+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 11
Like Tree1Beğeni

Konu: Nur Talebeleri Bu Zamanda Takvayı Esas Tutmaları Gerekir

 1. #1
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart Nur Talebeleri Bu Zamanda Takvayı Esas Tutmaları Gerekir

  Azîz, sıddîk kardeşlerim,
  Bugünlerde Kur'an-ı Hakîm'in nazarında îmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i salih esaslarını düşündüm.

  Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Her zaman def-i şer celb-i nef'a racih olmakla beraber, bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında, bu takva olan def i mefasid ve terk-i kebair, üssü'l-esas olup, büyük bir rüçhaniyet kesb etmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebîreleri işlemeyen kurtulur.
  Böyle kebair-i azîme içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakıyeti pek azdır. Hem, az bir amel-i salih, bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem, takva içinde bir nevî amel-i salih var. Çünkü bir haramın terki vaciptir; bir vacibi işlemek, çok sünnetlere mukabil sevabı var. Böyle zamanlarda-binler günahın tehacümünde-birtek içtinab az bir amel ile yüzer vacib işlenmiş olur. Bu ehemmiyetli nokta, niyet ile, takva namıyla günahtan kaçınmak kastıyla menfî ibadetten gelen ehemmiyetli a'mal-i salihadır.


  Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir. Madem her dakikada, şimdiki tarz-ı bayat-ı içtimaiyede yüzer günah insana karşı geliyor; elbette takva ile ve niyet-i içtinab ile, yüzer amel-i salih işlemiş hükmündedir. Malumdur ki, bir adamın bir günde harap ettiği bir sarayı, yirmi adam yirmi günde yapamaz. Ve bir adamın tahribatına karşı yirmi adam çalışmak lazım gelirken; şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek harikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mu'cizevarî muvaffakıyet ve fütuhat görülecektir
  Ararad bunu beğendi.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 2. #2
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Takvay? genelde biz ''Ekstra bir ibadet'' olarak telakki ederiz.Ancak üstad hazretleri ise bu zamanda çok mühim olduğunu dile getirmiş.

  Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmakt?r
  Takva=Haram olan yerlerden uzaklaşmak,yapmamakdan öte önce uzaklaşmay? dile getirmiş.Salih amel dairesinde hareket ddiyor yani helal dairede kazan?lmaya çal?ş?lmas?,farzlar? ihlal etmeden hayrat kazanilmasini dile getirmiş..

  Bu zamanda her yerden günahlar girdiği için,delikleri kapamak laz?m.Bizim en büyük z?rh?m?z ise takva olacakt?r.Ruhsatlar? kullanmaktan öte,gücümüz kuvvetimiz yettikçe azimetleri tercih etmeye çal?şmal?y?z.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 3. #3
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Risale-i Nur şakirtlerinin bu zamanda en mühim vazifeleri tahribata ve günahlara karş? takvay? esas tutup davranmak gerektir
  Nur talebesi olmak isteyen ve de olanlara ise bu zamanda takvay? esas tutmak ve o şekilde davranmak gerektiğini dile getirmiş kastamonu lahikas?ndan.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 4. #4
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Her zaman def-i şer celb-i nef'a racih olmakla beraber, .."

  Yani günah işlemiyor olmak bir ibadet değil mi:)
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 5. #5
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Elbette ki...
  Günah işlememek,o ortamlarda bulunmamak mühim bir ibadettir.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 6. #6
  Gayyur onderaycan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  95

  Standart

  Allah raz? olsun kardeş senin yazm?ş olduğun parçay? kuvvetlendirecek ve teyid edecek kastamonu lahikas?nda geçen üstad?n mektubunu yaz?yorum.

 7. #7
  Gayyur onderaycan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  95

  Standart

  Azîz, S?dd?k Kardeşlerim!
  Lâtif ve mânidar ve beşaretli iki hâdiseyi beyân ediyorum:
  Birincisi: Me'yusâne bir hât?radan müjdeli bir ihtar:
  Bugünlerde hât?r?ma geldi ki:
  Hayat-? içtimaiyeye giren hangi şey'e temas etse, ekseriyetle günahlara marûz kal?yor. Her cihette günahlar serbestçe insan? sar?yorlar. Bu kadar günahlara karş? insan?n hususî ibadeti, takvas? nas?l mukabele edebilir? diye me'yusâne düşündüm.
  Hayat-? içtimaiyedeki Risale-i Nur talebelerinin vaziyetlerini tahattur ettim. Risale-i Nur şakirdleri hakk?nda necatlar?na ve ehl-i saâdet olduklar?na dair kuvvetli işaret-i Kur'aniyeyi ve beşaret-i Aleviyeyi ve Gavsiyeyi düşündüm.
  Kalben dedim ki: "Herbiri bin yerden gelen günahlara karş? bir dil ile nas?l mukabele eder, galebe eder, necat bulur?" diye mütehayyir kald?m. Bu tahayyürüme mukabil ihtar edildi ki:
  Risale-i Nur'un hakikî ve sâd?k şakirdlerinin mabeynlerindeki düstur-u esasiye olan iştirâk-i a'mâl-i uhreviye kanunuyla ve samimî ve hâlis tesanüd s?rr?yla herbir hâlis, hakikî şakird bir dil ile değil, belki kardeşleri adedince diller ile ibadet edip istiğfar eder.
  Risale-i Nur dairesinde sadâkat ve hizmet ve takva ve içtinab-? kebâir derecesiyle o ulvî ve küllî ubudiyete sahib olur. Elbette bu büyük kazanc? kaç?rmamak için takvada, ihlâsta, sadakatta çal?şmak gerektir.Bin taraftan hücum eden günahlara, binler dil ile mukabele eder.
  Baz? melâikenin k?rkbin dil ile zikrettikleri gibi; hâlis, hakikî, müttaki bir şakird dahi, k?rkbin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak ve inşâallah ehl-i saâdet olur.
  ?kincisi: Eski zamanda, ondört yaş?nda iken icâzet 8. #8
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Çok mühim bir mektup paylaşm?şs?n?z
  Allah raz? olsun.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 9. #9
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Bir arkadaş?n al?nt?s?

  HZ Ebu Bekir; haram fasl?ndan birseyi işlemiş olmayal?m diye helal fasl?ndan 70 fasl? terkederdik diyor. oysa biz şimdi haramlar? bile helal k?lacak fetvalar?n peşindeyiz. ayette sizin Allah kat?nda üstünlüğünüz takva iledir demesine rağmen biz hala çoğu konuya "işin takva boyutu" diye lakayd kalabiliyoruz.
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

 10. #10
  Ehil Üye insirah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Kure-i Arz
  Mesajlar
  3.312

  Standart

  Hadis-i Şerif (Ramuz).

  Ümmetimin sonlar?na doğru, mescidlerini süsleyipte kalplerini harabeye çeviren topluluklar görülür. Onlar, elbisesine verdiği önemi, dinine vermeyecek. Dünyal?ğ? yerindeyse, dinlerine ne olduğuna ald?rmayacak...dinimize karş? lakayt kal?p bu had?se mazhar olanlardan olmayal?m inşaallah
  Kainattaki gidisati izlesek ve israfin ve intizamsizligin olmadigini gorsek,sanirim bu bizim icin en buyuk tahkik egitimi olacaktir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Fıtratımız Takvayı İstiyor!
  By delailinnur in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 24.02.09, 06:52
 2. Nikâh Tazelemek Gerekir mi?
  By muhibbülkurra in forum İslam'a Göre Kadın ve Aile
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 17.09.08, 12:09
 3. Takvayı İzhar, İhfa??
  By meraklee in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.02.07, 18:43
 4. Nur Talebeleri Bu Zamanda Takvayı Esas Tutmalı
  By karatoprak1975 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.10.06, 16:54
 5. Her Türk'ün Okuması Gerekir...
  By Sonsuz-Nur in forum Mizah
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 27.08.06, 17:59

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0