+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 9 ve 9

Konu: Laboratuvar Ortamında Hücre mi Yaratıldı?

 1. #1
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  bir paylaş?m sitesinde müslüman oldugunu beyan eden ama insanlar?n kafalar?n? kar?şt?ran hatta Allaha enerji diyecek kadar ileri giden bir şah?sa risale i nurdan 23 lemadan kavanoz örnegindeki varl?klar?n kendi kendine olmalar? ve tabiat?nda etkisinin olmad?g?n? bir hücreyi bile bir yarat?c?s?n?n oldugunu bununda rahman ve rahim sahibi Alah oldugunu söyledigimde daha dogrusu o bölümü kopyalad?g?mda verdigi cevap şu olmuş sizin yard?mlar?n?zla ona nas?l cevap vermeli
  dedigi aynen şu
  Hayallerini y?kt?ğ?m için üzgünüm karatoprak ama laboratuvar ortam?nda tek hücreli canl? oluşumu deneyle gözlendi, maalesef ki okuduğun kaynaklar yalan yanl?ş olmaktan öteye gidememiş.

  yard?mlar?n?z için şimdiden Allah raz? olsun
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:15 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Muhterem Kardeşim,
  Bahsettiğiniz kişinin sözleri hiçbirşey ifade etmiyor, hiçbirşey ispatlam?yor.
  Ne demek "lâboratuvar ortam?nda tek hücreli canl? oluşumu deneyle gözlendi". Zaten kâinat lâboratuvar?nda her an trilyonlarca canl? hücre yarat?l?ş? (onlar?n deyimiyle oluşumu) devam etmiyor mu? Onlar o canl?y? nereden üretmişler? Hammaddesi neymiş o canl?n?n? Hangi -hiçlikten- getirmişler?
  Yeni bir canl? hücre meydana gelmesi için lâboratuvara gerek yokki. Yere bir çöp at?n, Cenab-? Hakk'?n temizlik memurlar? gelip temizlemezlerse, ya da gecikirse o çöpten, o pislikten milyonlarca yeni hücre meydana geldiğini göreceksiniz.
  Kardeşim, aynen şöyle cevap verin bence:
  " Hayallerini y?kt?ğ?m için üzgünüm arkadaş ama, senin söylediğin hücrelerin oluşmas? için lâboratuvar gerekmiyor; pislik y?ğ?nlar?nda bile milyarlarcas? üretiliyor, bakmas?n? bilene!!"
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 3. #3
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Peki şöylede sor;Kendi kendinemi oluştu?
  sabah laboratuvara gelmişler a! bir bakm?şlarki bir canl? oluşmuş?
  böylemi olmuş bir sor?

  o canl?ya laz?m maddeleri nerden getirmişler?

  yoksa aminoasitleri doldurmuşlar bir canl?m? oluşmuş?

  işin iç yüzünü bir öğrende gel?
  bak ne cevap yazacağ?m.karatoprak kardeşim.

  kimin hayelleri y?k?lm?ş,o zaman öğrenir.

  işin asl?n? aç?klamal? buraya ekle.
  bu hücre oluşumu nas?l olmuş.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:16 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Eğer bütün eşya birden o Kadîr-i Ezelîye ve Alîm-i Külli Şeye verilmezse, o vakit sinek gibi en küçük bir şeyin vücudunu,
  dünyan?n ekser nevilerinden hususî bir mizanla toplamak lâz?m gelmekle beraber;

  o küçük sineğin vücudunda çal?şan zerreler(atomlar),

  o sineğin s?rr-? hilkatini (yarat?l?ş hikmetini,s?rr?n?)

  ve kemâl-i san'at?n?(sineğin nas?l yap?lacağ?n?) bütün dekaikiyle(inceliğiyle) bilmekle olabilir.

  Çünkü esbab-? tabiiye ile esbab-? maddiye,(maddi ve tabii sebepler)

  bilbedahe ve umum ehl-i akl?n ittifak?yla, hiçten icad edemez.

  Öyleyse, herhalde, onlar icad etse, elbette toplayacak.

  Madem toplayacak; hangi zîhayat olursa olsun,

  ekser anâs?r ve envâ?ndan numuneler, içinde vard?r.

  Adeta kâinat?n bir hülâsas?, bir çekirdeği hükmündedir.

  Elbette, o halde bir çekirdeği bütün bir ağaçtan,

  bir zîhayat? bütün rû-yi zeminden ince elekle eleyip

  ve en hassas bir mizanla ölçüp toplatt?rmak lâz?m geliyor.

  Ve madem esbab-? tabiiye cahildir,

  câmiddir(cans?zd?r); bir ilmi yoktur ki bir plân,
  bir fihriste, bir model, bir program takdir etsin,

  ona göre mânevî kal?ba giren zerrât? eritip döksün, tâ dağ?lmas?n,

  intizam?n? bozmas?n.

  Halbuki herşeyin şekli, heyeti hadsiz tarzlarda olabildiği için,

  hadsiz had ve hesaba gelmez eşkâller(şekiller),

  miktarlar içinde birtek şekil ve miktarda,

  sel gibi akan anâs?r?n zerreleri dağ?lmayarak,

  muntazaman, miktars?z, kal?ps?z, birbiri üstünde kitle halinde durdurmak

  ve zîhayata muntazam bir vücut vermek, ne derece imkândan,

  ihtimalden, ak?ldan uzak olduğu görünüyor.

  Elbette kimin kalbinde körlük yoksa görür.


  Evet, bu hakikate binaen, -1- bu âyet-i azîmenin s?rr?yla, HaşiyeAllah'? b?rak?p da tapt?klar?n?z?n hepsi bir araya gelse, bir sinek bile yaratamazlar." Hac Sûresi: 22:73.
  bütün esbab-? maddiye toplansa,

  onlar?n ihtiyarlar? da olsa, birtek sineğin vücudunu

  ve o vücudun cihazat?n? mizan-? mahsusla toplayamazlar.

  Toplasalar da, o vücudun miktar-? muayyenesinde durduramazlar.

  Durdursalar da, daima tazelenmekte olan ve o vücuda gelip çal?şan zerrât?, muntazaman çal?şt?ramazlar.

  Öyleyse, bilbedahe, esbab bu eşyaya sahip ç?kamazlar. Demek Sahib-i Hakikîleri başkad?r.
  http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1463&l=&p=19
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:17 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Gayyur zerre - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  133

  Standart

  Orjinalini yazan: karatoprak1975

  Hayallerini y?kt?ğ?m için üzgünüm karatoprak ama laboratuvar ortam?nda tek hücreli canl? oluşumu deneyle gözlendi, maalesef ki okuduğun kaynaklar yalan yanl?ş olmaktan öteye gidememiş.


  öncelikle diyebilirim ki bu kişi kimse baya hayal kuran biriymiş..karatoprak kardesim ben sahsen rica ediyorum kendisine cevap vermeden önce sorar m?s?n?z bu hangi lab m?s hangi cal?smaym?s kim yapm?s ve nerede yay?nlanm?s...
  yani cans?z maddelerden baska hicbir etken olmaks?z?n canl? maddeye geciş bir laboratuar ortam?nda yap?lm?s ve biz bunu hala haberlerde gazetelerde duymad?k oyle mi..
  haberleri gazeteleri b?rak?n boyle bi haber icin omurlerini curutmus av?n? bekleyen aslan gibi boyle bi sonuca gozunu dikmiş onlarca hocam var.. onlarca kor bilimci akademisyenimiz var... hicbirinden boyle bişi duymad?k bilimsel dergilerde de boyle bişi gormedik ki bu nobeli bile goturecek bi gelişme..........
  durum buyken bu bilimi cok iyi takip eden sah?s bunu hangi degerli kaynaga dayanarak soyluyor ben cok merak ettim.......
  dua ile vesselam.......
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:18 ) değiştirilmiştir.
  "kadere iman eden kederden emin olur!"

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Son y?llarda çok fazla karş?laş?l?yor.. Özellikle gen biliminin gelişmesiyle beraber; micro canl?lar?n vas?flar?n?n daha çok öğrenilmesi, "islam-bilim ayk?r?d?r" diyen insanlar?n tezlerini bir bir çürütüyor..
  2005'de Genç Yaklaş?m Dergisinde Hakan Yalman'?n Amerika'da 81 yaş?ndaki profesörün hücreyi incelemesi sonucu Allah'a inanmaya başlad?ğ?n? okumuştum. Ki bu profesör Amerika'da bir grup "ateist" bilim adam?n?n oluşturduğu derneğin veya kuruluşun başkanl?ğ?n? yap?yordu. Bu olaydan sonra Allah'a inanan o profesörü kendi aralar?ndan tard ettiler. Neden? Çünkü onlar gururlar?n?n esiri olmuş. Kendi benliklerini o derece fazla büyütmüşler ki (32. Sözde de belirtildiği üzere) en küçük canl? olan hücrenin bile kendi iradesi d?ş?nda olmas?, onun yarat?lmas?nda, hayat serüveninde veya yapt?ğ? işleyişte zerre kadar etkide bulunamamas? ve o minik varl?ğ?n kendisinden büyük işler görmesi, onlar?n nezdinde kabul edilemezlik veya avami tabirle kendine yedirememezlik sebebi olmuştur. ?nanm?yorsa ne yapmak laz?m? Tabii ki inkar edecek (!) Hatta daha kötüsü, karatoprak kardeşin de belirttiği üzere, olay? çarp?tacak, önüne "güya" perde koyacak. Ama imkans?z...

  Akl?ma şimdi gelen Darwin'in bir sözünü yazarak yaz?m? noktalayay?m: "Gözün kompleks yap?s?n? inceledikten sonra kendi teorimden (insanlar?n maymundan geldikleri) SOĞUDUM."

  Allah hidayet versin inşallah...
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:18 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  hepinize çok çok teşekkür ediyorum Allah hepinizden razı olsun

 8. #8
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1.126

  Standart

  bu meseleyi ögrenmek için başvurdugum muhammed bozdag abide yan?t göndermiş sagolsun sizlerlede paylaşmak istiyorum


  Bu tür as?ls?z, delilsiz ve temelsiz safsatalara gazete haberlerinden ulaşanlar, gönüllerindeki dileğe uygun olarak sorgulamaks?z?n hemen inanmay? seçiyorlar...

  -o iddiay? ileri süren efendiden şunu öğrenin: deney nerede yap?ld?. hangi bilimsel dergide yay?nland?. deneyin detaylar?n? okumuş mu? tek hücreli canl? oluştuğu söylenen toprak bakteriyoljik oluşumdan nas?l dezenfekte edildi? kaç bilimci ileri sürülen deneyi tekrarlayarak doğrulad? ve güvenilirliğini test etti? Bu sorular?n tekine bile cevap veremeyecektir, çünkü böyle bir şey yoktur, olmam?şt?r, olamaz...

  -ikinci olarak.. Allah?n canl? yaratmas? iki şekildedir: Birisi maddesel yoktan, maddeyi kullanarak ilk kez.. Bütün türlerin ilk canl?l?klar?n? cans?zl?ktan yaratm?şt?r. Eğer takdir ederse, bu zamanda da aleme yeni canl? türlerini s?f?rdan gönderebilir. Ama bunu deney ortam?nda kimse kontrol edemez, kimsenin iradesiyle ve zamanlamas?yla böyle bir yarad?l?ş gerçekleşemez... Allah?n takdir ettiği yerde ve zamanda olur.

  -üçüncü olarak bizim mutlak çoğunlukta gözlemlediğimiz canl? yarat?lmas? canl?lar üzerinden ve vas?tas?ylad?r ki bu ikinci ve yayg?n yarat?lma biçimidir. Allah ilk insanlar? topraktan yaratt?ğ? halde, sonrakileri birbirlerinin vücutlar?ndan çoğaltalarak yarat?r. hücreler de ayn? şekilde birbirinden çoğal?r. bugün laboravuvarlarda insan veya hayvan dokular? uygun ortamda beslenerek büyütülebilmekte, kimi hastalar için yedek organlar üretilebilmektir. hatta bir ortamda okumuştum, futbol sahas? büyüklüğünde insan derisi bile üretilebilmiştir. Bu bir can? cans?zdan yaratma değil, canl?lar?n çoğalma üzelliklerini koruyarak, Allah?n kanunlar?na uyarak yani, çoğalmas?n? ve büyümesini sağlamakt?r ki burada insan z?rn?k yaratm?yor..

  -dördüncü olarak, her iki yaratma biçiminde de lab mab ne ortam?nda olursa olsun ne oluşumu gözlenirse gözlensin gerçek değişmez. Sorun o çok ak?ll? efendiye: kalemleri, kitaplar?, elbiseleri kendiliğinden mi oluştu. Bir hücre bir kalemden trilyon kere trilyon daha karmaş?kt?r, detayl?d?r ve ince bir sistemdir. Şimdi şu insanlar?n ürettiği eşyalar kendiliğinden oluşmuyor da, ortamda gözledikleri oluşum nas?l oluşuyormuş. Varsayal?m ki oluşum gözlenmiş, ne olmuş gözlenmişse... Bir damladan bebeğin yarat?lmas? gökden bebek yağmas?ndan, topraktan soğan gibi bebek ç?kmas?ndan, ağac?n dallar?ndan meyve yerine bebek yarat?lmas?ndan daha mucizedir.
  O yumurtan?n kendiliğinden bebeğe dönüştüğünü sanmak aptall?kt?r. ve insanlar?n ne kadar?n?n bu durumda olduğunas inanamazs?n?z.
  -beşinci olarak: Hiç bir şey kendisini yoktan var edemez. olmayan var edilemez. ancak hiç oluşmam?ş, ezeli olan baş? sonu olmayan Allaht?r, var edilmemiştir, oluşmam?şt?r ve dolays?yla oluşturulmam?şt?r. Allah?n hiç olmad?ğ? bir durum yoktur, bu yüzden Allah? ne bir şey oluşturmuşdur ne de o kendi kendini oluşturmuştur. O oluşma, oluşturuma vasf?ndan münezzehtir. Sonsuzluk yolculuğunda bu konuyu tart?şt?m. Allah?n d?ş?ndaki her şeyin var olmadan öncesi, yani yok olduğu an vard?r. O yüzden Yaradan d?ş?ndaki herşey var edilmiştir. Bir şeyi yokken var edebilmek için var olan bir irade bir kudret bir ilim gerekir. Kendisini kendisi oluşturamayacağ?na göre toprak m? yapt?? Yani binlerce bilimcinin hayretlerle ve şaşk?nl?kla izlediği o DNA örgüsünü öyle mi? Hadi ordan? Demek toprak milyonlar insan akl?ndan, kudretinden zekiymiş, gizli elleri, özel aletleri varm?ş da o kadar ince noktalar? bilip dizebiliyormuş öyle mi? tamam toprak üzerinde toprak kullan?larak yap?lm?ş olsun da toprağ?n kendisi de toprak değildi, hatta başa dönerseniz evrenin kendisi yoktu ki zaten... Yap?l?yor kardeşim, yapan kendini gizliyor ve sadece yapt?ğ?n? göstermeyi seçiyorsa bize Onu aramak düşmez mi?

  Değerli karatoprak,

  Mesele şudur: ?nsan Allah? akl?yla bulamaz. Dünyan?n tüm ak?llar?na sahip olsa da kendisi salt akl?yla ve özellikle kibirli ak?lla Allah? bulamaz. Kuran söylüyor bunu. Ancak Allah hissettirirse, iman? lütfederse bulur. Allah da kime iman? vereceğini söylüyor: iyi niyetli, gerçekten gerçeği arayan samimi insanlara... Eğer insan kibirlenir, Allah?n varl?ğ? yerine yokluğuna delil ararsa, Allah da onun akl?n? kör eder: Sana bunca lutfumu göre göre, imkanlar?mndan sonuna kadar faydalana faydalana yine de beni inkar etmenin, benden kaçman?n yollar?n? m? ar?yorsun. Hem de beni bulman?n yollar?n? araman gerekirken öyle mi? Peki, sen bana muhtaç değlisen ben de sana muhtaç değilim. Sen beni istemiyorsan ben de seni istemiyorum. Sen beni bulup bana boyun eğmek istemiyorsan ben de senin kalbine inmeye tenezzül etmiyorum. Madem bana inanmamay? o kadar çok istiyorsun, işte senin akl?n? çökertiyorum, yokluğuma inanma ç?rp?n?ş?n? kabul ediyorum, işte sana istediğin kadar kibir, istediğin kadar kendinden eminlik havas? veriyorum. Hadi gör gününü... seni göz göre göre görmezlikten geldiğin ölümle yakalay?p toprağ?n alt?ndan huzuruma taş?d?ğ?mda yapt?ğ?n?n ne olduğunu, neyi seçtiğini görürsün. Kendin ettin vee kendine ağlayacaks?n. Kendine ac?nmayana ac?nmaz..."

  ?şte böyle kardeşim.. Bize düşen samimi olmak, insanlar?n samimiyetlerine hitap etmek ve en güzel yaklaş?mlarla izah etmektir. Ama unutmay?n ki iman asla samimiyetsiz ak?lla elde edilmez. Allah? göre göre isyan eden şeytan?n hastal?ğ? ?rkç?l?ktan kaynaklanan kibirdi. ?nsan bu hastal?ğa tutuldu mu, Allah gökten gürültüler, işaretler, uçan melekler gösterse de düşmanl?k gösterip reddetmeye çal?şacaklard?r. Yok Allah? ararlarsa zaten kalplerine öyle işaretler doğacak ki, gökte uçan melekleri görmekten daha inand?r?c? olacakt?r.

  Uzun oldu... Selamlar?mla...

  www.yetenek.com
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:22 ) değiştirilmiştir.

 9. #9
  Dost heyhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  4

  Standart

  Orjinalini yazan: zerre

  Orjinalini yazan: karatoprak1975

  Hayallerini y?kt?ğ?m için üzgünüm karatoprak ama laboratuvar ortam?nda tek hücreli canl? oluşumu deneyle gözlendi, maalesef ki okuduğun kaynaklar yalan yanl?ş olmaktan öteye gidememiş.


  öncelikle diyebilirim ki bu kişi kimse baya hayal kuran biriymiş..karatoprak kardesim ben sahsen rica ediyorum kendisine cevap vermeden önce sorar m?s?n?z bu hangi lab m?s hangi cal?smaym?s kim yapm?s ve nerede yay?nlanm?s...
  yani cans?z maddelerden baska hicbir etken olmaks?z?n canl? maddeye geciş bir laboratuar ortam?nda yap?lm?s ve biz bunu hala haberlerde gazetelerde duymad?k oyle mi..
  haberleri gazeteleri b?rak?n boyle bi haber icin omurlerini curutmus av?n? bekleyen aslan gibi boyle bi sonuca gozunu dikmiş onlarca hocam var.. onlarca kor bilimci akademisyenimiz var... hicbirinden boyle bişi duymad?k bilimsel dergilerde de boyle bişi gormedik ki bu nobeli bile goturecek bi gelişme..........
  durum buyken bu bilimi cok iyi takip eden sah?s bunu hangi degerli kaynaga dayanarak soyluyor ben cok merak ettim.......
  dua ile vesselam.......  Bu haberin yalanligi asikar. Bu adamlar uzayda bit bulsunlar diye yillardir semaya gondermedikleri arac kalmadi. Tek amac baska canlilarin varligini ispatlamak. Bizim hoca yakiniyordu "ah bir bulsak diye." Yani demek istiyorum ki arkadaslarin da dedigi gibi, eger boyle bir sey vuku bulmus olsaydi su an sabah aksam gelismeleri takip ediyor olacaktik basinda.
  Konu MuhammedSaid tarafından (02.06.07 Saat 02:23 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.07.12, 14:54
 2. Ruhlar Ezeldemi Yaratıldı?
  By ademyakup in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 08.09.08, 15:25
 3. Zerre ve Hücre
  By karatoprak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 23.08.08, 17:59
 4. Hücre-i Saadet
  By Lebid24 in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 02.04.08, 23:26
 5. İşte Hücre İçindeki Muhteşem İşleyiş
  By elff in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 11.09.07, 16:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0