+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11

Konu: İdam-ı Ebedî

 1. #1
  Gayyur **MeD** - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Yozgat
  Mesajlar
  81

  Standart İdam-ı Ebedî

  Risale-i Nur’da çokça bahsi geçen “idam-? ebedî” tabiriyle ilgili bir konu aç?lmas?n?n lüzumuna “Acaba “Ve hususi vazifemiz de, Kur'ân'?n imanî hakikatlerini tahkikî bir surette ehl-i imana bildirip, onlar? ve kendimizi idam-? ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmakt?r.(12.Şua)” gibi yerlerde geçen idam-? ebedî terkibiyle Bediüzzaman, nâsslar?n ve âlimlerin z?dd?na, kafir olarak imans?z ölenlerin yok olacağ?n? m? söylüyor?” mealinde rastlad?ğ?m sorulardan ulaşt?m.
  ?lk olarak bu tür sorulara cevap olarak Mesnevi-i Nuriye’de geçen şu bölümü okuyal?m:
  “?'lem eyyühe'l-aziz! ?nsan?n ba'delmevt, Hâl?k-? Rahmân ve Rahime rücûu hakk?nda ilânat yapan şu “Ve ?leyhi Meab”, “Ve ?leyhi-l Masir”, “Ve ?leyhi Turcaun”, “?lallahi Merciûkum” gibi âyetlerde büyük bir beşâret ve tesellî olduğu gibi, ehl-i isyana da büyük tehditleri imâ vard?r. Evet, bu âyetlerin sarahatine göre, ölüm, zeval, firak, adem kap?s? ve zulümat kuyusu olmay?p ancak Sultan-? Ezel ve Ebedin huzuruna girmek için bir medhaldir. Bu beşaretin işaretiyle, kalb adem-i mutlak korkusundan, eleminden kurtulur.
  Evet, küfrün tazammun ettiği cehennem-i mâneviyeye bak: “Ene inde zanne abdi bî” ("Kulum beni nas?l tan?rsa, onunla öyle muamele ederim." Buharî, Tevhid: 15, 35) hadis-i kudsîsi s?rr?nca, Cenab-? Hak kâfirin zan ve itikad?n? daimî bir azab-? elîme kalb eder. Sonra, iman ve yakîn ile, Cenab-? Hakk?n likas?ndan sonra, r?zas?ndan sonra, rüyetinden sonra mü'minler için has?l olan lezzetlerin derecelerine bak. Hattâ Cehennem-i cismanî, ârif olan mü'min için, âsiye kâfirin cehennem-i mânevîsine nisbeten cennet gibidir.”

  Yine benzer şekilde Habbe’de:
  “Dünyas?n?n âk?betini küfür sâikas?yla adem-i mutlak olduğunu tevehhüm eden adam için de terk-i lezâiz evlâd?r. Çünkü, o lezâizin zevaliyle vukua gelen hususî ve mukayyed ademlerden, adem-i mutlak?n elîm elemleri her dakikada hissediliyor.”
  Bu iki al?nt?dan anlaş?lacağ? üzere idam-i ebedi, kişiye ait bir “nazar”d?r. Ölüm hadisesinin nas?l alg?land?ğ?yla ilgili bir tabirdir. Yoksa “kafirler ölünce yok olacaklard?r” manas?na gelecek şekilde ontolojik bir mana anlaş?lmamal?d?r. Bu zaten kitaba ve sünnete aç?k bir muhalefet olur ki, Nurlar bundan teberri eder. Biz dahi tebrie ile 15. Nota’y? şahit tutuyoruz: “Âyâ, bu insan zanneder mi ki baş?boş kalacak? Hâşâ! Belki insan ebede meb'ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok, her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.” Hem Risale-i Nur’da kaç yerde ebedî cehennemin nas?l adâletle bağdaşt?ğ? şeklindeki, büyük asfiyan?n dahi cevaps?z b?rakt?ğ?, ciddi suale cevap verilmiştir. Bu k?s?mlara az dikkat eden asla idam-? ebedî tabirini o şekilde anlamayacakt?r.
  “Eğer sen dalâlette boğulup ç?kam?yorsan, yine Cehennemin vücudu bin derece idam-? ebedîden hay?rl?d?r ve kâfirlere de bir nevi merhamettir. Çünkü insan, hattâ yavrulu hayvanat dahi, akrabas?n?n ve evlâd?n?n ve ahbab?n?n lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ut olur. Şu halde, sen ey mülhid, dalâletin itibariyle ya idam-? ebedî ile ademe düşeceksin veya Cehenneme gireceksin. Şerr-i mahz olan adem ise, senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes'ut olduğun umum akraba ve as?l ve neslin, seninle beraber idam olmas?ndan, binler derece Cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyet-i insaniyeni yand?r?r. Çünkü Cehennem olmazsa Cennet de olmaz. Herşey senin küfrünle ademe düşer. Eğer sen Cehenneme girsen, vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabalar?n ya Cennette mes'ut veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek, herhalde Cehennemin vücûduna taraftar olmak sana lâz?md?r. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmakt?r ki, hadsiz dostlar?n?n saadetlerinin hiç olmas?na taraftarl?kt?r.(11. Şua)” Bu bahis de dikkat gerektirmekle birlikte, meselemizle ilgili önemli ipuçlar? içermektedir. Evvela bu metin, kafir için dahi cehennemin “bir nevi” rahmet olduğunu -bu sefer hakiki manas?nda kullanarak- idam-? ebedî ile mevcudiyet/varl?k aras?ndaki k?yasla anlat?yor. Demek hakiki manada idam kafir için dahi yoktur. Sonra, kafir aç?s?ndan yap?lan bir “bak?ş”la meselenin izah edildiğini görüyoruz. Yani “küfür ölümü nas?l gösteriyor” mülahazas?ndan gelen bir tabirdir idam-? ebedî.
  Kabre üç şekilde girildiğini izah eden parçalara bak?ld?ğ?nda da ayn? vurguyu görüyoruz. Bu “nazar” meselesi d?ş?nda, kabre üç şekilde girilmesi meselesi üzerine yapacağ?n?z değerlendirmelerle, konuya katk?n?za müntaz?r?z.
  Konu **MeD** tarafından (05.07.07 Saat 16:14 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Dost eczacıyusuf - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  1

  Standart slm sana müslüman

  GerÇekten Tebrİk Edİyorum Soylenecek BİŞey BirakmamiŞsiniz ..Allah Razi Olsun Bİzİ Bİlg,lendİrdİĞİnİz İÇİn ......

 3. #3
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Maaşallah Med kardeşim.Allah sebat versin, istikametten ay?rmas?n.

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 4. #4
  Pürheves Li`eclillah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Konya
  Mesajlar
  151

  Standart

  Aziz ve Mubarek Kardeşim;
  Allah Raz? olsun paylaş?m?n çok guzel...
  Ölüm ya idam? ebedidir; hem o insan?, hem bütün ahbab?n? ve akaribini asacak bir darağac?d?r. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikas?yla saadet saray?na girmek için bir terhis tezkeresidir. Ve kabir ise, ya karanl?kl? bir haps-i münferit ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindan-? dünyadan baki ve nurani
  bir ziyafetgâh ve bağistana aç?lan bir kap?d?r
  Şimdi oku kabirde okuyamazsın!

 5. #5
  Gayyur GiZeM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  60

  Standart

  Düşündüren bir konuydu Allah razı olsun.

 6. #6
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  "Kulum beni nas?l bilirse ona öyle muamele ederim" hadisi-i kudsisinin de bir tefsiri asl?nda "idam-? ebedi"..

 7. #7
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  İdam-ı ebedi'nin mahiyetini gayet güzel izah etmişsiniz.Allah razı olsun.

 8. #8
  Yasaklı Üye hasandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  458

  Standart

  Alıntı **MeD** Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu “nazar” meselesi dışında, kabre üç şekilde girilmesi meselesi üzerine yapacağınız değerlendirmelerle, konuya katkınıza müntazırız.
  Haps-i Münferid ise,dünyaya mana-yı ismi bakan kişilerin dünyevi dost ve zevklerinden ayrı kalmanın üzüntüsü ile kabre bakacaklarını ifade ediyor.Yoksa ebedi haps-i münferid yoktur.Ama ölmeden önce gafil müslüman o korku ile yaşar.Ölüm aklına gelince dünyevi dost ve zevklerden ayrı kalmanın hüznünü hisseder.
  Diğer taraftan halis mü'min ise kabrin kendisinin ebedi cennete ulaşması için bir vesile olduğunu düşünür.
  Dolayısıyla ilgili yerler aslında ahirette göreceğimiz muameleden değil,kabre bu dünyada iken hangi nazarla bakıldığından sözetmektedir.

 9. #9
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Alıntı acizizfakiriz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  "Kulum beni nasıl bilirse ona öyle muamele ederim" hadisi-i kudsisinin de bir tefsiri aslında "idam-ı ebedi"..
  Evet

  '' Bir hadîs-i kudsîde Cenâb-ı Hak buyurmuş: Yani, "Kulum Beni nasıl tanırsa, onunla öyle muâmele ederim." İşte bu bedbaht adam, sû-i zan ile ve akılsızlığı ile, gördüğünü âdi ve ayn-ı hakikat telâkkî etti. Ve öyle de muâmele gördü. ... '' 8. söz

  Dünyada iken ölümü mutlak yokluk şeklinde su-i zanla yorumlamasının cezası olarak , sanki adem-i mutlak varmış gibi , dünyada o zannın verdiği dehşetli elemi çekiyor yani zannı doğrultusunda muamele görüyor .

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 10. #10
  Vefakar Üye enes71 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Yaş
  48
  Mesajlar
  413

  Standart Kabre ÜÇ Yol İle Gİrİlme Hususuna Da DeĞİnmek Lazim

  İkinci Yol: Âhireti tasdik eden, fakat sefahet ve dalâlette gidenlere bir haps-i ebedî ve bütün dostlarından bir tecrid içinde bir haps-i münferid, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için öyle muamele görecek.

  Burada geçen haps-i ebedi tabirini nasıl anlamak lazım b
  Bu ikinci yol kime bakıyor. Müslümana mı? eğer öyleyse müslüman için haps-i ebedi nasıl söz konusu, azabı çekince çıkmayacak mı?
  kafirse zaten ordan çıkamayacağı aşikar
  bu hususta aşağıda verdiğim linktede bir makale vardı ama şahsen benim kalbim mütmain olmamıştı.


  http://1111.karakalem.net/?article=2718

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İdam-ı Ebedi İle Haps-i Münferid Mevzuu...
  By MuM in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 14.11.09, 18:59
 2. Haps-i Münferid ile İdam-ı Ebedi Arasındaki Farkı İzaha Yardım Eder misiniz?
  By hazeret in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 14.11.09, 18:27
 3. İdam-ı Ebedi ile Cehennem Arasındaki Fark Nedir?
  By Ahsen Nur in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 04.12.07, 12:14
 4. Saddam İdam Edildi
  By mardynli in forum Gündem
  Cevaplar: 19
  Son Mesaj: 12.01.07, 17:02
 5. Saddam'a İdam Cezası
  By mardynli in forum Gündem
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.11.06, 16:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0