+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 9 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 90

Konu: Yusuf Suresinden Günümüze Akis ve Yansımalar

 1. #1
  Pürheves ali ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  258

  Standart

  Muhterem Kardeşlerim Risale-i Nurda; ahsenel kasas olarak tarif edilen Yusuf AS k?ssas? ile sureler içinde en parlak sure olarak tan?mlanan Yusuf AS suresi ayet, kelime,k?ssa ve ayet s?ralar? ile hem Risale-i Nur cereyan?na hem muhalif cereyanlara hemde Risale-i Nurun muzzez ve mübeccel müellifi şahs-? manevisinin mümessil-i azam? hazret-i Üstad?m?za bakmaktad?r..
  günlerdir bu süreyi Seyyid Mütevvilinin sesinden dinliyorum, kuranda meallerini ve Risale-i Nurda Hazreti Yusuf AS ile ilgili bahisleri okuyorum..Bediüzzaman ünvan?na dahi Yusuf AS ?n suret ve siret güzelliği işaret etmektedir..kainatta ki tüm kemaller ve cemaller her mertebede esma-i ilahiyyenin tezahürü ve tecellisi ile zuhur etmektedir ki sureten cemalindeki güzelliğin meşhur olduğu Yusuf AS ahlaken de doğruluk sadakat ve ihlasda en üst mertebede alişan bir peygamberdi..

  bu surede ki parlakl?k ve nuraniyet o derecede tezahür ediyorki, her kelime ve ayeti Risale-i Nuru tarif ediyor,işaret ediyor, ima ediyor, Nur talebelerini hizmete,s?dd?k?yete,metanete,saberetmeye, Allah için kardeşlerini sevmeye, uhuvvete teşvik ediyor..

  en rikkatime dokunan hadiseler ise kenan diyar?nda kardeşlerinin hilesine düşerek bir kuyuya Yusuf AS ? atmalar?d?r..ki benzer hadiseleri gerek Üstadm?z saff-? evveldeki muhterem abilerimiz ve halen cematimiz deiğişik safhalarda yaşamaktad?r..

  denizden bir katre veninden kas?r fehmimle anlayabildiklerimi, günahlar?n tahrip ettiği kalbimle hissettiklerimi aktarmaya gayret edeceğim..

  kenan kuyular? günümüzün fitnelerine,nefis ve şeytan?n hilelelrine,his ve hevan?n ağ?r basmas?na ve insna?n akl?n?,ruhunu,kalbini esir almas?na yak?ndan işaret ediyor...ve Yusuf AS?n kardeşleride nur cemaati ve diğer islami gruplara işarete ediyor..Hazreti Yusuf As Risale-i Nurun şahs? manevisine ve has halis talebelerin şahs? manevisine işaret etmektedir..

  evet günümüzde dünyevileşme,madddileşme,siyasileşme dünyev,i heva ve hevesleri karş?lama derdi ile has talebelerin şahs? manevisi kuyuya at?lm?yormu, yaln?z b?rak?lm?yor mu..bunlar safha safha her nur talebesine işaret etmektedir..

  kimisini ailesi,annesi ,babas?, kimisini iş çevresi, kimisini eşi.çocuklar?, kimisini,cemaati ,dava arkadaş?,kimisini güvendiği ve bağland?ğ? meşrebi kuyuya atmaktad?r..evet meşrepler içerisinde dahi nefis,enaniyet,his heveslerin ağr?r basmas? ve nurlara perde olmas? nedeniyle ihlasl?,sad?k nur talebeleri yaln?z b?rak?lmakta,hatta yaşaşannan olumsuz hadiseler nedeniyle daire d?ş?n dahi itilmktedir..merifet o kuyulara at?lan yususuflar?n sesini duymakve onlara himmet elini uzatmak ve dua ile yard?mlar?na koşmakt?r..

  sahiden etraf?n?zdaki zamane Yusuflar?n?n seslerini duyabiliyormusunuz..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Yusuf as hangi kitapla gelmiş veya hangi kutsal kitab? anlatm?şt?r?
  bu konuda bilginiz var m? abi.

  birde yusuf as dinsizlikle mücadelesi var m?d?r?

  hani üstad dinsizlikle mücadele ediyor.

  yusuf as neyi anlatm?ş,

  hükümdar olduğu m?s?rda o millete ne anlatm?şt?r?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Pürheves ali ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  258

  Standart

  Muhterem Kardeşim Yusuf suresinde belirtildiği üre Yusuf AS. atalar? ?shak As ve ?brahim AS ?n hanif ?slam dinine tabi idi..kitap olarak da Suhuf-u ?brahime tabi idiler...6.ayet bu soruya yan?t veriyor.. 6.“Rabbin seni öylece seçecek, sana rüya tabirini öğretecek, ve daha önce büyük babalar?n ?brâhim ile ?shak’a olan nimetini tamam?na erdirdiği gibi, sana ve Yâkub ailesine de nimetini kemale erdirecektir. Çünkü Rabbin her şeyi hakk?yla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”


  M?s?r daki fitne t?pk? ahirzamandaki gibi nefisleri perestiş ettiren kad?n ve cinsel arzular?n isteklerin serberst b?rak?lma fitnesi idi..ayr?ca sefahetin yan?s?ra m?s?rda ateist bir anlay?şda hakimdi ki Yusuf AS mahkumlara zindanda öncelikle tevhid dersi veriyordu..39 ve 40. ayetleri dikkatle incelemek gerekir..

  39.“Ey hapishane arkadaşlar?m, bir düşünün, sizin için müteaddit rablere ibadet etmek mi, yoksa tek mutlak hakim olan Allah’a ibadet etmek mi iyidir?
  40.Sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz tanr?lar, sizin ve atalar?n?z?n uydurduğu birtak?m boş isimlerden ibarettir. Allah onlar?n ilah olduklar?na dair hiçbir delil indirmemiştir.Hüküm yetkisi yaln?z Allah’?nd?r. O ise, başkas?na değil, yaln?z Kendisine ibadet etmemizi emir buyurmuştur. ?şte dosdoğru din! Fakat insanlar?n çoğu bunu bilmezler.”
  Yusuf AS hem sefahet,hem o zamanki yanl?ş anlay?şlarla,maddileşme,dünyevileşme meyilleri ile t?pk? atalar? gibi mucadele etti.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  peki vezir iken,insanlara bunu anlat?rken,m?s?r?n hükümdar? ona engel olmuş mu?
  kuyuya at?lmas? ile zindana at?lmas? aras?nda nas?l bir ilişki olabilir?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:12 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Pürheves ali ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  258

  Standart

  m?s?r hükümdar? soy olarak arabistandan veya kenadan geldiği rivayet edilen ve feraset sahibi bir zatt?..ilk safhada kar?s?n?n zorlamas? ile Yusuf As ?n hakl? olduğunu bildiği halde haks?z biçimde ortal?ğ?n sakinleşmesi ve kar?s?n?n itibar?n?n sağlanmas? amac?yla Yusuf AS ? zindana att?..zindandaki mucadele t?pk? hazret-i üstad?n mucadelesine benziyorki risale-i nurun bir çok yerinde hapishanelerdeki hizmetler yusuf As ?n hizmetlerine benzetilmektedir.. daha sonra Yusuf As ?n rüyay? doğru tabir etmesi ile hakl? olduğu ve haks?z yere hapishaneye zindna at?ld?ğ? anlaş?lm?ş ve m?s?r hükümdar? böyle bir kabiliyet tten faaydalanmak istemiştir..ve Yusuuf AS ? vezir olarak M?s?rda istihdam etmiştir..

  Yusuf As ?n tebliğ görevine yen vazifesi asla engel olmam?şt?r. günümüzde biraz maddi güce, iktidara erişince ne yapacağ?n? şaş?ran,maddileşen,dünyevileşen zavall?lar gibi dirayetini kaybetmemiş,tebliğ görevine yine devam etmiştir..
  kuyuya at?lmas? ile zindana at?lmas? farkl? safhalard?r..

  kuyuya zamane şeytan?na inanan,tuzağ?na düşen öz kardeşleri tarf?ndan at?lm?şt?r..t?pk? Deccale bağlanan ve inanan, tuzağ?na düşen kendi milleti ve din kardeşleri taraf?ndan sürgün edilen ve Barlada dağ baş?nda yaln?z baş?na b?rak?lan Hazret-i üstad gibi..

  zindana at?lmas? ise kendisine musallat olan fitneden uzak durmas? içindir ve tebliğ görevine s?rran tenevveret düsturuyla sadce zindanda devam edebilmesi içindir..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart  hani üstad meşreben ibrahim as meşrebindeyim diyor?


  yusuf as ,ibrahim as aynı meşrebde yoksa onda başka isimler mi galip?


  mesela ibrahim as da halim ismi çok galip,


  birde tefekkür .bu tefekkür hangi isme denk geliyor ibrahim as için.


  birde yusuf as da görülen isimler hangisidir?


  Allah razı olsun abi,inşaallah bunlarada cevap verirsiniz.


  sonra kitaplaştırır sınız bunu?
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 7. #7
  Pürheves ali ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  258

  Standart

  Muhterem kardeşim, kitaplaşt?rma amac? ile yaz?lmad? bu sadce kardeşlerimzle Rialaleleri Kuran ?ş?ğ?nda daha iyi anlama amac?yla bunlar aktar?ld?.. konumuza dönersek..
  Yusuf As da büyük bir s?dd?k?yet vard?..hak ismi en üst mertebe de tecelli ettiği gibi Ceali isimlerde o aliaşn peygamberde tecelli ediyordu..ki hazret-i üstad en fazla ölümü istemesi basinden e o surenin en parlak ve nurani k?ssass? olarak bahsetmektedir ki..manne terakki eden, büyük bir cazibe ile Rislae-i nura bağlanan,alla? seven ve muhabbet eden , baz? nur talebeleri de Rablerine kavuşmak ve vedud isminin tecellisine azami mertebede mazhar olmak için dünyadasn küserek ölümünü bizzat istemişlerdir..
  meşrep olarak Hazret-i üstad elbette teffekkür ve h?llet mesleğinde olan ibrahim AS a tabii idi..ancak Risale-i nuurn ana mesleği meşrebi olan s?dd?k?yet ve uhuvvet meslekleri de Yusuf AS da bulunmaktad?r..ve o alişan nebinin cemalinin güzelliği de hem üstad?n bediüzzamn s?fat?na, hemde ahlak güzelliğine ve yap?lan nurani hizmetlerin parlakal?ğ?na ve cazibesine manen işaret etmektedir..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Pürheves ali ihsan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  258

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı


  yusuf as ,ibrahim as ayn? meşrebde yoksa onda başka isimler mi galip?


  mesela ibrahim as da halim ismi çok galip,


  birde tefekkür .bu tefekkür hangi isme denk geliyor ibrahim as için.


  birde yusuf as da görülen isimler hangisidir?
  ilave olarak yine ayn? surede geçen 22 ayette Hakim ve Alim ismine mazhar olduğu anlat?lmaktad?r. ki Hazret-i üstadda ayn? esam-i ilahiyyeyey en üst merbelerde mazhar olmuştu...bir hadisde alimlerin beni israil nebilerine benzetilmesi,ve ahirzmanlar ilgili hadislerde de mehdinin beni-iisrail nebilerinin hususiyetlerini taş?mas? ne kadar manal?d?r..

  22. Yusuf olgunluk çağ?na erişince, ona hüküm(4) ve ilim verdik. ?yilik yapan ve iyi kulluk edenleri Biz böyle ödüllendiririz.
  (4) Muhakeme gücü ve hikmet.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  üstad?n o isimlere mazhar olmas?yla yusuf as m?n mazhar olmas? ayn? seviyedemi?
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:13 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı yunusum Nickli Üyeden Alıntı


  hani üstad meşreben ibrahim as meşrebindeyim diyor?


  yusuf as ,ibrahim as ayn? meşrebde yoksa onda başka isimler mi galip?


  mesela ibrahim as da halim ismi çok galip,


  birde tefekkür .bu tefekkür hangi isme denk geliyor ibrahim as için.


  birde yusuf as da görülen isimler hangisidir?


  Allah raz? olsun abi,inşaallah bunlarada cevap verirsiniz.


  sonra kitaplaşt?r?r s?n?z bunu?
  Allah raz? olsun ali ihsan abi. Bak?ş aç?m?z? zenginleştirdiniz. Devam?n? merakla bekliyoruz inşaallah. Böyle kollekyum gibi yunus abi sorup siz cevaplay?nca daha istifade edilir hale gelmiş sanki Allah raz? olsun ikinizden de. Dua ve muhabbetle...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 00:14 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Meryem Suresinden Bir Sual
  By CAN KARDEŞ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 10.12.08, 21:10
 2. Hz.Adem as 'dan Günümüze.
  By bir_damla_nur in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 06.12.08, 22:29
 3. Tarihten Günümüze Yansımalar
  By Muntesip in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 19.10.08, 12:19
 4. Bakara Suresinden Bir Sual
  By Ehl-i telvin in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29.06.08, 08:40
 5. İbrahim Suresinden Risale-i Nura Akisler
  By ali ihsan in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 50
  Son Mesaj: 20.08.07, 15:48

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0