+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: İhlas

 1. #1
  Dost nuri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Aksaray
  Mesajlar
  48

  Standart

  Alıntı özNur Nickli Üyeden Alıntı

  ?hlas düsturlar?, hem risaleleri anlamak, hem yaşamak ve yaymak için en ehemmiyetli esaslard?r.Yirmi Birinci Lem'an?n girişinde ihlas?n dokuz özelliği s?ralan?r:
  Bu dünyada,hususen uhrevi hizmetlerde;

  en mühim bir esas,
  en büyük bir kuvvet,
  en makbul bir şefaatçi,
  en makbul bir nokta-i istinad,

  en k?sa bir tarik-i hakikat
  en makbul bir dua-y? manevi,
  en kerametli bir vesile-i makas?d,
  en yüksek bir haslet,
  en safi bir ubudiyyet, ?HLASTIR.
  Bizlere sorulsa, bir hizmeti gerçekleştirebilmek için gerekli olan bir dizi maddi sebep sayar?z.Oysa en evvel, en mühim ve en vazgeçilmez ihtiyaç, ihlast?r. O varsa herşey var olur; o yoksa hiçbirşey yap?lamaz, yap?lsada faydas? olmaz
  .
  En mühim bir esas: B?r hizmeti yapmak için birçok prensip gerekebilir.Dikkat, teenni,ihtiyat,tesanüt gibi..Ama bunlar içinde en mühim esas , ihlast?r.Birincilik makam? onundur.
  En büyük bir kuvvet: Uhrevi hizmetlerin gerçekleşmesi için çok çeşitli güçlere ihtiyaç vard?r.Para, mal , eleman gibi güçler içinde en büyük ve en başta gelen kuvvet, ihlast?r.O, t?pk? bir m?knat?s gibi , bütün güçleri cezb ve celb edebilir.?hlas, herşeyin beslemesi, ruhu hükmündedir.
  En makbul bir şefaatçi :Ahirete müteveccih bir hizmetin muvaffakiyetini herkes ister.Tevfiki verecek ise, Cenab-? Hakt?r.Biz manen çok zay?f ve günahlarla alude olduğumuz için, bir şefaatçi laz?md?r ki bize yard?m etsin.Rabbimize bizim ad?m?za dilekte bulunsun.?şte bu şefaatçiler aras?nda Rabbimiz taraf?ndan en makbul olan? , ihlast?r.
  En metin bir nokta-i istinad:Bir mefkure uğrunda çalişip didinen kimselerin en çok ihtiyaç duyduğu şey, bir dayanak noktas?d?r.Ayağ?n? sağlam bir zemine basmal?, s?rt?n? güçlü bir mevkiye dayamal?d?r ki , sars?lmas?n.Oysa sağlam bildiğimiz nice dayanak, en küçük bir f?rt?nada yok olup gidebilir.?şte dayanak noktalar? içinde en sağlam? ihlast?r.Ona dayanan, hiçbir zaman sars?lmadan hizmetini sürdürür.
  En k?sa bir tarik-i hakikat : ?nsanlar? hakikate ulaşt?racak yollar çoktur.Bizim zaman?m?z k?sa ve selametli bir yola ihtiyac?m?z vard?r.?şte bu yol, ihlast?r.Muhlis kimse, maksad?na en k?sa yoldan vas?l olur.
  En makbul bir du-y? manevi : Aciz insan?n başar?l? hizmet yapabilmesi için inayet-i ilahiye gerekiyor.Onun celbi içinde en büyük silah? duad?r.Duan?n en makbulu ise ihlast?r.
  En kerametli bir vesile-i makas?d:Bizleri maksad?m?za ulaşt?racak vesileler laz?md?r.Ancak ne kadar güçlü ve büyük vesilelere sahip olursak olal?m, işimiz çok,gücümüz az, düşman?m?z kuvvetlidir.Bunun için ihlasla hareket eden, hiç ummad?ğ? yard?mlara, teshilata,başar?lara mazhar olur.Allah muhlis adam?n davas?na, insanlar? hizmetkar, kalpleri musahhar eder.
  En büyük bir haslet: ?man ve Kuran davas? için say u gayret ederken, çok çeşitli hasletlere ihtiyac?m?z vard?r.Cesaret,kerem,hilm,tevazu gibi k?ymetli ve faideli hasletler aras?nda en yükseği. en vazgeçilmezi, 'onsuz' diğerlerinin olmad?ğ? haslet, ihlast?r. Çünkü ihlas, korkağ? cesur, cimriyi kerim, sert huyluyu hilm sahibi, mağruru mütevazi yapar.
  En safi bir ubudiyyet: Rabbimize takdim edeceğimiz ubudiyyet tav?r ve vaziyetleri içinde en safisi, en temizi, en arisi, ihlast?r.O, hertürlü ibadetin ruhu, elektriği, nuru hükmündedir.Onsuz hiçbir ubudiyyet makbul değildir.
  CENAB-I ERHAMÜRRAH?M?NDEN BÜTÜN ESMA-? HÜSNASINI ŞEFAATÇ? YAPIP N?YAZ ED?YORUZ K?, B?ZLER? ?HLAS-I TAMMA MUVAFFAK EYLES?N. AM?N.


  Alıntı hizanurs Nickli Üyeden Alıntı
  ihlas,ihlasl? oldugunu bilmemektir.Allah raz? olsun


  AM?N AM?N...

  Mevlam ihlas?m?z? daim ets?n.gercektende mesleg?m?zde buna cok d?kkat etmek gerekir şevk?m?z? k?racak olaylarda bile sab?rla devam etmeliy?z.çünkü ihlas?m?z b?le kaybetmekle karş? karş?ya kala bilecek birzaman da yas?yoruz mevlambu h?zmtten ay?rmas?n.ALLAH A EMANET OLUN
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 21:41 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  ibadetin ruhu var m?d?r? Varsa o ruh nedir?
  Bediüzzaman bu soruya şu cevab? verir:

  "?badetin ruhu ihlâst?r. ?hlâs ise yap?lan ibadetin yaln?z emredildiği için yap?lmas?d?r.
  Eğer başka bir hikmet ya da fayda ibadete illet gösterilse o ibadet bat?ld?r. Faydalar ve hikmetler yaln?z tercih edici olabilirler, illet olamazlar."

  Hatta Bediüzzaman'a göre ibadet, insan hayat?nda bir vesile değil, insan hayat?n?n as?l gayesidir.

  Bu itibarla ihlâss?z ibadet, ibadet say?lmad?ğ? gibi, ibadet sevap kazanmak ya da cezadan kurtulmak için de yap?lmamal?d?r.

  Görülüyor ki, insan f?trat?na en uygun olan şey, her türden insan fiilinin, ahlâk?n, iyiliğin ve adaletin tecellisini mümkün k?lacak şekilde ve insan?n yarat?l?ş?na uygun olarak, yani ibadetin ruhu olan ihlâs çerçevesinde yap?lmas?d?r.


  ?nsan?n gücü, bir bat?l? hak yapmaya yetmez.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 21:41 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 3. #3
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  İhlas, Allah ile kul arasında bir sırdır ki, şeytan bilmez ki bozsun. Melek bilmez ki yazsın. Cüneyd-i Bağdadi

 4. #4
  Gayyur x??x - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  66

  Standart

  çok mantıklı söylemişsin kardeşim allah razı olsun
  Akıl "O"na işaret eder, aklı olan "O"nu bulur.

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "insanlar helak olur ancak bilenler kurtulur.bilenlerde helak olur ancak bildiklerini yaşayanlar kurtulur.bildiklerini yaşayanlar da helak olur ancak ihlasl? olanlar kurtulur.ihlasl? olanlarda her an o nu kaybetme tehlikesiyle karş? karş?yad?r."
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Allah?m! ?hlâs Sûresinin hakk? için, bizi ihlâs sahibi olan ve ihlâsa eriştirilen kullar?ndan eyle. Âmin, âmin.
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Dost ertugrul_emedji - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Erzurum
  Mesajlar
  22

  Standart

  cok guzel yazm?şs?n kardesim....hepimiz ihlas? tam olarak yasayabilmemiz umuduyla.......AM?NNNNNNN.........
  Konu HakanBa tarafından (03.06.07 Saat 21:42 ) değiştirilmiştir.
  emedji

 8. #8
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  amin ecmain inş yaşarız

 9. #9
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  allah razı olsun

 10. #10
  Yasaklı Üye ANTİKOR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  Malatya
  Mesajlar
  255

  Standart

  amin

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. İhlâs, İhlas Nedir
  By muhsin iyi in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.06.14, 10:14
 2. İhlas
  By ademyakup in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 89
  Son Mesaj: 09.06.11, 10:56
 3. Sure-i İhlas'ın İsmi Neden İhlas ?
  By gulsah in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 39
  Son Mesaj: 21.05.11, 15:48
 4. İhlas
  By delailinnur in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08.04.08, 23:08
 5. İhlâs
  By Çeşm-i Giryân in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 09.11.07, 12:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0