+ Konu Cevaplama Paneli
2. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var BirinciBirinci 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 11 ile 20 ve 30

Konu: Anlayamadığım Bir Bölüm

 1. #11
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Orjinalini yazan: gulsah

  Allah raz? olsun . Teşekkür ederim . Bu konu ile tekrar anlad?k ki keyfiyet her daim kemiyetten mühimdir

  gulsah kardeşim,matematiksel olarak işlem doğru.bunu yukar?larda aç?klamaya çal?şt?k.Mesleğim icab? bu işlemi öğrencilerime çok yapt?ğ?m için o bahsi ilk okuduğumda Üstad?m bütün ilimlere vukufiyeti gibi Matematik ilminede vukufiyetini görünce çok etkilenmiştim.Çünkü Üstad çok az kelimelrle çok büyük hakikatleri özlü bir şekilde ifade ediyordu.Bizlerin böyle cümleler kurmas? ve bu konuyu bu kadar mükemmel anlatmam?z imkans?z diye düşünmüştüm.

  Şimdi burada sizinde bahsettiğiniz kemiyet değil keyfiyet meselesini ve "Aynen onun gibi, insanlarda s?hhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, k?ymetsiz olur.(Hakikat Çekirdekleri )" meselelerini mütalaa edebiliriz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #12
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Abdulbaki ağabey , bazı nur taleberini bu aciz eczacılara benzetiyorum.Hani nasıl birsürü ilaçlarla dolu raflarda hastanın ihtiyacı olup , istediği ilacı tabiri caizse 'şıp' diye bulur eline verir fakat ehil olmayanlar belki saatlerce ararda bir türlü o şifahanedentam muvafık düşeni bulamaz.Aynen onun gibi sizin gibi bu sitedeki usta eczacılardan bu konu ile alakadar ilaçları buralara nakşetmenizi bekliyoruz benim gibi tembellere de okuyup okuyup şifa aramak düşüyor . Konuhakkında kiyazılarınızı bekliyoruz

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 3. #13
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Orjinalini yazan: gulsah

  Abdulbaki ağabey , baz? nur taleberini bu aciz eczac?lara benzetiyorum.Hani nas?l birsürü ilaçlarla dolu raflarda hastan?n ihtiyac? olup , istediği ilac? tabiri caizse 'ş?p' diye bulur eline verir fakat ehil olmayanlar belki saatlerce ararda bir türlü o şifahaneden tam muvaf?k düşeni bulamaz.Aynen onun gibi sizin gibi bu sitedeki usta eczac?lardan bu konu ile alakadar ilaçlar? buralara nakşetmenizi bekliyoruz benim gibi tembellere de okuyup okuyup şifa aramak düşüyor . Konu hakk?nda ki yaz?lar?n?z? bekliyoruz

  gulsah kardeşim,bu Abdulbaki bilsen ne kadar aciz ve bu Kur'an eczanesindeki ilaçlara ne kadar muhtaç.Bende bu ilaçlar?n hemen bulunup hastal?ğ?ma çare olamas?n? beklediğim gulsah gibi genç eczac?lar? bulmuşken onlar?n buraya taş?d?ğ? tiryaklar? kulanmak istiyordum.Ben de acizane aramaya devam edeyim inan?yorum ki genç kardeşlerim daha erken ilaçlar? buraya taş?rlar.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #14
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Cemaatte vahdet'in sağlanmas? , kemiyet ve keyfiyet mevzular? okadar birbirleriyle girift meseleler ki adeta birbirine geçmiş halkalar misüllü her biri diğerini tekmil ediyor.Bir dersde bu mesele ile ilgili güzel aç?l?mlar dinlemiştim ...Bu aç?l?mlar eşliğinde bu meselede şöyle düşünüyoruz ki...
  Bir cemaatte vahdet'in olmas? san?r?m fikir ve kalp birliği demektir.Bu ikisinin risalelerde ki tan?m?da fena fih ihvan olsa gerek.Mağlesef günümüzde ( bu acizin gözlemlediği kadar) fikir birliğine çok önem verilmekle birlikte kalplerin bir atmas? mevzuu biraz ask?da kal?yor buda cemaatteki keyfiyete zarar vermekle füyuzat?n kalplere inikas?na perde oluyor .Biraz daha açmak gerekirse ...Arkadaşlarla risale-i nurlardan istifade etmekle beraber istifaza noktas?nda geri kalmam?zdan bahsediyorduk.Yani kuvve-i maneviyemiz okadar azki günahlara karş? kendimizi sak?nam?yoruz.Bunun nedenini düşünürken akl?m?za fenafil ihvan meselesi geldi.Yani cemaatteki ferdler aras?nda tam bir kalp birliliği ( yani üzüntüsü ile üzülmek, sevinci ile sevinmek,meziyetleriyle iftihar etmek,sadece ders arkadaş? değil en candan bir dost olmak...)noktas?ndaki eksikliğimiz o şahs-? manevinin ayinedarl?ğ?n? k?r?yor buda füyuzat?n ulaşmas?na engel oluyor.O zamanda risale-i nurdan ald?ğ?m?z füyuzat -feyizler kendi istifdat?m?z ve kabiliyetimizin kayd? ile kay?tlan?yor.?şte şu takdirde cemaatte istersen 100 kişi olsun bu kemiyet istifade ve istifaza noktas?na bir katk?da bulunam?yor, gene herkes kendi kabilyeti miktar?nda s?n?rl? kal?yor.Gerçekten, kemiyeten üstün bir cemaatteki fertlerin ,şahs-i mertebeleri yada istidatlar? nekadar eksik yada inkişaf etmemiş olursa olsun bu hal onlar?n derslerden istifade etmesine bir engel teşkil etmiyor.Çünkü tam olarak birbiri ile ittisal etmiş bir cemaatteki ferdler risale-i nurun o azim şahs? manevisinden gelen feyizlere mazhar oluyor , o azami ölçüde geniş aynaya gelen feyiz küçücük bir şahs?n kalbinede aksediyor...Risale-i nurun erkanlar?na yada haslar?na gelen tüm feyiz onu ( şahsi çal?şmas?nyla asla ulaşamayac? bir ölçde) onun kalp aynas?na aksediyor.Risale-i nur 15 y?ll?k bir eğitim neticesini 15 haftada yoksa nas?l verebilir işte verebilme metodlar?ndan biride bu olsa gerek.Demek burda bize düşen çok büyük bir görev var derhal ders yapt?ğ?m?z cemaatlerdeki kemiyetin kalitesini yükseltmeye bakmal? . S?radan bir köylü olan haf?z ali abi üstad?n zaman?nda birinci sözü okuyarak Kainat?n iplerini elinde tutan Zat? müşahede etmesi hakikati ne ile aç?klanabilir.Tabi ki Haf?z Ali misüllü zatlar Üstada ve o azim şahs-? maneviye gelen feyiz ile feyizleniyorlard?ki bizim 100 y?l çal?şsak ulaşamayac?ğ?m?z o mertebelere 30 dakikal?k bir dersde ç?k?yorlard?
  Öyle ise bence bu mesele çok dehşetli bir mesele yani cemaatlerdeki kemiyet ve keyfiyet , vahdet meselesi tam bir bam teli...Risale-i nurun anla?ş?lmas? ve ondan istifaza edip takva-i azim sahibi olmak bu meselelerin halline bak?yor demek üstad o yüzden neredeyse her sat?rda zaman cemaat zaman?d?r demiş...
  bu mesele ile ilgili rast geldikçe risale-i nurlardan eklentiler yapmaya çal?şal?m inşaallah
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 5. #15
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Orjinalini yazan: gulsah

  Abdulbaki ağabey , baz? nur taleberini bu aciz eczac?lara benzetiyorum.Hani nas?l birsürü ilaçlarla dolu raflarda hastan?n ihtiyac? olup , istediği ilac? tabiri caizse 'ş?p' diye bulur eline verir fakat ehil olmayanlar belki saatlerce ararda bir türlü o şifahaneden tam muvaf?k düşeni bulamaz.Aynen onun gibi sizin gibi bu sitedeki usta eczac?lardan bu konu ile alakadar ilaçlar? buralara nakşetmenizi bekliyoruz benim gibi tembellere de okuyup okuyup şifa aramak düşüyor . Konu hakk?nda ki yaz?lar?n?z? bekliyoruz

  Muhterem Abdülbaki Hocam ve Gülşah Kardeşim,
  Dün bir TV kanal?nda haf?za teknikleri ile ilgili bir program izlemiştim. Orada insan?n haf?zas? ile ilgili üç tane problemden bahsediliyordu ve bu problemlerin üçüncüsünün de beynimize gönderdiğimiz bilgilere ulaş?lmas?nda yaşad?ğ?m?z problem olduğunu söylüyordu. Yani bizim beynimizde arad?ğ?m?z bilgi var ama haf?zam?z?n neresine kaydettik, onu bulam?yoruz deniliyordu.
  Gülşah kardeşimizin yukar?daki misalini okuyunca dünkü bu program akl?ma geldi. Asl?nda Gülşah kardeşim, şu forumda yazd?ğ?n?z yaz?lar? okudukça ben şunu anlad?m ki, maşallah sizler Risale-i Nur'u okumuş ve -en güzeli de -hazmetmişsiniz. Sizin probleminiz (hattâ çoğumuzun problemi) okuduğunuz hakikatlerin haf?zan?zdaki yerini bulamamak. Yani meseleyi biliyorsunuz, ama onunla ilgili hakikat Nurlar'?n neresinde var onu ç?karam?yorsunuz. Eh bir de onu başar?rsan?z...
  Abdülbaki hocam görüyorsunuz gençleri. Maşallah hem bilgili, hem mütevazi... Tam Risale-i Nur Talebesi bu gençler... Biz ümitvar olmayal?m da kim olsun? Bütün samimiyetimle söylüyorum, biz bu gençlerden çok şeyler öğreneceğiz hocam!..
  Sizleri tebrik ediyorum genç kardeşlerim, Allah'a emanet olunuz.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:16 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 6. #16
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Çoğu zaman bir konu hakkında münazara esnasında üstadın cümleleri aklıma geliyor , hatta münazara nın en can alıcı noktasını belki aydınlatıyor ama gel gör ki acaba neredeydi diyorum...aklımda kaldığı nisbetle kendi kendime söylemeye çalışınca o mesele iyice anlaşılmaz bir hal alıyor bende neredeydi neredeydi diye bocalıyorum hatta bazen o yerin birüst satırnı , sayfada ki yerini hatırlamaya çalışıyorum ama ...Bunun adınada - siz merhamet ve şefkatinizden-- '' problem ' demişsiniz ama --ben tembellik diyorum inşallah nurları daha çok okudukça lütf-u ilahi risale-i nur eczanesininsatır raflarında hangi tiryak var hatırlarız ( amin)

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #17
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Orjinalini yazan: gulsah


  Cemaatte vahdet'in sağlanmas? , kemiyet ve keyfiyet mevzular? okadar birbirleriyle girift meseleler ki adeta birbirine geçmiş halkalar misüllü her biri diğerini tekmil ediyor.Bir dersde bu mesele ile ilgili güzel aç?l?mlar dinlemiştim ...Bu aç?l?mlar eşliğinde bu meselede şöyle düşünüyoruz ki...
  Bir cemaatte vahdet'in olmas? san?r?m fikir ve kalp birliği demektir.Bu ikisinin risalelerde ki tan?m?da fena fih ihvan olsa gerek.Mağlesef günümüzde ( bu acizin gözlemlediği kadar) fikir birliğine çok önem verilmekle birlikte kalplerin bir atmas? mevzuu biraz ask?da kal?yor buda cemaatteki keyfiyete zarar vermekle füyuzat?n kalplere inikas?na perde oluyor .Biraz daha açmak gerekirse ...Arkadaşlarla risale-i nurlardan istifade etmekle beraber istifaza noktas?nda geri kalmam?zdan bahsediyorduk.Yani kuvve-i maneviyemiz okadar azki günahlara karş? kendimizi sak?nam?yoruz.Bunun nedenini düşünürken akl?m?za fenafil ihvan meselesi geldi.Yani cemaatteki ferdler aras?nda tam bir kalp birliliği ( yani üzüntüsü ile üzülmek, sevinci ile sevinmek,meziyetleriyle iftihar etmek,sadece ders arkadaş? değil en candan bir dost olmak...)noktas?ndaki eksikliğimiz o şahs-? manevinin ayinedarl?ğ?n? k?r?yor buda füyuzat?n ulaşmas?na engel oluyor.O zamanda risale-i nurdan ald?ğ?m?z füyuzat -feyizler kendi istifdat?m?z ve kabiliyetimizin kayd? ile kay?tlan?yor.?şte şu takdirde cemaatte istersen 100 kişi olsun bu kemiyet istifade ve istifaza noktas?na bir katk?da bulunam?yor, gene herkes kendi kabilyeti miktar?nda s?n?rl? kal?yor.Gerçekten, kemiyeten üstün bir cemaatteki fertlerin ,şahs-i mertebeleri yada istidatlar? nekadar eksik yada inkişaf etmemiş olursa olsun bu hal onlar?n derslerden istifade etmesine bir engel teşkil etmiyor.Çünkü tam olarak birbiri ile ittisal etmiş bir cemaatteki ferdler risale-i nurun o azim şahs? manevisinden gelen feyizlere mazhar oluyor , o azami ölçüde geniş aynaya gelen feyiz küçücük bir şahs?n kalbinede aksediyor...Risale-i nurun erkanlar?na yada haslar?na gelen tüm feyiz onu ( şahsi çal?şmas?nyla asla ulaşamayac? bir ölçde) onun kalp aynas?na aksediyor.Risale-i nur 15 y?ll?k bir eğitim neticesini 15 haftada yoksa nas?l verebilir işte verebilme metodlar?ndan biride bu olsa gerek.Demek burda bize düşen çok büyük bir görev var derhal ders yapt?ğ?m?z cemaatlerdeki kemiyetin kalitesini yükseltmeye bakmal? . S?radan bir köylü olan haf?z ali abi üstad?n zaman?nda birinci sözü okuyarak Kainat?n iplerini elinde tutan Zat? müşahede etmesi hakikati ne ile aç?klanabilir.Tabi ki Haf?z Ali misüllü zatlar Üstada ve o azim şahs-? maneviye gelen feyiz ile feyizleniyorlard?ki bizim 100 y?l çal?şsak ulaşamayac?ğ?m?z o mertebelere 30 dakikal?k bir dersde ç?k?yorlard?
  Öyle ise bence bu mesele çok dehşetli bir mesele yani cemaatlerdeki kemiyet ve keyfiyet , vahdet meselesi tam bir bam teli...Risale-i nurun anla?ş?lmas? ve ondan istifaza edip takva-i azim sahibi olmak bu meselelerin halline bak?yor demek üstad o yüzden neredeyse her sat?rda zaman cemaat zaman?d?r demiş...
  bu mesele ile ilgili rast geldikçe risale-i nurlardan eklentiler yapmaya çal?şal?m inşaallah


  Abdülbaki hocam, k?rm?z? kelimelerin yerinde san?yorum keyfiyet kelimesi olacak değil mi? Bir hata var gibi...
  Muhabbetle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:17 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 8. #18
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  A evet keyfiyet olacak tı...

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 9. #19
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  57
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yukar?daki gulsah kardeşimin cümlelerini tefekkür etmeye ve anlamaya çal?ş?yorum.Tabiki bütün olarak bakmaya çal?ş?yorum.gulsah kardeşimiz ihlas Risalesi düsturlar?ndan önemli değerlendirme yapm?ş ve fene fil ?hvan düsturlqar? ile tam halleşemediğimiz için Risale-i Nurlardan tam manas?yla istisaza edemediğimizi nazarlara vermiş.Bu manalar hakikaten çok önemli ve isabetli.tabiki bu hakikatlerin her birimizin aleminde eksik olarak yans?mas? ise fenafil ?hvan düsturu olan " Zaten mesleğimizin esas? uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vas?ta değildir. Belki hakikî kardeşlik vas?talar?d?r. Olsa olsa bir üstadl?k ortaya girer. Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz h?llettir. H?llet ise, en yak?n dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmett kardeş olmak iktiza eder. Bu h?lletin üssü'l-esas?, samimî ihlâst?r. Samimî ihlâs? k?ran adam, bu h?lletin gayet yüksek kulesinin baş?ndan sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz.(21.Lema)" düsturlar?n?n eksik kalmas?na sebep oluyor.Buraya kadar gulsah kardeşimiz müthiş tespitler yapm?ş.

  Buradan meydana gelen eksiklikler ise Risale-i Nurlardan ve şahs-? maneviden istifazam?z? azalt?yor diyor kardeşimiz buda çok güzel tespit.
  Kardeşimiz devam etmiş ve "?şte şu takdirde cemaatte istersen 100 kişi olsun bu kemiyet istifade ve istifaza noktas?na bir katk?da bulunam?yor, gene herkes kendi kabilyeti miktar?nda s?n?rl? kal?yor." diyerek bu eksikliğin kemiyet olarak olarak katk? yapamad?ğ?n? belirtmiş buras?da mükemmel.
  Şimdi osmanoğlu ağabeyimin tak?ld?ğ? yere bakal?m.?şte birinci cümle:"Gerçekten, kemiyeten üstün bir cemaatteki fertlerin ,şahs-i mertebeleri yada istidatlar? nekadar eksik yada inkişaf etmemiş olursa olsun bu hal onlar?n derslerden istifade etmesine bir engel teşkil etmiyor."
  San?r?m gulsah kardeşimiz burada derslere ne kadar çok insan kat?l?rsa kat?ls?n ve bunlar?n şahsi mertebeleri yada kabiliyetleri eksik olursa olsun derslerden istifade etmesine bu halleri engel olmamas? gerekir diye bir manay? anlatmak istemiş diye anlamak istiyorum.Ancak kardeşimiz burada bu manay? tam açamam?ş olabilir.
  Kardeşimiz daha sonraki cimlesinde birbirine hakiki bağl? olan kardeşlerin derslerden daha fazla istifade edeceğini de şöyle aç?klama?ş."Çünkü tam olarak birbiri ile ittisal etmiş bir cemaatteki ferdler risale-i nurun o azim şahs? manevisinden gelen feyizlere mazhar oluyor , o azami ölçüde geniş aynaya gelen feyiz küçücük bir şahs?n kalbinede aksediyor..."

  Kardeşimizin şu aç?klamalar?da tam uygun"Risale-i nurun erkanlar?na yada haslar?na gelen tüm feyiz onu ( şahsi çal?şmas?nyla asla ulaşamayac? bir ölçde) onun kalp aynas?na aksediyor.Risale-i nur 15 y?ll?k bir eğitim neticesini 15 haftada yoksa nas?l verebilir işte verebilme metodlar?ndan biride bu olsa gerek" burada da erkan ve has dairelerine gelen feyizlerin onlar?n kalplerine nüfuz ederek k?sa sürede hakikat derslerine ulaşt?klar?n? belirtiyor.

  Şimdi son osmanoğlu ağabeyimin tak?ld?ğ? ikinci kemiyet kelimesine bakal?m.Cümle şu:"Demek burda bize düşen çok büyük bir görev var derhal ders yapt?ğ?m?z cemaatlerdeki kemiyetin kalitesini yükseltmeye bakmal? . " Yukar?daki kardeşimizin izahlar?ndan sonra ise kardeşimiz bize düşen en ömenli görevlerin baş?nda ders yapt?ğ?m?z çoğunluklar?n yani kemiyetin kalitesini yükseltmemiz gereğini ve önemini vurgulayarak doğru bir tespit daha yap?yor.

  Evet osmanoğlu ağabeyim gulsah kardeşimiz yukar?da bir bölümde belki çok aç?k anlatamam?ş ancak mükemmel tespitler yaparak sizin yukar?ya ald?ğ?n?z;" Abdülbaki hocam görüyorsunuz gençleri. Maşallah hem bilgili, hem mütevazi... Tam Risale-i Nur Talebesi bu gençler... Biz ümitvar olmayal?m da kim olsun? Bütün samimiyetimle söylüyorum, biz bu gençlerden çok şeyler öğreneceğiz hocam!.. " yaz?n?z? tam tasdik etti diye düşünüyorum.Allah kardeşimizden raz? olsun.

  kardeşimiz ben yaz?m? yazarken o k?sm?n keyfiyet olacağ?n? belirtmiş.Böylece o bölümde bizim hüsn-ü zanla tashih etmeye ça?lşt?ğ?m?z yeri kendisi tashih etmiş.
  yaln?z ikinci kemiyette bir s?k?nt? yok.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:17 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #20
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  abdülbaki ağabey ben o yerlerde yaln?şl?kla keyfiyet diyeceğime kemiyet yazm?ş?m
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 23:17 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Anlayamadığım Bir Niyet Mevzusu
  By kainatınmeyvesi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 12.12.09, 00:28
 2. İşaratü'l-İ'caz dan Bir Bölüm
  By bayasis in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.04.07, 21:38
 3. Münazarat'tan Anlayamadığım Bir Mesele..
  By Katreler in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 31.03.07, 17:52
 4. Risale'den Anlayamadığım Bir Yer...?
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 18
  Son Mesaj: 11.01.07, 07:30
 5. Özel, Gül Bölüm...
  By ANTİKOR in forum İstek, Öneri ve Forum Yardımı
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 14.08.06, 14:47

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0