+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 8 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 77

Konu: Risale-i Nur ve İlm-i Kelam

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart Risale-i Nur ve İlm-i Kelam

  Muhterem kardeşlerim,zaman zaman Risale-i Nurların mahiyeti noktasında bazı sualler soruluyor ve Risale-i Nurların diğer eserlerden farkı nedir diye sorulara muhatap oluyoruz.Birde Risale-i Nurlar ilm-i kelamdır diye görüşlerde mevcut.Esasında Risale-i Nurlara yoğunlaşsak ve bütün olarak bakabilsek bu mevzuların cevapları Risale-i Nurlarda var.Allah razı olsun Üstadımız hiçbir meseleyi cevapsız bırakmamış daha doğrusu cevapsız bıraktırılmamış.
  Bizler inanıyoruz ki Risale-i Nurlar bütün ilimleri havidir.Çünkü Onlar Kur’anın menevi bir mucizesi ve dersidir.Elbetteki “Kuru ve yaş ne ararsanız bu kitapta vardır.”ayetine de Risale-i Nurlar muhataptır.Ancak her bir mselesini herkes göremiyor ve anlayamayabiliyor.Onu görmek ve anlamak için sanırım kalbin ameli olan ihlas düsturu gerekiyor.Kim ki samimi olarak kalbini Risalelere açarsa Risalelerde kendini ona açıyor diye inanıyorum.şahsım adına Risale-i Nur okyanusunun kenarlarında dolaştığımı da beyan etmek istiyorum.haddim değilki onu hakiki manada anladığımı ilan ediyim.Bu bir gurur vesilesi olur,bundan da Allaha sığınırım.ben acizane bu konu ile ilgili yine Risale-i Nurları aramaya çalıştım ve ulaştığım bilgileri siz kardeşlerimle paylaşacağım.
  Risale-i Nurlar,ilhamatla,ihtaratla,sünuhatla ve feyz-i Kur’an ile telif edilmiştir.O zaman şunu söyleyebiliriz,Risale-i Nurlar ilm-i ledün ile telif edilmiştir.bunda kesinlikle şüphemiz yoktur.Onun için elbetteki ilm-i kelamıda içine alır ve azda olsa o tarzlada ders verir.Ancak Risale-i Nurla tamamen ilm-i kelam diyemeyiz.Bu risale-i Nurların mahiyetini ve kıymetini aşağıya çeker.zaten Üstad hazretleri bu konulara eserlerinde yer vermiş.Bizler risale-i Nurlardan ilgili yerlere müracat edelim ve paylaşımlara devam edelim inşallah.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:09 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Meslek-i Kur’anide tam gitmeyen ,hususan akl? nakle tercih eden Mutezile imamlar? ve yaln?z akl?na akl?na itimad eden ?şrakiyyun feylesoflar? ve onlar?n silah?yla onlar? mağlup etmeye kendilerini mecbur zanneden ehl-i hakikat ve Ehl-i sünnet Velcemaat allamelerinin dersini anlamak için,çok sene ders almak laz?m geliyordu.Feyz-i Kur’an ile Risale-i Nur,bir senede o on senelik vazife-i imaniyeyi görüyor.

  Eski zamanda,ilm-i kelâmda,büyük alimler ve dindar feylesoflar,marifetullah için,esbap silsilesinin devir ve teselsülünün muhaliyetini göstermekle marifetullah ve Vacibü’l-Vücud’un vahdaniyetini ispat ederlerdi.

  Kur’an-? Hakim’in hakikati ve mu’cizane mesleği,her şeyde marifetullaha bir pencere açar.O ulama ve feylesoflar?n mecmu-u alemde gösterdikleri hücet-i ehadiyet ve bürhan-? vahdaniyeti her bir şeyde,hatta her bir zerrede gösterir.

  Ulama-i ilm-i kelam?n ve feylesoflar?n eskiden beri münazara adeti olarak muar?z?n şüphelerini ve itirazlar?n? söyledikten sonra cevap vermek adetleri,Risale-i Nurda bir-iki risalecikten başka yoktur.Belki hakikati öyle parlak ve kat’i surette beyan ediyor ki,o şüphe her nefsin hat?r?na gelmiyor;ve şeytan dahi hat?ra getiremiyor.(Miftahü’l ?man-s:116-Y.A.Neş.Ağustos-2000 bask?)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Çünkü, ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler arkas?nda müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açm?ş; sülûk ve evrad yerinde, mant?kî burhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü'l-hakaike yol açm?ş; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelam içinde ve ilm-i akîde ve usûlü din içinde bir velâyet-i kübrâ yolunu açm?ş ki, bu asr?n hakikat ve tarikat cereyanlar?na galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor, meydandad?r. (Emirdağ Lâhikas? (1) - Mektup No: 53)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Baz? sözlerde, ulemâ-i ilm-i kelâm?n mesleğiyle, Kur'ân'dan al?nan minhac-? hakikînin farklar? hakk?nda şöyle bir temsil söylemişiz ki, meselâ, bir su getirmek için baz?lar? küngân (su borusu) ile uzak yerden, dağlar alt?nda kazar, su getirir. Bir k?sm? da her yerde kuyu kazar, su ç?kar?r. Birinci k?s?m çok zahmetlidir. T?kan?r, kesilir. Fakat, her yerde kuyular kaz?p su ç?karmaya ehil olanlar; zahmetsiz, herbir yerde suyu bulduklar? gibi... Aynen öyle de, ulemâ-i ilm-i kelam, esbab?, nihayet-i âlemde teselsül ve devrin muhaliyeti ile kesip, sonra Vacibü'l-Vücudun vücudunu onunla ispat ediyorlar. Uzun bir yolda gidiliyor. Amma, Kur'ân-? Hakimin minhac-? hakikisi ise, her yerde suyu buluyor, ç?kar?yor. Her bir âyeti, birer Asâ-y? Mûsâ gibi, nereye vursa âb-? hayat f?şk?rt?yor. düsturunu herşeye okutturuyor.(Konferans)

  Asr?m?zdan evvelki ?slâmiyetin ilm-i kelam dâhileri ve dinimizin hârika imamlar? ve Kur'ân-? Hakîmin dâhi müfessirlerinin vücuda getirdikleri eserler k?ymet takdiri mümkün olmayacak derecede k?ymettard?r. O zatlar, ?slâmiyetin birer güneşidirler. Fakat bu zaman, o büyük zatlar?n yaşad?ğ? zaman gibi değildir.(Konferans)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:10 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: 'Mütekellimînden ve ilm-i kelam ulemas?ndan birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve ?slâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.' Ben istiyorum ki, ben o olsam, belkiHAŞ?YE o adam?m.( HAŞ?YE Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risale-i Nur'dur. Belki ehl-i keşif Risale-i Nuru ehemmiyetsiz olan tercüman? ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, "bir adam" demişler.)(7.Şua)

  Mektubunda ilm-i kelam dersini benden almak arzu etmişsiniz. Zaten o dersi al?yorsunuz. Yazd?ğ?n?z umum Sözler, o nurlu ve hakikî ilm-i kelâm?n dersleridir. ?mam-? Rabbânî gibi baz? kudsî muhakkikler demişler ki: Âhirzamanda ilm-i kelâm?, yani ehl-i hak mezhebi olan mesâil-i imaniye-i kelâmiyeyi, birisi öyle bir surette beyan edecek ki, umum ehl-i keşif ve tarikat?n fevkinde, o nurlar?n neşrine sebebiyet verecektir. Hattâ ?mam-? Rabbânî kendisini o şah?s gibi görmüştür.( Barla Lâhikas? - Mektup No: 222)

  San?r?m yukar?daki izahlardan baz? kardeşler "Risale-i Nurlar ilm-i kelamd?r" diyorlar.Elbetteki ilm-i kelam? Üstad reddetmiyor.Ancak bu bahisleri " Ulama-i ilm-i kelam?n ve feylesoflar?n eskiden beri münazara adeti olarak muar?z?n şüphelerini ve itirazlar?n? söyledikten sonra cevap vermek adetleri,Risale-i Nurda bir-iki risalecikten başka yoktur.Belki hakikati öyle parlak ve kat’i surette beyan ediyor ki,o şüphe her nefsin hat?r?na gelmiyor;ve şeytan dahi hat?ra getiremiyor.(Miftahü’l ?man)" buras? ile bağlayarak anlamak gerekir.Risale-i Nurlar metod olarak eskisi gibi ilm-i kelam metodunu kullanmamaktad?r.Bu zamanda bu tarz metod çok müşküldür.Üstad hazretleri Risale-i Nurlar?n ilm-i kelam? ihtiva ettiğini ve Risale-i Nurlar?n ilm-i kelama ait vzifeyide yapt?ğ?m? söylüyor.Buradan Risale-i Nurlar?n eski ilm-i kelamc?lar?n metodunun kullan?lmad?ğ?m? anlamam?z gerekir diye düşünüyorum.
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 6. #6
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  ?şte şu s?rr-? azîmdendir ki, ulema-i ilm-i kelam, Kur'ân'?n şakirtleri olduklar? halde, bir k?sm? onar cilt olarak erkân-? imaniyeye dair binler eser yazd?klar? halde, Mutezile gibi akl? nakle tercih ettikleri için, Kur'ân'?n on âyeti kadar vuzuhla ifade ve kat'î ispat ve ciddî ikna edememişler. Adeta onlar, uzak dağlar?n alt?nda lâğ?m yap?p, borularla tâ âlemin nihayetine kadar silsile-i esbabla gidip orada silsileyi keser, sonra âb-? hayat hükmünde olan marifet-i ?lâhiyeyi ve vücud-u Vâcibü'l-Vücudu ispat ederler.
  Âyet-i kerime ise, herbirisi birer asâ-y? Mûsâ gibi, her yerde suyu ç?karabilir, herşeyden bir pencere açar, Sâni-i Zülcelâli tan?tt?r?r. Kur'ân'?n bahrinden tereşşuh eden Arabî Katre risalesinde ve sair Sözlerde şu hakikat fiilen ispat edilmiş ve göstermişiz.( Yirmi Beşinci Söz)
  Acaba, şeriatta on iki mezhep, hususan Hanefî, Mâlikî, Şâfîi, Hanbelî mezheplerinde ve yetmişe yak?n ilm-i kelam ve usulüddin dairesindeki allâmelerin f?rkalar?nda ne kadar ayr? ayr? kanaatler ve fikirler kitaplara yaz?lm?ş, bilirsiniz. Halbuki bu zaman kadar, hiç bir zaman, din âlimlerinin ittifak?na ve münakaşa etmemesine muhtaç olmam?ş. Şimdilik teferruattaki ihtilâf? b?rakmaya ve medar-? münakaşa etmemeye mecburuz.( On Dördüncü Şua)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 7. #7
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Hem, hakaik-i imaniyeyi, ilm-i kelamdan ve medreseden öğrenmek çok zamana muhtaç bulunduğundan, bu zamanda o kap? dahi kapand?. Hem çabuk, hem herkes anlayacak bir tarzda en derin hakikatleri talim eden Risale-i Nur, elbette ?mam-? Ali Rad?yallahu Anh?n bu iltifat?na lây?kt?r.(R.N.Külliyat?)  Risal-i Nur doğrudan doğruya Kur'ân'?n bâhir bir burhan? ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lem'a-i i'câz-? mânevîsi ve o bahrin bir reşhas? ve o güneşin bir şuâs? ve o mâden-i ilm-i hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i mâneviyesi olduğundan, onun k?ymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'ân'?n şerefine ve hesab?na ve senâs?na geçtiğinden, elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği, hak iktiza eder ve hakikat ister, Kur'ân izin verir.(R.N.Külliyat?)
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 8. #8
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Eski zaman ilm-i kelam?ndan uzaklaş?ld?ğ?, kelam ilminden genelde sadece Allah'?n varl?ğ?n? ispatlamada yararlan?ld?ğ? bu zamanda Risale-i Nur kendine has yeni bir kelam metodu geliştirmiş, ve marifetullaha götüren yollardan biri haline getirmiştir yeniden kelam ilmini. Klasik kelamc?lar aklî ve fikrî mülahazalar?n? işin içine kat?nca biraz yetersiz kalm?şlar bu konuda. Öyle ki bizzat müşahede ettim tamamen ak?l ve mant?kla ulaşmaya çal?ş?yorlar günümüz kelamc?lar? ve Allah muhafaza büyük tehlike içinde birçoğu. Ehl-i ?tizale dahil durumdalar fark?nda olmadan. Risale-i Nur kelamc?lar gibi yaln?z akl? kullanmam?ş, ak?l ve kalp bütünlüğü içerisinde bu yolu takip etmiş.
  Allah raz? olsun k?ymetli ağabeyim. ?nşaallah aktif iştirak edemesek de kabiliyetimiz nisbetindeistifade edeceğiz bilaşüphe bu başl?k alt?ndaki paylaş?mlar?n?zdan...
  Duayla...
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 9. #9
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Evet muhterem Meyvenin Zeyli kardeşim,çok hakl?s?n?z.Risale-i Nurlar ilm-i kelama da metod olarak farkl? bir aç?l?m getirmiş.Bu vazifede Risale-i Nurlar?n üzerinde.Risale-i nurlar?n eski ilm-i kelam ulamas?n?n çok fevkinde bir tarzla vazife yapt?ğ? aşikard?r.Risale-i Nurlar doğrudan doğruya Kur2ani bir metod kullanm?şt?r.Zaten Risale-i Nurlar bin y?ld?r teraküm eden meseleleri izale ediyor.?şte o bölüm. Risale-i Nur, yaln?z bir cüz'î tahribat?, bir küçük haneyi tamir etmiyor; belki küllî bir tahribat? ve ?slâmiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşlar? bulunan bir muhit kaleyi tamir ediyor. Ve yaln?z hususî bir kalbi ve has bir vicdan? ?slaha çal?şm?yor; belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit âletlerle dehşetli rahnelenen kalb-i umumî ve efkâr-? âmmeyi ve umumun, bâhusus avâm-? mü'minînin istinadgâhlar? olan ?slâmî esaslar ve cereyanlar ve şeâirler k?r?lmas?yla, bozulmaya yüz tutan vicdan-? umumîyi Kur'ân'?n i'câz?yla o geniş yaralar?n?, Kur'ân'?n ve iman?n ilâçlar?yla tedavi etmeye çal?ş?yor.(Kastamon?u Lâhikas? - Mektup No: 24 )
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:11 ) değiştirilmiştir.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 10. #10
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  ''Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açm?ş ''

  Bu k?sm? anlayamad?m , yard?mc? olabilirmisiniz
  Konu MuhammedSaid tarafından (03.06.07 Saat 02:12 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kur'an mucizesi ve kelam
  By *SAHRA* in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 26.05.14, 13:37
 2. Gül ve Kelam...
  By esra aktürk in forum Edebiyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04.10.08, 17:05
 3. Klasik İlm-i Kelam Yerine Kur'ani İlm-i Kelam
  By acizizfakiriz in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 24.10.07, 14:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0