+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 17

Konu: Hayvanlarda Cüz'i İrade Var mı?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  Risale i nurdan bilmediklerimi ögrenmek için başvurdugum sitelerin aras?nda risaleforum.com yan?nda www.islamicevaplar.org adresindeki abilerde bulunmakta yine herzamanki gibi sordugum soru şöyleydi : Arkadaş! Mâsum bir insana veya hayvanlara gelen felâketlerde, musibetlerde, beşer fehminin anlayamad?ğ? baz? esbab ve hikmetler vard?r. Yaln?z, meşiet-i ?lâhiyenin düsturlar?n? hâvi şeriat-? f?triye ahkâm?, akl?n vücuduna tâbi değildir ki, akl? olmayan birşeye tatbik edilmesin. O şeriat?n hikmetleri kalb, his, istidada bakar. Bunlardan husule gelen fiillere, o şeriat?n hükümleri tatbikle tecziye edilir. Meselâ, bir çocuk, eline ald?ğ? bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-? f?triyenin ahkâm?ndan olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. ?şte bu muhalefetten dolay? düşüp baş? k?r?l?rsa müstahak olur. Çünkü, bu musibet o muhalefete cezad?r. Veya dişi bir kaplan, öz evlâtlar?na olan şiddet-i şefkat ve himâyeyi nazara almayarak, zavall? ceylân?n yavrucuğunu parçalayarak yavrular?na r?z?k yapar. Sonra, bir avc? taraf?ndan öldürülür. ?şte, hiss-i şefkat ve himâyeye muhalefet ettiğinden, ceylâna yapt?ğ? ayn? musibete mâruz kal?r. ?htar Kaplan gibi hayvanlar?n halal r?z?klar?, ölü hayvanlard?r. Sağ hayvanlar? öldürüp r?z?k yapmak, şeriat-? f?triyece haramd?r.


  selamün aleyküm hocam
  Risale i Nurlarda Kaplan gibi hayvanlar?n helal r?z?klar?, ölü hayvanlard?r. Sağ hayvanlar? öldürüp r?z?k yapmak, şeriat-? f?triyece haramd?r. deniyor vahşi hayvanlar?n her daim sahrada leş bulmalar? mümkünmü birde kainattaki dengeden söz ediliyor eğer y?lanlar olmasaym?ş fareler çogal?rm?ş peki hocam y?lanlar fareleri yedikleri zaman şefkat hissine ayk?r?m? hareket ediyorlar birde hocam hayvanlarda cüzzi irade varm?d?r bunlar kafama tak?l?yor Allaha emanet olunuz
  : Aleyküm selam ve rahmetullahi brkth.
  Sevgili Karatoprak bu konu benim de merak ettiğim bir konu idi. Bu konuda daha önceleri sorduğum sorulara tam cevap alamad?m. Bu sebeple konuya bir yaklaş?m getirmeye çal?şacağ?m. Sen yine Risale ehli insanlara bunu sorabilirsin.
  Yaklaş?m?m ise şöyle,
  Bir şeyin şeriat? f?triyece haram olmas? demek ahirete yönelik bir suç işlenmesi demek değildir. Dünyada yapt?ğ?n?n benzerinin kendisinin de baş?na gelmesini hakketmesi demektir. Yani vahşi hayvanlar?n birçoğu yapt?klar? bu vahşetin cezas? olarak kendileri de benzer vahşetlere maruz kalmaktad?rlar. Tabiki Şu anda vahşi hayvanlar?n ölü hayvan bulmalar? devaml? mümkün gözükmemektedir. Ancak bunun sebebi ölmelerine f?rsat vermeden avlay?p öldürmeleri olabilir. Yani bir k?s?m vahşi hayvanlar h?rslar?n?n etkisi ile kainattaki şefkatkarane vaziyete muhalif hareket etmektedirler.
  Gerçi burada hayvanat?n say?sal dengesi sağlan?yor denebilir fakat bu yine yap?lan fiilin doğru olduğunu göstermez. Çünkü insanlar aras?nda da cinayetler ve haks?z savaşlar cereyan etmektedir ve bu da insanlar?n say?sal dengesine katk? sağl?yor fakat bu dahi yap?lan?n doğru olduğunu göstermiyor. hayvanlar?n h?rslar?na istinaden yapt?klar? bu vahşet cüzi iradeleri olmad?ğ?ndan ahiret cezas?n? gerektirmiyor. Sadece dünyada geçerli olan etme bulma f?trat kanuna göre cezaland?r?l?yorlar.
  Y?lan?n fareyi canl? yutmas? da şefkat hissine uygun düşmemektedir. Nitekim Kainatta umumi bir şefkat tezahürü mevcuttur. Y?lan?n bu durumu ise vahşilik s?fat? ile cezaland?r?lmas? ve birçok insan?n ve diğer birçok canl?n?n gadrine uğramas? sonucunu doğurmuştur. Bu da Şeriat? f?triyenin bir tecellisidir.
  Yine Risale-i Nur'un bir yerinde köpeğin insanoğluna bunca sadakat?yla birlikte aşağ? bir isimlendirme ile cezaland?r?lmas?n?n hikmeti anlat?lm?şt?r. Bu da şeriat? f?triyenin bir tezahürüdür.
  Elbette ki en doğrusunu onlar? yaratan bilir..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  bu konuda ekleme yapacag?n?z bir şey varm? hem istifade oran?mda yükselmiş olur şimdiden Allah raz? olsun teşekkürler
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir.

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet, âkilüllâhm hayvanlar?n helâl r?z?klar?, vefat etmiş hayvanlar?n etleridir. Hayatta olan hayvanlar?n etleri onlara haramd?r. Eğer yeseler, cezâ görürler.
  4 (ev kemâ kàl). Yani, "Boynuzsuz olan hayvan?n k?sâs? k?yâmette boynuzludan al?n?r" diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahlar? bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-? bekàda mücâzat ve mükâfatlar? vard?r. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanlar?n etleri haramd?r, denilebilir.(Yirmi Sekizinci Lem'a )
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  kardaş?m acizane ben şöle duymuştum şimdi ALLAH C.C 'Ü boynuzlu hayvandan boynuzsuzun hakk?n? almas? bahsi ile alakl? olup hayvanat taifesinde ki vazifedar meleklerin ilaham?na tabi olmalar? ve burda da bir nazar rahmet ve şafkati celb ederken bir nazarda adaleti gerektirir.zira aksi seda olsa AD?L-? MUTLAK ismine haşa gölge düşer ve rububiyeti sorgulan?r d?.işte bu s?rdand?r ki hayvanat taifesi ecelde kaza ve hastal?ğ?n perde olams? gibi zikr vadi dolan hayvanat?n bir nebze ecelde perdesi olup zikr vaadin bitti art?k vazifende bitti demesi ile birden rahmet ismi adil burcunda tecelli eder hem o hayvanat?n hakk? ile beraber alakal? olduğu dunyan?n da sistemine ve n?zam?na uygun kader kaza eder.şimdi y?lan farei yutu burda rezzak ismi tecelli etti y?lan için ama fare içinde hayy ismi tecelli etti .işte hadiseye nazar eden melek ve cin ve ins içinde adl ismi tecelli eder ki mahserde rabbul alemn ad?l-i mutlak olarak hayvanat?n ald?ğ? lezzet nevnden adaleti teshis eder ve kainatta hiç bir iş yokki baş? boş olsun yevmi mahşerde bu kaide perdesiz ayan olur.
  inş .hakikatlere perde olmam?ş?zd?r.selametle kardaş?m...
  Meselâ, bir çocuk, eline ald?ğ? bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-? f?triyenin ahkâm?ndan olan hiss-i şefkate muhalefet etmiş olur. ?şte bu muhalefetten dolay? düşüp baş? k?r?l?rsa müstahak olur. Çünkü, bu musibet o muhalefete cezad?r.(Mesnevi-i Nuriye)


  Esas?nda buras?da çok manidard?r.Demekki şeriat-? f?triye kanunlar? gereğince kainatta hiç bir şey boşuna değildir.Birtak?m musibetlerin alt?nda yukar?daki f?tri şeriata muhalefet yat?yor olabilir.Bu manada ehl-i dinin yaşad?ğ? s?k?nt?lara birde bu cihetten bakmakta fayda vard?r diye düşünüyorum.

  Birde lemaaten bir k?s?m? ek yapmak gerekir.
  Ey arkadaş! Bir zaman bir sâil dedi: "Madem el-hakku ya'lû hakt?r. Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?"
  Dedim: Dört noktaya bak; bu müşkül de hallolur. Birinci nokta şudur: Her hakk?n her vesilesi hak olmas? lâz?m değildir.

  Öyle de, her bât?l?n her vesilesi bât?l olmas? yine lâz?m değildir. Neticesi şu ç?kar: Hak olan bir vesile, bât?l vesileye galiptir. Dolay?s?yla, bir hak bir bât?la mağlûptur. Muvakkaten, bilvas?ta olmuştur. Yoksa bizzat, hem daima değildir.
  Lâkin âk?betü'l-âk?be, her dem yine hakk?nd?r. Kuvvetin bir hakk? var, bir s?rr-? hilkati var. ?kinci nokta şudur:
  Her Müslimin her vasf? Müslim olmak vâcip iken, haricen her dem vaki, sabit değildir.
  Öyle de, her kâfirin her vasf? kâfir olmak, küfründen neş'et etmek yine lâz?m değildir.
  Her fâs?k?n her vasf? fâs?k olmak, f?sk?ndan neş'et etmek, öyle de, her dem sabit değildir.
  Demek bir kâfirin Müslim olan bir vasf?, Müslimdeki lâmeşru vasf?na galip olur. Bilvas?ta, o kâfir dahi ona galiptir.
  Hem dünyada, hayat?n hakk? şamil ve âmmd?r. O rahmet-i âmmenin bir cilve-i mânidar, onun bir s?rr-? hikmeti var; küfür mâni değildir.
  Üçüncü nokta şudur: O Zât-? Zülcelâlin iki vasf-? kemalden iki şer'î tecellî, vasf-? iradeden gelen meşietle takdirdir.
  O da şer-i tekvînî. Vasf-? kelâmdan gelen şeriat-i meşhure. Teşriî evâmire karş? itaat, isyan
  Nas?l olur; öyle de, tekvînî evâmire itaat ve isyan olur. Birincisi galiben dâr-? uhrâda görür
  Mücâzât?, sevab?. ?kincisi ağleben dâr-? dünyada çeker mükâfat ve ikab?. Meselâ, nas?l sabr?n mükâfât? zaferdir, atâletin mücâzât? sefalet. Öyle de, sa'yin sevab? olur servet.
  Sebatta da galebedir mükâfat. Zehirin ikab? bir maraz, panzehirin sevab? bir s?hhattir.
  Bazan iki şeriat evâmiri, birşeyde beraber müçtemidir; herbirine bir cihet. Demek tevkînî emre itaat ki bir hakt?r.
  ?taat galip olur o emrin isyan?na ki bir tavr-? bât?ld?r. Bir bât?la vesile olmuş olursa bir hak, vaktâ ki galip olsa
  Bir bât?la ki, olmuş o da vesile-i hak. Bilvas?ta bir hakk?n bir bât?la mağlûptur. Fakat bizzat değildir.
  Demek "El-hakku ya'lû" bizzat demektir. Hem âk?bet muradd?r; kayd-? haysiyet maksuddur. Dördüncü nokta şudur:
  Bir hak bilkuvve kalm?ş. Yahut kuvvetsiz kalm?ş. Ya mahlûttur, hem mahşuş. Ona da bir inkişaf, ya bir taze kuvvet vermek lâz?m gelmiştir.
  Mühezzep ve müzehhep yapmak için muvakkat, bât?l ona musallat. Tâ ki sebike-i hak ne miktar lüzum vard?r,
  Tâ mahz ve hâlis ç?ks?n mebâdide, dünyada bât?l etse galebe, fakat kazanmaz harbi. "Âk?betü'l-müttakîn" ona vurur bir darbe. ?şte, bât?l mağlûptur. "El-hakku ya'lû" s?rr? onu çarpar ikaba. ?şte hak da galiptir.(Lemaat)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:15 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Gerek deve ve gerekse kedi olay?n?n, asl?nda dayand?ğ? çok entresan gerçekler var... Biz, baz? bilimsel olaylar? eskiden çözemediğimiz için baz? olaylar? başka sebeplere yoruyorduk... Meselâ:
  Hazreti Rasûlulllah Aleyhisselâm Medine`ye geldiği zaman, herkes "Gel bizim evde kal, buras? senin olsun" dedi...
  Ne var ki O, baz?lar?na göre, sosyolojik bir seçim yapt?... Kimseyi k?rmamak için, "deve nereye giderse orada kal?r?m" dedi...
  O günün insan? hâliyle bunu, kimseyi k?rmak istemediğine bağlad?...
  Halbuki deve, yap?s? itibariyle, yer alt?ndaki pozitif ak?m kanallar?n?n titreşimlerini en iyi alg?layan hayvanlar?n baş?nda gelir.
  Hz. Rasûl Aleyhisselâm, nerede kalacağ?n? belki de bu yüzden devenin alg?lama gücüne b?rakt?!.
  Ve, deve en yararl?, müsbet ak?m?n en güçlü olduğu bölgeye kurulmuş olan, Hâlid Bin Velid`in (Allah ondan raz? olsun) evine gitti, orada durdu. Ve Rasûlullah Aleyhisselâm da orada kald?...
  Benzeri türden bir olay da kedi için sözkonusudur!.. Bu konuda uzmanlar diyor ki, evinizin en huzurlu köşesini bulmak istiyorsan?z, kedinizi serbest b?rak?n ve onun yat?p uyuduğu yere daimi oturacağ?n?n koltuğunuzu koyun veya yatağ?n?z? oraya yap?n..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:16 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 6. #6
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  38
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  YUNUSUM MUBAREK KARDEŞ?M yan?lm?yorsam deve eyyup el ensar?n r.a evinin önunde durdu burda da iki önemli unsur var brii o mubareğin medinein en doğru sözlü olmas? ve güvenilirliği değeri ise o medine ahalisinin içinde en fakir olan?yd? ve buda islam?n fakirkiğe soydan gelen üstünlüğe bakmaks?zn herkesi kabul ettiğini diğer dinler gibi hak kuvvettedir değil kuvvet haktad?r f?kr?nn savunmas?n? bir emsali...işte bu kadar isabetli tercih anca RABB?N meleğin vesilesyle ilham?n tesirinn bir neticesidir...ki bizler burda işin gerçek sahibinin işe sahip ç?kt?ğ?n? ve her iş onun kabza-i tasarrufunda olduğunu görüyoruz biiznillah..selametle mubarek kardaş?m..
  Alıntı BERXUDANZLN Nickli Üyeden Alıntı
  Medine'de ondan daha fakir bir kimse yoktu, bundan dolay? onun evini seçmek şu mesaj?
  veriyordu:
  a) Hz. Peygamber (s.a.a) bu işiyle, fakir ve muhtaçlar? himaye ediyordu.
  b) Bu işiyle, Müslümanlara mütevaz? olmalar?n?, fakirleri fakir olduklar?ndan dolay? tahkir,
  zenginlere de zenginliklerinden dolay? ihtiram edilmemesini öğretiyordu.
  c) Bu işiyle, zenginlerin kendisiyle yak?n olmakla yoksullar? O'nun çevresinden uzaklaşt?rma
  ümitlerini suya düşürmüş oluyordu. bu işiyle, servetin Allah kat?nda üstünlük nişanesi olmad?ğ?n? vurguluyordu.
  e) Bu işiyle, Müslümanlara zahitlik dersi veriyordu.
  f) O zamanda fakir birinin evine gitmek, bir çeşit alçak gönüllülük ve gururdan uzaklaşmakt?.
  Peygamber-i Ekrem (s.a.a) Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra, o şehre
  girdiğinde Müslümanlar devenin yular?n? tutup yalvararak O Hazreti evlerine davet ediyorlard?.
  Resululah (s.a.a) onlara cevaben şöyle buyurdu: “Devenin yular?n? b?rak?n, o kimin evinin önünde
  yatarsa, ben onun konuğu olurum.”
  Bunun üzerine deveyi b?rakt?lar, deve hareket edip Ebu Eyyub-i Ensari'nin evine ulaşt?ğ?nda, onun
  kap?s?n?n önünde yatt?. Ebu Eyyub, bunu görünce yüksek sesle: “Ey anne! Kap?y? aç. Zira kalplerin
  en değerli şahs? olan Hz. Muhammed (s.a.a) geldi” dedi.
  Ebu Eyyub'un, gözleri kör olan annesi kap?y? aç?p şöyle dedi: “Esef, yüz esef! Keşke gözüm
  olsayd? da Resulullah (s.a.a)'in nurlu yüzünü görseydim.”
  Resulullah (s.a.a) bunu duyunca, lütfedip rahmet elini onun gözlerine çekti. O anda gözleri
  iyileşerek Hz. Peygamberin nurlu yüzünü gördü. Bu Resulullah (s.a.a)'in Medine'deki ilk mucizesi
  idi.
  kardaş?m inş buda orj?nali şimdi bakt?m inş.faideli olur...
  Bir tane daha vard?...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:16 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 7. #7
  Dost monaroza - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  27

  Standart

  Alıntı saidiseri Nickli Üyeden Alıntı
  Bediüzzaman, hayvanlar?n iştihalar?, nefisleri ve cüz’i ihtiyarileri olduğuna dikkat çekmiştir. Bu nedenle, yapt?klar? işlerden nefislerine bir hisse ç?kard?klar?n? dile getirmiştir. Hayvanlar?n amellerinin de bu s?r nedeniyle “halisen livechillah” olmad?ğ?ndan bahsetmiştir. (Bkz: Sözler, s. 319) Bitkilerin ve cans?z varl?klar?n ise cüz’i ihtiyarlar? olmad?ğ?ndan, ücretleri yoktur ve amelleri “halisen livechillah”t?r. (Bkz: Sözler, s. 320)

  Cüz’i ihtiyari sahibi olmayan varl?klar?n işleri ile cüz’i ihtiyari sahibi olan varl?klar?n işleri karş?laşt?r?ld?ğ?nda, ihtiyar sahibi olmayanlar?n daha mükemmel bir şekilde vazifelerini yerine getirdikleri görülür. Ayr?ca, ihtiyar sahibi olmayan bitkilerin istidat ve ihtiyaç lisan?yla yapt?klar? dualar?, nefsin hissesi kar?şmad?ğ?ndan ve s?rf r?za-i ?lahi için olduğundan harika bir şekilde makbuliyet kazan?r. Bu meselenin çok çarp?c? bir karş?laşt?rmas? Hutbe-i Şamiye adl? eserde şu şekilde geçmektedir: “Cüz’i bir ihtiyar?n tavassutu ile eser-i ak?l bir insan şehri, intizamca semere-i vahiy bir ar? kovan?ndaki cemaate yetişmez. Ve ar?lar?n meşher-i sanat? bir petek hüceyrat şehri; bir nar ve gülnardan intizamca geridir.” (Bkz: Hutbe-i Şamiye, s. 145)
  Evet hayvanlar?n cüz’i ihtiyarileri olduğuna göre demek hesaplar? da olacak..

  Şöyle deniliyor -san?r?m hadis bu-

  "Boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakk?n? alacak"

  Ve sonra tüm hayvanlara "toprak olun " denilecek..

  Nebe Suresi'nde de geçiyor ya; "Ya leyteni kuntu turaba"

  Allahu A'lem

  Ben çocuklar?ma derdim hep, Üstad'tan esinlenerek; "Kainatta bir şefkat zinciri var, her kim -insan olsun, hayvan olsun- bu zinciri ne sebeple olursa olsun k?rarsa mutlaka cezas?n? görür"
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.
  "Kullandığınız ölçüyle ölçüleceksiniz.."

 8. #8
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  hepinize konuya gösterdiginiz hassasiyet için teşekkür ederim ilginç konulara deginmişsiniz
  say?n monaroza merak ettigim bir konu var elbette hayvanlar toprak olacaklar fakat hayvanlar?nda Ahiret hayat?nda dünyada yapt?klar?na nazaran mükafat ve mücazat görecegi bir ruh hayat? olmayacakm? çünkü bir biden duymuştum burda zulmeden bir hayvan ahirette ruh baz?nda s?k?nt?lar yaşayacakm?ş bu mesele ne derece dogrudur acaba
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Muhterem kardeşlerim bu bahsettiğiniz k?sm? yukar?da işlemiştik,tekrar ekliyorum. Evet, âkilüllâhm hayvanlar?n helâl r?z?klar?, vefat etmiş hayvanlar?n etleridir. Hayatta olan hayvanlar?n etleri onlara haramd?r. Eğer yeseler, cezâ görürler.
  4 (ev kemâ kàl). Yani, "Boynuzsuz olan hayvan?n k?sâs? k?yâmette boynuzludan al?n?r" diye ifade-i hadîsiye gösteriyor ki: Gerçi cesetleri fenâ bulur; fakat ervahlar? bâkî kalan hayvânât mâbeyninde dahi, onlara münâsip bir tarzda, dâr-? bekàda mücâzat ve mükâfatlar? vard?r. Ona binâen, canavarlara sağ hayvanlar?n etleri haramd?r, denilebilir.(Yirmi Sekizinci Lem'a )
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 01:17 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart  demekki bazı meseleleri gazete gibi okumamak gerekiyormuş abdülbaki abinin önceden bahsettigi meseleyi atlamışım simdi daha sabit oldu

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hayvanlarda Özenirmiş
  By *ruveyda* in forum Mizah
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 22.11.08, 21:47
 2. Hayvanlarda Evlat Acısı..
  By HüZnÜ HaZan in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06.11.08, 13:55
 3. Cüz'i İrade--Külli İrade Mevzuunu Anlatır mısınız?
  By nefsin_secdecisi in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 31.07.08, 18:15
 4. Cüz-i İrade
  By m_safiturk in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 12.07.07, 09:50
 5. Cüz-i İrade
  By ademyakup in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25.01.07, 10:06

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0