması Benim Favorilerim
  By EnsTanTeNe in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.08.08, 13:10

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0