+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: Beyin Dalgalarındaki Ehadiyet Tecellisi

 1. #1
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart Beyin Dalgalarındaki Ehadiyet Tecellisi

  Avrupal? bilim insanlar?, insan?, beynindeki elektrik aktivitelerinden tan?yan bir elektronik güvenlik sistemi geliştiriyor. ?nsan beynindeki elektromanyetik dalgalar?n profilini ç?karan araşt?rmac?lar, bu sistemle kimlik tespiti yapabilecek.
  Yöntem, teknoloji laboratuarlar?nda güvenliğin sağlanmas? için kullan?lacak. Sistem ‘EEG’ olarak bilinen elektroensefalografi metodunu kullan?yor. EEG kafan?n etraf?na yerleştirilen elektrodlarla beyin aktivitelerini takip ederek, elektrik yoğunluğu bulunan bölgeleri tespit ediyor.
  (http://www.ntvmsnbc.com, 18.01.2007)

  Henüz uygulanabilirliği tart?ş?lan sistem, “ehadiyet” tecellisini gösteriyor.
  Bediüzzaman, bütün insanlar?n temel aza ve organlarda ayn? tarzda oluşunu, Allah’?n varl?klar üzerindeki “vahidiyet” mührüne örnek verirken; herbir insan?n simas?n?n farkl? olmas?n? ise “ehadiyet” mührüne örnek göstermiştir. Tek bir insan? ‘farkl?’ yaratan kim ise, bütün insanlar? yaratan da o olmal?d?r. Çünkü tek bir insan? farkl? şekilde yaratan, ancak bütün insanlar?n şeklini, yarat?l?şlar?n? bilen bir zat olabilir. Dolay?s?yla yarat?l?ştaki temel benzerlikler Yarat?c?n?n Bir olduğunu gösterdiği gibi, özel farkl?l?klar da yine Yarat?c?n?n Bir olduğunu ispatlamaktad?r.
  Herbir insanda farkl? olan sima, parmak ve avuç içi izleri, birer “ehadiyet” mührü olduğu gibi; insan beynindeki elektromanyetik dalgalar da “ehadiyet” mührüdür ve Allah’?n Bir oluşunu göstermektedir.
  ?nsan beynindeki elektromanyetik dalgalar sayesinde kimlik tespiti ile güvenliğin sağlanmas?, Bediüzzaman’?n, insan simalar?n?n farkl?l?ğ?ndaki ?lâhî hikmete dikkat çeken şu sözlerini hat?rlat?yor: “..hukuk-u insaniyenin muhafazas? için sair envâ?n fevkinde olarak o simalarda birbirine iltibas (kar?ş?kl?k) olmamak ve birbirinden tefriki için, hikmetli pek çok alâmet-i farika (ay?rtedici işaretler) ile iftiraklar?, o Sâni-i Vâhidin iradesini, ihtiyar?n? ve meşietini göstermekle beraber, ayr? ve çok dakik bir sikke-i ehadiyet oluyor ki, bütün insanlar?, hayvanlar?, belki kâinat? halk etmeyen bir zat, bir sebep, o sikkeyi koyamaz.” (Lem’alar, 30. Lem’a, 4. Nükte, 1. ?şaret)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:47 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 2. #2
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Zaten vücudunu kontrol merkezi beyin olduğundan.BURDA EHAD?YET GÖRÜNÜYOR.Allah?? çok isim ve s?fat? burda hususi olarak tecelli ediyor.bu ehadiyet oluyor.
  bütün insan beyinlerine tecelliside VAH?D?YETT?R.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  her insanda yüz olması Vahidiyet,her yüzün diğerine benzememesi ise Ehadiyettir.Her issanda parmak izi olması Vahidiyet,her insanın parmak izinin diğerlerinden farklı olması ise Ehadiyettir.Buradaki sır için vahidiyet içersindeki ehadiyet tecellisi diyebiliriz.Vahidiyet daha şumullü tecelli ise ehadiyet dha ince ve husisi tecellidir.Bir odadaki lambanın herkesin göz bebeğinde görünmesi ve odanın her eşyasına nüfuz etmesi vahidiyet ise her bir insanın husisi gözbebeğinde tecellisi ise Ehadiyet sırrının tecellisi olması gerekir.demekki vahidiyet ieçresinde Ehadiyet tecellisi bu olsa gerek.selametle kalınız.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bütün insanlarda beyin olmas? vahidiyet,
  her beynin farkl? olmas? ehadiyet.

  Bütün insanlar?n azalar?n?n ayn? olmas? vahidiyet,

  simalar?n?n farkl? olmas? ehadiyettir.

  vahidiyet içinde ehadiyetin tecellisi..
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:47 ) değiştirilmiştir.
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Şifremiz çözüldü, işte s?rlar?m?z?nsanlar? hayvanlardan ay?ran karmaş?k düşünme gücünü sağlayan beyin, art?k büyük bir gizem olmaktan ç?kt?. Çocukluktan bu yana inand?klar?m?z meğer söylentilerden ibaretmiş.
  100 milyardan fazla nöron içeren ve bu nöronlar?n her birinin, kendi gibi 10 bin nöronla bağlant? kurarak merkezi sinir sistemini yönettiği beyinle ilgili olarak ?ngiliz Sunday Times gazetesi de çok kapsaml? bir dosya haz?rlad?. Şimdiye kadar yap?lm?ş bilimsel araşt?rmalar? temel alan bu araşt?rmada, beyin konusunda “şehir efsanesine” dönüşmüş inan?şlardan, çocuk beyninin gelişimine kadar birçok konuya aç?kl?k getiriliyor.

  Dahilerin beyni nas?l çal?ş?yor?
  Ünlü ressam ve mucit Leonardo da Vinci, ya da Albert Einstein gibi dehalar, normalden farkl? beyin yap?lar?yla da diğer insanlardan ayr?l?yor. 1955’te ölen ünlü fizikçi Albert Einstein’?n beyni al?narak saklanm?şt?. Araşt?rmalar, diğer insanlara k?yasla, Einstein’?n beynindeki her bir nöron için daha fazla destek hücresi olduğunu ortaya ç?kard?. Bu da beynin işlem yeteneğini art?r?yordu. Ayr?ca Einstein’?n beyninin sol bölümünde matematik yeteneğini sağlayan lob ise, incelenmiş tüm beyinlerdekinden daha büyüktü. Da Vinci ise bir proje üzerinde çal?ş?rken beynin yarat?c?l?k bölgesi olağanüstü faaliyete geçiyor ve tamamen yenilikçi bağlant?lar kurulabiliyordu.

  Hesap makinelerinin bile yapmaya zorland?ğ? işlemleri saniyeler içinde yapabilen ünlü matematik dehas? Rudiger Gamm ise, beynindeki uzun süreli haf?za deposunu tam kapasite kullanabiliyordu. Satranç ustalar?n?n da beynin her iki taraf?n? kullanarak hem mant?k hem de yarat?c?l?k aç?s?ndan büyük gelişim gösterdikleri bilimsel olarak tespit edildi.

  ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ZEK? DEĞ?L
  Yap?lan araşt?rmalar, ortalama olarak bir erkek beyninin, kad?n beyninden daha büyük olduğunu gösteriyor, ancak bilimsel çal?şmalar, beyin büyüklüğüyle zeka aras?nda önemli bir bağlant? olmad?ğ?n? kan?tlad?.

  BEYN? GÜÇLEND?REN GIDALAR
  Çok aktif bir organ olan beyin, günlük kalorinin yüzde 20 ila yüzde 30 aras? bir bölümünü kendi baş?na tüketir. Beyninizi korumak için;

  Sinirleri koruyan ve beyin fonksiyonlar?n? düzenleyen omega-3 yağ asitlerinin bol olduğu yağl? bal?klar yeyin.

  Yeşil biber, turunçgiller, çilek ve brokoli gibi C vitamini depolar?; havuç, ?spanak ve kay?s? gibi beta-karoten kaynaklar? kadar, E vitamini aç?s?ndan zengin olan badem, soya fasülyesi, zeytinyağ? ve yaprakl? sebzeler de beyni koruyor.

  Meyve ve sebzedeki antioksidanlar, beyin hücrelerine zarar veren “serbest radikaller”i etkisiz hale getiriyor.

  BUNLARA ?NANMAYIN

  * Beynimizin yüzde 10’unu kullan?r?z
  Yanl?ş... Çünkü beyin taramas?nda kullan?lan teknolojik aletler, genellikle beynimizin büyük bölümünü kulland?ğ?m?z? ortaya koyuyor

  * Bask?n beyin bölgesi kişiliği belirler
  Beyninin sol taraf? bask?n olanlar ’mant?kl?’, sağ taraf? bask?n olanlar ise ’yarat?c?’ olur şeklindeki yayg?n inanç asl?nda yanl?ş... Çünkü beyin tarama sonuçlar?, beynin iki taraf?n?n birlikte çal?şt?ğ?n? gösteriyor.

  * Yetişkinlikte beynimiz art?k değişmez
  Öğrenmeyle ortaya ç?kan uyar?mlar sayesinde nöronlara kan ak?ş? artar böylece ömür boyu beynin etkinliği sürdürülebilir.

  Dip Not: Bir alkolik ortalama olarak her gün 60 bin nöronunu kaybeder. Kronik hastal?klar, üzüntü ve tansiyon da nöron ölümünü h?zland?r?r.
  Haber 7. com
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:47 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Hadsiz Kesret İçinde Vahidiyet Tecellisi
  By BiKeS_ in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 02.03.09, 08:27
 2. Ahmet Hakan Hangi Ayetin Tecellisi?
  By elips in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 12.10.08, 12:07
 3. Derine Dalalım Biraz - Kulda Hakkın Tecellisi
  By hayce in forum Beyin Fırtınaları
  Cevaplar: 34
  Son Mesaj: 04.08.08, 13:10
 4. Allahın Rahmetinin Tecellisi
  By Bilal-i Sivasi in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.01.08, 11:12
 5. Zat-ı Ehadiyet, Sikke-i Ehadiyet...
  By Seha in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 06.08.07, 14:43

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0